Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Chirurgia
Choroby jamy ustnej
Estetyka
Pacjent w gabinecie
Poradnia
Profilaktyka

Nie wszystkie VIP-y bez przywilejów?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Nie wszystkie VIP-y bez przywilejów?

Jedną z budzących kontrowersje zmian w nowej ustawie zdrowotnej jest pozbawienie VIP-ów przywilejów w opiece zdrowotnej. Posłowie zagłosowali za poprawką Platformy Obywatelskiej wykreślającą artykuł z ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, który przyznawał najwyższym urzędnikom i ich rodzinom – w tym prezydentowi i premierowi – dodatkową pomoc w razie choroby.

Wykreślenie tego artykułu oznacza także, że dyplomaci akredytowani w Polsce, z których państwami Polska zawarła umowy o świadczeniu usług medycznych, będą pozbawieni bezpłatnej opieki zdrowotnej. Nie są oni bowiem ubezpieczonymi w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Minister zdrowia Marek Balicki mówił przed głosowaniem, że przywileje powinny być zachowane dla czterech osób w państwie: prezydenta, premiera oraz marszałków Senatu i Sejmu, co przewidywała jedna z poprawek. Posłowie zignorowali jednak głos nowego ministra. W związku z tym minister Marek Balicki postanowił, że będzie dążył w trakcie prac nad ustawą w Senacie do przyjęcia odpowiedniej poprawki.

Pełny tekst proponowanych poprawek cytujemy za internetową stroną ministerstwa:

„W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o  wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 200, poz. 101, z późn. zm.) art. 5a otrzymuje brzmienie:

 

“Art. 5a. 1.  Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego.

 

2. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz towarzyszącym im członkom rodzin, a także Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu prawo do świadczeń opieki leczniczej w zakresie określonym w ust. l przysługuje również w trakcie oficjalnych podróży krajowych i zagranicznych oraz oficjalnych wizyt zagranicznych.

 

3. Członkom personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i ich rodzinom, w odniesieniu do państw, z którymi zostały podpisane umowy o świadczenie usług medycznych przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym tymi umowami.

 

4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1-3, przysługują niezależnie od świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i są finansowane z budżetu państwa w części dotyczącej ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu szczegółowy zakres oraz warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust l uwzględniając rodzaj udzielanych świadczeń oraz dostęp do uzyskania tych świadczeń.”

 

na podstawie: PAP i www.mz.gov.pl

 

 

 


 •  

   


 • POWIĄZANE ARTYKUŁY

  Łódź Fabryczna - Dentonet.pl
  ASYSDENT 2020: wszystkie drogi prowadzą do... Łodzi Asysta

  Ci z Czytelników, którzy regularnie przemieszczają się po kraju, wiedzą, że Łódź to jedno z najlepiej skomunikowanych polskich miast. Na jej obrzeżach krzyżują się dwie autostrady: Bursztynowa (A1): z Trójmiasta na Górny Śląsk oraz Wolności (A2): od ...

  przelew ZUS - Dentonet.pl
  Business Center Club: "Trzeba odroczyć wszystkie daniny" Lekarz

  Szef Business Center Club Marek Goliszewski chce, aby rząd „odroczył wszystkie daniny” wobec firm, które ucierpią finansowo na skutek pandemii koronawirusa. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz apelował do premiera, aby na pół r...

  Dodaj komentarz (0 komentarzy)

  Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

  Od (imię)
  Do (e-mail)
  Temat
  Treść
  255

  Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres