Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NIL popiera zmiany dotyczące terminów izolacji i kwarantanny

Brak komentarzy | Publikacja:
NIL popiera zmiany dotyczące terminów izolacji i kwarantanny

NIL popiera zmiany dotyczące terminów izolacji i kwarantanny

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia zmiany dotyczące czasu izolacji u osób zakażonych koronawirusem oraz skrócenia czasu kwarantanny. Jednocześnie wątpliwości budzi brak objęcia tymi zasadami pracowników ochrony zdrowia – w ich przypadku obowiązkowe mają być dwukrotne negatywne wyniki testów.

Nowe regulacje zakładają skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni i powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem pacjenta. Lekarz będzie mógł zwolnić z izolacji pacjenta z objawami klinicznymi COVID-19 po trzech dniach bez gorączki i objawów ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów. Osobę, u której objawy nie wystąpiły, zwolnić z izolacji można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę. U osób z deficytami odporności czas izolacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia, do 20 dni.

Prezydium NRL pozytywnie ocenia zmiany polegające na określeniu terminów trwania izolacji w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz skrócenie do 10 dni okresu obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ale pod warunkiem sprawnego wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, a także przedstawienia ich wyników – poinformował samorząd lekarski w komunikacie.

Jednocześnie wątpliwości NRL budzi projektowany zapis dotyczący zwalniania z izolacji osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej. – Zapis ten w obecnej formie może być interpretowany w sposób utrudniający pracownikom wykonującym zawody medyczne zakończenie izolacji w terminach rekomendowanych przez aktualne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i prowadzić do sytuacji, w której osoba niezakaźna, według aktualnej wiedzy, w dalszym ciągu podlegać będzie izolacji. W ocenie Prezydium NRL brak jest przesłanek do odrębnego traktowania wyżej wymienionych grup zawodowych w zakresie potencjalnego przedłużania czasu trwania izolacji aż do uzyskania dwóch ujemnych wyników badania RT-PCR w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 – dodano.

Według aktualnych wytycznych Centers for Disease Control and Prevention (CDC), strategia oparta na testowaniu personelu medycznego, z bezobjawowym lub skąpoobjawowym przebiegiem choroby znajduje uzasadnienie wyłącznie w celu wcześniejszego powrotu do wykonywania zawodu.

W dyskusji o tym, czy pacjent może oskarżyć lekarza dentystę o to, że zaraził się w gabinecie koronawirusem, niektórzy powołują się na sądowe orzecznictwo, które dotyczy zupełnie innej sytuacji. Takie stanowisko przedstawia mec. Ewa Mazur Pawłowska, podkreślając przy tym, że nie można porównywać ryzyka zakażenia koronawirusem do zakażeń WZW czy innych chorób zakaźnych, przenoszonych w sposób inny niż drogą kropelkową.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Tumisu, pixabay.com

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wytyczne stomatologia - Dentonet.pl
Zaktualizowano wytyczne dotyczące leczenia stomatologicznego Lekarz

5 maja 2020 r. ministerstwo zdrowia przedstawiło szczegółowe zaktualizowane zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w czasie stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2. Są one dostępne w formacie PDF na stronie Warszawsk...

pierwsza pomoc
Będą wytyczne dla stomatologów dotyczące pierwszej pomocy? Lekarz

Pomysłodawcą stworzenia wytycznych w zakresie "postępowania personelu gabinetów stomatologicznych z pacjentami w stanie ogólnoustrojowego bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego" jest prof. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczę...

e-skierowanie - Dentonet.pl
E-skierowania? Są wątpliwości dotyczące ich wprowadzenia Lekarz

Ministerstwo Zdrowia informuje, że wciąż zdarzają się przypadki, że skierowania w formie elektronicznej nie są respektowane przez świadczeniodawców. Po otrzymanych zgłoszeniach dotyczących odmowy przyjęcia takich skierowań, resort przygotował komunik...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Sebastian Kłosek - Dentonet.pl
Czy są nowe wytyczne dotyczące leczenia liszaja płaskiego? Lekarz

Odpowiedzi na to i wiele innych pytań uzyskają osoby, które zdecydują się na udział w przygotowanym przez wydawnictwo BESTOM Dentonet programie edukacyjnym Repetitio est. – Jest to program dedykowany nie tylko dla studentów, nie tylko dla lekarzy sto...

podatek od słodzonych napojów - Dentonet.pl
Światowa Organizacja Zdrowia popiera podatek cukrowy Lekarz

Dr Paloma Cuchi, europejski przedstawiciel WHO w Polsce, w specjalnym komunikacie poinformowała, że organizacja popiera wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych jako elementu polityki zdrowotnej i walki z otyłością oraz chorobami niezakaźnymi – po...

wytyczne stomatologia - Dentonet.pl
NIL: wytyczne dotyczące stomatologii do pilnej aktualizacji Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zaapelowała o pilną modyfikację wydanych 24 marca wytycznych dotyczących zasad leczenia stomatologicznego w czasie stanu epidemii SARS-CoV-2. Istnieje bowiem konieczność podejmowania przez pacjentów przerwanego leczenia stomato...

NFZ
Dopłaty do wizyty na NFZ - DRL popiera PTS Lekarz

Prezydium Komisji Stomatologicznej Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wyraziło poparcie dla stanowiska Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w sprawie możliwości udzielania przez świadczeniodawcę odpłatnych świadczeń zdrowotnych spoza koszyka świadczeń ...

coronavirus 5009609 1920
Koniec obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla medyków Lekarz

Zgodnie z treścią najnowszego rozporządzenia rady ministrów, pracownicy ochrony zdrowia przekraczający granice Polski w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych są zwolnieni z obowiązku poddawania się 14-dniowej kwarantannie. Przypomnijmy – od p...

ZUS - Dentonet.pl
ZUS sam pozyska dane o kwarantannie i izolacji pacjentów Lekarz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacj...

zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji