Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

NRL o zasadach kształcenia higienistek stomatologicznych

Brak komentarzy | Publikacja:
NRL o zasadach kształcenia higienistek stomatologicznych

NRL o zasadach kształcenia higienistek stomatologicznych

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje stanowisko dotyczące edukacji higienistek stomatologicznych – ma to związek z opublikowanym przez ministerstwo edukacji rozporządzeniem w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

28 maja 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie ministra edukacji w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Rozporządzenie to w załączniku nr 20 określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży opieki zdrowotnej (MED).

Samorząd lekarski nie został poinformowany o toczących się pracach legislacyjnych nad tym aktem, pomimo że w ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został przekazany 240 podmiotom, w tym również innym samorządom zawodowym (m.in. Naczelnej Izbie Aptekarskiej). Dodatkowo reguluje ono bardzo ważne kwestie z punktu widzenia lekarzy i lekarzy dentystów – określa bowiem zakres umiejętności osób wykonujących zawód pomocniczy w opiece zdrowotnej.

Uwagi do kształcenia higienistek

Po analizie rozporządzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło szereg zastrzeżeń co do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie higienistki stomatologicznej. W ocenie NRL higienistki stomatologiczne, które po odbyciu szkolenia mogą stać się członkami zespołu stomatologicznego, powinny pracować w gabinecie stomatologicznym tylko pod nadzorem lekarza dentysty – nie posiadają bowiem niezbędnych kompetencji umożliwiających pełną identyfikację choroby pacjenta.

Dotychczas obowiązująca podstawa programowa kształcenia w zawodzie higienistki stomatologicznej wyraźnie wskazywała, że dla kwalifikacji higienistki stomatologicznej przewidziane jest nabycie umiejętności zdefiniowanych jako „Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia” i tym samym była ona przez środowisko stomatologiczne akceptowana oraz nie budziła zastrzeżeń. Lekarze dentyści ze względu na edukację uniwersytecką posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania oraz leczenia wad wrodzonych i schorzeń jamy ustnej. W związku z tym – jako kierujący zespołem stomatologicznym – wyłącznie oni powinni decydować, które zadań może być przekazane członkom zespołu stomatologicznego. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie higienistki stomatologicznej nie zawiera sformułowania, że zadania i świadczenia realizowane przez higienistkę będą nadzorowane przez lekarza dentystę – podkreślono w komunikacie.

Jak poinformowano, konieczność nadzorowania przez lekarza dentystę pracy higienistki stomatologicznej wyraziły również w licznych rezolucjach i oświadczeniach najważniejsze organizacje dentystyczne: Europejska Organizacja Regionalna Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI), Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) oraz Światowa Organizacja Dentystyczna (FDI). – W rezolucji ERO-FDI „Resolution Dental Hygienist Profile April 2015” został również opracowany profil zawodowy higienistek stomatologicznych, zgodnie z którym przyjęto, że higienistki stomatologiczne powinny pracować w gabinecie stomatologicznym tylko pod nadzorem lekarza stomatologa, ponieważ ze względu na poziom wykształcenia nie posiadają niezbędnych kompetencji umożliwiających postawienie pełnej diagnozy – dodano.

Higienistki po szkołach policealnych czy po studiach?

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opowiedziało się również za utrzymaniem kształcenia higienistek stomatologicznych na poziomie szkół policealnych. – W tym zakresie prezydium NRL nie podziela opinii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, wyrażonej w stanowisku z dnia 10 czerwca 2019 r. o konieczności przeniesienia całości kształcenia w tym zawodzie na poziom studiów licencjackich – podkreślono w komunikacie.

Rozmawiamy z higienistkami z USA oraz Włoch. Poprosiliśmy też nasze rozmówczynie o kilka słów skierowanych do polskich koleżanek i kolegów „po fachu”.

Oprac. AF na podst. NIL

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

uprawnienia higienistek - Dentonet.pl
"Wiedza higienistek wynoszona z kształcenia jest niewystarczająca" Asysta

– Obecnie wiedza wyniesiona z kształcenia przez higienistki jest niewystarczająca. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki musi być realizowane pod nadzorem lekarza dentysty – czytamy w oficjalnym stanowisku Polskiego Towarzyst...

zarobki asystentek i higienistek - Dentonet.pl
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w UE Asysta

Portal Europa.jobs wyliczył, na jakie zarobki mogą liczyć asystentki i higienistki stomatologiczne, które zdecydują się na pracę poza granicami Polski. Według portalu Europa.jobs asystentka stomatologiczna zatrudniona w gabinecie stomatologicznym w ...

higienistka - Dentonet.pl
USA: jak COVID-19 zmieni pracę higienistek stomatologicznych? Asysta

Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie praktyk dentystycznych oraz gabinetów higieny, m.in. w zakresie procedur związanych z kontrolą zakażeń, ale to zapewne nie wszystkie zmiany. W dłuższej perspektywie zmienić mogą się ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
maksym kaharlytskyi Q9y3LRuuxmg unsplash
UODO o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej Lekarz

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej. Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każde...

odpady medyczne - Dentonet.pl
NRL o nowych zasadach ewidencji odpadów medycznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań, które umożliwią podmiotom medycznym sprawne przekazywanie odpadów po 1 stycznia 2020 r. Chodzi przede wszystkim o uchylenie obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektroniczn...

higienistka - Dentonet.pl
UK: poważne przeszkody w pracy higienistek stomatologicznych Asysta

Higienistki stomatologiczne w Irlandii Północnej wyrażają obawy o swoją przyszłość. Reprezentujące je stowarzyszenie potwierdziło, że jego członkinie w wielu przypadkach mierzą się ze skróceniem czasu pracy, nie mogą wykonywać wszystkich zabiegów, ma...

dentysta - Dentonet.pl
Przyjmowanie lekarzy spoza UE na starych zasadach Lekarz

Posłowie z sejmowej komisji zdrowia nie zgodzili się na uproszczenie zasad w przyjmowaniu lekarzy spoza UE. Wyrażono za to poparcie dla zatrudniania ratowników medycznych spoza Unii. Przypomnijmy – złożony przez posłów PiS-u projekt ustawy zakładał ...

listy oczekujacych - Dentonet.pl
NRL o zasadach prowadzenia list oczekujących na świadczenia Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Samorząd nie zgadza się na kolejne poszerzanie zakresu o...

dentysta w masce
Kanada: od początku czerwca do dentysty na nowych zasadach Lekarz

Od pierwszych dni czerwca większość gabinetów stomatologicznych w kanadyjskiej prowincji Ontario ponownie przyjmuje wszystkich pacjentów. W związku z tym Royal College of Dental Surgeons of Ontario (RCDSO) wprowadziło nowe zasady i protokoły, których...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
Pierwsi lekarze spoza UE dopuszczeni do pracy na uproszczonych zasadach Lekarz

Pięciu lekarzy z Białorusi i Ukrainy otrzymało zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce w ramach tzw. systemu uproszczonego. Decyzje w tej sprawie wręczył w czwartek minister zdrowia dr Adam Niedzielski. Do 20 stycznia 2021 r. do ministerstwa wpłynęło 46...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji