Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Podatek za udział w bezpłatnych szkoleniach

Brak komentarzy | Publikacja:
Podatek za udział w bezpłatnych szkoleniach

Podatek za udział w bezpłatnych szkoleniach

W sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, który pobierany jest od lekarzy i lekarzy dentystów, za udział w bezpłatnych szkoleniach, które organizowane są przez organy samorządu zawodowego, zainterweniował prezes Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministerstwa Finansów. Zwrócił się on z prośbą o ponowną, pogłębioną analizę przedstawionego postulatu.

W jaki sposób Maciej Hamankiewicz uzasadnia tę prośbę?
Przede wszystkim przemawia za tym ewidentny interes publiczny oraz ważny interes tej grupy podatników. Co więcej – z ustawowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają szkolenia organizowane przez pracodawców, dlaczego zatem z takiej ulgi nie mogłyby skorzystać również te organizowane przez samorząd lekarski?
Co więcej – „na lekarzach i lekarzach dentystach ciąży na mocy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 poz. 464 t.j.) ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego. Na organach samorządu zawodowego spoczywa natomiast, wynikający z treści art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) obowiązek prowadzenia i brania udziału w doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z treścią art. 9 pkt 3 lit. a ustawy o izbach lekarskich członkowie izb lekarskich mają prawo korzystania z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego”.
Maciej Hamankiewicz zwraca również uwagę, że doskonalenie zawodowe lekarzy służy w oczywisty sposób interesowi publicznemu – świadczy o tym zwracanie się przez centralne organy administracji państwowej do izb lekarskich z prośbą o realizację określonych szkoleń ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego.


Ponadto bardzo duża część lekarzy i lekarzy dentystów nie wykonuje zawodu w ramach stosunku pracy. A zatem proponowane przez Ministra Finansów rozwiązanie, które polegałoby na wyraźnym określeniu w ustawie o izbach lekarskich uprawnienia samorządu lekarskiego do przekazywania pracodawcom środków finansowych na doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów (korzystające ze zwolnienia podatkowego) – nie zapewniłoby wszystkim członkom samorządu lekarskiego równego dostępu do przysługującej im ze strony samorządu zawodowego pomocy w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego.


Najważniejszą kwestią w tej sprawie nie jest umożliwienie przekazywania środków finansowych na doskonalenie zawodowe członków samorządu lekarskiego za pośrednictwem podmiotów trzecich (np. pracodawców), lecz umożliwienie wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom równego dostępu do należnej im pomocy samorządu zawodowego w realizacji tego obowiązku.
Maciej Hamankiewicz nie podziela obaw, że uznanie świadczeń przekazywanych przez samorządy zawodów zaufania publicznego na doskonalenie zawodowe ich członków za świadczenia niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych spowodowałoby konieczność budzącego obawy z punktu widzenia gospodarki finansowej Państwa zwiększenia dochodów lub zmniejszenia wydatków sektora finansów publicznych.
Samorząd lekarki jest zdania, że koszty, które poniósłby budżet państwa z tytułu zniesienia podatku w tym względzie byłby uzasadniony, ponieważ szkolenia lekarzy przyczyniają się do podniesienia poziomu usług medycznych.

Z kolei brak odpowiedniego przygotowania lekarzy i lekarzy dentystów do wykonywanego przez nich zawodu, generuje bardzo wysokie skutki społeczne i ekonomiczne. A zatem jak najszerszy dostęp lekarzy do szkoleń leży w interesie społecznym. Ponadto określone ustawą kompetencje samorządu lekarskiego, by wspierać procesu doskonalenia zawodowego jego członków nie mogą pozostać w sferze deklaracji.
A zatem samorząd lekarski oczekuje, że Minister Finansów podejmie uzasadnione działania, by zaniechać pobór podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z uczestnictwem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolenie 1 of 24
Warszawski OIL nagrodzi lekarzy za ... udział w szkoleniach Lekarz

Doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem każdego lekarza - przypomina Izba Lekarska w Warszawie, zaprasza na bezpłatne szkolenia i zapowiada konkurs z cennymi nagrodami dla lekarzy dokumentujących doskonalenie zawodowe (co de facto nakazuje ustawa o za...

podatek od słodzonych napojów - Dentonet.pl
Światowa Organizacja Zdrowia popiera podatek cukrowy Lekarz

Dr Paloma Cuchi, europejski przedstawiciel WHO w Polsce, w specjalnym komunikacie poinformowała, że organizacja popiera wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych jako elementu polityki zdrowotnej i walki z otyłością oraz chorobami niezakaźnymi – po...

ROZWIŃ WIĘCEJ
WOŚP1
Weź udział w konferencji ASYSDENT i wesprzyj WOŚP! Asysta

Już w najbliższą niedzielę (12 stycznia) w całej Polsce po raz 28. odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziec...

słodzone napoje - Dentonet.pl
Podatek cukrowy od 1 stycznia 2021 r. Lekarz

Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie zaniechania wprowadzenia podatku cukrowego. Nowa danina wejdzie więc w życie 1 stycznia 2021 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakłada m.in. wprowadzen...

ankieta NIL - Dentonet.pl
Lekarzu dentysto, weź udział w ankiecie NIL Lekarz

Już niebawem Naczelna Izba Lekarska przeprowadzi wśród lekarzy i lekarzy dentystów ankietę, w której zapyta o ich zdanie w sprawie bieżących wydarzeń w polskiej służbie zdrowia.W najbliższym czasie ankieta pojawi się na stronie http://nil.org.pl/. Ja...

podatek cukrowy - Dentonet.pl
Czy podatek cukrowy pomoże w walce z próchnicą?

- Nie jestem zwolennikiem podatków - mówi prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Dodaje natomiast, że na pewno warto promować producentów żywności, którzy używają zdrowych substyt...

podatek od słodzonych napojów - Dentonet.pl
Czy podatek cukrowy przełoży się na poprawę zdrowia Polaków? Lekarz

– Planowany podatek cukrowy nie zadziała jeśli państwo wrzuci wpływy z niego do wspólnego budżetowego worka zamiast przeznaczyć na poprawę zdrowia Polaków. Ponadto uderzy on w najuboższych, którzy będą zmuszeni sięgnąć po tańsze i jeszcze bardziej sz...

antybiotykooporność - Dentonet.pl
Weź udział w bezpłatnym webinarze o antybiotykach w stomatologii! Lekarz

Jakie są aktualne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków w stomatologii? Jak wygląda antybiotykoterapia w praktyce stomatologicznej? Na te i inne pytania podczas bezpłatnego webinaru organizowanego przez portal Dentonet.pl we współpracy z firmą P...

RTG - Dentonet.pl
Ministerstwo o szkoleniach z ochrony radiologicznej pacjenta Lekarz

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczącego ochrony radiologicznej pacjenta. Okazuje się, że zakres godzin obowiązkowych szkolenia dla lekarzy dentystów ma wzrosnąć z siedmiu do dwunastu godzin.W proj...

Edukacja pozamedyczna
"Repetitio est" – to już ostatnie dni na udział w programie! Lekarz

Już tylko do końca miesiąca można wziąć udział w programie edukacyjnym "Repetitio est", skierowanym do lekarzy dentystów, studentów stomatologii, asystentek i higienistek stomatologicznych. Na stronie www.repetitioest.pl można znaleźć darmowe materia...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji