Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Brak komentarzy | Publikacja:
Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

W przygotowaniu jest nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W styczniu br. Ministerstwo Zdrowia złożyło przygotowane przez siebie założenia do tej ustawy przed Radą Ministrów. Wiele propozycji odnośnie nowych przepisów dotyczy dokumentacji medycznej. Czego one dotyczą?
Przede wszystkim regulacji odnośnie ochrony danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta, które umieszczane są w dokumentacji medycznej.

Zagadnienie I: jak przetwarzać i przechowywać dokumentację medyczną?
Nowelizacja ustawy ma m .in. na celu doprecyzowanie kręgu osób, które będą uprawnione do uzyskiwania i przetwarzania danych, które zawiera dokumentacja medyczna. Ma być on rozszerzony o diagnostów laboratoryjnych, felczerów, ratowników medycznych i fizjoterapeutów oraz osoby, które nie wykonują zawodów medycznych, ale jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że chodzi tutaj o osoby, które dokonują wpisów w dokumentacji pod nadzorem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (np. pracowników by Giant Savings”>rejestracji, archiwum a także studentów nauk medycznych i członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych).
Podmiot przechowujący dokumentację medyczną będzie miał obowiązek zadbać o zabezpieczenie jej przed utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Zagadnienie II: jak postępować w razie likwidacji dokumentacji medycznej?
Projekt ustawy określa również zasady postępowania z dokumentacją medyczną w razie likwidacji danej placówki medycznej. Jeżeli chodzi o dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej – ma być ona w takiej sytuacji przekazywana do Systemu Informacji Medycznej (SIM).
Projekt przewiduje również, że przyjmować i udostępniać dokumentację będą mogły podmioty, które będą kontynuować lub przejmą pracę likwidowanej placówki medycznej, ale i inne podmioty medyczne, samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jeżeli chodzi o podmioty lecznicze, które nie prowadzą działalności gospodarczej – dokumentację medyczną przejmowałby podmiot tworzący albo sprawujący nadzór.
Jeżeli dany podmiot medyczny nie dopełni swoich obowiązków w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej – to w takich sytuacjach zostały przewidziane kary finansowe.

Zagadnienie III: Udostępnianie dokumentacji medycznej
Proponowany projekt ustawy określa także, w jaki sposób można udostępniać dokumentację medyczną. Ta prowadzona w postaci elektronicznej mogłaby być udostępniana drogą elektronicznej transmisji danych lub na informatycznym nośniku danych.
Za taką czynność mogłyby być pobierane opłaty, ale nie większe niż 1,5 zł. Ewentualnie można do tego doliczyć koszty wykonania skanu.
Dla odmiany – dokumentacja papierowa mogłaby być udostępniana przez sporządzanie kopii, odpisów albo wyciągów. Padła propozycja, aby opłata za sporządzenie jednej strony kopii takiej dokumentacji została obniżona do ok. 50 gr.

BZ

Źródło: Gazeta Lekarska


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wyniki badań - Dentonet.pl
5 tys. interwencji Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach Lekarz

Od 1 marca do 31 października 2020 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta podjęło 5 099 interwencji w placówkach medycznych. Pacjenci mieli w tym czasie problemy z kontaktem telefonicznymi z placówkami, dostępem do świadczeń medycznych oraz odmową wypisani...

Rzecznik Praw Pacjenta Kopia
Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze rozpoczął działalność Pacjent

Ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta. Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter...

Rzecznik Praw Pacjenta - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Pacjenta wspiera pacjentów stomatologicznych Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta korzysta z uprawnień pozwalających na wytaczanie powództwa na rzecz pacjentów oraz przyłączanie się do już toczących się postępowań cywilnych. W 2019 r. podjął 21 nowych spraw sądowych – dotyczyły one również leczenia stomatolo...

ROZWIŃ WIĘCEJ
lekarz dentysta - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Pacjenta: niewiele skarg na pracę dentystów Lekarz

Zespół ekspertów opracował i zaprezentował raport, będący podsumowaniem ostatnich czterech lat funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Jedynie 4% skarg zgłaszanych przez infolinię dotyczyło leczenia stomatologicznego.Od dziesięciu lat u Rze...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty? Lekarz

Pod koniec lipca została podpisana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Według warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, przynajmniej częściowo zawarte w niej zostały postulaty środowiska. Jak czytamy w komunikacie, ostateczny ksz...

telefoniczna informacja pacjenta - Dentonet.pl
800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta od NFZ-u Pacjent

13 listopada w całym kraju, we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ-u, ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.800 190 590 to dotychczasowy numer bez...

Konferencja Mistrzów Stomatologii
Nieuświadomione potrzeby pacjenta stomatologicznego Lekarz

- Lekarze mierzą się z wyzwaniami. Ogromnym ułatwieniem są zdobycze technologii, natomiast największym wyzwaniem są rosnące oczekiwania pacjentów - mówi dr Magdalena Żywicka, jeden z wykładowców Konferencji Mistrzów Stomatologii (12-14 października, ...

Internetowe Konto Pacjenta - Dentonet.pl
Uwagi samorządu ws. ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta Lekarz

Naczelna Izba Lekarska przedstawiła swoje uwagi w sprawie projektu ustawy o wprowadzeniu Internetowego Konta Pacjenta.Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma umożliwiać pacjentowi m.in. składanie różnego rodzaju oświadczeń, np. o wyrażeniu zgody na udzie...

IKP - Dentonet.pl
Internetowe Konto Pacjenta coraz bliżej - projekt ustawy przyjęty Lekarz

Rada ministrów przyjęła nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy wprowadza przepisy regulujące dostęp do informacji dotyczących pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjen...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji