Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NIL interweniuje u RPO w sprawie przepisów o tajemnicy lekarskiej

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NIL interweniuje u RPO w sprawie przepisów o tajemnicy lekarskiej

NIL interweniuje u RPO w sprawie przepisów o tajemnicy lekarskiej

Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o analizę zgodności z konstytucją przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej, zawartych w ustawach o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jak podkreślił w komunikacie prezes NIL Maciej Hamankiewicz, zapisy zawarte w powyższych ustawach nakładają na lekarzy obowiązek sprzeniewierzenia się jednej z fundamentalnych zasad wykonywania zawodu – zasadzie poszanowania tajemnicy informacji dotyczących pacjenta. Mają bowiem oni obowiązek ujawnienia po śmierci pacjenta informacji stanowiących tajemnicę lekarską wskazanym w tych przepisach osobom, nawet wbrew wyrażonej przez pacjenta za życia wyraźnej woli w tym zakresie.

Przepisy te budziły istotne kontrowersje i wątpliwości środowiska lekarskiego już na etapie ich tworzenia. – Przypomnę, że przepisy te zostały wprowadzone do porządku prawnego w akcie procedowanym jako projekt poselski, a więc z pominięciem szerokich konsultacji publicznych. Projekt aktu prawnego zawierającego opisane regulacje budził istotne wątpliwości, również natury konstytucyjnej, ze strony Sądu Najwyższego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ministra zdrowia, jak również samorządu lekarskiego. W przedmiotowej sprawie aktywność po wejściu w życie przedmiotowych przepisów podjął Rzecznik Praw Pacjenta, który występował o zajęcie stanowiska w sprawie regulacji przez ministra sprawiedliwości – zaznaczył prezes NIL w komunikacie.

Zdaniem Macieja Hamankiewicza, istotne osłabienie tajemnicy lekarskiej, jakie dokonało się poprzez wprowadzenie przepisów, prowadzić będzie do sytuacji, w której lekarz po śmierci pacjenta będzie miał obowiązek ujawnienia informacji dotyczących stanu zdrowia tego pacjenta osobom bliskim pacjentowi w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, także wbrew woli tego pacjenta. – Powyższe konsekwencje będą wywoływać obawy przed ujawnieniem lekarzowi pewnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia bądź zachowań mogących mieć wpływ na stan zdrowia z obawy, że zostaną one ujawnione w przypadku śmierci pacjenta nawet wbrew jego woli. Zatajanie takich informacji przed lekarzem może nie tylko utrudniać bądź uniemożliwiać postawienie przez lekarza właściwego rozpoznania i wdrożenia leczenia, lecz także sprowadzać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia innych osób. Wskazane powyżej przepisy w sposób bezprecedensowy naruszają podstawy tajemnicy lekarskiej – fundamentu zaufania w relacji pacjent-lekarz – dodał.

Naczelna Izba Lekarska 28 października 2016 r. złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności przepisów z konstytucją. W kwietniu br. Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania wnioskowi Naczelnej Rady Lekarskiej dalszego biegu uznając, że w sprawie tej NRL wystąpiła w ochronie interesu ogólnospołecznego, czyli interesu wszystkich obywateli-pacjentów, do czego – w ocenie Trybunału – nie posiada legitymacji. Naczelna Rada Lekarska wniosła na powyższe postanowienie zażalenie. – Mając jednak na względzie dotychczasową tendencję Trybunału Konstytucyjnego do zawężania zakresu legitymacji wnioskowej organizacji zawodowych, należy liczyć się z możliwością nieuwzględnienia wniesionego zażalenia – podkreślił prezes NIL i zaapelował do Rzecznika Praw Obywatelskich do zajęcia się tą sprawą. – Z uwagi na ogromną wagę przedstawionego problemu, tak dla warunków wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, jak i dla poszanowania konstytucyjnych praw i wartości wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ufam, że wykaże Pan zainteresowanie tą sprawą i podejmie działania zmierzające do poddania opisanych regulacji badaniu zgodności z Konstytucją RP – zakończono.

Stomatolog, przez lata pracując w wymuszonej pozycji, narażony jest na mikrourazy narządu ruchu. Niezauważalne, kumulują się w czasie, objawiają się bólem i finalnie uniemożliwiają wykonywanie pracy. Rozwiązaniem jest wprowadzenie zasad ergonomii do pracy w gabinecie stomatologicznym. – Polega to na budowaniu świadomości punktów w przestrzeni, co pozwala wykonywać pracę z najmniejszym nakładem energii – mówi w wywiadzie dla Dentowizji promotor ergonomii w stomatologii dr n. med. Tomasz Dzieniakowski.

AF

Fot. DarkoStojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Rzecznik Praw Pacjenta - Kopia
Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze rozpoczął działalność Pacjent

Ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta. Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Będą zmiany w tajemnicy lekarskiej - prace w komisji zdrowia Lekarz

Nad zmianami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta m.in. w zakresie tajemnicy lekarskiej pracowała we wtorek sejmowa komisja zdrowia.Jak poinformował wiceminister zdrowia Marcin Czech...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Lekarze za zmianami dotyczącymi tajemnicy lekarskiej. Ale... Lekarz

Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany dotyczące zasad zachowania tajemnicy lekarskiej, w ocenie samorządu lekarskiej, są niezgodne z Konstytucją, a przede wszystkim głęboko "naruszają tę tajemnicę". Dlatego Naczelna Izba Lekarska pozytywnie zaopiniowała...

ROZWIŃ WIĘCEJ
tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Dziennik Gazeta Prawna: kolejne zmiany w tajemnicy lekarskiej Lekarz

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, szykują się kolejne zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z ustawą przygotowaną przez posłów z sejmowej komisji petycji, lekarz nie będzie już mógł ujawnić dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta na p...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich o zmianach w tajemnicy lekarskiej Lekarz

W związku ze zmianami w kodeksie postępowania karnego, a także ustawach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, modyfikacji uległy regulacje prawne w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej ...

utrata prawa wykonywania zawodu - Dentonet.pl
NRL przeciw zacieraniu kar utraty prawa wykonywania zawodu Lekarz

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwiła się wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, który uważa, że utrata prawa wykonywania zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów powinna ulegać zatarciu.Wczoraj informowaliśmy o apelu Rzecznika Praw Obywatelskich, kt...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres