Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Odpady medyczne – nowe obowiązki

Brak komentarzy | Publikacja:
Odpady medyczne – nowe obowiązki

Odpady medyczne – nowe obowiązki

22 lutego 2014 roku wchodzi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku dotyczące odpadów medycznych. Nowy obowiązek związany z odpadami medycznymi polega na tym, że nie wystarczy dokonać ich odpowiedniej segregacji, trzeba także posiadać dokumenty, które dowodzą o unieszkodliwieniu zakaźnych odpadów medycznych.

Posiadacz odpadów medycznych zakaźnych musi zatem wydać dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych. Taki dokument trzeba wydać w trzech egzemplarzach. Egzemplarze dokumentu muszą kolejno zostać przekazane do wytwórcy danych odpadów medycznych (np. do lekarza, lekarza dentysty), oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych ich wytwórca musi zachować przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został on sporządzony. Dokument powinien zostać przekazany wytwórcy odpadów i inspektorowi środowiska nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego ten dokument dotyczy.

Dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów musi zawierać dokładne zestawienie szczegółowe oraz rodzaje i masę zakaźnych odpadów medycznych poddanych unieszkodliwieniu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

Dokument ten jest wydawany w formie papierowej opatrzonej podpisem posiadacza odpadów, który je unieszkodliwił, albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP.

W związku z nowym rozporządzeniem lekarze oraz lekarze dentyści powinni skontaktować się z firmą, z którą mają podpisaną umowę na odbiór odpadów medycznych, aby dokładnie ustalić przekazanie dokumentów potwierdzających ich unieszkodliwienie.

 

KL

źródło OIL Gdańsk


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia w trybie mieszanym - Dentonet.pl
Uczelnie medyczne w czerwonych strefach – co z nauką? Lekarz

Zgodnie z ostatnią decyzją rządu, zdecydowana większość miast wojewódzkich znalazła się w czerwonych strefach. Rodzi to obowiązek prowadzenia przez zlokalizowane w nich uczelnie – również medyczne – nauki zdalnej. Jak sobie z tym radzą uniwersytety m...

video smartfon gabinet stomatologiczny
Teleporady medyczne? Tak, ale nie w każdym przypadku Lekarz

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa w ostatnim czasie wiele sygnałów od pacjentów, którzy nie mogą odbyć osobistej wizyty w przychodni ze względu na zagrożenie epidemiczne. Często jedyną proponowaną przez placówki formą konsultacji pozostaje tzw. telep...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Kolejne obowiązki sprawozdawcze dla lekarzy dentystów Lekarz

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z nowym prawem, świadczeniodawcy mają przekazywać dane o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy...

ROZWIŃ WIĘCEJ
odpady medyczne - Dentonet.pl
Odpady medyczne – zbiorcze zestawienie do 15 marca 2018 r. Lekarz

Zbliżają się terminy realizacji obowiązków sprawozdawczo-statystycznych nałożonych na przedsiębiorców. Niektóre z nich dotyczą również lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe. OIL w Gdańsku przypomina o najważniejszych z nich. Do 1...

wyroby medyczne - Dentonet.pl
Jak wystawiać zlecenia na wyroby medyczne od 1 stycznia? Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na...

wyroby medyczne - Dentonet.pl
Nowe wzory zleceń na wyroby medyczne od 1 stycznia 2020 r. Lekarz

Ministerstwo zdrowia w specjalnym komunikacie przypomniało, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, polegające przede wszystkim na stosowaniu nowego wzoru z...

wyroby medyczne - Dentonet.pl
Wyroby medyczne - nowe zasady realizacji zleceń na NFZ Pacjent

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowy sposób realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, do których zaliczają się m.in. protezy zębowe czy aparaty ortodontyczne. Od 1 stycznia 2020 r. pacjent nie będzie musiał już odwiedzać oddziału NFZ ...

odpady medyczne - Dentonet.pl
GIS wyjaśnia: odpady medyczne jednak nie wysoce zakaźne Lekarz

Z pisma przesłanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego do NRL i wojewodów wynika, że odpady medyczne – nawet powstałe na skutek leczenia pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 – są odpadami klasy B, nie A. Przypomnijmy – wiele gabinetów ...

UKSW - Dentonet.pl
Studia medyczne na UKSW w Warszawie Lekarz

Prezydent Andrzej Duda podpisał zmianę ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dzięki czemu na uczelni możliwe będzie uruchomienie kierunku lekarskiego.Uroczystość podpisania zmian w ustawie odbyła się 13 lipca. N...

Olczak-Kowalczyk - Dentonet.pl
Uczelnie medyczne w dobie pandemii COVID-19 Lekarz

Jak wygląda nauczanie hybrydowe – m.in. stomatologii – w czasie pandemii koronawirusa? – Zajęcia, które można przeprowadzić zdalnie, są organizowane w taki właśnie sposób. Natomiast nauczanie stomatologii wymaga zajęć praktycznych i takie też organiz...

COVID-19 - Dentonet.pl
Uczelnie medyczne przeszkolą personel w walce z COVID? Lekarz

Minister edukacji i nauki zaapelował do rektorów uczelni medycznych o prowadzenie z wykorzystaniem Centrów Symulacji Medycznej szkoleń dla personelu dotyczących pomocy chorym na COVID-19. Zaleca też, by centra te udostępniać dla ćwiczeń i krótkich ku...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji