Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NIL: wytyczne dotyczące stomatologii do pilnej aktualizacji

Brak komentarzy | Publikacja:
NIL: wytyczne dotyczące stomatologii do pilnej aktualizacji

NIL: wytyczne dotyczące stomatologii do pilnej aktualizacji

Naczelna Izba Lekarska zaapelowała o pilną modyfikację wydanych 24 marca wytycznych dotyczących zasad leczenia stomatologicznego w czasie stanu epidemii SARS-CoV-2. Istnieje bowiem konieczność podejmowania przez pacjentów przerwanego leczenia stomatologicznego oraz przywrócenia funkcjonowania opieki stomatologicznej.

Jak czytamy w komunikacie, dla wielu lekarzy dentystów szerszy zakres wykonywanych zabiegów jest warunkiem przetrwania ich podmiotu w sensie ekonomicznym. – Jest to również jedyna droga do powstrzymania dramatycznie pogarszającego się stanu zdrowotnego pacjentów. Brak zmiany wydanych zaleceń wykluczy część pacjentów z gwarantowanego przez NFZ leczenia ortodontycznego – poinformowano. W wytycznych wyraźnie wskazano bowiem, że w przypadku zabiegów z zakresu ogólnej opieki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i zachowawczej istnieje możliwość podejmowanie leczenia pilnego, ale zalecenia wyraźnie ograniczają możliwe do wykonania procedury w ortodoncji, periodontologii i protetyce.

NIL wnosi o większą elastyczność w zakresie standardów sanitarnych. – Tam, gdzie warunki lokalowe utrudnią zastosowanie jednych zabezpieczeń, możliwe zapewne są do zastosowania inne (równoważne), choć być może wymagać będą większego nakładu pracy. Ważne jest to, aby z uwagi na warunki trudne do zmiany (jak np. warunki techniczno-lokalowe) umożliwić osiągnięcie porównywalnego skutku zabezpieczenia przy użyciu innych metod – dodano.

Wprowadzenie teleporad do leczenia stomatologicznego

Samorząd postuluje również o sformalizowanie teleporad w leczeniu stomatologicznym poprzez ustanowienie takiego świadczenia i należytą jego wycenę. – Niezależnie od wdrożonych w każdej placówce procedur, udzielanie świadczeń wiązać się będzie z koniecznością dłuższych przerw poświęconych procedurom sanitarnym. Wobec podobnych do stanu sprzed epidemii potrzeb zdrowotnych wiązać się to będzie z koniecznością wyznaczania dłuższych terminów wizyt. Należyte zaopiekowanie się pacjentem w przypadku niemożności przyjęcia go wymagać będzie – tak jak to wykonywane jest obecnie – zebrania wywiadu, kontroli dokumentacji i ewentualnego wystawienia recepty elektronicznej. Poza tym, do praktyk mogą zgłaszać się pacjenci tych praktyk odbywający kwarantannę lub ze stwierdzonym zakażeniem. Wobec szczupłości bazy przeznaczonej dla tych pacjentów, racjonalne będzie obsłużenie ich teleporadą przez gabinet posiadający ich dokumentację – zaznaczono.

Zwiększenie limitu ilości odpadów uprawniającej do uproszczonej ewidencji

Bardzo ważne z punktu widzenia lekarzy dentystów byłoby również zwiększenie limitu ilości odpadów uprawniającej do uproszczonej ewidencji. Obecnie prowadzą ją jedynie podmioty, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie. – Mając na uwadze, że w czasie epidemii, jak i przez najbliższe kilkanaście miesięcy personel medyczny zużywać będzie znaczne ilości środków ochrony indywidualnej (maseczek, kombinezonów, rękawic, fartuchów) istnieje uzasadniona obawa, że limit uprawniający do prowadzenia ewidencji w sposób uproszczony zostanie przekroczony przez większość placówek i uprawnienie do prowadzenie uproszczonej ewidencji tym samym wygaśnie. Limit ten do końca 2021 r. powinien zostać podniesiony do 170 kg – podsumowano.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Sebastian Kłosek - Dentonet.pl
Czy są nowe wytyczne dotyczące leczenia liszaja płaskiego? Lekarz

Odpowiedzi na to i wiele innych pytań uzyskają osoby, które zdecydują się na udział w przygotowanym przez wydawnictwo BESTOM Dentonet programie edukacyjnym Repetitio est. – Jest to program dedykowany nie tylko dla studentów, nie tylko dla lekarzy sto...

zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

ROZWIŃ WIĘCEJ
fusion medical animation rnr8D3FNUNY unsplash
Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 do pilnej zmiany Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o zmiany w zasadach prowadzenia Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, tak aby wykonanie obowiązków związanych ze sprawozdawaniem danych nie obciążało w tak znacznym stopniu pracowników placówek medycznych. Rządo...

wytyczne stomatologia - Dentonet.pl
Zaktualizowano wytyczne dotyczące leczenia stomatologicznego Lekarz

5 maja 2020 r. ministerstwo zdrowia przedstawiło szczegółowe zaktualizowane zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w czasie stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2. Są one dostępne w formacie PDF na stronie Warszawsk...

e-skierowanie - Dentonet.pl
E-skierowania? Są wątpliwości dotyczące ich wprowadzenia Lekarz

Ministerstwo Zdrowia informuje, że wciąż zdarzają się przypadki, że skierowania w formie elektronicznej nie są respektowane przez świadczeniodawców. Po otrzymanych zgłoszeniach dotyczących odmowy przyjęcia takich skierowań, resort przygotował komunik...

raport NIK - Dentonet.pl
NIK: opieka stomatologiczna nad uczniami do pilnej poprawy Lekarz

Według opublikowanego właśnie raportu NIK, dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Oprócz niewystarczającej liczby lekarzy, brakuje m.in. współdziałania i koordynacji pomiędzy podmiotami odpow...

pierwsza pomoc
Będą wytyczne dla stomatologów dotyczące pierwszej pomocy? Lekarz

Pomysłodawcą stworzenia wytycznych w zakresie "postępowania personelu gabinetów stomatologicznych z pacjentami w stanie ogólnoustrojowego bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego" jest prof. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczę...

radiologia - Dentonet.pl
Nowe przepisy dotyczące badań radiologicznych także dla dentystów Lekarz

13 czerwca 2019 r. sejm uchwalił zmiany w prawie atomowym oraz ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Są one kluczowe z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza dentysty.Ustawa zakłada, że:- obowiązek posiadania inspektora ochrony radiologicznej nie ...

RTG zębów - Dentonet.pl
RTG w stomatologii w czasach COVID-19 – wytyczne PTS-u Lekarz

Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przygotował zalecenia dotyczące wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich w trakcie pandemii COVID-19. Jak czytamy w zaleceniach, pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-...

kwarantanna - Dentonet.pl
NIL popiera zmiany dotyczące terminów izolacji i kwarantanny Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia zmiany dotyczące czasu izolacji u osób zakażonych koronawirusem oraz skrócenia czasu kwarantanny. Jednocześnie wątpliwości budzi brak objęcia tymi zasadami pracowników ochrony zdrowia – w ich przy...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji