Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NIL o gwarantowanych świadczeniach stomatologicznych

Brak komentarzy | Publikacja:
NIL o gwarantowanych świadczeniach stomatologicznych

NIL o gwarantowanych świadczeniach stomatologicznych

Naczelna Rada Lekarska zaprezentowała swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

W specjalnym komunikacie NRL pozytywnie oceniła zaproponowane przez ministerstwo zdrowia rozszerzenie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Zgodnie z propozycją resortu, w koszyku ma się znaleźć leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA, badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów, rentgenodiagnostykę do 5 zdjęć wewnątrzustnych, zdjęcie pantomograficzne z opisem oraz zabezpieczenie bruzd zębów drugich trzonowych do ukończenia 14. roku życia. Samorząd zwrócił jednak uwagę na konieczność odpowiedniej wyceny punktowej wysokospecjalistycznych procedur, o które poszerzony zostanie koszyk świadczeń gwarantowanych oraz zapewnienie środków finansowych na realizację powyższych procedur w kontraktach.

Z drugiej strony, prezydium NRL wyraziło swoje zaniepokojenie faktem niewielkiej liczby specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej pracujących w systemie publicznym. – W ocenie samorządu lekarskiego, powinny zostać zniesione bariery formalne w postaci obowiązku posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub osoby specjalizującej się w stomatologii dziecięcej celem wykonywania przewidzianych w rozporządzeniu procedur. Nieuzasadnione wydaje się zwłaszcza pominięcie w zakresie leczenia endodontycznego zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA lekarzy dentystów specjalistów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją – podkreślono w komunikacie.

Szczegółowe uwagi NRL

W komunikacie znalazła się ponadto dość długa lista szczegółowych uwag samorządu w odniesieniu do projektu rozporządzenia.

1. Należy rozważyć likwidację ograniczeń w kwestii możliwości zlecania RTG pantomograficznego raz na 3 lata dzieciom i młodzieży wieku od 5 do 18 roku życia, przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Prawo do skierowania dziecka na zdjęcia pantomograficzne powinien mieć każdy lekarz, niezależnie od posiadanej specjalizacji. Wystarczającym elementem zabezpieczającym przed nieuzasadnionym skierowaniem mogłaby być konieczność uzasadnienia skierowania w dokumentacji medycznej pacjenta.

2. W załączniku nr 1 w tabeli 1 lp. 62 „rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych” należy wyraźnie określić, że przedmiotowe świadczenie jest w kompetencji każdego lekarza dentysty.

3. W sposób niejasny określono w projekcie kwestię wyposażenia gabinetu w aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografii. Konieczne jest precyzyjne określenie, czy gabinet powinien być wyposażony w taki sprzęt czy też wystarczające jest, że znajduje się on w jego lokalizacji. Posiadanie takiego urządzenia w każdym gabinecie stanowi znaczne obciążenie.

4. W opisie procedury należy zastrzec konieczność wykonania zdjęcia rentgenowskiego kontrolnego po aplikacji MTA.

5. Projekt rozporządzenia powinien zostać uzupełniony o procedurę unieruchamiana zębów po urazie kompozytem lub szyną kompozytową. Obecna procedura unieruchamiana zębów ligaturą drucianą jest przestarzałą metodą unieruchamiania szczególnie u dzieci i młodzieży oraz powinna zostać włączona do diagnostyki ubytków próchnicowych możliwości wykonywania zdjęć skrzydłowo-bocznych.

6. Projekt posługuje się niepoprawną terminologią – użyto określeń „zęby szóste” i „zęby siódme”, podczas gdy prawidłowe nazewnictwo to pierwsze trzonowce stałe i drugie trzonowce stałe.

Szersze spojrzenie na stomatologię dziecięcą

Niezależenie od zaproponowanych zmian, NRL podkreśliła, że rozporządzenie powinno ulec daleko idącym zmianom w zakresie ujęcia w rozporządzeniu kontraktów specjalistycznych, wyodrębnienia brakującego kontraktu specjalistycznego ze stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz poszerzenia wykazu świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. – Ujęcie w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego kontraktów specjalistycznych jest konieczne dla zapewnienia należytego poziomu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów. Brak w koszyku świadczeń gwarantowanych wielu procedur specjalistycznych znacząco utrudnia realizację programu specjalizacji. Przedmiotowy problem dotyczy w szczególności mniejszych jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne. Wskazany postulat jest bezpośrednio związany z problem systematycznego zmniejszania się liczby specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych, co prezydium od długiego czasu sygnalizuje. W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej włączenie do rozporządzenia koszykowego kontraktów specjalistycznych byłoby ważnym elementem ułatwiającym jednostkom akredytowanym prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego – zaznaczono.

Zdaniem NRL, wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia powinien ulec szerokim zmianom. Skala problemu próchnicy u dzieci od wielu lat była podnoszona przez samorząd lekarski. Z danych przedstawionych przez konsultanta krajowego z dziedziny stomatologii dziecięcej prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk w wykładzie wygłoszonym podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 20 marca 2017 r. wynika, że problem próchnicy dotyczy coraz szerszej grupy dzieci. – W związku z powyższym istnieje pilna konieczność podjęcia licznych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci, w tym kontekście niezbędne wydaje się również dokonanie odpowiednich zmian w obszarze świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego – podsumowano.

Rozwija się endodoncja, implantologia, chirurgia. Zmieniają się metody diagnostyki. A w jaki sposób zmienia się stomatologia dziecięca? O to pytamy dr. n. med. Michała Sobczaka, prezesa Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.

AF na podst. NIL

Fot. jarmoluk, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

UK: zarządy organizacji stomatologicznych nie dla kobiet? Lekarz

Tylko w 9 z 23 brytyjskich organizacji zrzeszających osoby związane zawodowo ze stomatologią kobiety stanowią przynajmniej połowę kadry zarządzającej. Tak wynika z raportu Narodowej Służby Zdrowia (NHS) dotyczącego nierównowagi płci w brytyjskich jed...

higienistka - Dentonet.pl
USA: jak COVID-19 zmieni pracę higienistek stomatologicznych? Asysta

Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie praktyk dentystycznych oraz gabinetów higieny, m.in. w zakresie procedur związanych z kontrolą zakażeń, ale to zapewne nie wszystkie zmiany. W dłuższej perspektywie zmienić mogą się ...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
MZ o pracy szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej w sprawie szkolnych gabinetów stomatologicznych. Poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom świadczeniodawców, planowane jest elastyczne kształtowanie...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ceny usług stomatologicznych - Dentonet.pl
GUS: ceny usług stomatologicznych nadal rosną Lekarz

W sierpniu 2020 r. ceny usług stomatologicznych wzrosły o 0,4% w stosunku do lipca 2020 r. – podał Główny Urząd Statystyczny. W skali roku wzrost cen w gabinetach wynosi aż 14,5% i jest największy w całym sektorze ochrony zdrowia. Jak poinformował G...

dentyści w Irlandii - Dentonet.pl
Problemy prywatnych gabinetów stomatologicznych w Irlandii Płn. Lekarz

Kilka kolejnych apeli środowiska stomatologów do ministrów rządu Irlandii Północnej o wsparcie finansowe dla prywatnych i mieszanych gabinetów stomatologicznych pozostało dotychczas bez echa. Także odpowiedź na ostatni list nie rozwiązuje problemów, ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji