Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów

NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie działań, które uregulują przekazywanie przez Centrum Egzaminów Medycznych danych lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Zgodnie z art. 16w pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który obowiązywał do 1 maja 2017 roku, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych miał obowiązek przekazywać kopię dyplomu specjalisty do właściwej dla lekarza okręgowej izby lekarskiej. Rozwiązanie gwarantowało niezwłoczną aktualizację danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską. Na podstawie przekazanej kopii dyplomu okręgowe rady lekarskie aktualizowały dane w prowadzonych rejestrach, co następnie znajdowało odzwierciedlenie w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób gromadzone w rejestrach dane dotyczące lekarzy posiadających specjalizację (rodzaje specjalizacji, datę jej uzyskania, dane dotyczące dokumentu potwierdzającego ten fakt) były aktualne i rzetelne.

Zmiany przepisów dotyczących specjalizacji lekarskich zniosły jednak obowiązek przekazywania kopii dyplomów specjalisty okręgowym radom lekarskim. Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią ustawy, samorząd lekarski (konkretnie Naczelna Rada Lekarska) uzyskuje dostęp do wyników Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego za pomocą SMK. Jak zaznaczył prezes samorządu lekarskiego, udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej jedynie wyników PES nie może zastąpić przekazywania kopii dyplomu okręgowym izbom lekarskim w roli mechanizmu gwarantującemu rzetelność i aktualność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej. – Przekazanie wyników PES (…) ma nastąpić niezwłocznie, podczas gdy na wystawienie dyplomu specjalisty ustawa daje dyrektorowi CEM 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej – podkreślono w komunikacie.

Wskazuje to, że w chwili udostępnienia wyników nie będzie jeszcze wystawiony dyplom specjalisty, nie będzie zatem znana data jego wystawienia ani numer dyplomu. Udostępnianie Naczelnej Radzie Lekarskiej wyników PES nie może zatem zastąpić poprzednio funkcjonującego systemu przekazywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przez lekarzy i lekarzy dentystów tytułu specjalisty. – Potrzeba posiadania rzetelnych i aktualnych danych dotyczących kwalifikacji lekarzy i lekarzy dentystów jest oczywista i niezbędna m.in. z punktu widzenia planowania potrzeb oraz kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia. Obecnie aktualność i rzetelność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej jest zagrożona. Powyższe wskazuje na potrzebę zapewnienia prawnych, jak i technicznych podstaw do przekazywania przez dyrektora CEM właściwym organom samorządu lekarskiego danych dotyczących uzyskanych przez lekarza specjalizacji – dodano.

Zdaniem samorządu, rozwiązaniem problemu byłoby udostępnianie Naczelnej Radzie Lekarskiej lub bezpośrednio właściwym okręgowym radom lekarskim informacji zamieszczanych na wystawianych dyplomach specjalisty, czyli imienia i nazwiska, numeru PWZ, imienia i nazwiska kierownika specjalizacji, oceny z PES, daty uzyskania tytułu specjalisty, numeru dyplomu specjalisty oraz daty wystawienia dyplomu specjalisty. – Przekazywanie powyższych danych powinno mieć wyraźne oparcie w przepisach prawa, co zapewni stabilne narzędzie do bieżącego i sprawnego aktualizowania rejestrów lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady lekarskiej oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską – podsumowano.

Zarząd województwa łódzkiego prowadzi ogólną politykę bezpieczeństwa informacji dla podległych mu zakładów opieki zdrowotnej.

Oprac. AF na podst. NIL

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Cennik_usług_medycznych_na_stronie_internetowej.jpg
Lekarze o nieprawidłowościach w portalu ZnanyLekarz.pl Lekarz

Profilom zakładanym w portalu znanylekarz.pl dla techników dentystycznych przypisywana jest kategoria „lekarze dentyści”. To jedna z kilku, w ocenie samorządu lekarskiego, nieprawidłowości funkcjonujących w tym najpopularniejszym w Polsce miejscu do ...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
NRL oczekuje podwyżek pensji lekarzy Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oczekuje od ministerstwa zdrowia podejmowania dalszych działań zmierzających do stopniowego podwyższania wynagrodzeń lekarzy i lekarzy rezydentów.W opublikowanym przez NRL pod koniec ubiegłego tygodnia stanowisku p...

RODO - Dentonet.pl
RODO w podmiocie leczniczym - bezpłatne materiały od NRL Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do lekarzy i lekarzy dentystów pismo informujące o zamieszczonych na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej materiałach, dotyczących ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym. 25...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Andrzej Matyja
Lekarze wybrali szefa samorządu. Jest nim Andrzej Matyja z Krakowa Lekarz

Wczoraj po południu zakończył się Krajowy Zjazd Lekarzy. Prezesem Naczelny Rady Lekarskiej został Andrzej Matyja, chirurg z Krakowa (zdobył 217 głosów). Rywalizował z Romualdem Krajewskim (wiceszef NRL VII kadencji) (129 głosów) oraz wiceprezesem OIL...

recepta - Dentonet.pl
Kolejne problemy z wystawianiem recept, NRL apeluje do ministra Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o pilną analizę przepisów dotyczących wystawiania recept. Nowe przepisy wprowadziły poważne rozbieżności interpretacyjne, w wyniku których wielu pacjentów nie otrzymuje w aptece potr...

e-zwolnienia - Dentonet.pl
NRL chce ułatwień przy wystawianiu zwolnień elektronicznych Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do minister rodziny, pracy i polityki społecznej o wyodrębnienie oddzielnego systemu logowania w ramach Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), umożliwiającego wystawi...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres