Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Niedouczeni i pracujący za grosze

Publikacja:
Niedouczeni i pracujący za grosze

Niedouczeni i pracujący za grosze

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez portal społecznościowy Konsylium24.pl dowodzą, że aż 80% lekarzy obawia się likwidacji stażu i negatywnie ocenia pomysł Ministerstwa Zdrowia. Sondaż został przeprowadzony na losowo dobranej grupie 673 lekarzy z terenu całej Polski, reprezentujących wszystkie specjalizacje, także dentystyczne.

Na pytanie, czy brak kształcenia podyplomowego obniży jakość opieki sprawowanej nad pacjentami, respondenci udzielili następujących odpowiedzi:

– 55% lekarzy uznało, że poziom opieki “znacznie się pogorszy”,

– 25% – że “trochę się pogorszy”,

– 11% – że “pozostanie taki, jak dotychczas”.

Sonda wykazała, że entuzjastów zmiany systemu kształcenia jest niewielu. Odpowiedź “znacznie się polepszy” – wybrało 1% pytanych, natomiast odpowiedź “trochę się polepszy” nie znalazła żadnego zwolennika. Pozostali uczestnicy ankiety (8%) – wybrali odpowiedź “trudno powiedzieć”.

– Lekarze, bez względu na staż pracy, w przeważającej większości (w każdej grupie wiekowej jest to 77-86%) oceniają, że brak lekarskiego stażu podyplomowego pogorszy opiekę nad pacjentami – stwierdzają w podsumowaniu sondażu jego organizatorzy. – Wyraźnie widać jednak, że wśród najstarszych lekarzy (ponad 17 lat pracy w zawodzie) aż 66% uważa, że opieka znacznie się pogorszy. Wśród najmłodszych (do 4 lat stażu pracy) – znacznego pogorszenia jakości opieki obawia się “zaledwie” 47% lekarzy.

Studia medyczne w Polsce trwają 6 lat. Do tej pory po uzyskaniu dyplomu każdy lekarz w Polsce musiał zaliczyć obowiązkowy 13-miesięczny staż podyplomowy, w czasie którego nabywał praktyczne umiejętności w zakresie pracy klinicznej pod okiem doświadczonego opiekuna. Już niedługo jednak uczelnie medyczne opuści pierwsza grupa absolwentów, którzy zostaną pozbawieni tej możliwości. Zamiast tego, na ostatnim roku studiów zrealizują “dwusemestralne praktyczne nauczanie w dziedzinach klinicznych, między innymi poprzez naukę w centrach symulacji medycznych”.

Środowisko lekarskie wielokrotnie podkreślało, że wprowadzenie dwusemestralnego praktycznego nauczania prowadzi de facto do skrócenia studiów w zakresie nauczania teoretycznego, co może negatywnie wpłynąć na jakość tego kształcenia. Likwidacja stażu podyplomowego to również odejście od tradycji nabywania pełnych uprawnień do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty pod opieką starszych kolegów, którzy dzielą się z wchodzącymi w zawodowe życie lekarzami swoją wiedzą oraz doświadczeniem. W efekcie najmłodsi lekarze będą znacznie gorzej niż dotychczas przygotowani do pomocy pacjentom, jednak – biorąc pod uwagę upór Ministerstwa Zdrowia, forsującego wbrew opinii lekarzy swoje stanowisko – najwidoczniej ten aspekt jest mało istotny. Liczą się przede wszystkim znaczne oszczędności – wszak studentom-stażystom nie trzeba będzie płacić, a koszty przygotowania ich do zawodu będą i tak ponosiły głównie ich uczelnie.

Z przeprowadzonej przez akademie medyczne symulacji kosztów związanych z upraktycznieniem studiów wynika, że minimalne koszty osobowe związane z reformą kształcenia przeddyplomowego wynoszą ok. 400 mln zł rocznie dla wszystkich uczelni i powinny być ponoszone od pierwszego roku wprowadzanej reformy. Koszty te wynikają z konieczności zmniejszenia grup studenckich na zajęciach praktycznych i koniecznością zapewnienia znacznie zwiększonej kadry akademickiej..

 

B.Sz.

Źródło: Konsylium24.pl