Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NRL o wymogach dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE

Publikacja:
NRL o wymogach dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE

NRL o wymogach dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE

Naczelna Rada Lekarska odniosła się do słów ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który zasugerował złagodzenie wymogów dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza Unii Europejskiej, chcących podjąć pracę w naszym kraju. Samorząd sprzeciwia się planom obniżenia wymogów.

Kilka dni temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przyznał, że jego resort pracuje nad zmianami zasad i wymogów uzyskania w Polsce uprawnień do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty przez osoby pochodzące z państw spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim Ukrainy i Białorusi. – W XXI w. granice powinny być na tyle otwarte, żebyśmy mogli przyjmować i nie stwarzać niepotrzebnych barier ludziom, którzy chcą tu pracować. Przygotowujemy regulację, dzięki której będzie można wydawać takim lekarzom prawo wykonywania zawodu i będzie ono związane z placówką, do której trafi – powiedział minister. Podobne regulacje obowiązują m.in. w Portugalii, Hiszpanii i w Niemczech.

NRL: nie obniżać bezpiecznego poziomu wymogów

Planom ministerstwa sprzeciwia się jednak Naczelna Rada Lekarska, która zaapelowała o to, aby nie obniżać bezpiecznego poziomu wymogów stawianych wobec osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu w Polsce. – Przepisy związane z trybem nabywania w Polsce kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź uznawania kwalifikacji nabytych za granicą mają na celu zapewnienie, że osoba uzyskująca w Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom i daje gwarancje prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu – podkreślono w komunikacie.

Samorząd nie jest przy tym w żaden sposób przeciwny przyznawaniu uprawnień zawodowych lekarzom cudzoziemcom pod warunkiem, że spełniają niezbędne ku temu wymogi. – Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że o ile w przypadku osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe lekarza albo lekarza dentysty w państwach UE obowiązuje system automatycznego uznawania tych kwalifikacji oparty na wspólnie określonych wymogach kształcenia, o tyle w przypadku osób, które odbyły studia medyczne poza UE, procedura prowadząca do uzyskania w Polsce wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu odzwierciedla wymogi dotyczące absolwentów polskich uczelni – dodano. Procedura ta obejmuje:

•    nostryfikację dyplomu przez polską uczelnię medyczną, polegającą na porównaniu programu odbytych studiów medycznych z programem studiów w Polsce,
•    odbycie stażu podyplomowego albo uznanie przez ministra zdrowia za równoważny stażu odbytego za granicą bądź nabytego zagranicą doświadczenia zawodowego,
•    złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego – Lekarskiego Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Naczelna Rada Lekarska zauważyła jednocześnie, że oprócz wymogów o charakterze kwalifikacyjnym warunkiem wykonywania w Polsce zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest także odpowiednia znajomość języka polskiego, którą potwierdza się złożeniem egzaminu oraz nienaganna postawa etyczna, którą należy wykazać zaświadczeniem o niekaralności z państwa pochodzenia. Również te wymogi są niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu.

Prace tylko z udziałem samorządu

NRL uważa także, że wszelkie prace nad przepisami regulującymi wymogi i procedury związane z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty – bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich, obywateli innych państw członkowskich UE czy cudzoziemców spoza UE – powinny być prowadzone w ścisłej współpracy z samorządem lekarskim. – Brak takiej współpracy w przeszłości doprowadził m.in. do niczym nieuzasadnionej próby likwidacji stażu podyplomowego, co zostało w ubiegłym roku naprawione, lecz wymagało kolejnych nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zaznaczono.

Na koniec NRL stwierdziła, że biorąc pod uwagę, iż w Polsce trwa obecnie akcja protestacyjna zainicjowana przez lekarzy rezydentów, zapowiedzi tego rodzaju zmiany przepisów mogą zostać odebrane jako z jednej strony próba nacisku na protestujących pracowników medycznych, z drugiej zaś – jako plan uzupełniania niedoborów kadrowych pracownikami z innych, mniej zamożnych państw.

Studenci stomatologii zrzeszeni w Międzynarodowym Towarzystwie Studentów Stomatologii (International Association of Dental Students) wakacje spędzają na zagranicznych wymianach. W ramach takich akcji do Polski przyjechali m.in. Thomas i Tatiana ze Słowacji. Zapraszamy na filmową relację z ich wizyty w łódzkiej klinice Vinci Clinic.

AF na podst. NIL
Fot. StockSnap, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ukraina 1
Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin Lekarz

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi angażuje się w pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy wraz z rodzinami, którzy w wyniku napaści na Ukrainę znaleźli się na terenie Polski. Jak czytamy, prośbę o pomoc – po...

dentysta - Dentonet.pl
Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów do poprawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponowiła swój apel o pilne uregulowanie przez ministra zdrowia kwestii, które w dobie pandemii koronawirusa poprawią warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomnijmy – 20 listopada 2020 r. prezydium Naczelnej Rady Lekar...

ROZWIŃ WIĘCEJ
medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna – tylko u lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej. Według samorządu, ważne jest uściślenie definicji pojęcia świadczenia zdrowotnego, m.in. w kontekście zabiegów medycyny estetycznej, które powinny b...

szkolenia
Ruszyły zapisy na kursy NIL dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Izba Lekarska rozpoczęła zapisy na zimowo-wiosenną sesję bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Jak informuje samorząd, w najbliższym czasie w centrum szkoleniowo-konferencyjnym NIL odbędzie się 9 szkoleń stacjo...

dentysta w masce
NIL o otwarciu rynku pracy dla lekarzy dentystów spoza UE Lekarz

Komisja stomatologiczna NIL zamieściła na swojej stronie internetowej komentarz dotyczący poselskiego projektu ustawy ws. otwarcia polskiego rynku pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE. – Szczególnie brzemienny w skutki może być ust. 9 zakła...

dentysta - Dentonet.pl
Przyjmowanie lekarzy spoza UE na starych zasadach Lekarz

Posłowie z sejmowej komisji zdrowia nie zgodzili się na uproszczenie zasad w przyjmowaniu lekarzy spoza UE. Wyrażono za to poparcie dla zatrudniania ratowników medycznych spoza Unii. Przypomnijmy – złożony przez posłów PiS-u projekt ustawy zakładał ...

specjalizacje
5639 lekarzy i lekarzy dentystów złożyło wnioski specjalizacyjne Lekarz

W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 5639 poprawnych formalnie wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 4482 osoby zostały zakwalifikowane na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 3218 w...

studia - Dentonet.pl
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów? Tylko na uniwersytetach! Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjęło zapowiedź ministra zdrowia dotyczącą planu kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych. – Takie przygotowanie zawodowe lekarzy będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństw...

medycyna estetyczna
Medycyna estetyczna – tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że resort prowadzi prace nad uregulowaniem zasad wykonywania zabiegów medycyny estetycznej wyłącznie przez lekarzy i lekarzy dentystów. – Wykonywanie ich związane jest ze stosowaniem zasad aseptyki i a...