Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów

Brak komentarzy | Publikacja:
NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów

NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie działań, które uregulują przekazywanie przez Centrum Egzaminów Medycznych danych lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Zgodnie z art. 16w pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który obowiązywał do 1 maja 2017 roku, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych miał obowiązek przekazywać kopię dyplomu specjalisty do właściwej dla lekarza okręgowej izby lekarskiej. Rozwiązanie gwarantowało niezwłoczną aktualizację danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską. Na podstawie przekazanej kopii dyplomu okręgowe rady lekarskie aktualizowały dane w prowadzonych rejestrach, co następnie znajdowało odzwierciedlenie w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób gromadzone w rejestrach dane dotyczące lekarzy posiadających specjalizację (rodzaje specjalizacji, datę jej uzyskania, dane dotyczące dokumentu potwierdzającego ten fakt) były aktualne i rzetelne.

Zmiany przepisów dotyczących specjalizacji lekarskich zniosły jednak obowiązek przekazywania kopii dyplomów specjalisty okręgowym radom lekarskim. Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią ustawy, samorząd lekarski (konkretnie Naczelna Rada Lekarska) uzyskuje dostęp do wyników Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego za pomocą SMK. Jak zaznaczył prezes samorządu lekarskiego, udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej jedynie wyników PES nie może zastąpić przekazywania kopii dyplomu okręgowym izbom lekarskim w roli mechanizmu gwarantującemu rzetelność i aktualność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej. – Przekazanie wyników PES (…) ma nastąpić niezwłocznie, podczas gdy na wystawienie dyplomu specjalisty ustawa daje dyrektorowi CEM 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej – podkreślono w komunikacie.

Wskazuje to, że w chwili udostępnienia wyników nie będzie jeszcze wystawiony dyplom specjalisty, nie będzie zatem znana data jego wystawienia ani numer dyplomu. Udostępnianie Naczelnej Radzie Lekarskiej wyników PES nie może zatem zastąpić poprzednio funkcjonującego systemu przekazywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przez lekarzy i lekarzy dentystów tytułu specjalisty. – Potrzeba posiadania rzetelnych i aktualnych danych dotyczących kwalifikacji lekarzy i lekarzy dentystów jest oczywista i niezbędna m.in. z punktu widzenia planowania potrzeb oraz kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia. Obecnie aktualność i rzetelność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej jest zagrożona. Powyższe wskazuje na potrzebę zapewnienia prawnych, jak i technicznych podstaw do przekazywania przez dyrektora CEM właściwym organom samorządu lekarskiego danych dotyczących uzyskanych przez lekarza specjalizacji – dodano.

Zdaniem samorządu, rozwiązaniem problemu byłoby udostępnianie Naczelnej Radzie Lekarskiej lub bezpośrednio właściwym okręgowym radom lekarskim informacji zamieszczanych na wystawianych dyplomach specjalisty, czyli imienia i nazwiska, numeru PWZ, imienia i nazwiska kierownika specjalizacji, oceny z PES, daty uzyskania tytułu specjalisty, numeru dyplomu specjalisty oraz daty wystawienia dyplomu specjalisty. – Przekazywanie powyższych danych powinno mieć wyraźne oparcie w przepisach prawa, co zapewni stabilne narzędzie do bieżącego i sprawnego aktualizowania rejestrów lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady lekarskiej oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską – podsumowano.

Zarząd województwa łódzkiego prowadzi ogólną politykę bezpieczeństwa informacji dla podległych mu zakładów opieki zdrowotnej.

Oprac. AF na podst. NIL

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

ROZWIŃ WIĘCEJ
maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

COVID-19 - Dentonet.pl
COVID-19 chorobą zawodową lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia uznało Covid-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – za chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynni...

zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...

medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Senacka komisja zdrowia stwierdziła, że zabiegi medycyny estetycznej, wykonywane obecnie przez kosmetyczki, powinny być zarezerwowane dla lekarzy i lekarzy dentystów. Temat ten poruszono podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji.Prof. Jerzy Struży...

Krajowy Zjazd Lekarzy - Dentonet.pl
Krajowy Zjazd Lekarzy o warunkach pracy lekarzy dentystów Lekarz

Obradujący w dniach 25-26 maja Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął szereg stanowisk i apeli w sprawie warunków pracy lekarzy oraz lekarzy dentystów.W jednym ze stanowisk Krajowy Zjazd Lekarzy ponownie poruszył temat wynagrodzeń lekarzy oraz lekarzy dentyst...

klauzula informacyjna - Dentonet.pl
Samorząd pyta o ulgi podatkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Lekarze i lekarze dentyści, wdrażający rozwiązania informatyczne do wystawiania elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy, e-skierowań, e-recept oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, powinni mieć możliwość skorzystania z dofinansowani...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji