Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NIL o wpisach do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NIL o wpisach do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

NIL o wpisach do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej została zamieszczona informacja w sprawie wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wyjaśnień w tej kwestii udzieliła Anna Miszczak z Zespołu Radców Prawnych NIL.

Zmian w rejestrze należy dokonać w przypadku ewentualnej konieczności aktualizacji danych oraz gdy konieczność dokonania tych zmian wynika z ustawy.

Lekarze i lekarze dentyści wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej, zarejestrowanej w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w rejestrze indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich, nie muszą na nowo rejestrować swojej praktyki w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy wpisy do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich stały się z mocy prawa wpisami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W praktyce oznacza to, że dotychczasowe dane figurujące w rejestrze praktyk lekarskich zostały "przepisane" do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i lekarz wykonujący działalność leczniczą w ramach praktyki nie ma obowiązku zgłaszać ich ponownie.

Zmian w rejestrze należy natomiast dokonać w przypadku:

– ewentualnej konieczności aktualizacji danych (np. zmieniło się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych lub ich rodzaj, albo adres do korespondencji) – należy pamiętać, że lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

– gdy konieczność dokonania tych zmian wynika z ustawy (w takim przypadku lekarze i lekarze dentyści mają czas na dokonanie tych zmian do dnia 30 czerwca br.).

Przykładem tej drugiej sytuacji może być obowiązek przedstawienia organowi rejestrowemu (czyli właściwej okręgowej radzie lekarskiej) dokumentu ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Obecnie informacja o ubezpieczeniu OC, o którym mowa w art. 25 ustawy, podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zatem lekarz, lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w praktyce zawodowej, który zawarł umowę ubezpieczenia na nowych zasadach powinien przedstawić dokument tego ubezpieczenia właściwej okręgowej radzie lekarskiej.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. powstał obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 212 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (czyli lekarz, lekarz dentysta miał zawartą "starą" umowę ubezpieczenia OC), a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż do 31 grudnia 2012 r.

Pełna informacja na stronie NIL – KLIKNIJ TUTAJ

Zobacz również w portalu Dentowizja.pl: Rejestracja – nowe zasady


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kwarantanna - Dentonet.pl
14-dniowa kwarantanna dla osób wykonujących zawody medyczne Lekarz

Od 4 maja z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski zostają zwolnione osoby wykonujące czynności zawodowe. Zwolnienie nie dotyczy jednak… lekarzy, lekarzy dentystów oraz pozostałego personelu medycznego. Od 4 maja ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
rejestr BDO - Dentonet.pl
Dentysto, do 24 lipca złóż wniosek o wpis do rejestru BDO! Lekarz

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów zobowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wp...

Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze rozpoczął działalność Pacjent

Ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta. Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres