Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NIK: kontrola doraźna uczelni we Wrocławiu, wśród kontrolowanych UMED

Brak komentarzy | Publikacja:
NIK: kontrola doraźna uczelni we Wrocławiu, wśród kontrolowanych UMED

NIK: kontrola doraźna uczelni we Wrocławiu, wśród kontrolowanych UMED

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła „kontrolę doraźną” gospodarowania majątkiem czterech uczelni wyższych w stolicy Dolnego Śląska. – Wyniki kontroli wskazują, że działalność uczelni związana z gospodarowaniem posiadanym majątkiem nie była w pełni prawidłowa – czytamy w podsumowaniu. Wśród kontrolowanych instytucji był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. 

W uczelniach uregulowano zasady udostępniania nieruchomości w drodze porozumień oraz umów cywilnoprawnych, ale … nie zawsze ich przestrzegano. W sposób niezgodny z obowiązującymi cennikami najmu określono stawki czynszu w pięciu umowach zawartych przez Uniwersytet Medyczny. Ponadto Uniwersytet Medyczny nierzetelnie do przyjętej stawki czynszu określał zakres najmu, a także nie w pełni skutecznie działał w celu wyegzekwowania wymagalnych należności czynszowych.

Wątpliwy stan techniczny obiektów

Na Uniwersytecie Medycznym dopuszczono do przyjęcia protokołów, w których wskazano niezgodną ze stanem faktycznym liczbę kondygnacji trzech budynków poddanych okresowym przeglądom stanu technicznego. Nieprawidłowości w stanie technicznym budynków stwierdzono we wszystkich czterech skontrolowanych uczelniach. Wynikały one w szczególności z braku realizacji zaleceń wskazywanych w protokołach z kontroli okresowych sprawdzenia stanu technicznego elementów budynków i były konsekwencją ograniczonych środków finansowych przeznaczanych na remonty. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie było zapewnione w trzech z czterech skontrolowanych nieruchomościach należących do uczelni medycznej.

Niewystarczający nadzór i brak niezbędnej wiedzy

Na Uniwersytecie Medycznym w niedostatecznym stopniu sprawowano nadzór nad realizacją umów o wspólnym użytkowaniu nieruchomości i sprzętu, które uczelnia zawarła z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym (Uniwersytet jest organem założycielskim kliniki). Powierzchnia i sprzęt były bowiem udostępniane przez Szpital na podstawie umów zawieranych bez uzyskania wymaganej zgody władz uczelni. Szpital bez zgody Uniwersytetu Medycznego zawarł łącznie 1270 umów, których przedmiotem były odpłatne i nieodpłatne praktyki zawodowe, kursy i szkolenia specjalistyczne, kształcenie praktyczne etc., przeprowadzane na terenie Szpitala z wykorzystaniem sprzętu medycznego. Łączny przychód uzyskany przez Szpital z tytułu zawartych bez zgody uczelni umów wyniósł w badanych latach 2,7 mln zł. Ponadto powierzchnia Szpitala udostępniana była na potrzeby realizacji zdjęć przez ekipy filmowe.

Najwyższa Izba Kontroli skierował do władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu łącznie sześć wniosków pokontrolnych. Więcej otrzymała tylko AWF, a mniej (odpowiednio pięć i cztery) Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska.

Źródło: NIK


POWIĄZANE ARTYKUŁY

coronavirus 4947210 1920
Białystok: koronawirus wśród studentów UMED-u Lekarz

U kilkunastu studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku badania potwierdziły koronawirusa. Przebywają oni w izolacji domowej. Jak czytamy na stronie uczelni, jej władze natychmiast podjęły wszelkie możliwe środki ostrożności w celu przeciwdział...

ranking szanghajski - Dentonet.pl
Ranking szanghajski 2019: dziewięć polskich uczelni na tysiąc Lekarz

Wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie znalazło się  dziewięć polskich. Tym razem najlepszą polską uczelnią jest Uniwersytet Jagielloński, który uplasował się w czwartej setce. Uniwersytet Warszawski znalazł się w piątej setce – wynika z opubli...

ROZWIŃ WIĘCEJ
marek zietek 850x400
Prof. Marek Ziętek znów pełni funkcję rektora UMED-u we Wrocławiu Lekarz

W związku z uchyleniem przez sąd środka zabezpieczającego zastosowanego przez prokuraturę, prof. Marek Ziętek ponownie pełni funkcję rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.Znany i ceniony w kraju stomatolog prof. Marek Zięt...

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
UMed we Wrocławiu: absolwenci stomatologii odebrali dyplomy Lekarz

Absolwenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – także studiów w języku angielskim – odebrali dyplomy. – Chciałbym, żebyście wiedzieli, że służycie pacjentom. Żebyście pamiętali, że dobro pacjenta jest naszym najw...

koronawirus - Dentonet.pl
UMED we Wrocławiu: są przypadki zakażeń koronawirusem Lekarz

U 30 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i u 10 pracowników tej uczelni przeprowadzone testy wykazały zakażenie koronawirusem. Około 200 osób z najbliższego kontaktu poddano kwarantannie. Do ponad stu wzrosła liczba zakażonych koronawiruse...

Covid-19 - Dentonet.pl
KRASP: mniej zakażonych studentów i pracowników uczelni Lekarz

Liczba zakażonych koronawirusem studentów i pracowników uczelni od listopada sukcesywnie maleje – wynika z danych zebranych przez zespół KRASP ds. sytuacji epidemicznej. W ostatnich miesiącach między 80 a 90% kierunków prowadzonych było w pełni zdaln...

doraźna pomoc stomatologiczna - Dentonet.pl
NFZ Kielce: konkurs na stomatologiczną pomoc doraźną Lekarz

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach szuka podmiotu zainteresowanego świadczeniem stomatologicznej pomocy doraźnej dla mieszkańców całego województwa. Jak czytamy na stronie internetowej oddziału, zgłoszenia zainte...

doraźne leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Bydgoszcz: czy będzie stomatologiczna pomoc doraźna? Lekarz

Poseł Paweł Olszewski skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o brak w Bydgoszczy doraźnej pomocy dentystycznej w nocy, w weekendy i święta. Na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje tylko jeden punkt świadcząc...

Marek Ziętek1 - Dentonet.pl
UMed we Wrocławiu: prof. Marek Ziętek rezygnuje z funkcji rektora Lekarz

Z dniem 27 sierpnia 2019 r. prof. Marek Ziętek złożył rezygnację z funkcji rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obowiązki rektora przejmuje prorektor ds. nauki prof. Piotr Ponikowski. Jak poinformował prof. Marek Ziętek w specjalnym oświadcz...

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Minister zdrowia: będzie stopniowy powrót uczelni medycznych Lekarz

Od poniedziałku nastąpi stopniowe przywracanie działalności uczelni medycznych – wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zw...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji