Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NRL: Podnosi składkę członkowską

Brak komentarzy | Publikacja:
NRL: Podnosi składkę członkowską

NRL: Podnosi składkę członkowską

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej. Od 1 stycznia 2015 roku wysokość składki dla lekarzy oraz lekarzy – dentystów wyniesie miesięcznie 60 złotych. Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, czyli „lekarz stażysta”, opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz, lekarz stażysta:

1) został wpisany do rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;

2) utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy:

1) na konto bankowe okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej

2) na indywidualny numer subkonta bankowego nadany i przekazany przez okręgową lub wojskową izbę lekarską lub

3) w kasie okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej.

Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe od dnia wymagalności. Z opłacania składki zwolnieni są lekarze oraz lekarze –  którzy, ukończyli 75 lat, zostali skreśleni z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej, złożyli oświadczenie, że nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu.

 

KL

więcej na: nil.org.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

bakterie w jamie ustnej - Dentonet.pl
Zły stan zdrowia jamy ustnej podnosi ryzyko powikłań COVID-19? Lekarz

Duże ilości bakterii obecnych w jamie ustnej mogą być przyczyną cięższego przebiegu choroby COVID-19. Do takich wniosków doszli autorzy artykułu opublikowanego pod koniec czerwca na łamach dwumiesięcznika „British Dental Journal”. Badacze, których w...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji