Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NIL popiera zmiany dotyczące terminów izolacji i kwarantanny

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NIL popiera zmiany dotyczące terminów izolacji i kwarantanny

NIL popiera zmiany dotyczące terminów izolacji i kwarantanny

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia zmiany dotyczące czasu izolacji u osób zakażonych koronawirusem oraz skrócenia czasu kwarantanny. Jednocześnie wątpliwości budzi brak objęcia tymi zasadami pracowników ochrony zdrowia – w ich przypadku obowiązkowe mają być dwukrotne negatywne wyniki testów.

Nowe regulacje zakładają skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni i powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem pacjenta. Lekarz będzie mógł zwolnić z izolacji pacjenta z objawami klinicznymi COVID-19 po trzech dniach bez gorączki i objawów ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów. Osobę, u której objawy nie wystąpiły, zwolnić z izolacji można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę. U osób z deficytami odporności czas izolacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia, do 20 dni.

Prezydium NRL pozytywnie ocenia zmiany polegające na określeniu terminów trwania izolacji w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz skrócenie do 10 dni okresu obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ale pod warunkiem sprawnego wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, a także przedstawienia ich wyników – poinformował samorząd lekarski w komunikacie.

Jednocześnie wątpliwości NRL budzi projektowany zapis dotyczący zwalniania z izolacji osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej. – Zapis ten w obecnej formie może być interpretowany w sposób utrudniający pracownikom wykonującym zawody medyczne zakończenie izolacji w terminach rekomendowanych przez aktualne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i prowadzić do sytuacji, w której osoba niezakaźna, według aktualnej wiedzy, w dalszym ciągu podlegać będzie izolacji. W ocenie Prezydium NRL brak jest przesłanek do odrębnego traktowania wyżej wymienionych grup zawodowych w zakresie potencjalnego przedłużania czasu trwania izolacji aż do uzyskania dwóch ujemnych wyników badania RT-PCR w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 – dodano.

Według aktualnych wytycznych Centers for Disease Control and Prevention (CDC), strategia oparta na testowaniu personelu medycznego, z bezobjawowym lub skąpoobjawowym przebiegiem choroby znajduje uzasadnienie wyłącznie w celu wcześniejszego powrotu do wykonywania zawodu.

W dyskusji o tym, czy pacjent może oskarżyć lekarza dentystę o to, że zaraził się w gabinecie koronawirusem, niektórzy powołują się na sądowe orzecznictwo, które dotyczy zupełnie innej sytuacji. Takie stanowisko przedstawia mec. Ewa Mazur Pawłowska, podkreślając przy tym, że nie można porównywać ryzyka zakażenia koronawirusem do zakażeń WZW czy innych chorób zakaźnych, przenoszonych w sposób inny niż drogą kropelkową.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Tumisu, pixabay.com

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
Objawy COVID-19 rzadko występują jednocześnie Lekarz

Niewielki odsetek pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 będzie wykazywał naraz cztery objawy choroby zapisane w rozporządzeniu ministerstwa zdrowia: gorączkę, duszność, kaszel oraz utratę węchu lub smaku. Natomiast łatwo symulować, że się te warunki spełni...

testy na SARS-CoV-2 - Dentonet.pl
Obowiązkowe testy na koronawirusa nie dla medyków Lekarz

Ministerstwo zdrowia przypomina, że osoby wykonujące zawód medyczny lub sprawujące opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej nie są zobowiązane do wykonywania testów na koronawirusa przed powrotem do pracy. Wykonywanie badań, w ty...

ZUS - Dentonet.pl
Koniec preferencyjnych zasiłków dla zawodów medycznych Lekarz

ZUS przypomniał, że od 5 września 2020 r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla osób wykonujących zawód...

ROZWIŃ WIĘCEJ
zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia o testach na COVID-19 dla lekarzy stażystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia w specjalnym komunikacie poinformowało, że nie ma podstaw prawnych do wymagania przez jednostkę prowadzącą staż kierunkowy od lekarza/lekarza dentysty kierowanego do niej w celu odbycia stażu samodzielnego wykonania testu w kieru...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres