Dentonet
OGŁOSZENIA
E-mail

ZALOGUJ SIĘ I DODAJ OGŁOSZENIE BEZPŁATNIE
Wpisz tytuł*
70 znaków pozostało
Kategoria*
Dodaj opis*
4096 znaków pozostało
Zdjęcie
Wyróżnienie
Dzięki wyróżnieniu możesz dodatkowo promować swoje ogłoszenie
Województwo
Podaj podpis*
Adres e-mail*
Nr telefonu*
Na okres*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Do zapłaty: 0.00
* Pola wymagane

lekarz dentysta zajmujący się endodoncją z zacięciem protetycznym

Dam pracę


woj. dolnośląskie
ogłoszenie o prace2 Strona 1 small

Opis ogłoszenia

Praca dedydykowana dla osoby zajmującej się leczeniem endodontycznym oraz z zacięciem protetycznym.

Twoje zadania i obszary odpowiedzialności w SZCZEPANIAK stomatologia

Twoją najważniejszą rolą i odpowiedzialnością jest, by proces leczenia odbywał się
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami sztuki lekarskiej oraz najnowszą, obowiązującą wiedzą. Pacjent przed podjęciem leczenia (jako całego procesu lub poszczególnej wizyty) powinien być poinformowany o jego zasadności, celu i zamierzonym
efekcie oraz koszcie procesu. Będziesz nadzorował/a i kontrolował/a wykonawstwo zlecanych przez siebie prac protetycznych. Będziesz pracował/a w zespole lekarzy zajmujących się różnymi dziedzinami stomatologii, dlatego pacjenci są naszym wspólnym dobrem. Oczekuję, że będziesz rozwijał/a swoje umiejętności i zdobywał/a doświadczenie na kursach i szkoleniach będących w kręgu Twoich zawodowych zainteresowań; będziesz dzielił/a się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami Zespołu dla dobra pacjenta. Dokumentacja lekarska powinna być prowadzona w sposób rzetelny i szczegółowy z uwzględnieniem również części fotograficznej.

Wymagania

Zgłoś się do nas, jeśli spełniasz poniższe warunki.
– min. 3-letnie doświadczenie
– umiejętność pracy w Zespole
– opłacone OC zawodowe
– umiejętność mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych oraz ich wypełnianie metodą ciekłej gutaperki
– praca w koferdamie
– praca w powiększeniu (konieczne jest posiadanie własnych lup)
– zgoda na uczestnictwo w sesjach fotograficznych celem promocji usług gabinetu

Mile widziane

– curriculum endodontyczne lub kurs/szkolenia równoważne
– umiejętność wykonywanie stałych (kilkupunktowych) i ruchomych prac protetycznych
– znajomość techniki flow-injection-technique
– umiejętność pracy w mikroskopie
– kurs z okluzji
– kurs z radiologii
– umiejętność obsługi aparatu fotograficznego

Dostępny sprzęt i technologie

– pracowania RTG wyposażona w RVG, CBCT oraz pantomogram
– silniki endodontyczne VDW
– BeeFill
– skaner wewnątrzustny Medit
– urządzenie Master Flux do sedacji podtlenkiem azotu
– mikroskop Seliga
– szerokie spektrum materiałów stomatologicznych
(istnieje możliwość zaopatrzenia gabinetu w materiały/narzędzia dedykowane dla danego lekarza „na życzenie”)
– aparaty fotograficzne z funkcją makro

Oferujemy

– praca w ramach umowy o współpracę, B2B (konieczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej)
– rozliczenie procentowe
– system pracy w godzinach 8.30-14.30 lub 14.30-20.00
– współpraca ze specjalistami z dziedziny chirurgii stomatologicznej oraz wieku rozwojowego
– współpraca z anestezjologiem i anestezjologiem dziecięcym
– wykwalifikowany personel średni
– współpraca z wysoko wykwalifikowanymi laboratoriami protetycznymi
– możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach wewnętrznych szkoleń dla pracujących lekarzy
– miejsce: ul. Batorego 68, Tychy 43-100

Jak aplikować

Wyślij swoje CV wraz z odpowiedziami na poniższe pytania/zadania na adres: szczepaniakstomatologia@gmail.com
Zadania dla osób aplikujących:
1. Napisz czym w gabinecie jest tzw. „zielona strefa”
2. Przedstaw udokumentowane własne co najmniej trzy przypadki zakończonego sukcesem leczenia endodontycznego.
3. Przyjmujesz pacjenta, niestety zabieg się opóźnia, tworzy się 20 minutowe opóźnienie. Wiesz, że na tej wizycie nie uda Ci się już zakończyć procesu leczenia. Jak reagujesz? Co robisz? Opisz w kilku zdaniach swoje zachowanie.

Pod uwagę będą brane jedynie te zgłoszenia, w których znajdą się odpowiedzi na postawione pytania/zadania.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Odpowiedz na to ogłoszenie:

Telefon: 601999487