Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NRL o wymogach dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NRL o wymogach dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE

NRL o wymogach dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE

Naczelna Rada Lekarska odniosła się do słów ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który zasugerował złagodzenie wymogów dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza Unii Europejskiej, chcących podjąć pracę w naszym kraju. Samorząd sprzeciwia się planom obniżenia wymogów.

Kilka dni temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przyznał, że jego resort pracuje nad zmianami zasad i wymogów uzyskania w Polsce uprawnień do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty przez osoby pochodzące z państw spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim Ukrainy i Białorusi. – W XXI w. granice powinny być na tyle otwarte, żebyśmy mogli przyjmować i nie stwarzać niepotrzebnych barier ludziom, którzy chcą tu pracować. Przygotowujemy regulację, dzięki której będzie można wydawać takim lekarzom prawo wykonywania zawodu i będzie ono związane z placówką, do której trafi – powiedział minister. Podobne regulacje obowiązują m.in. w Portugalii, Hiszpanii i w Niemczech.

NRL: nie obniżać bezpiecznego poziomu wymogów

Planom ministerstwa sprzeciwia się jednak Naczelna Rada Lekarska, która zaapelowała o to, aby nie obniżać bezpiecznego poziomu wymogów stawianych wobec osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu w Polsce. – Przepisy związane z trybem nabywania w Polsce kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź uznawania kwalifikacji nabytych za granicą mają na celu zapewnienie, że osoba uzyskująca w Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom i daje gwarancje prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu – podkreślono w komunikacie.

Samorząd nie jest przy tym w żaden sposób przeciwny przyznawaniu uprawnień zawodowych lekarzom cudzoziemcom pod warunkiem, że spełniają niezbędne ku temu wymogi. – Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że o ile w przypadku osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe lekarza albo lekarza dentysty w państwach UE obowiązuje system automatycznego uznawania tych kwalifikacji oparty na wspólnie określonych wymogach kształcenia, o tyle w przypadku osób, które odbyły studia medyczne poza UE, procedura prowadząca do uzyskania w Polsce wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu odzwierciedla wymogi dotyczące absolwentów polskich uczelni – dodano. Procedura ta obejmuje:

•    nostryfikację dyplomu przez polską uczelnię medyczną, polegającą na porównaniu programu odbytych studiów medycznych z programem studiów w Polsce,
•    odbycie stażu podyplomowego albo uznanie przez ministra zdrowia za równoważny stażu odbytego za granicą bądź nabytego zagranicą doświadczenia zawodowego,
•    złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego – Lekarskiego Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Naczelna Rada Lekarska zauważyła jednocześnie, że oprócz wymogów o charakterze kwalifikacyjnym warunkiem wykonywania w Polsce zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest także odpowiednia znajomość języka polskiego, którą potwierdza się złożeniem egzaminu oraz nienaganna postawa etyczna, którą należy wykazać zaświadczeniem o niekaralności z państwa pochodzenia. Również te wymogi są niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu.

Prace tylko z udziałem samorządu

NRL uważa także, że wszelkie prace nad przepisami regulującymi wymogi i procedury związane z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty – bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich, obywateli innych państw członkowskich UE czy cudzoziemców spoza UE – powinny być prowadzone w ścisłej współpracy z samorządem lekarskim. – Brak takiej współpracy w przeszłości doprowadził m.in. do niczym nieuzasadnionej próby likwidacji stażu podyplomowego, co zostało w ubiegłym roku naprawione, lecz wymagało kolejnych nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zaznaczono.

Na koniec NRL stwierdziła, że biorąc pod uwagę, iż w Polsce trwa obecnie akcja protestacyjna zainicjowana przez lekarzy rezydentów, zapowiedzi tego rodzaju zmiany przepisów mogą zostać odebrane jako z jednej strony próba nacisku na protestujących pracowników medycznych, z drugiej zaś – jako plan uzupełniania niedoborów kadrowych pracownikami z innych, mniej zamożnych państw.

Studenci stomatologii zrzeszeni w Międzynarodowym Towarzystwie Studentów Stomatologii (International Association of Dental Students) wakacje spędzają na zagranicznych wymianach. W ramach takich akcji do Polski przyjechali m.in. Thomas i Tatiana ze Słowacji. Zapraszamy na filmową relację z ich wizyty w łódzkiej klinice Vinci Clinic.

AF
Fot. StockSnap, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Krajowy Zjazd Lekarzy - Dentonet.pl
Krajowy Zjazd Lekarzy o warunkach pracy lekarzy dentystów Lekarz

Obradujący w dniach 25-26 maja Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął szereg stanowisk i apeli w sprawie warunków pracy lekarzy oraz lekarzy dentystów.W jednym ze stanowisk Krajowy Zjazd Lekarzy ponownie poruszył temat wynagrodzeń lekarzy oraz lekarzy dentyst...

postulaty do ministra - Dentonet.pl
Postulaty samorządu lekarskiego do nowego ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przekazała ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu postulaty samorządu, dotyczące zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed- i podyplomowego w tych zawodach.– ...

oddawanie krwi
2 października "poleje się krew" lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

2 października lekarze rezydenci przystąpią do protestu głodowego, połączonego z akcją "Poleje się krew", w ramach której będą oddawać krew dla potrzebujących. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz wezwał lekarzy i lekarzy dentystów...

ROZWIŃ WIĘCEJ
utrata prawa wykonywania zawodu - Dentonet.pl
NRL przeciw zacieraniu kar utraty prawa wykonywania zawodu Lekarz

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwiła się wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, który uważa, że utrata prawa wykonywania zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów powinna ulegać zatarciu.Wczoraj informowaliśmy o apelu Rzecznika Praw Obywatelskich, kt...

zatrudnianie dentystów - Dentonet.pl
Samorząd chce ułatwień w zatrudnianiu lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które ułatwiają zatrudnienie członków rodziny oraz stomatologów, którym pozostało maksymalnie 4 lata do emerytury.Zgodnie z obowiązującym obecnie art. ...

świadectwa LDEK - Dentonet.pl
NRL chce zmian wzorów świadectw z egzaminów LEK i LDEK Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował o zmianę wzorów świadectw złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w taki sposób, aby wskazywały, w jakim języku składany był egzamin i czy osoba przystępująca do...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres