Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Podczas ostatniego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pewnych aspektach wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, zwłaszcza dotyczącym kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, ale mimo to duża część uwag zgłoszonych do projektu przez samorząd lekarski na etapie konsultacji publicznych nie została uwzględniona.

Samorząd pozytywnie ocenił pomysł ogłaszania terminów egzaminów LEK i LDEK co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym egzaminem oraz możliwość bezpłatnego drugiego podejścia do egzaminu LEK/LDEK w przypadku braku zaliczenia w pierwszym podejściu albo nieprzystąpienia do niego.

Z aprobatą NRL spotkały się zmiany dotyczące szkolenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. W projekcie zaproponowano, by lekarz/lekarz dentysta w trakcie odbywania stażu podyplomowego mógł przeznaczyć 6 dni na udział w dodatkowych konferencjach, kursach lub szkoleniach. Co więcej, lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury po rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego będzie mógł bez podawania przyczyny złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury w innej dziedzinie medycyny (nie więcej niż jeden raz).

Pozytywnie należy ocenić także regulację przewidującą, że lekarz odbywający specjalizację może pracować w systemie zmianowym tylko jeżeli program danej specjalizacji przewiduje pracę w takim systemie, a także gdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne oraz kierownik specjalizacji, pod którego nadzorem jest lekarz, pracują na tej samej zmianie, albo może pracować w równoważnym czasie pracy tylko jeżeli program danej specjalizacji przewiduje pracę w takim systemie i system ten jest stosowany do wszystkich lekarzy w jednostce akredytowanej – podkreślono.

Zdaniem samorządu, pozytywne jest rozwiązanie przewidujące, że w przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.

„Projekt nie realizuje wszystkich oczekiwań środowiska lekarskiego”

Mimo pozytywów – zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej – projekt nie realizuje wszystkich oczekiwań środowiska lekarskiego. Wśród negatywnych rozwiązań znajduje się:

– wprowadzenie uproszczonego trybu przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE,

– zróżnicowanie procedury uznawania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej (art.15j) w zależności od tego, czy był on odbyty w państwie członkowskim UE czy w tzw. państwie trzecim,

– brak zwolnienia od obowiązku odbycia stażu podyplomowego i składania egzaminu LEK/LDEK dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających dyplom polskiej uczelni, którzy po ukończeniu studiów, ale bez odbycia stażu podyplomowego lub bez złożenia egzaminu LEK albo LDEK, wyjechali za granicę i tam wykonują swój zawód,

– brak poszerzenia kompetencji izb lekarskich w zakresie kształcenia podyplomowego;,

– brak umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim (w dziedzinach priorytetowych) przez lekarzy, którzy posiadają już tytuł specjalisty,

– brak wydłużenia urlopu szkoleniowego na przygotowanie do PES,

– pominięcie w projekcie regulacji dotyczących lekarzy specjalistów, co wobec projektowanych uprawnień dla lekarzy rezydentów dywersyfikuje charakter ich pracy i przysługujących w jej ramach przywilejów i obowiązków.

– Obecnie mamy do czynienia z dużą intensyfikacją działań prokuratury związanych z kwestiami medycznymi – mówi w rozmowie z Dentonetem radca prawny Paweł Strzelec. Dodaje, że w prokuraturach powstały specjalne działy zajmujące się kwestią błędów medycznych.

Źródło: NIL

Fot. Freepik.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Narodowa Strategia Onkologiczna - Dentonet.pl
Kluczowa współpraca lekarza dentysty z onkologiem Lekarz

O współpracy lekarzy dentystów z onkologami mówi prof. Arkadiusz Jeziorski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach VIII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi przypominamy najciekawsz...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty? Lekarz

Pod koniec lipca została podpisana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Według warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, przynajmniej częściowo zawarte w niej zostały postulaty środowiska. Jak czytamy w komunikacie, ostateczny ksz...

komunikacja z pacjentem - Dentonet.pl
Najważniejsze w rozmowie lekarza z pacjentem to … Lekarz

- Bardzo często lekarze dentyści rozmawiając z pacjentami mówią o rozwiązaniach. Warto natomiast rozmawiać o efekcie, a nie rozwiązaniach - mówi w rozmowie z Dentonetem Mariusz Oboda, trener rozwoju praktyk stomatologicznych. ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Hemostaza w praktyce lekarza dentysty (webinar) Lekarz

Zaburzenia hemostazy – czyli krzepnięcia krwi – to problem, który może mieć ogromny wpływ na przebieg leczenia stomatologicznego. Zagadnienia tego dotyczyć będzie webinar "Zdrowy uśmiech to nie wszystko! Co stomatolog powinien wiedzieć o hemostazie?"...

"Marka lekarza dentysty pomaga zdobyć zaufanie pacjentów" Lekarz

Wypracowana przez lekarza dentystę marka bardzo pomaga zdobyć zaufanie pacjentów – mówi Anna Kuśnierczak – lekarz stomatolog, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, znana również jako Stomatolog Dobra Rada. Już w najbliższą sobotę (16 maja) o godz....

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres