Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NIK: kontrola doraźna uczelni we Wrocławiu, wśród kontrolowanych UMED

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NIK: kontrola doraźna uczelni we Wrocławiu, wśród kontrolowanych UMED

NIK: kontrola doraźna uczelni we Wrocławiu, wśród kontrolowanych UMED

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła „kontrolę doraźną” gospodarowania majątkiem czterech uczelni wyższych w stolicy Dolnego Śląska. – Wyniki kontroli wskazują, że działalność uczelni związana z gospodarowaniem posiadanym majątkiem nie była w pełni prawidłowa – czytamy w podsumowaniu. Wśród kontrolowanych instytucji był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. 

W uczelniach uregulowano zasady udostępniania nieruchomości w drodze porozumień oraz umów cywilnoprawnych, ale … nie zawsze ich przestrzegano. W sposób niezgodny z obowiązującymi cennikami najmu określono stawki czynszu w pięciu umowach zawartych przez Uniwersytet Medyczny. Ponadto Uniwersytet Medyczny nierzetelnie do przyjętej stawki czynszu określał zakres najmu, a także nie w pełni skutecznie działał w celu wyegzekwowania wymagalnych należności czynszowych.

Wątpliwy stan techniczny obiektów

Na Uniwersytecie Medycznym dopuszczono do przyjęcia protokołów, w których wskazano niezgodną ze stanem faktycznym liczbę kondygnacji trzech budynków poddanych okresowym przeglądom stanu technicznego. Nieprawidłowości w stanie technicznym budynków stwierdzono we wszystkich czterech skontrolowanych uczelniach. Wynikały one w szczególności z braku realizacji zaleceń wskazywanych w protokołach z kontroli okresowych sprawdzenia stanu technicznego elementów budynków i były konsekwencją ograniczonych środków finansowych przeznaczanych na remonty. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie było zapewnione w trzech z czterech skontrolowanych nieruchomościach należących do uczelni medycznej.

Niewystarczający nadzór i brak niezbędnej wiedzy

Na Uniwersytecie Medycznym w niedostatecznym stopniu sprawowano nadzór nad realizacją umów o wspólnym użytkowaniu nieruchomości i sprzętu, które uczelnia zawarła z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym (Uniwersytet jest organem założycielskim kliniki). Powierzchnia i sprzęt były bowiem udostępniane przez Szpital na podstawie umów zawieranych bez uzyskania wymaganej zgody władz uczelni. Szpital bez zgody Uniwersytetu Medycznego zawarł łącznie 1270 umów, których przedmiotem były odpłatne i nieodpłatne praktyki zawodowe, kursy i szkolenia specjalistyczne, kształcenie praktyczne etc., przeprowadzane na terenie Szpitala z wykorzystaniem sprzętu medycznego. Łączny przychód uzyskany przez Szpital z tytułu zawartych bez zgody uczelni umów wyniósł w badanych latach 2,7 mln zł. Ponadto powierzchnia Szpitala udostępniana była na potrzeby realizacji zdjęć przez ekipy filmowe.

Najwyższa Izba Kontroli skierował do władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu łącznie sześć wniosków pokontrolnych. Więcej otrzymała tylko AWF, a mniej (odpowiednio pięć i cztery) Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska.

Źródło: NIK


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Mniej chętnych na stomatologię Lekarz

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu podsumował rekrutację na nowy rok akademicki 2020/2021. Największym zaskoczeniem był kilkunastoprocentowy spadek liczby chętnych na studia stomatologiczne. Tegoroczna rekrutacja na wrocławski U...

LDEK - Dentonet.pl
Kto najlepiej zdał LDEK? Są statystyki sesji jesiennej Lekarz

Egzamin LDEK w sesji jesiennej 2020 najlepiej zdali absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zdobywając pierwsze miejsce wśród lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach - wynika ze statystyk udostępnionych przez CEM.  ...

WUM - Dentonet.pl
WUM w prestiżowym rankingu Times Higher Education Lekarz

W najnowszym światowym zestawieniu Times Higher Education World University Rankings 2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny został oceniony jako druga najlepsza polska uczelnia. To samo miejsce przypadło Uniwersytetowi Warszawskiemu. WUM jest też jedyny...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia - Dentonet.pl
Wrocław: wielu chętnych na studia stomatologiczne Lekarz

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podsumował rekrutację na studia na rok akademicki 2020/2021. Bardzo popularna wśród tegorocznych maturzystów była stomatologia – na jedno miejsce przypadało 24 kandydatów. Jak czytamy na stronie wrocławskiego UMED-u...

studia - Dentonet.pl
Lista szanghajska: są dwie polskie uczelnie medyczne Lekarz

Na tegorocznej liście szanghajskiej, uwzględniającej 1000 najlepszych uczelni z całego świata, znalazły się dwie polskie uczelnie medyczne: Warszawski Uniwersytet Medyczny i Śląski Uniwersytet Medyczny. W tegorocznym zestawieniu najlepszych uczelni ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres