Dentonet
E-mail

Nieprawidłowo wystawiona recepta może skutkować karą dla lekarza

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Nieprawidłowo wystawiona recepta może skutkować karą dla lekarza

Nieprawidłowo wystawiona recepta może skutkować karą dla lekarza

Zespół radców prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej przypomina, że niedochowanie wymogów dotyczących wypisywania recept może skutkować nie tylko nałożeniem na lekarza czy lekarza dentystę kary finansowej, ale także odmową realizacji recepty przez farmaceutę.

Zgodnie z zapisami prawa farmaceutycznego, farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego jeśli:

•    jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta,
•    w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym,
•    w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania,
•    zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept,
•    od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni (w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej),
•    osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia,
•    zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Zespół radców prawnych NIL zwraca szczególną uwagę na przypadek uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty. Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 14 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, receptę wystawić może osoba uprawniona, czyli osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept. Z pisma dyrektora departamentu polityki lekowej ministerstwa zdrowia, które Naczelna Izba Lekarska otrzymała do wiadomości wynika, że w ocenie ministerstwa przyznanie uprawnienia do wystawiania recept jednej osobie oznacza, że niedopuszczalna jest ingerencja w treść recepty innych osób. W celu zapewnienia, że zmiany treści recepty dokonała osoba, która wystawiła receptę, każda poprawka lub uzupełnienie na recepcie wymaga złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę przy poprawianej lub uzupełnianej informacji.

– Opierając się na powyższym, dyrektor departamentu polityki lekowej ministerstwa zdrowia wskazała, że wypisanie recepty dwoma różnymi charakterami pisma, zwłaszcza jeśli różnice te są wyraźne i oczywiste, urealnia podejrzenie co do autentyczności recepty i tym samym może skutkować odmową jej realizacji – poinformowano w komunikacie. Oznacza to, że recepta, na której część danych wprowadzonych została przez jedną osobę (np. pielęgniarka wpisała dane osobowe pacjenta) a część (np. ordynacja czy dawkowanie) przez drugą osobę – lekarza, może wzbudzić podejrzenie co do jej autentyczności i nie zostać zrealizowana w aptece.

Pomimo, że przedstawiona w piśmie ministerstwa interpretacja nie jest wiążąca, co wprost wskazane jest również w jej treści, to adresatem pisma była prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, a samo pismo przesłano do wiadomości do Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Zespół radców prawnych rekomenduje zatem, aby recepty wystawiane odręcznie były wypełniane przez jedną osobę uprawnioną posługującą się własnym, jednolitym charakterem pisma, co pozwoli uniknąć wątpliwości co do autentyczności recepty i odmowy jej realizacji.

W 2013 r. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zebrała od lekarzy i lekarzy dentystów około 1,5 tony nieważnych, czystych recept o wartości 50 tys. zł. Akcja zorganizowana została, aby pokazać społeczeństwu skalę marnotrawstwa publicznych pieniędzy, jakie dokonało się wskutek zmian wprowadzanych wówczas przez ministerstwo zdrowia we wzorach recept.

AF
Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dystans - Dentonet.pl
"Ograniczajmy spotkania – każdy może być zakażony" Lekarz

Ograniczajmy spotkania z rodziną i przyjaciółmi, bo każdy z nas może być zakażony – apelowała w piątek epidemiolog prof. Joanna Zajkowska. Zaapelowała też o noszenie maseczek i zachowanie dystansu, co ma duże znaczenie w ograniczeniu rozprzestrzenian...

Dentonet - rodzaje znieczuleń u dentysty
Czy pacjent może oskarżyć lekarza dentystę o zakażenie? Lekarz

W dyskusji o tym, czy pacjent może oskarżyć lekarza dentystę o to, że zaraził się w gabinecie koronawirusem, niektórzy powołują się na sądowe orzecznictwo, które dotyczy zupełnie innych sytuacji. Takie stanowisko przedstawia mec. Ewa Mazur Pawł...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
RODO nie może być przeszkodą w walce z koronawirusem Lekarz

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował w komunikacie, że – zgodnie z przyjętą kilkanaście dni temu specustawą ws. walki z koronawirusem – przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w z...

ROZWIŃ WIĘCEJ
antybiotyki - Dentonet.pl
Antybiotyk w leczeniu stomatologicznym? E-recepta ważna 7 dni Lekarz

Jak informuje CSOIZ, e-recepta wystawiana na antybiotyki jest zawsze ważna 7 dni. W przypadku innych leków termin realizacji e-recepty można przedłużyć nawet do 365 dni. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, e-recepta jest ważna (możliwa do rea...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres