Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NRL krytycznie o zmianach w tajemnicy lekarskiej

Brak komentarzy | Publikacja:
NRL krytycznie o zmianach w tajemnicy lekarskiej

NRL krytycznie o zmianach w tajemnicy lekarskiej

Naczelna Rada Lekarska wystosowała szereg pism w sprawie zmian w tajemnicy lekarskiej, które podpisał prezydent Andrzej Duda. Adresatami pism są lekarze, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Pacjenta. NRL uważa, że nowelizacja ustaw podważa jeden z fundamentów wykonywania zawodów lekarza oraz lekarza dentysty.

Przypomnijmy – 11 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawach o kodeksie postępowania karnego, o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian w tajemnicy lekarskiej: odtąd ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta będzie mogło nastąpić również poprzez wyrażenie zgody przez osoby bliskie zmarłego, a nie jedynie decyzją sądu. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Na zmiany w przepisach, które wejdą w życie w ciągu kilkunastu najbliższych dni, natychmiast zareagowała Naczelna Rada Lekarska. Jej prezes Maciej Hamankiewicz, nie szczędząc słów krytyki pod adresem nowelizacji ustaw, wystosował specjalne pisma skierowane do środowiska lekarskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

W piśmie skierowanym do lekarzy i lekarzy dentystów podkreślono, że ustawa podważa jeden z fundamentów wykonywania tych zawodów. – To oznacza, że powinniśmy teraz informować pacjentów, że w razie ich śmierci, my lekarze będziemy zmuszeni, nawet wbrew ich woli, do ujawniania ich bliskim wszystkich informacji medycznych uzyskanych w związku z leczeniem tych pacjentów – poinformowano. Dodatkowym problemem będzie konieczność zidentyfikowania, czy osoba domagająca się ujawnienia tajemnicy lekarskiej faktycznie była dla pacjenta osobą bliską. – Nie mamy możliwości zweryfikowania, czy osoba, która do nas przyszła jest pierwszą żoną, drugą żoną, a może nie żoną, a kobietą pozostającą we wspólnym związku przez ostatnie lata – dodano, przy okazji podkreślając, że znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – obligując lekarza do ujawnienia informacji o zmarłym pacjencie, nawet wbrew jego jednoznacznie wyrażonej w tym zakresie woli – stawiają lekarzy w sytuacji etycznego dylematu. Lekarz musi mieć świadomość, iż odmowa ujawnienia tajemnicy w przypadku, gdy z żądaniem jej ujawnienia zgłosi się osoba bliska, a inna osoba bliska nie zgłosi wobec tego sprzeciwu, będzie stanowiła naruszenie prawa. Z drugiej strony, ujawnienie informacji objętych tajemnicą stanowi naruszenie najważniejszego w wykonywaniu zawodu Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz przyrzeczenia lekarskiego. Problemem jest również wysokie prawdopodobieństwo, że pacjenci zaczną zatajać przed lekarzami istotne dla procesu terapeutycznego informacje.

W związku z tym NRL wystosowała również pisma do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W pierwszym z nich zadano pytanie, jakie działania zamierza podjąć Rzecznik Praw Pacjenta w zakresie ochrony praw pacjentów do zachowania poufności informacji dotyczących ich stanu zdrowia w związku z nowelizacją ustaw. – Zmiany te podważają fundamenty tajemnicy lekarskiej, czyli prawo pacjenta do decydowania o tym, komu informacje dotyczące jego stanu zdrowia są udostępniane – podkreślono.

W piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich zaapelowano o wnikliwą analizę prawną wprowadzonych zmian. – Samorząd lekarski zgłasza wątpliwości co do zgodności z art. 47 Konstytucji przyjętych w ustawie rozwiązań, które obligują lekarza do ujawnienia informacji chronionych tajemnicą lekarską na wniosek każdej osoby bliskiej pacjenta także w sytuacji, w której pacjent za życia w sposób wyraźny, jednoznaczny i świadomy wyraził wolę, aby takie informacje nie były nikomu ujawniane – zaznaczono. Kolejne wątpliwości budzi przewidziana w ustawie możliwość zablokowania ujawnienia informacji chronionych tajemnicą lekarską poprzez zgłoszenie sprzeciwu przez jedną z osób bliskich pacjenta. Projekt nie nakłada na lekarza obowiązku ustalania wszystkich osób bliskich i informowania ich o prawie wyrażenia zgody lub sprzeciwu. Powyższe oznacza, że w takich sytuacjach decydujące zdanie będzie miała ta osoba, która jako pierwsza zgłosi wolę ujawnienia lub nieujawniania takich informacji. Takie rozwiązanie podważa racjonalność wprowadzanego mechanizmu – w szczególności w zakresie realnych możliwości wniesienia sprzeciwu.

Samorząd lekarski alarmuje: polscy lekarze pracują w kilku miejscach jednocześnie, przez co są przemęczeni. To niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla pacjentów. Dlaczego pracują tak dużo? Na to pytanie odpowiada Jerzy Jakubiszyn, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.

AF na podst. NIL

Fot. DarkoStojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e-recepty - Dentonet.pl
NIL krytycznie o pracach nad elektronicznymi receptami Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło przyśpieszony tryb uchwalenia ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty. Jak podkreślono w komunikacie, uchwalenie ustawy nastąpiło po przeprowadzeni...

61427071 436446340265944 1598628089322012672 o 850x567 1
Na Kongresie Polonii Medycznej o zmianach w kodeksie karnym Lekarz

- Za nieumyślne spowodowanie śmierci lekarze mają być karani karą bezwzględnego więzienia – powiedział prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, podczas oficjalnego otwarcia X Kongresu Polonii Medycznej. Spotkanie polskich lekarzy pracu...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kontrole ordynacji lekarskiej - Dentonet.pl
NFZ o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej w III kwartale 2018 r. Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie w III kwartale 2018 r. W III kwartale 2018 r. oddziały wojewódzkie NFZ-u przeprowadziły łącznie 83 postępowania kontrolne ordyn...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

Dentonet - tajemnica zawodowa w pracy asysty stomatologicznej
Naczelna Izba Lekarska stanowczo w obronie tajemnicy zawodowej Lekarz

- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób niszczenia przez polityków tajemnicy zawodowej, obowiązującej m.in. prawników, lekarzy i dziennikarzy, a także inne osoby wykonujące profesje, zobowiązane do jej zachowania - piszą we wspólnym stanowisku przed...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
RPO: z tajemnicy lekarskiej powinien zwalniać tylko sąd Lekarz

Do uchylania na potrzeby postępowania karnego tajemnic zawodowych adwokatów, notariuszy czy dziennikarzy uprawniony jest jedynie sąd. Wyjątkiem są tajemnice lekarskie z dokumentacji, które może uchylać prokurator w toku śledztwa. Zdaniem Rzecznika Pr...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...

Dentoekspress smok 3
Dentoexpress - jak wyleczyć smoka? Uchylamy rąbka tajemnicy… Lekarz

Historia biednego Smoka Wawelskiego, który z powodu okropnego bólu zęba zdemolował gabinet Doktora Dratewki poruszyła serca stomatologów w całej Polsce… Znalazła się już grupa śmiałków, która podczas tegorocznych targów Krakdent spróbuje odnaleźć zag...

wyniki badań - Dentonet.pl
RPP: dostęp do wyników nie tylko podczas wizyty lekarskiej Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta w specjalnym komunikacie przypomniał, że pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekaz...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale 2019 r. Lekarz

NFZ podał wyniki kontroli ordynacji lekarskich w I kwartale 2019 r. Najczęstsze uchybienia występujące w kontrolowanych podmiotach dotyczyły wystawiania recept niezgodnie z przepisami oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. W I kwartale 2019 r. oddz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji