Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Nie będzie odgórnego ustalenia cen środków ochrony osobistej

Publikacja:
Nie będzie odgórnego ustalenia cen środków ochrony osobistej

Nie będzie odgórnego ustalenia cen środków ochrony osobistej

W odpowiedzi na interpelację posłanki Marceliny Zawiszy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że zarówno w resorcie, jak i Narodowym Funduszu Zdrowia trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi zwiększyć dostępność pacjentów do leczenia stomatologicznego w dobie koronawirusa. Już wkrótce powinny pojawić się nowe akty prawne. Ministerstwo nie zamierza jednak odgórnie ustalać cen środków ochrony osobistej.

Przypomnijmy – kilka tygodni temu posłanka Marcelina Zawisza wystosowała do ministerstwa zdrowia interpelację, w której zapytała m.in. kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia wyda odpowiednie zarządzenia, wychodzące naprzeciw nowym warunkom udzielania świadczeń w gabinetach dentystycznych, związanym z wymogami bezpieczeństwa podczas pandemii SARS-CoV-2. Pisaliśmy o tym w artykule „Czy ministerstwo zdrowia odgórnie ustali ceny środków ochrony?”.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceminister Waldemar Kraska. Poinformował on, że w leczeniu stomatologicznym została już wprowadzona możliwość leczenia w ramach odrębnych dyżurów pomocy doraźnej osób zakażonych wirusem SARS -CoV-2 oraz osób z grupy ryzyka zachorowania (np. osób podczas odbywania kwarantanny). Obecnie trwają intensywne prace nad wypracowaniem rozwiązania usprawniającego udzielanie świadczeń w trybie doraźnym pozostałym pacjentom. Do 8 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany był projekt kolejnego zarządzenia proponującego zmiany w zakresie organizacji i finansowania świadczeń stomatologicznych w czasie trwania epidemii COVID-19, celem konsultacji i zgłaszania uwag do jego treści. – Zgłoszone do tego projektu zarządzenia uwagi są szczegółowo analizowane i procedowane w celu wypracowania ostatecznego brzmienia przepisu. Zdając sobie sprawę z pilnego charakteru sprawy, prace prowadzone są w trybie najszybszym z możliwych – czytamy.

W ministerstwie trwają też prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Projektowane regulacje przewidują, po odwołaniu stanu zagrożenia lub stanu epidemii, możliwość wydłużenia:

– wieku świadczeniobiorców, którzy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy, utracili prawo do świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia lub stanu epidemii,

– czasu kobietom w ciąży i okresie połogu, oczekującym na świadczenia, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia lub stanu epidemii, który utraciły prawo do świadczeń w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy.

– Projektowane przepisy będą dawały świadczeniodawcom możliwość rozliczania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, którzy w okresie zagrożenia epidemiologicznego i zawieszenia udzielania świadczeń, utracili prawo (ze względu na osiągnięcie wieku lub stan fizjologiczny) do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego – dodano.

Akt prawny dotyczący określenia maksymalnych cen m.in. wyrobów medycznych nie został wydany, gdyż – zdaniem ministerstwa – obserwowana w ostatnim czasie zwyżka cen towarów była spowodowana w głównej mierze zawyżaniem cen składników produktów lub produktów importowanych z innych krajów, w których ich dostępność drastycznie malała z uwagi na ogromne zapotrzebowanie większości państw objętych pandemią. – Sygnały dotyczące windowania cen produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych, jakie ministerstwo zdrowia powzięło, były i są przekazywane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zbadania, czy jest to działanie uzasadnione czy wynika jedynie z chęci zysku przedsiębiorców wykorzystujących obecną sytuację – dodano.

Konferencja online pasek

Według wiedzy ministerstwa zdrowia, inne resorty – w ramach posiadanych uprawnień – podejmują czynności mające na celu obniżenie cen komponentów (np. alkoholu etylowego) używanych do produkcji środków dezynfekcyjnych, celem obniżenia cen produktu finalnego. Również Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje w trybie przyspieszonym dopuszczenia dla środków biobójczych, jak też umożliwił wytwórcom nabywanie komponentów trudnodostępnych (na zasadzie wyjątku) od innych niezarejestrowanych producentów, aby zwiększyć możliwości produkcyjne środków dezynfekcyjnych i tym samym poprawić ich dostępność. – Poprawa dostępności do środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych powinna wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności firm oferujących ich sprzedaż i tym samym obniżenie cen produktów. Z uwagi na powyższe minister zdrowia na chwilę obecną nie zamierza skorzystać z uprawnienia do ustalenia urzędowych cen zbytu i wydania obwieszczeń reglamentacyjnych dla wyżej wymienionych produktów – podkreślono.

– W swojej praktyce przeprowadziłem kilka rozmów z pacjentami w formie porady zdalnej i w sprawach błahych udało się udzielić pierwszej pomocy – mówi dr Dariusz Paluszek, przewodniczący Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Z tą opinią jednoznacznie zgadza się krajowy konsultant ds. stomatologii dziecięcej, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk. Ważne jednak, by tę poradę we właściwy sposób finansować. Czy taki zapis pojawi się w koszyku świadczeń NFZ?

Oprac. AF

Fot. Caniceus, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

środki ochrony osobistej - Dentonet.pl
Jak prawidłowo zakładać i zdejmować środki ochrony osobistej Asysta

Przypominamy zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony osobistej - włączając w to ich zakładanie oraz zdejmowanie - dla osób udzielających pomocy medycznej pacjentom z podejrzeniem COVID-19, wydane kilka miesięcy temu przez krajowego konsultanta...

środki ochrony - Dentonet.pl
Kolejne 100 mln zł na zakup środków ochrony i sprzętu medycznego Lekarz

22 maja br. wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał z Agencją Rezerw Materiałowych umowę o dofinansowanie projektu pt. Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Cała inw...

maseczki - Dentonet.pl
Rząd kupi środki ochrony osobistej niedopuszczone do obrotu w UE Lekarz

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt rozporządzenia, z którego wynika, że rząd będzie mógł kupować środki ochrony osobistej (maseczki, fartuchy, rękawiczki) oraz wyroby medyczne niedopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej...

ROZWIŃ WIĘCEJ
środki ochrony - Dentonet.pl
"Rozdysponowanie środków ochrony w gestii wojewodów" Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska – w odpowiedzi na interpelację posłanki Barbary Dolniak, która pytała o dostarczanie środków ochrony indywidualnej dla gabinetów stomatologicznych – poinformował, że decyzja o sposobie rozdysponowania przydzielone...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Od początku pandemii zużyto miliony ton środków ochrony Asysta

W USA produkuje się fartuchy wielokrotnego użytku z poduszek powietrznych, które można prać nawet 50 razy. Naukowcy z Uniwersytetu w Nebrasce testują, czy światło ultrafioletowe odkazi i przedłuży żywotność masek medycznych. Wszystko po to, by zmniej...

środki ochrony - Dentonet.pl
Bez kar za zawyżanie cen środków ochrony indywidualnej Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Hanny Gil-Piątek wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że w czasie pandemii koronawirusa na żadnego producenta, dystrybutora czy sprzedawcę nie nałożono kar za sztuczne zawyżanie cen środków ochrony...

ŚOI - Dentonet.pl
Braki środków ochrony wstrzymają pracę gabinetów w UK? Lekarz

Praktyki dentystyczne na terenie Wielkiej Brytanii pozostają otwarte podczas obecnej blokady (trwającej od 5 listopada), ale tamtejsi lekarze stomatolodzy coraz głośniej wyrażają obawy o ich funkcjonowanie w cieniu pandemii COVID-19. Badanie ankiet...

inwestycje - Dentonet.pl
550 mln zł m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej Lekarz

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał decyzje dla 5 projektów na wsparcie systemu ochrony zdrowia w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID-19. Inwestycje będą współfinansowane ze środków europejskich w ramach funduszowego paki...

środki ochrony - Dentonet.pl
Potrzebna odgórna regulacja cen środków ochrony osobistej Lekarz

PTS wystosowało do ministra zdrowia list, w którym prosi o możliwość zaopatrywania się praktyk stomatologicznych świadczących usługi w trakcie trwania pandemii koronawirusa z zasobów, którymi dysponuje państwo. Jeśli nie ma takiej możliwości, wskazan...

ŚOI - Dentonet.pl
W Polsce poprawia się dostęp do środków ochrony indywidualnej Lekarz

Eksperci podkreślają, że poprawia się zarówno dostęp, jak i ceny masek, kombinezonów i środków do dezynfekcji. Do Polski przylatują kolejne transporty środków ochrony indywidualnej (ŚOI) z Chin. 1 maja na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował trzeci...