Dentonet
WYSZUKIWANIE
WYSZUKIWANIE
E-mail
Znaleziono: 10513 wyniki we wszystkich naszych działach.

Wyniki wyszukiwania Sortuj po dacie

Budowa narządu żucia

Narząd żucia, stanowiący początkowy odcinek przewodu pokarmowego, ma za zadanie przygotować pożywienie do trawienia. Podczas żucia pokarmu, zostaje on zmiażdżony o następnie zmieszany ze śliną, dzięki...

Znieczulenie miejscowe

Znieczulenie pacjenta w trakcie wizyty, szczególnie tej bolesnej, jest bardzo ważnym elementem dalszego leczenia. Współczesna anestezjologia pozwala na całkowite zniesienie bólu w 90 - 99% przypadków....

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne stosowane jest w warunkach gabinetu stomatologicznego dużo rzadziej, niż znieczulenie miejscowe. Wiąże się ono, bowiem ze znacznie większym ryzykiem wystąpienia powikłań, choć zdar...

Rewolucja laserowa

Laser, jeden z największych wynalazków XXX wieku, znalazł zastosowanie najpierw w wojsku, potem w przemyśle. W latach 60. zaczęto go stosować w medycynie. W stomatologii światowej pojawił się w 1964 ...

Preparat Green Or w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny

Nadwrażliwość zębiny to występowanie nadmiernego bólu zlokalizowanego najczęściej w obrębie szyjek zębowych, wywołanego nieszkodliwymi bodźcami czuciowymi (1). Ze względu na stan kliniczny nadwrażliwo...

ozonoterapia

Ozon zamiast borowania?

Dentyści w Wielkiej Brytanii rozpoczęli wprowadzanie nowej, rewolucyjnej metody leczenia zębów, która nie wymaga stosowania zastrzyków, wiercenia ani plombowania - informuje st...

Air Abrasion

1. Jak długo metoda Air Abrasion jest już stosowana? Abrazja powietrzna została wynaleziona w latach 40. naszego stulecia, jako alternatywa dla wiertarek wolnoobrotowych. Technika ta cieszyła się prz...

Air Polishing System

Wskazania do klinicznego zastosowania APS są bardzo szerokie. W jednym z pierwszych sprawozdań z PSP, CLINICAL RESEARCH ASSOCIATES potwierdził, że aparaty do polerowania powietrzem są szybką, łatwą i ...

Psychologiczne aspekty leczenia stomatologicznego

Prof. dr hab. Honorata Limanowska-Shaw, lek. stom. Elżbieta Paszyńska Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Instytutu Stomatologii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: pro...

Antybiotyki w praktyce stomatologicznej (cz. I)

Agnieszka Kuras-Trąbka*, Elżbieta Kostka-Trąbka** Hasła indeksowe: antybiotykoterapia, osłona antybiotykowa, objawy niepożądane. *Instytut Stomatologii - Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej ...

„Porady ze starej szuflady”

COKOLWIEK BĄDŹ CHCESZ WYCZYŚCIĆ CZYLI "PORZĄDKI DOMOWE" PRZEZ Lucynę C. Warszawa 1887 Skład Główny w księgarni Gebethnera i Wolffa. O utrzymaniu zębów. Staranne utrzymanie i czyszczenie zębów, mo...

„Porady ze starej szuflady”

COKOLWIEK BĄDŹ CHCESZ WYCZYŚCIĆ CZYLI "PORZĄDKI DOMOWE" PRZEZ Lucynę C. Warszawa 1887 Skład Główny w księgarni Gebethnera i Wolffa. O utrzymaniu zębów. Staranne utrzymanie i czyszczenie zębów, mo...

Historia dentystyki

Historia dentystyki sięga czasów starożytnych. Pogląd, że robak powoduje lub przyczynia się do próchnicowego zniszczenia zęba i bólu zębów, znajduje liczne potwierdzenia w historii medycyny. Od czasu ...

Historia dentystyki

Historia dentystyki sięga czasów starożytnych. Pogląd, że robak powoduje lub przyczynia się do próchnicowego zniszczenia zęba i bólu zębów, znajduje liczne potwierdzenia w historii medycyny. Od czasu ...

Historia RTG

W 1895 roku niemiecki fizyk Wilhelm Conrad Roentgen podczas badań nad właściwościami promieni katodowych odkrył nowy rodzaj promieniowania, nazwał je promieniowaniem X. Prowadząc nad nimi badania zau...

Historia RTG

W 1895 roku niemiecki fizyk Wilhelm Conrad Roentgen podczas badań nad właściwościami promieni katodowych odkrył nowy rodzaj promieniowania, nazwał je promieniowaniem X. Prowadząc nad nimi badania zau...

WYŚWIETLAJ 10 20 50