Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Publikacja:
NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Podczas ostatniego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pewnych aspektach wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, zwłaszcza dotyczącym kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, ale mimo to duża część uwag zgłoszonych do projektu przez samorząd lekarski na etapie konsultacji publicznych nie została uwzględniona.

Samorząd pozytywnie ocenił pomysł ogłaszania terminów egzaminów LEK i LDEK co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym egzaminem oraz możliwość bezpłatnego drugiego podejścia do egzaminu LEK/LDEK w przypadku braku zaliczenia w pierwszym podejściu albo nieprzystąpienia do niego.

Z aprobatą NRL spotkały się zmiany dotyczące szkolenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. W projekcie zaproponowano, by lekarz/lekarz dentysta w trakcie odbywania stażu podyplomowego mógł przeznaczyć 6 dni na udział w dodatkowych konferencjach, kursach lub szkoleniach. Co więcej, lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury po rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego będzie mógł bez podawania przyczyny złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury w innej dziedzinie medycyny (nie więcej niż jeden raz).

Pozytywnie należy ocenić także regulację przewidującą, że lekarz odbywający specjalizację może pracować w systemie zmianowym tylko jeżeli program danej specjalizacji przewiduje pracę w takim systemie, a także gdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne oraz kierownik specjalizacji, pod którego nadzorem jest lekarz, pracują na tej samej zmianie, albo może pracować w równoważnym czasie pracy tylko jeżeli program danej specjalizacji przewiduje pracę w takim systemie i system ten jest stosowany do wszystkich lekarzy w jednostce akredytowanej – podkreślono.

Zdaniem samorządu, pozytywne jest rozwiązanie przewidujące, że w przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.

„Projekt nie realizuje wszystkich oczekiwań środowiska lekarskiego”

Mimo pozytywów – zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej – projekt nie realizuje wszystkich oczekiwań środowiska lekarskiego. Wśród negatywnych rozwiązań znajduje się:

– wprowadzenie uproszczonego trybu przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE,

– zróżnicowanie procedury uznawania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej (art.15j) w zależności od tego, czy był on odbyty w państwie członkowskim UE czy w tzw. państwie trzecim,

– brak zwolnienia od obowiązku odbycia stażu podyplomowego i składania egzaminu LEK/LDEK dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających dyplom polskiej uczelni, którzy po ukończeniu studiów, ale bez odbycia stażu podyplomowego lub bez złożenia egzaminu LEK albo LDEK, wyjechali za granicę i tam wykonują swój zawód,

– brak poszerzenia kompetencji izb lekarskich w zakresie kształcenia podyplomowego;,

– brak umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim (w dziedzinach priorytetowych) przez lekarzy, którzy posiadają już tytuł specjalisty,

– brak wydłużenia urlopu szkoleniowego na przygotowanie do PES,

– pominięcie w projekcie regulacji dotyczących lekarzy specjalistów, co wobec projektowanych uprawnień dla lekarzy rezydentów dywersyfikuje charakter ich pracy i przysługujących w jej ramach przywilejów i obowiązków.

– Obecnie mamy do czynienia z dużą intensyfikacją działań prokuratury związanych z kwestiami medycznymi – mówi w rozmowie z Dentonetem radca prawny Paweł Strzelec. Dodaje, że w prokuraturach powstały specjalne działy zajmujące się kwestią błędów medycznych.

Źródło: NIL

Fot. Freepik.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Narodowa Strategia Onkologiczna - Dentonet.pl
Kluczowa współpraca lekarza dentysty z onkologiem Lekarz

O współpracy lekarzy dentystów z onkologami mówi prof. Arkadiusz Jeziorski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach VIII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi przypominamy najciekawsz...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
NRL o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz

7 stycznia 2019 r. rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Problem w tym, że jego ostateczna wersja nie została nigdzie udostępniona i przekazana Naczelnej Radzie Lekarskiej, co wzbudziło niepokój sam...

ROZWIŃ WIĘCEJ
grafika
Hemostaza w praktyce lekarza dentysty (webinar) Lekarz

Zaburzenia hemostazy – czyli krzepnięcia krwi – to problem, który może mieć ogromny wpływ na przebieg leczenia stomatologicznego. Zagadnienia tego dotyczyć będzie webinar "Zdrowy uśmiech to nie wszystko! Co stomatolog powinien wiedzieć o hemostazie?"...

Zaleska grafika
Zabiegi nićmi PDO w praktyce lekarza dentysty [wykład] Lekarz

Już tylko do niedzieli 30 stycznia można zakupić dostęp do wykładu „Nici PDO jako stymulator tkankowy – najbardziej efektywne techniki i miejsca implementacji” autorstwa dr n. med. Izabeli Załęskiej w wyjątkowej cenie 149 zł (-50% od ceny regularnej)...

pacjent niesłyszący - Dentonet.pl
Pacjent niesłyszący i niedosłyszący u lekarza dentysty Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację oraz problemy osób niepełnosprawnych, w tym osób niesłyszących oraz niedosłyszących w czasie trwania epidemii koronawirusa i udzi...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty? Lekarz

Pod koniec lipca została podpisana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Według warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, przynajmniej częściowo zawarte w niej zostały postulaty środowiska. Jak czytamy w komunikacie, ostateczny ksz...

dentysta
Dlaczego pacjenci szukają nowego lekarza dentysty? Lekarz

Krytyka ze strony lekarza stomatologa oraz zbyt wysokie koszty podejmowanego leczenia - to tylko niektóre z przyczyn, dla których pacjenci zmieniają dentystów. Przeprowadzona w USA latem tego roku ankieta dowodzi, że ponad połowa tamtejszych pacjentó...

torbiele zebopochodne
Torbiele zębopochodne w praktyce lekarza dentysty Lekarz

- Torbiele zębopochodne to patologie znane od bardzo dawna. Nie są to zmiany złośliwe - mają charakter łagodny. Co do technik i metod leczenia chirurgicznego, ulegają one pewnym modyfikacjom. Chodzi o kwestie możliwości odbudowywania kości i ubytków ...

usługi stomatologiczne - Dentonet.pl
"Z każdego lekarza dentysty zrobiono przedsiębiorcę" Lekarz

- Przez chore zęby nikt nie umarł, dlatego nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii - mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologicz...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Młodsi Brytyjczycy unikają wizyt u lekarza dentysty Lekarz

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania wykazały, że niemal 3 na 10 mieszkańców Wielkiej Brytanii przed 40. rokiem życia nie było w ciągu ostatnich 12 miesięcy w gabinecie dentystycznym. To nieco więcej w porównaniu z ogółem społeczeństwa – na przes...