Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

OZZL w sprawie zmian w finansowaniu lekarskich rezydentur

Publikacja:
OZZL w sprawie zmian w finansowaniu lekarskich rezydentur

OZZL w sprawie zmian w finansowaniu lekarskich rezydentur

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wyraził swoje niezadowolenie z proponowanych zmian w sprawie etatu rezydenckiego.

Plany Ministerstwa Zdrowia zdaniem OZZL, aby lekarze odbywający specjalizacje musieli zwrócić  pieniądze Państwu jeśli rozpoczną pracę za granicą są niedopuszczalne. Pieniądze jakie otrzymuje lekarz rezydent stanowią wynagrodzenie za pracę, nie są ani pomocą socjalną, ani stypendium od państwa. Kodeks pracy nie pozwala na zatrudnianie bez wynagrodzenia, a nawet nie pozwala pracownikowi na zrzeczenie się wynagrodzenia”– tłumaczy Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

OZZL zwraca także uwagę na to, że by zatrzymać młodych lekarzy w kraju potrzebne są zupełnie inne działania niż te, które proponuje ministerstwo. Zdaniem OZZL wystarczyłoby spełnić kilka kryteriów takich jak:

 – godziwe zarobki lekarzy za jeden etat, oraz nie zmuszanie ich do pracy ponad siły w wielu miejscach,

 – stworzenie lepszych możliwości dokształcania się lekarzy ( prawne, organizacyjne, materialne)

 – stworzenie takich warunków by lekarz mógł zająć się wyłącznie leczeniem i nie poświęcać nadmiernej energii na sprawy z nim niezwiązane,

 – Ministerstwo Zdrowia powinno zaprzestać obwiniać lekarzy o wszelkie kłopoty związane z leczeniem w kraju, które wywołane są w dużej mierze niewydolnością systemu finansowania publicznej opieki zdrowotnej.

OZZL uważa, że powinien zostać podjęty dialog ministerstwa z lekarzami i wypracowanie wspólnej strategii jak zatrzymać emigrację lekarzy.

 

Czytaj także:

 

KL


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Termin wprowadzenia kas on-line w gabinetach bez zmian Lekarz

Ministerstwo finansów nie zgodziło się na odroczenie o co najmniej 6 miesięcy obowiązku instalowania m.in. w gabinetach stomatologicznych kas fiskalnych on-line, choć NRL prowadziła w tej sprawie intensywny dialog. Przypomnijmy – 1 lipca 2021 r. kas...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

klauzula opt-out - Dentonet.pl
NRL i OZZL w sprawie wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out Lekarz

1 lipca 2019 r. Naczelna Rada Lekarska wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy i Porozumieniem Rezydentów OZZL zaapelowały do lekarzy o wypowiadanie klauzul opt-out oraz ograniczenie pracy do jednego etatu. Klauzule opt-out i umowy mają być ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
rezydentury - Dentonet.pl
112 rezydentur w dziedzinach stomatologicznych jesienią br. Lekarz

Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2019 r.) minister zdrowia przyznał 4126 miejsc rezydenckich, z czego 112 dotyczy specjalizacji stomatologicznych.Miejsca rezydenckie dla dziedzin stomato...

rezydentury - Dentonet.pl
Minister zdrowia: 111 rezydentur dla lekarzy dentystów Lekarz

Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2020 r.) minister zdrowia przyznał 4136 miejsc rezydenckich. Tylko 111 dotyczy dziedzin stomatologicznych. Łącznie na najbliższe jesienne postępowanie k...

Dentonet - dentyści na Wyspach zaniepokojeni Brexitem
Polscy dentyści w Wielkiej Brytanii po Brexicie - bez zmian Lekarz

General Medical Council (brytyjski urząd rejestrujący lekarzy i sprawujący nadzór na wykonywaniem zawodu) jest zainteresowany tym, aby lekarze europejscy mogli nadal wykonywać zawód w Wielkiej Brytanii. Takie zapewnienia przekazał dyrektor generalny ...

kształcenie - Dentonet.pl
MEiN ws. planowanych zmian w kształceniu medyków Lekarz

Minister edukacji i nauki odpowiedział na stanowisko prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W piśmie wskazano, że zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia poziomu kształcen...

finansowanie świadczeń NFZ - Dentonet.pl
NFZ zapowiada kolejne zmiany w finansowaniu stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedział na apel prezesa NRL w sprawie wykonania umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. NFZ w specjalnym piśmie podkreślił gotowość do kolejnego spotkania poświęconego omówieni...

ortodoncja - Dentonet.pl
Więcej rezydentur dla dentystów. O jedną Lekarz

Na Dolnym Śląsku błędnie wskazano zapotrzebowanie na miejsca rezydenckie dla dentystów chcących specjalizować się w ortodoncji. Ministerstwo zdrowia dodało więc na Dolnym Śląsku jedno miejsce rezydenckie na specjalizacji ortodontycznej. Dolnośląski ...

rezydentury - Dentonet.pl
116 rezydentur dla dentystów w jesiennym postępowaniu Lekarz

Jedynie 116 miejsc rezydenckich na blisko 4200 dostępnych miejsc przyznał lekarzom dentystom minister zdrowia w postępowaniu kwalifikacyjnym realizowanym w październiku 2021 r. W podziale na specjalizacje w przypadku chirurgii stomatologicznej przy...

wynagrodzenia rezydentów - Dentonet.pl
Zmiany w finansowaniu rezydentur od 1 stycznia 2021 r. Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana w sposobie finansowania rezydentur. Środki na ten cel będą przekazywane na podstawie wniosków podmiotów prowadzących rezydentury, składanych w Systemie Informatycznym Rezyden...