Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Nowa specjalizacja dla lekarzy dentystów?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Nowa specjalizacja dla lekarzy dentystów?

Nowa specjalizacja dla lekarzy dentystów?

Poszerzenie katalogu specjalizacji dostępnych dla lekarzy dentystów, wprowadzenie dodatkowych terminów PES, stworzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych, likwidacja barier administracyjnych w realizacji szkolenia specjalizacyjnego – to tylko niektóre postulaty NRL, przekazane nowemu ministrowi zdrowia podczas spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Sytuacja powoli staje się dramatyczna – w Polsce brakuje lekarzy specjalistów, a ci, którzy są, w większości zbliżają się do wieku emerytalnego. Uzyskanie specjalizacji utrudniają liczne bariery, zarówno biurokratyczne, jak i finansowe. Aby dzisiaj uzyskać tytuł specjalisty, lekarz musi się wykazać dużym samozaparciem i determinacją, często godząc się na narzucone przez ustawodawcę warunki, które niewiele mają wspólnego ze zdrowym rozsądkiem (vide: zakaz zdobywania dwóch specjalizacji jednocześnie). Biorąc pod uwagę te niekorzystne zjawiska NRL stoi na stanowisku, że konieczne są jak najszybsze zmiany systemowe, ułatwiające lekarzom i lekarzom dentystom zdobywanie wiedzy specjalistycznej.

Dodatkowe terminy Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

W obecnym systemie do egzaminu można podchodzić dwa razy w roku, w sesji wiosennej bądź jesiennej, co nierzadko oznacza kilkumiesięczną przerwę pomiędzy zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, a tym samym umowy o pracę z podmiotem szkolącym, a datą samego egzaminu. Dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów jest to czas, kiedy pozostają bez zatrudnienia. Dlatego Naczelna Rada Lekarska apeluje o rozważenie wprowadzenia możliwości przystępowania przez lekarzy i lekarzy dentystów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zaraz po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Dwie specjalizacje jednocześnie

Zdaniem NRL wskazane jest umożliwienie lekarzom rozpoczęcie specjalizacji po ukończeniu specjalizacji w innej dziedzinie medycyny, a nawet w jej trakcie. Kolejna specjalizacja byłaby finansowana ze środków publicznych.

Nowa specjalizacja dla lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska, mając na uwadze niedostateczną liczbę specjalistów z mikrobiologii oraz niewielkie zainteresowanie lekarzy odbywaniem specjalizacji w tej dziedzinie, opowiada się za umożliwieniem lekarzom dentystom odbywania tej specjalizacji. Rada wskazuje, że uzyskanie specjalizacji w mikrobiologii może być szansą dla lekarzy dentystów na pozostanie w zawodzie lub wydłużenie czasu pracy, jeśli np. nie mogli prowadzić czynnej praktyki z powodu wieku lub choroby.

Finansowanie specjalizacji

Naczelna Rada Lekarska zwraca się o ustanowienie preferencyjnych warunków finansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty akredytowane do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych. Uważa również, że konieczne jest wprowadzenie wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji oraz zapewnienie finansowania obowiązkowych szkoleń i dyżurów rezydentów z budżetu państwa.

System przyznawania miejsc specjalizacyjnych

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej należy wprowadzić ogólnopolski system przyznawania miejsc specjalizacyjnych. System taki dawałby szanse na lepszy, oparty o bardziej sprawiedliwe kryteria, nabór na specjalizację. Wobec braku możliwości ubiegania się o miejsce szkoleniowe w więcej niż jednej dziedzinie medycyny zintegrowany system naboru ułatwi ubiegającym się o miejsce szkoleniowe właściwy wybór dziedziny.

Uproszczenie przepisów

Rada postuluje również analizę przepisów określających warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia specjalizacji i wyeliminowanie wymogów, które nie są konieczne do realizacji programu specjalizacji, a utrudniają ubieganie się o status jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Wprowadzenie zbyt surowych wymogów dla jednostek uprawnionych sprawia, że ograniczona jest dostępność miejsc szkoleniowych.

Zjawisko to obserwowane jest w największym nasileniu w stomatologii. Obecna struktura demograficzna specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych i niewielka liczba wykazywanych miejsc szkoleniowych, spowodują w konsekwencji to, że w perspektywie najbliższych lat niemożliwe będzie zapewnienie właściwej ilości specjalistycznych świadczeń stomatologicznych.

 

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kursy specjalizacyjne - Dentonet.pl
Znane terminy na składanie wniosków do egzaminów PES Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi poinformowało o terminach dotyczących możliwości składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Wnioski do PES należy składać w dniach od 8 sierpnia 2020 r. do 21 sie...

egzaminy PES - Dentonet.pl
PES na ostatnim roku szkolenia - jak prawidłowo złożyć wniosek? Lekarz

Ministerstwo zdrowia na początku czerwca br. zdecydowało o udostępnieniu lekarzom możliwości przystąpienia do egzaminu PES na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego. Teraz resort informuje, w jaki sposób lekarze nieposiadający Elektronicznej Karty...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Przystąpienie do PES możliwe na ostatnim roku specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że procedowane są przepisy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego, wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES. Zgodnie z treścią procedowanyc...

ROZWIŃ WIĘCEJ
staż podyplomowy - Dentonet.pl
Staż podyplomowy w czasie pandemii - co z zaliczeniem? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz lub lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu – np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem – nie jest możl...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz

Podczas ostatniego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pewnych aspektach wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, zwłaszcza dotyczącym kształc...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres