Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Podczas ostatniego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pewnych aspektach wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, zwłaszcza dotyczącym kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, ale mimo to duża część uwag zgłoszonych do projektu przez samorząd lekarski na etapie konsultacji publicznych nie została uwzględniona.

Samorząd pozytywnie ocenił pomysł ogłaszania terminów egzaminów LEK i LDEK co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym egzaminem oraz możliwość bezpłatnego drugiego podejścia do egzaminu LEK/LDEK w przypadku braku zaliczenia w pierwszym podejściu albo nieprzystąpienia do niego.

Z aprobatą NRL spotkały się zmiany dotyczące szkolenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. W projekcie zaproponowano, by lekarz/lekarz dentysta w trakcie odbywania stażu podyplomowego mógł przeznaczyć 6 dni na udział w dodatkowych konferencjach, kursach lub szkoleniach. Co więcej, lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury po rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego będzie mógł bez podawania przyczyny złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury w innej dziedzinie medycyny (nie więcej niż jeden raz).

Pozytywnie należy ocenić także regulację przewidującą, że lekarz odbywający specjalizację może pracować w systemie zmianowym tylko jeżeli program danej specjalizacji przewiduje pracę w takim systemie, a także gdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne oraz kierownik specjalizacji, pod którego nadzorem jest lekarz, pracują na tej samej zmianie, albo może pracować w równoważnym czasie pracy tylko jeżeli program danej specjalizacji przewiduje pracę w takim systemie i system ten jest stosowany do wszystkich lekarzy w jednostce akredytowanej – podkreślono.

Zdaniem samorządu, pozytywne jest rozwiązanie przewidujące, że w przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.

„Projekt nie realizuje wszystkich oczekiwań środowiska lekarskiego”

Mimo pozytywów – zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej – projekt nie realizuje wszystkich oczekiwań środowiska lekarskiego. Wśród negatywnych rozwiązań znajduje się:

– wprowadzenie uproszczonego trybu przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE,

– zróżnicowanie procedury uznawania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej (art.15j) w zależności od tego, czy był on odbyty w państwie członkowskim UE czy w tzw. państwie trzecim,

– brak zwolnienia od obowiązku odbycia stażu podyplomowego i składania egzaminu LEK/LDEK dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających dyplom polskiej uczelni, którzy po ukończeniu studiów, ale bez odbycia stażu podyplomowego lub bez złożenia egzaminu LEK albo LDEK, wyjechali za granicę i tam wykonują swój zawód,

– brak poszerzenia kompetencji izb lekarskich w zakresie kształcenia podyplomowego;,

– brak umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim (w dziedzinach priorytetowych) przez lekarzy, którzy posiadają już tytuł specjalisty,

– brak wydłużenia urlopu szkoleniowego na przygotowanie do PES,

– pominięcie w projekcie regulacji dotyczących lekarzy specjalistów, co wobec projektowanych uprawnień dla lekarzy rezydentów dywersyfikuje charakter ich pracy i przysługujących w jej ramach przywilejów i obowiązków.

– Obecnie mamy do czynienia z dużą intensyfikacją działań prokuratury związanych z kwestiami medycznymi – mówi w rozmowie z Dentonetem radca prawny Paweł Strzelec. Dodaje, że w prokuraturach powstały specjalne działy zajmujące się kwestią błędów medycznych.

Źródło: NIL

Fot. Freepik.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Staż podyplomowy w czasie pandemii - co z zaliczeniem? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz lub lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu – np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem – nie jest możl...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Dodatkowych dni urlopu szkoleniowego przed PES nie będzie Lekarz

Nadzwyczajna podkomisja ds. rozpatrzenia projektu zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zajmowała się propozycjami zgłoszonymi przez Naczelną Radę Lekarską. Większość z nich została odrzucona – wiadomo już, że urlopy szkoleniowe przed ...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
"Zmiana ustawy nie rozwiązuje problemów stomatologów" Lekarz

11 lutego sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Obecny na posiedzeniu wiceprezes NRL Andrzej Cisło podkreślił, że ustawa nadal nie rozwiązuje problemu niedostatecznego dostępu leka...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
"Zarobki nieadekwatne do charakteru pracy i wykształcenia" Lekarz

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2700 zł brutto dla lekarza i lekarza dentysty w trakcie stażu podyplomowego jest nieadekwatne do poziomu zdobytego wykształcenia, charakteru wykonywanej pracy, a także odpowiedzialności spoczywającej na osobach wy...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres