Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NIL o gwarantowanych świadczeniach stomatologicznych

Brak komentarzy | Publikacja:
NIL o gwarantowanych świadczeniach stomatologicznych

NIL o gwarantowanych świadczeniach stomatologicznych

Naczelna Rada Lekarska zaprezentowała swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

W specjalnym komunikacie NRL pozytywnie oceniła zaproponowane przez ministerstwo zdrowia rozszerzenie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Zgodnie z propozycją resortu, w koszyku ma się znaleźć leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA, badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów, rentgenodiagnostykę do 5 zdjęć wewnątrzustnych, zdjęcie pantomograficzne z opisem oraz zabezpieczenie bruzd zębów drugich trzonowych do ukończenia 14. roku życia. Samorząd zwrócił jednak uwagę na konieczność odpowiedniej wyceny punktowej wysokospecjalistycznych procedur, o które poszerzony zostanie koszyk świadczeń gwarantowanych oraz zapewnienie środków finansowych na realizację powyższych procedur w kontraktach.

Z drugiej strony, prezydium NRL wyraziło swoje zaniepokojenie faktem niewielkiej liczby specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej pracujących w systemie publicznym. – W ocenie samorządu lekarskiego, powinny zostać zniesione bariery formalne w postaci obowiązku posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub osoby specjalizującej się w stomatologii dziecięcej celem wykonywania przewidzianych w rozporządzeniu procedur. Nieuzasadnione wydaje się zwłaszcza pominięcie w zakresie leczenia endodontycznego zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA lekarzy dentystów specjalistów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją – podkreślono w komunikacie.

Szczegółowe uwagi NRL

W komunikacie znalazła się ponadto dość długa lista szczegółowych uwag samorządu w odniesieniu do projektu rozporządzenia.

1. Należy rozważyć likwidację ograniczeń w kwestii możliwości zlecania RTG pantomograficznego raz na 3 lata dzieciom i młodzieży wieku od 5 do 18 roku życia, przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Prawo do skierowania dziecka na zdjęcia pantomograficzne powinien mieć każdy lekarz, niezależnie od posiadanej specjalizacji. Wystarczającym elementem zabezpieczającym przed nieuzasadnionym skierowaniem mogłaby być konieczność uzasadnienia skierowania w dokumentacji medycznej pacjenta.

2. W załączniku nr 1 w tabeli 1 lp. 62 „rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych” należy wyraźnie określić, że przedmiotowe świadczenie jest w kompetencji każdego lekarza dentysty.

3. W sposób niejasny określono w projekcie kwestię wyposażenia gabinetu w aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografii. Konieczne jest precyzyjne określenie, czy gabinet powinien być wyposażony w taki sprzęt czy też wystarczające jest, że znajduje się on w jego lokalizacji. Posiadanie takiego urządzenia w każdym gabinecie stanowi znaczne obciążenie.

4. W opisie procedury należy zastrzec konieczność wykonania zdjęcia rentgenowskiego kontrolnego po aplikacji MTA.

5. Projekt rozporządzenia powinien zostać uzupełniony o procedurę unieruchamiana zębów po urazie kompozytem lub szyną kompozytową. Obecna procedura unieruchamiana zębów ligaturą drucianą jest przestarzałą metodą unieruchamiania szczególnie u dzieci i młodzieży oraz powinna zostać włączona do diagnostyki ubytków próchnicowych możliwości wykonywania zdjęć skrzydłowo-bocznych.

6. Projekt posługuje się niepoprawną terminologią – użyto określeń „zęby szóste” i „zęby siódme”, podczas gdy prawidłowe nazewnictwo to pierwsze trzonowce stałe i drugie trzonowce stałe.

Szersze spojrzenie na stomatologię dziecięcą

Niezależenie od zaproponowanych zmian, NRL podkreśliła, że rozporządzenie powinno ulec daleko idącym zmianom w zakresie ujęcia w rozporządzeniu kontraktów specjalistycznych, wyodrębnienia brakującego kontraktu specjalistycznego ze stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz poszerzenia wykazu świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. – Ujęcie w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego kontraktów specjalistycznych jest konieczne dla zapewnienia należytego poziomu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów. Brak w koszyku świadczeń gwarantowanych wielu procedur specjalistycznych znacząco utrudnia realizację programu specjalizacji. Przedmiotowy problem dotyczy w szczególności mniejszych jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne. Wskazany postulat jest bezpośrednio związany z problem systematycznego zmniejszania się liczby specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych, co prezydium od długiego czasu sygnalizuje. W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej włączenie do rozporządzenia koszykowego kontraktów specjalistycznych byłoby ważnym elementem ułatwiającym jednostkom akredytowanym prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego – zaznaczono.

Zdaniem NRL, wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia powinien ulec szerokim zmianom. Skala problemu próchnicy u dzieci od wielu lat była podnoszona przez samorząd lekarski. Z danych przedstawionych przez konsultanta krajowego z dziedziny stomatologii dziecięcej prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk w wykładzie wygłoszonym podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 20 marca 2017 r. wynika, że problem próchnicy dotyczy coraz szerszej grupy dzieci. – W związku z powyższym istnieje pilna konieczność podjęcia licznych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci, w tym kontekście niezbędne wydaje się również dokonanie odpowiednich zmian w obszarze świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego – podsumowano.

Rozwija się endodoncja, implantologia, chirurgia. Zmieniają się metody diagnostyki. A w jaki sposób zmienia się stomatologia dziecięca? O to pytamy dr. n. med. Michała Sobczaka, prezesa Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.

AF na podst. NIL

Fot. jarmoluk, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

stomatologia - Dentonet.pl
Stomatologia: większa dostępność do świadczeń gwarantowanych Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało rozporządzenie, które ma zwiększyć dostępność do leczenia stomatologicznego w warunkach epidemii COVID-19 w Polsce. Jak poinformowano, od połowy marca br. dostęp do świadczeń zdrowotnych – również stomatologicznych ...

list gratulacyjny
Listy gratulacyjne PTS-u dla konsultantów stomatologicznych Lekarz

Konsultanci krajowi w dziedzinach chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i periodontologii oraz nowy przewodniczący sejmowej komisji zdrowia otrzymali listy gratulacyjne od prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Z okazji nom...

Podkarpacie konsultanci - Dentonet.pl
Podkarpacie: powołanie konsultantów stomatologicznych Lekarz

Wicewojewoda podkarpacka Lucyna Podhalicz wręczyła powołania konsultantom wojewódzkim w dziedzinach: protetyki stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, kardiologii dziecięcej, fizyki medycznej, nefrologii, alergologii oraz patomorfologii Kons...

ROZWIŃ WIĘCEJ
COVID 19
COVID-19: hełm dla pacjentów stomatologicznych Lekarz

Naukowcy i konstruktorzy nie ustają w wysiłkach, aby tworzyć urządzenia, które zapewnią nam bezpieczeństwo podczas pandemii COVID-19 oraz podobnych zagrożeń, jakie mogą pojawić się w przyszłości. W ten trend wpisuje się prototyp hełmu dla pacjentów g...

SF9A9709 850x567 1
Terenowa gra na targach stomatologicznych? Oczywiście! Lekarz

Dentoexpress to pierwsza w historii polskich targów stomatologicznych gra terenowa. Zorganizowaliśmy ją na tegorocznym Krakdencie. A na czym polegała?Po rejestracji każdy uczestnik otrzymywał mapę z zaznaczonymi punktami – podczas zwiedzania targowyc...

marihuana - Dentonet.pl
USA: medyczna marihuana u pacjentów stomatologicznych Lekarz

W ostatnich latach istnieje coraz szersze przyzwolenie dla używania marihuany. Obecnie jest ona legalna w Kanadzie, części stanów USA, w Urugwaju, RPA oraz Gruzji. W innych państwach wciąż pozostaje nielegalna, ale jej stosowanie nie podlega już pena...

ceny usług stomatologicznych - Dentonet.pl
Dynamiczny wzrost cen usług stomatologicznych Lekarz

Według danych GUS-u, w grudniu 2020 r. ceny w Polscy były średnio o 2,4% wyższe niż rok wcześniej. W listopadzie inflacja była na poziomie 3%. Wzrost cen napędzają przede wszystkim duże podwyżki za większość usług. W przypadku stomatologii wzrost cen...

higienistka stomatologiczna
NRL o zasadach kształcenia higienistek stomatologicznych Asysta

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje stanowisko dotyczące edukacji higienistek stomatologicznych – ma to związek z opublikowanym przez ministerstwo edukacji rozporządzeniem w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżo...

zarobki asystentek i higienistek - Dentonet.pl
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w UE Asysta

Portal Europa.jobs wyliczył, na jakie zarobki mogą liczyć asystentki i higienistki stomatologiczne, które zdecydują się na pracę poza granicami Polski. Według portalu Europa.jobs asystentka stomatologiczna zatrudniona w gabinecie stomatologicznym w ...

porady stomatologiczne
GUS: ponad 34 mln porad stomatologicznych na NFZ w 2018 r. Lekarz

Na koniec 2018 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 21,9 tys. przychodni oraz 4,8 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W 2018 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udziel...

rezydentury - Dentonet.pl
112 rezydentur w dziedzinach stomatologicznych jesienią br. Lekarz

Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2019 r.) minister zdrowia przyznał 4126 miejsc rezydenckich, z czego 112 dotyczy specjalizacji stomatologicznych.Miejsca rezydenckie dla dziedzin stomato...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji