Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NRL o wymogach dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE

Brak komentarzy | Publikacja:
NRL o wymogach dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE

NRL o wymogach dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE

Naczelna Rada Lekarska odniosła się do słów ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który zasugerował złagodzenie wymogów dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza Unii Europejskiej, chcących podjąć pracę w naszym kraju. Samorząd sprzeciwia się planom obniżenia wymogów.

Kilka dni temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przyznał, że jego resort pracuje nad zmianami zasad i wymogów uzyskania w Polsce uprawnień do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty przez osoby pochodzące z państw spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim Ukrainy i Białorusi. – W XXI w. granice powinny być na tyle otwarte, żebyśmy mogli przyjmować i nie stwarzać niepotrzebnych barier ludziom, którzy chcą tu pracować. Przygotowujemy regulację, dzięki której będzie można wydawać takim lekarzom prawo wykonywania zawodu i będzie ono związane z placówką, do której trafi – powiedział minister. Podobne regulacje obowiązują m.in. w Portugalii, Hiszpanii i w Niemczech.

NRL: nie obniżać bezpiecznego poziomu wymogów

Planom ministerstwa sprzeciwia się jednak Naczelna Rada Lekarska, która zaapelowała o to, aby nie obniżać bezpiecznego poziomu wymogów stawianych wobec osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu w Polsce. – Przepisy związane z trybem nabywania w Polsce kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź uznawania kwalifikacji nabytych za granicą mają na celu zapewnienie, że osoba uzyskująca w Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom i daje gwarancje prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu – podkreślono w komunikacie.

Samorząd nie jest przy tym w żaden sposób przeciwny przyznawaniu uprawnień zawodowych lekarzom cudzoziemcom pod warunkiem, że spełniają niezbędne ku temu wymogi. – Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że o ile w przypadku osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe lekarza albo lekarza dentysty w państwach UE obowiązuje system automatycznego uznawania tych kwalifikacji oparty na wspólnie określonych wymogach kształcenia, o tyle w przypadku osób, które odbyły studia medyczne poza UE, procedura prowadząca do uzyskania w Polsce wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu odzwierciedla wymogi dotyczące absolwentów polskich uczelni – dodano. Procedura ta obejmuje:

•    nostryfikację dyplomu przez polską uczelnię medyczną, polegającą na porównaniu programu odbytych studiów medycznych z programem studiów w Polsce,
•    odbycie stażu podyplomowego albo uznanie przez ministra zdrowia za równoważny stażu odbytego za granicą bądź nabytego zagranicą doświadczenia zawodowego,
•    złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego – Lekarskiego Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Naczelna Rada Lekarska zauważyła jednocześnie, że oprócz wymogów o charakterze kwalifikacyjnym warunkiem wykonywania w Polsce zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest także odpowiednia znajomość języka polskiego, którą potwierdza się złożeniem egzaminu oraz nienaganna postawa etyczna, którą należy wykazać zaświadczeniem o niekaralności z państwa pochodzenia. Również te wymogi są niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu.

Prace tylko z udziałem samorządu

NRL uważa także, że wszelkie prace nad przepisami regulującymi wymogi i procedury związane z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty – bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich, obywateli innych państw członkowskich UE czy cudzoziemców spoza UE – powinny być prowadzone w ścisłej współpracy z samorządem lekarskim. – Brak takiej współpracy w przeszłości doprowadził m.in. do niczym nieuzasadnionej próby likwidacji stażu podyplomowego, co zostało w ubiegłym roku naprawione, lecz wymagało kolejnych nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zaznaczono.

Na koniec NRL stwierdziła, że biorąc pod uwagę, iż w Polsce trwa obecnie akcja protestacyjna zainicjowana przez lekarzy rezydentów, zapowiedzi tego rodzaju zmiany przepisów mogą zostać odebrane jako z jednej strony próba nacisku na protestujących pracowników medycznych, z drugiej zaś – jako plan uzupełniania niedoborów kadrowych pracownikami z innych, mniej zamożnych państw.

Studenci stomatologii zrzeszeni w Międzynarodowym Towarzystwie Studentów Stomatologii (International Association of Dental Students) wakacje spędzają na zagranicznych wymianach. W ramach takich akcji do Polski przyjechali m.in. Thomas i Tatiana ze Słowacji. Zapraszamy na filmową relację z ich wizyty w łódzkiej klinice Vinci Clinic.

AF na podst. NIL
Fot. StockSnap, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

Stypendium - Dentonet.pl
NRL tworzy fundusz stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego.Jak poinformowano w komunikacie, celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Krajowy Zjazd Lekarzy - Dentonet.pl
Krajowy Zjazd Lekarzy o warunkach pracy lekarzy dentystów Lekarz

Obradujący w dniach 25-26 maja Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął szereg stanowisk i apeli w sprawie warunków pracy lekarzy oraz lekarzy dentystów.W jednym ze stanowisk Krajowy Zjazd Lekarzy ponownie poruszył temat wynagrodzeń lekarzy oraz lekarzy dentyst...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

klauzula informacyjna - Dentonet.pl
Samorząd pyta o ulgi podatkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Lekarze i lekarze dentyści, wdrażający rozwiązania informatyczne do wystawiania elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy, e-skierowań, e-recept oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, powinni mieć możliwość skorzystania z dofinansowani...

specjalizacje
Będzie mniej specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Jak poinformowano na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej, 8 listopada odbyło się spotkanie ministra zdrowia, samorządu lekarskiego oraz kilkudziesięciu konsultantów krajowych w sprawie zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy den...

dentysta w masce
NIL o otwarciu rynku pracy dla lekarzy dentystów spoza UE Lekarz

Komisja stomatologiczna NIL zamieściła na swojej stronie internetowej komentarz dotyczący poselskiego projektu ustawy ws. otwarcia polskiego rynku pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE. – Szczególnie brzemienny w skutki może być ust. 9 zakła...

dentysta - Dentonet.pl
Przyjmowanie lekarzy spoza UE na starych zasadach Lekarz

Posłowie z sejmowej komisji zdrowia nie zgodzili się na uproszczenie zasad w przyjmowaniu lekarzy spoza UE. Wyrażono za to poparcie dla zatrudniania ratowników medycznych spoza Unii. Przypomnijmy – złożony przez posłów PiS-u projekt ustawy zakładał ...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji