Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Polityka Lekowa Państwa w konsultacjach publicznych

Brak komentarzy | Publikacja:
Polityka Lekowa Państwa w konsultacjach publicznych

Polityka Lekowa Państwa w konsultacjach publicznych

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do publicznych konsultacji dokument Polityka Lekowa Państwa, który określa priorytety działań rządu w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Uwagi do dokumentu można przesyłać na adres dep-pl@mz.gov.pl do 27 lipca włącznie.

Pierwotna wersja dokumentu dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/zdrowie/dokument-polityka-lekowa-panstwa-w-konsultacji-publicznych. Powstał on w oparciu o założenia Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczące tworzenia i wdrażania polityki lekowej z 2016 r. Zgodnie z wytycznymi, wyznacza on średnio- i długoterminowe cele stawiane uczestnikom i decydentom rynku farmaceutycznego oraz identyfikuje główne narzędzia ich osiągnięcia.

Polityka Lekowa Państwa przedstawia poszczególne elementy systemu farmakoterapii, opisując stan aktualny, identyfikując zasadnicze problemy i charakteryzując kluczowe wyzwania. Wskazuje również cele, narzędzia ich osiągnięcia oraz określa sposoby pomiaru efektów. Struktura dokumentu wpisuje się w obszary nakreślone przez Światową Organizację Zdrowia. Obejmuje również dodatkowe aspekty charakterystyczne dla naszego kraju – kwestię wzmocnienia krajowego przemysłu farmaceutycznego oraz szczególną rolę, którą mają do odegrania systemy z zakresu e-zdrowia. Z uwagi na rosnącą rolę profilaktyki i potrzebę zapobiegania chorobom, dotyczy również profilaktyki pierwotnej. Demografia i epidemiologia nakreślają podstawowe priorytety terapeutyczne, którymi kieruje się polityka lekowa.

Strategiczne cele w dziedzinie gospodarki lekami w Polsce

Ministerstwo zdrowia zdefiniowało w dokumencie strategiczne cele w dziedzinie gospodarki lekami w Polsce, które wpisują się w kluczowe dążenia Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do polityk lekowych:

1. Zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie.

2. Systematyczne poprawianie stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych, zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii.

3. Wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.

4. Uzyskiwanie jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne, skuteczny nadzór oraz efektywną współpracę lekarzy i farmaceutów.

5. Systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia  w Polsce i osiągnięcie dodatkowych wyników zdrowotnych dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych. 

Polityka Lekowa Państwa – założenia szczegółowe

Kluczowym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w najbliższym czasie będzie wzrost zapadalności  na choroby przewlekłe, głównie układu sercowo-naczyniowego i nowotworowe, związany z zachodzącymi zmianami demograficznymi. Z tego powodu wzrośnie zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, w tym leki. 

Istotnym zadaniem państwa w ramach polityki lekowej jest profilaktyka pierwotna, która wpisuje się w potrzebę wzmocnienia działań prewencyjnych. Na przestrzeni ostatnich dekad szczepienia ochronne pozwoliły znacząco zredukować niektóre choroby zakaźne i osłabić przebieg pozostałych. W obliczu migracji ludności oraz wzrastającej liczby dzieci niepoddanych obowiązkowym szczepieniom ochronnym, istnieje konieczność  wprowadzenia nowych rozwiązań w tym obszarze. 

Polska może  znacznie lepiej wykorzystać potencjał w obszarze badań klinicznych, zapewnić efektywniejszą dystrybucję farmaceutyczną oraz wzmocnić nadzór farmaceutyczny, od którego oczekuje się podjęcia działań naprawczych.  

Jak podkreślono w dokumencie, rola pracowników służby zdrowia w realizacji polityki zdrowotnej jest niezwykle istotna. Dbałość o prawidłowy przebieg farmakoterapii jest domeną lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek uprawnionych do wypisywania recept, którzy poprzez skoordynowane działania dążą do uzyskania określonych efektów zdrowotnych. Racjonalizacja leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne wymaga podjęcia działań organizacyjnych i legislacyjnych. 

O współpracy lekarzy dentystów z onkologami mówi prof. Arkadiusz Jeziorski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

AF

Fot. frolicsomepl, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL krytykuje wycenę publicznych świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.Przypomnijmy – ...

dezynfekcja - Dentonet.pl
GIS o bramkach do dezynfekcji w miejscach publicznych Asysta

Główny Inspektor Sanitarny w specjalnym komunikacie poinformował, że nie rekomenduje stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych w miejscach publicznych w celu ochrony przez koronawirusem. W ostatnim czasie do Głównego Inspektora Sanitarnego wpły...

Indie - Dentonet.pl
Indie: jest pomoc państwa dla lekarzy dentystów Lekarz

Indie są najbardziej – obok USA i Brazylii – dotkniętym przez koronowirusa państwem świata. Do tej pory na COVID-19 zachorowało tam 7,7 mln osób, a zmarło niemal 117 tys. Jako jeden z pierwszych krajów, Indie wprowadziły podział na strefy oznaczone k...

ROZWIŃ WIĘCEJ
badania nad paradontozą - Dentonet.pl
Utworzenie Agencji Badań Medycznych w konsultacjach Lekarz

Ministerstwo zdrowia rozpoczęło konsultacje społeczne projektu ustawy powołującego do życia Agencję Badań Medycznych (ABM). Jej celem będzie zapewnienie właściwego wsparcia dla finansowania badań w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także p...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji