Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Nowa ustawa o Policji oznacza naruszenie tajemnicy zawodowej

Publikacja:
Nowa ustawa o Policji oznacza naruszenie tajemnicy zawodowej

Nowa ustawa o Policji oznacza naruszenie tajemnicy zawodowej

– Senacki projekt nowelizacji ustawy o Policji zawiera regulacje osłabiające gwarancję tajemnicy zawodowej i stwarza pole do jeszcze większych niż do tej pory nadużyć w ramach prowadzenia działalności operacyjnej przez funkcjonariuszy policji i służb specjalnych – to wspólne stanowisko szczecińskich samorządów zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy.

– Tajemnica zawodowa jest podstawą wykonywania zawodów zaufania publicznego – podkreślają w opublikowanym dzisiaj oświadczeniu Prezes ORL w Szczecinie, Magda Wiśniewska, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, Włodzimierz Łyczywek, Dziekan Okręgowej izby Radców Prawnych, Alicja Kujawa oraz Prezes Rady Izby Notarialnej, Roman Czernikiewicz. – Dlatego nie do zaakceptowania są rozwiązania, na podstawie których osoby związane tajemnicą zawodową mogą być poddawane takim metodom inwigilacji, jak podsłuch czy zbieranie informacji o lokalizacji telefonów komórkowych.

– Ponadto nowelizacja ustawy o Policji nie gwarantuje, że uzyskane w trakcie działań operacyjnych materiały poufne zostaną prawidłowo ocenione przez zajmującego się sprawą funkcjonariusza – czytamy w oświadczeniu. – Rozwiązanie, w którym pracownik policji lub służb specjalnych miałby samodzielnie decydować o tym, czy zebrany materiał jest lub nie jest objęty tajemnicą zawodową, należy uznać za absolutnie niedopuszczalne, podobnie jak fakt, że zainteresowani, których problem będzie dotyczył, a więc lekarze, adwokaci, radcy prawni oraz notariusze, nie zostaną nawet poinformowani, że zostali poddani formom inwigilacji.

W zgodnej opinii przedstawicieli 4 samorządów zawodowych zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o Policji nie dadzą się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa, ponieważ czynią tajemnicę zawodową fikcją.

Ponadto tak duża ingerencja organów ścigania w życie prywatne obywateli każdorazowo musi być poddana ocenie adekwatności, niezbędności i celowości. Tymczasem przepisy projektu ustawy nie precyzują w dostateczny sposób środków kontroli operacyjnej, nie ustanawiają żadnych przesłanek, ktore uzasadniałyby pobieranie danych retencyjnych, a przede wszystkim – całkowicie pomijają kwestię informowania osób, których dane zostały pobrane.

W związku z tym, że projektowane przepisy stwarzają ogromne pole do nadużyć, samorządy zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy zgodnie wnioskują o ich usunięcie i pozostawienie dotychczasowych rozwiązań prawnych – czytamy w zakończeniu oświadczenia.

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Dentoekspress smok 3
Dentoexpress - jak wyleczyć smoka? Uchylamy rąbka tajemnicy… Lekarz

Historia biednego Smoka Wawelskiego, który z powodu okropnego bólu zęba zdemolował gabinet Doktora Dratewki poruszyła serca stomatologów w całej Polsce… Znalazła się już grupa śmiałków, która podczas tegorocznych targów Krakdent spróbuje odnaleźć zag...

Dentonet - tajemnica zawodowa w pracy asysty stomatologicznej
Naczelna Izba Lekarska stanowczo w obronie tajemnicy zawodowej Lekarz

- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób niszczenia przez polityków tajemnicy zawodowej, obowiązującej m.in. prawników, lekarzy i dziennikarzy, a także inne osoby wykonujące profesje, zobowiązane do jej zachowania - piszą we wspólnym stanowisku przed...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
RPO: z tajemnicy lekarskiej powinien zwalniać tylko sąd Lekarz

Do uchylania na potrzeby postępowania karnego tajemnic zawodowych adwokatów, notariuszy czy dziennikarzy uprawniony jest jedynie sąd. Wyjątkiem są tajemnice lekarskie z dokumentacji, które może uchylać prokurator w toku śledztwa. Zdaniem Rzecznika Pr...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentyści w Wielkiej Brytanii - Dentonet.pl
Anglia: co 19 lipca oznacza dla lekarzy stomatologów? Lekarz

W poniedziałek 19 lipca Anglia ma pożegnać się z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią, które obowiązywały przez ostatnie 16 miesięcy. „Dzień wolności” nachodzi, mimo że w ostatnich dniach w Wielkiej Brytanii notuje się znaczny wzrost lic...

lena varzar SjpOFJKx8Dw unsplash
UK: wyższe zagrożenie COVID-19 - co oznacza dla lekarzy dentystów? Lekarz

Główny dyrektor ds. stomatologii Anglii (funkcja przy rządzie Wielkiej Brytanii), dr Sara Hurley, przedstawiła dentystom swoje stanowisko po tym, jak rząd premiera Borisa Johnsona podniósł stopień zagrożenia pandemią COVID-19 na terenie Zjednoczonego...

zmiany w kodeksie karnym - Dentonet.pl
Zmiany w kodeksie karnym wchodzą w życie. Co to oznacza dla lekarzy? Lekarz

W życie wchodzi nowelizacja art. 37a kodeksu karnego, która wprowadza duże zmiany w karaniu lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne. Nowelizacja kodeksu karnego wprowadzona w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 budzi olbrzymie kontrower...

lista czynnych gabinetów Śląsk - Dentonet.pl
Przykład z Walii - co dla gabinetów oznacza lokalna blokada? Lekarz

Poszczególne hrabstwa na terenie Walii są zagrożone nakładaniem lokalnie blokady w związku z rosnącą liczbą przypadków COVID-19. Z tego powodu główna lekarz stomatolog kraju wypowiedziała się na temat konsekwencji takiego stanu rzeczy dla tamtejszych...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...

narzedzia dentystyczne11
UK: wygaszanie pandemii – co to oznacza dla stomatologii? Lekarz

Wielka Brytania należy do państw najbardziej dotkniętych przez COVID-19. Koronawirusem zaraziło się prawie 4,5 mln osób, zmarło niemal 128 tys. – najwięcej w Europie. Natomiast sprawnie prowadzona akcja szczepień, rozpoczęta już na początku grudnia 2...

sąd - Dentonet.pl
Ustawa o Kodeksie Karnym w Trybunale Konstytucyjnym Lekarz

- W dniu 28 czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, działając na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji, podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Dentyści w szkołach – ustawa już z podpisem prezydenta Lekarz

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o medycynie szkolnej. Zgodnie z jej zapisami, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Opiekę zdrowotną mają sprawować pielęgniarka środowiska ...