Dentonet
E-mail

Nieprawidłowo wystawiona recepta może skutkować karą dla lekarza

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Nieprawidłowo wystawiona recepta może skutkować karą dla lekarza

Nieprawidłowo wystawiona recepta może skutkować karą dla lekarza

Zespół radców prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej przypomina, że niedochowanie wymogów dotyczących wypisywania recept może skutkować nie tylko nałożeniem na lekarza czy lekarza dentystę kary finansowej, ale także odmową realizacji recepty przez farmaceutę.

Zgodnie z zapisami prawa farmaceutycznego, farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego jeśli:

•    jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta,
•    w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym,
•    w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania,
•    zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept,
•    od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni (w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej),
•    osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia,
•    zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Zespół radców prawnych NIL zwraca szczególną uwagę na przypadek uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty. Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 14 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, receptę wystawić może osoba uprawniona, czyli osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept. Z pisma dyrektora departamentu polityki lekowej ministerstwa zdrowia, które Naczelna Izba Lekarska otrzymała do wiadomości wynika, że w ocenie ministerstwa przyznanie uprawnienia do wystawiania recept jednej osobie oznacza, że niedopuszczalna jest ingerencja w treść recepty innych osób. W celu zapewnienia, że zmiany treści recepty dokonała osoba, która wystawiła receptę, każda poprawka lub uzupełnienie na recepcie wymaga złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę przy poprawianej lub uzupełnianej informacji.

– Opierając się na powyższym, dyrektor departamentu polityki lekowej ministerstwa zdrowia wskazała, że wypisanie recepty dwoma różnymi charakterami pisma, zwłaszcza jeśli różnice te są wyraźne i oczywiste, urealnia podejrzenie co do autentyczności recepty i tym samym może skutkować odmową jej realizacji – poinformowano w komunikacie. Oznacza to, że recepta, na której część danych wprowadzonych została przez jedną osobę (np. pielęgniarka wpisała dane osobowe pacjenta) a część (np. ordynacja czy dawkowanie) przez drugą osobę – lekarza, może wzbudzić podejrzenie co do jej autentyczności i nie zostać zrealizowana w aptece.

Pomimo, że przedstawiona w piśmie ministerstwa interpretacja nie jest wiążąca, co wprost wskazane jest również w jej treści, to adresatem pisma była prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, a samo pismo przesłano do wiadomości do Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Zespół radców prawnych rekomenduje zatem, aby recepty wystawiane odręcznie były wypełniane przez jedną osobę uprawnioną posługującą się własnym, jednolitym charakterem pisma, co pozwoli uniknąć wątpliwości co do autentyczności recepty i odmowy jej realizacji.

W 2013 r. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zebrała od lekarzy i lekarzy dentystów około 1,5 tony nieważnych, czystych recept o wartości 50 tys. zł. Akcja zorganizowana została, aby pokazać społeczeństwu skalę marnotrawstwa publicznych pieniędzy, jakie dokonało się wskutek zmian wprowadzanych wówczas przez ministerstwo zdrowia we wzorach recept.

AF
Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e-recepta - Dentonet.pl
E-recepty: koszty zakupu sprzętu do odliczenia od podatku? Lekarz

W związku z wdrażaniem w Polsce projektu e-recepty, Naczelna Rada Lekarska apeluje, by lekarze i lekarze dentyści otrzymali możliwość odliczenia od podatku podwójnych kosztów zakupu sprzętu informatycznego. W wystosowanym kilka dni temu apelu prezydi...

e-recepta - Dentonet.pl
Pierwsza e-recepta wystawiona i zrealizowana w Siedlcach Lekarz

Wprowadzanie elektronicznej recepty do polskiej służby zdrowia stało się rzeczywistością. W siedleckim Centrum Medyczno-Diagnostycznym minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wziął udział w inauguracji e-recepty. Pierwszym pacjentem, któremu wystawio...

recepta - Dentonet.pl
Kolejne problemy z wystawianiem recept, NRL apeluje do ministra Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o pilną analizę przepisów dotyczących wystawiania recept. Nowe przepisy wprowadziły poważne rozbieżności interpretacyjne, w wyniku których wielu pacjentów nie otrzymuje w aptece potr...

ROZWIŃ WIĘCEJ
recepta
NFZ przypomina o postępowaniu z drukami recept Lekarz

W związku z wejściem w życie ustawy o wprowadzeniu e-recepty Narodowy Fundusz Zdrowia przypomniał o obowiązkach świadczeniobiorców dotyczących druków recept i unikalnych numerów identyfikujących recepty wynikających z ustawy o prawie farmaceutycznym....

e-recepty - Dentonet.pl
Kto zapłaci za wprowadzenie e-recepty? Lekarz

Poseł Krzysztof Sitarski skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o to, kto poniesie koszty wdrażania w publicznej służbie zdrowia e-recepty.Przypomnijmy - zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, e-receptę będzie m...

e-recepty - Dentonet.pl
NIL krytycznie o pracach nad elektronicznymi receptami Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło przyśpieszony tryb uchwalenia ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty. Jak podkreślono w komunikacie, uchwalenie ustawy nastąpiło po przeprowadzeni...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres