Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Nowa specjalizacja dla lekarzy dentystów?

Brak komentarzy | Publikacja:
Nowa specjalizacja dla lekarzy dentystów?

Nowa specjalizacja dla lekarzy dentystów?

Poszerzenie katalogu specjalizacji dostępnych dla lekarzy dentystów, wprowadzenie dodatkowych terminów PES, stworzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych, likwidacja barier administracyjnych w realizacji szkolenia specjalizacyjnego – to tylko niektóre postulaty NRL, przekazane nowemu ministrowi zdrowia podczas spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Sytuacja powoli staje się dramatyczna – w Polsce brakuje lekarzy specjalistów, a ci, którzy są, w większości zbliżają się do wieku emerytalnego. Uzyskanie specjalizacji utrudniają liczne bariery, zarówno biurokratyczne, jak i finansowe. Aby dzisiaj uzyskać tytuł specjalisty, lekarz musi się wykazać dużym samozaparciem i determinacją, często godząc się na narzucone przez ustawodawcę warunki, które niewiele mają wspólnego ze zdrowym rozsądkiem (vide: zakaz zdobywania dwóch specjalizacji jednocześnie). Biorąc pod uwagę te niekorzystne zjawiska NRL stoi na stanowisku, że konieczne są jak najszybsze zmiany systemowe, ułatwiające lekarzom i lekarzom dentystom zdobywanie wiedzy specjalistycznej.

Dodatkowe terminy Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

W obecnym systemie do egzaminu można podchodzić dwa razy w roku, w sesji wiosennej bądź jesiennej, co nierzadko oznacza kilkumiesięczną przerwę pomiędzy zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, a tym samym umowy o pracę z podmiotem szkolącym, a datą samego egzaminu. Dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów jest to czas, kiedy pozostają bez zatrudnienia. Dlatego Naczelna Rada Lekarska apeluje o rozważenie wprowadzenia możliwości przystępowania przez lekarzy i lekarzy dentystów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zaraz po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Dwie specjalizacje jednocześnie

Zdaniem NRL wskazane jest umożliwienie lekarzom rozpoczęcie specjalizacji po ukończeniu specjalizacji w innej dziedzinie medycyny, a nawet w jej trakcie. Kolejna specjalizacja byłaby finansowana ze środków publicznych.

Nowa specjalizacja dla lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska, mając na uwadze niedostateczną liczbę specjalistów z mikrobiologii oraz niewielkie zainteresowanie lekarzy odbywaniem specjalizacji w tej dziedzinie, opowiada się za umożliwieniem lekarzom dentystom odbywania tej specjalizacji. Rada wskazuje, że uzyskanie specjalizacji w mikrobiologii może być szansą dla lekarzy dentystów na pozostanie w zawodzie lub wydłużenie czasu pracy, jeśli np. nie mogli prowadzić czynnej praktyki z powodu wieku lub choroby.

Finansowanie specjalizacji

Naczelna Rada Lekarska zwraca się o ustanowienie preferencyjnych warunków finansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty akredytowane do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych. Uważa również, że konieczne jest wprowadzenie wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji oraz zapewnienie finansowania obowiązkowych szkoleń i dyżurów rezydentów z budżetu państwa.

System przyznawania miejsc specjalizacyjnych

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej należy wprowadzić ogólnopolski system przyznawania miejsc specjalizacyjnych. System taki dawałby szanse na lepszy, oparty o bardziej sprawiedliwe kryteria, nabór na specjalizację. Wobec braku możliwości ubiegania się o miejsce szkoleniowe w więcej niż jednej dziedzinie medycyny zintegrowany system naboru ułatwi ubiegającym się o miejsce szkoleniowe właściwy wybór dziedziny.

Uproszczenie przepisów

Rada postuluje również analizę przepisów określających warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia specjalizacji i wyeliminowanie wymogów, które nie są konieczne do realizacji programu specjalizacji, a utrudniają ubieganie się o status jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Wprowadzenie zbyt surowych wymogów dla jednostek uprawnionych sprawia, że ograniczona jest dostępność miejsc szkoleniowych.

Zjawisko to obserwowane jest w największym nasileniu w stomatologii. Obecna struktura demograficzna specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych i niewielka liczba wykazywanych miejsc szkoleniowych, spowodują w konsekwencji to, że w perspektywie najbliższych lat niemożliwe będzie zapewnienie właściwej ilości specjalistycznych świadczeń stomatologicznych.

 

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Dolnośląski NFZ - Dentonet.pl
NFZ: nowa platforma informacyjna dla lekarzy i pacjentów Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nową platformę zdrowedane.nfz.gov.pl. - Jako jedną z istotniejszych funkcji tego narzędzia postrzegamy wsparcie pacjentów w procesie poruszania się w systemie ochrony zdrowia, umożliwienie podejmowania decyzji co do...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Senacka komisja zdrowia stwierdziła, że zabiegi medycyny estetycznej, wykonywane obecnie przez kosmetyczki, powinny być zarezerwowane dla lekarzy i lekarzy dentystów. Temat ten poruszono podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji.Prof. Jerzy Struży...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...

Krajowy Zjazd Lekarzy - Dentonet.pl
Krajowy Zjazd Lekarzy o warunkach pracy lekarzy dentystów Lekarz

Obradujący w dniach 25-26 maja Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął szereg stanowisk i apeli w sprawie warunków pracy lekarzy oraz lekarzy dentystów.W jednym ze stanowisk Krajowy Zjazd Lekarzy ponownie poruszył temat wynagrodzeń lekarzy oraz lekarzy dentyst...

klauzula informacyjna - Dentonet.pl
Samorząd pyta o ulgi podatkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Lekarze i lekarze dentyści, wdrażający rozwiązania informatyczne do wystawiania elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy, e-skierowań, e-recept oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, powinni mieć możliwość skorzystania z dofinansowani...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji