Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NRL: Podnosi składkę członkowską

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NRL: Podnosi składkę członkowską

NRL: Podnosi składkę członkowską

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej. Od 1 stycznia 2015 roku wysokość składki dla lekarzy oraz lekarzy – dentystów wyniesie miesięcznie 60 złotych. Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, czyli „lekarz stażysta”, opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz, lekarz stażysta:

1) został wpisany do rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;

2) utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy:

1) na konto bankowe okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej

2) na indywidualny numer subkonta bankowego nadany i przekazany przez okręgową lub wojskową izbę lekarską lub

3) w kasie okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej.

Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe od dnia wymagalności. Z opłacania składki zwolnieni są lekarze oraz lekarze –  którzy, ukończyli 75 lat, zostali skreśleni z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej, złożyli oświadczenie, że nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu.

 

KL

więcej na: nil.org.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

bakterie w jamie ustnej - Dentonet.pl
Zły stan zdrowia jamy ustnej podnosi ryzyko powikłań COVID-19? Lekarz

Duże ilości bakterii obecnych w jamie ustnej mogą być przyczyną cięższego przebiegu choroby COVID-19. Do takich wniosków doszli autorzy artykułu opublikowanego pod koniec czerwca na łamach dwumiesięcznika „British Dental Journal”. Badacze, których w...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres