Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

OZZL: stażystom, rezydentom i specjalistom należą się podwyżki

Brak komentarzy | Publikacja:
OZZL: stażystom, rezydentom i specjalistom należą się podwyżki

OZZL: stażystom, rezydentom i specjalistom należą się podwyżki

W pierwszych dniach po objęciu teki ministra zdrowia Konstanty Radziwiłł wystosował pisma m.in. do konsultantów krajowych, rektorów uczelni medycznych oraz organizacji zrzeszających pracowników medycznych, w których poprosił o przedstawienie propozycji zmian w otoczeniu prawnym i praktyce działania polskiego systemu zdrowia.

W odpowiedzi ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy przedstawił listę swoich postulatów podzielonych na trzy grupy: na pierwszym miejscu znalazły się rozwiązania do wprowadzenia "od zaraz" poprzez odpowiednie rozporządzenie MZ, następnie kwestie wymagające głębszych zmian systemowych oraz problemy ustrojowe.

Najważniejszym postulatem zgłoszonym przez OZZL jest wzrost wynagrodzenia zasadniczego tych lekarzy, których płace są ustalane przez Ministerstwo Zdrowia. Związek Zawodowy Lekarzy proponuje, aby:

– wynagrodzenie lekarzy stażystów wzrosło z 2007 zł do 3,5 tys. złotych,

– wynagrodzenie lekarzy rezydentów, od 7 lat nie zmieniane, wzrosło z 3.170 zł do 4.400 zł, a po 2 latach rezydentury – do 4 800 zł (teraz 3 458). Natomiast w specjalizacjach deficytowych rezydent powinien zarabiać odpowiednio do 4 900 i 5 300 zł,

– wzrosło również wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Miesięczna płaca zasadnicza lekarza specjalisty wynosi obecnie od 1860 do 3950 zł. OZZL postuluje, aby płaca lekarza specjalisty wynosiła „3 średnie krajowe”, czyli ok. 12 000 zł.

Nie tylko podwyżki

Ponadto związek opowiada się za uchyleniem niektórych przepisów, m.in. zobowiązujących lekarzy do wskazywania na recepcie odpłatności za leki refundowane czy pozwalających kontrolerom NFZ na decydowanie, czy lek refundowany był przez lekarza wypisany zgodnie z wiedzą medyczną i na nakładanie administracyjnej kary na świadczeniodawcę w przypadku, gdy NFZ uzna, iż lek nie był wypisany we właściwym wskazaniu.

OZZL domaga się również likwidacji wielu biurokratycznych obowiązków, np. składania rocznego sprawozdania dla urzędu marszałkowskiego o wytworzonych odpadach (niezależnie od obowiązku utylizacji tych odpadów, co jest merytorycznie uzasadnione), składania rocznego sprawozdania o ilości wprowadzanych gazów lub pyłów do powietrza przez praktyki lekarskie, składania wielu sprawozdań do GUS zawierających informacje, które są w posiadaniu innych instytucji, np. NFZ.

Według OZZL zasadne jest ponadto wprowadzenie możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kosztów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza – nie tylko przez lekarzy prowadzących praktykę lekarską (działalność gospodarczą), ale również przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Lekarz miałby prawo pomniejszyć podatek np. o koszty zakupu książek, wydawnictw medycznych, programów komputerowych, koszty szkoleń, składek na samorząd lekarski itp.

 

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

opieka zdrowotna 12 listopada 1
NRL i OZZL: pogarsza się stan ochrony zdrowia w Polsce Lekarz

Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy omówili zasady wspólnego działania na rzecz wzrostu finansowania ochrony zdrowia, z wykorzystaniem różnych form protestu, do strajku włącznie. – ...

podwyżki
NRL przypomina: podwyżki także dla lekarzy dentystów! Lekarz

Komisja stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej przypomniała stanowisko samorządu z 14 września 2018 r. w sprawie uprawnień lekarzy dentystów do zwiększonego wynagrodzenia.Naczelna Izba Lekarska zaznaczyła, że odmienna interpretacja ministerstwa zd...

rezydentury
Podwyżki dla rezydentów i specjalistów? Wzory oświadczeń od NIL Lekarz

Samorząd lekarski informuje o przygotowaniu wzoru oświadczeń, które powinni składać lekarze chcący skorzystać ze zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fin...

ROZWIŃ WIĘCEJ
lekarz - Dentonet.pl
Ankieta OZZL: lekarze chcą pracować w jednym miejscu Lekarz

Zarząd OZZL przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy na temat ich gotowości do pracy w jednym miejscu – w publicznej albo w prywatnej ochronie zdrowia. W ankiecie wzięło udział około 2 tysiące osób. Wyniki ankiety nie były dotychczas...

klauzula opt-out - Dentonet.pl
NRL i OZZL w sprawie wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out Lekarz

1 lipca 2019 r. Naczelna Rada Lekarska wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy i Porozumieniem Rezydentów OZZL zaapelowały do lekarzy o wypowiadanie klauzul opt-out oraz ograniczenie pracy do jednego etatu. Klauzule opt-out i umowy mają być ...

ZUS - Dentonet.pl
Rekordowo wysokie składki ZUS w 2019 r. - nawet 100 zł podwyżki Lekarz

Jeżeli nic nie ulegnie zmianom, w 2019 r. składki ZUS dla przedsiębiorców wzrosną o 7,3%, czyli o około 100 zł. Tak wysokiej podwyżki jeszcze nie było.Przedsiębiorcy płacą w danym roku stałą kwotę ZUS-u w formie ryczałtu – w 2018 r. było to co najmni...

podwyżki
NRL: ustawowe podwyżki pensji także dla lekarzy dentystów Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przyznała prawo do zwiększonego o 600 lub 700 zł wynagrodzenia...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji