Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym – opublikowano jej założenia

Brak komentarzy | Publikacja:
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym – opublikowano jej założenia

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym – opublikowano jej założenia

Zmiany w ustroju uczelni, ich finansowaniu oraz w uzyskiwaniu doktoratu przewiduje projekt nowej ustawy o uczelniach. Resort nauki chce też większej autonomii uczelni, zmiany zasad ewaluacji nauki i wydłużenia studiów niestacjonarnych. PAP dotarła do uzasadnienia projektu.

Projekt nowej ustawy reformującej uczelnie i naukę – tzw. Ustawy 2.0. – ma przedstawić wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Konsultacje społeczne w sprawie projektu potrwają około trzy miesiące. PAP dotarła do uzasadnienia projektu ustawy, w którym opisano najważniejsze propozycje rozwiązań.

Wśród ważnych kierunkowych zmian jest m.in. uzależnienie wielu możliwości uczelni (prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych) od kategorii naukowych, jakie uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Uczelnie dzielić się będą na akademickie i zawodowe. Wedle proponowanych zapisów, organami szkoły wyższej – oprócz rektora i senatu (jak dotychczas) – będzie również rada uczelni. Władze centralne uczelni (m.in. rektor) zyskają kosztem władz wydziałów większą możliwość kształtowania polityki placówki. Część przepisów zniknie z ustawy, aby uczelnie mogły uregulować je w swoich statutach – zgodnie z własną polityką.

Podstawą przyjęć na studia ma być egzamin maturalny, ale uczelnia będzie mogła zarządzić egzamin wstępny (przy czym jego wynik będzie mógł stanowić maksymalnie połowę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – co najmniej połowę wyniku rekrutacji będą stanowiły wyniki matury). Przy rekrutacji na studia uczelnia będzie musiała podać pełen katalog i wysokość opłat, jakie musi ponieść student. Uczelnia, która zmieni studentowi opłaty w czasie studiów, ma być karana.

Duże zmiany dotyczyć będą doktorantów. Na uczelniach mają postawać szkoły doktorskie, gdzie wszyscy doktoranci będą mieli zapewnione stypendia. Przed doktorantami będą jednak stawiane większe wymagania, jeśli chodzi o jakość ich badań i publikacji.

Doktoranci, którzy rozpoczną studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będą je kontynuowali na dotychczasowych zasadach. Przewód doktorski na starych zasadach będzie można wszcząć do końca kwietnia 2019 r. – wtedy doktorat trzeba zrobić do końca 2020 r. (przewody doktorskie tych, którzy nie zdążą, będą umarzane). Aby uzyskać stopień doktora trzeba będzie m.in. mieć na koncie recenzowaną monografię naukową lub publikację w rozpoznawalnym czasopiśmie (z listy ministra). To wymagania trudniejsze do spełnienia niż te zapisane w obecnej ustawie.

Wydłużony ma być czas trwania studiów niestacjonarnych. Kolejna nowość to cykle kształcenia krótsze niż studia pierwszego stopnia – można byłoby uzyskać wykształcenie o oczko wyższe niż matura, a o oczko niższe niż licencjat. Większe możliwości rozwoju kariery otrzymają też pracujący na uczelniach dydaktycy.

Ministerstwo nauki nie wycofuje się z habilitacji, choć nie będzie ona konieczna, by pracować na stanowisku profesora uczelni. Pozostaje też profesura belwederska – tytuł profesora, podobnie jak teraz, będzie nadawany przez prezydenta RP. Wśród propozycji resortu nauki pojawia się jednak pomysł, by upewniano się, czy kandydat do uzyskania tytułu profesora nie pracował i nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa między lipcem 1944 r. a lipcem 1990 r. Podobnie, jeśli chodzi o członków Komisji Ewaluacji Nauki (oceniającej jakość kształcenia na uczelniach).

Profesurę z kolei – zgodnie z projektem – będzie mogła uzyskać osoba, która prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe i ma na koncie wybitne osiągnięcie naukowe. Kolejnym warunkiem jest kierowanie zespołami badawczymi w grantach i prowadzenie badań w zagranicznych instytucjach naukowych.

Resort nauki chce, by na stanowisku profesora uczelni mógł być zatrudniony nawet doktor (z osiągnięciami, np. naukowymi lub dydaktycznymi). Świetny wykładowca będzie mógł więc zostać profesorem uczelni, nawet jeśli nie będzie miał habilitacji. Z ustawy znikną też ograniczenia, jeśli chodzi o czas na zrobienie habilitacji (dotąd 8 lat).

Po reformach nie zmienią się zniżki studenckie na komunikację miejską ani system pomocy materialnej dla studentów. Projekt ustawy nie przewiduje też dodatkowych opłat za studia stacjonarne na uczelniach publicznych. Pojawić się mają natomiast sankcje dla uczelni, które łamią prawa studentów.

Resort nauki nie zamierza wprowadzić – rozważanego wcześniej – stanu spoczynku dla profesorów na emeryturze. Choć ze źródeł zbliżonych do ministerstwa nauki dochodzą informacje, że z taką inicjatywą ma wyjść prezydent RP. Nowe przepisy nie będą też wymuszały mobilności po zrobieniu doktoratu.

Na studia – kierunek lekarsko-dentystyczny –zachęcali licealistów członkowie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Chociaż zachęcać szczególnie nie ma potrzeby, bo stomatologia to kierunek najchętniej wybierany spośród wszystkich kierunków medycznych. Podczas Drzwi Otwartych łódzkiego UMED-u studenci stomatologii opowiadali o studiach w Łodzi i pracy lekarza dentysty, która bynajmniej nie sprowadza się tylko do leczenia zębów…

Oprac. AF na podst. PAP Nauka w Polsce

Fot. DarkoStojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Dentyści w szkołach – ustawa już z podpisem prezydenta Lekarz

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o medycynie szkolnej. Zgodnie z jej zapisami, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Opiekę zdrowotną mają sprawować pielęgniarka środowiska ...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Senat: ustawa o medycynie szkolnej przyjęta bez poprawek Lekarz

Podczas ostatniego posiedzenia Senat bez poprawek przyjął projekt ustawy o medycynie szkolnej, zgodnie z którą wszyscy polscy uczniowie mają zostać objęci opieką stomatologiczną. Zgodnie z ustawą, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profi...

miejsce zdawania LDEK - Dentonet.pl
Opublikowano wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych opublikowało już wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2019 r. Wymaganego progu 56% punktów nie uzyskało aż dwieście z 679 osób, które przystąpiły do egzaminu.Do Lekarsko-Dentystycznego Egzam...

ROZWIŃ WIĘCEJ
sąd - Dentonet.pl
Ustawa o Kodeksie Karnym w Trybunale Konstytucyjnym Lekarz

- W dniu 28 czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, działając na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji, podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
Ustawa o kadrach medycznych 30 grudnia weszła w życie Lekarz

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniżającą wymogi dostępu do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty i innych zawodów medycznych przez osoby z dyplomem uzyskanym poza UE. Stało się tak mimo licznych protestów środowiska medycznego. Ustaw...

nakłady na służbę zdrowia - Dentonet.pl
6% PKB na ochronę zdrowia w 2024 r. - ustawa przyjęta przez rząd Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rząd zdecydował, że środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły, osiągając poziom 6% PKB w 2024 r. – rok wcześniej, niż planowano p...

wyszukiwarka - Dentonet.pl
Informator o Terminach Leczenia - nowa wyszukiwarka NFZ-u Pacjent

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Informator o Terminach Leczenia –wyszukiwarkę, w której można sprawdzić, gdzie najszybciej uzyskamy pomoc lekarza. W bazie adresów i telefonów informatora znajduje się blisko 14 tys. placówek medycznych, w tym stoma...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Sejm: ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami przyjęta Lekarz

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Obejmie ona profilaktykę, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Za przyjęciem ustawy było 385 posłów, przeciw – 17, a 6 wstrzymało się od głosu. – Do tej por...

jonathan borba hl6uG9cHW5A unsplash 1
COVID-19 w stomatologii – opublikowano wyniki ankiety Lekarz

Od 24 czerwca do 9 lipca komisja stomatologiczna NRL przeprowadziła wśród lekarzy dentystów badanie ankietowe, mające na celu zbadanie m.in. odczuć i obaw związanych z pandemią koronawirusa. Znane są już wyniki ankiety. Jak czytamy w przygotowanym p...

UCS - Dentonet.pl
"To nowa era w stomatologii" - rektor o otwarciu UCS WUM Lekarz

– Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM to nowa era w stomatologii. Ma ono służyć przede wszystkim kształceniu kadr medycznych, ale także rozwijaniu badań naukowych oraz leczeniu pacjentów – poinformował w środę rektor uczelni prof. Miro...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji