Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NFZ: zarządzenie dotyczące kryteriów oceny ofert

Brak komentarzy | Publikacja:
NFZ: zarządzenie dotyczące kryteriów oceny ofert

NFZ: zarządzenie dotyczące kryteriów oceny ofert

Prezes NFZ Marcin Pakulski podpisał nowe zarządzenie dotyczące kryteriów oceny ofert przy kontraktowaniu świadczeń oraz zawieraniu umów w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Obecnie nowością w tym rozporządzeniu oraz najważniejszym kryterium, według którego NFZ ocenia oferty, a także decyduje się bądź nie na podpisanie umowy ze świadczeniodawcą jest kryterium uwzględniające poszczególne czynniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta oraz wymierne wyniki podjętego leczenia. Dotychczasowe zarządzenia koncentrowały się na parametrach dotyczących organizacji udzielania świadczeń i umożliwiały ocenę ofert głównie w perspektywie infrastruktury i zasobów kadrowych, którymi dysponują świadczeniodawcy. Obecnie ważniejsza jest jakość udzielonej usługi oraz wyniki przeprowadzonego leczenia.

Oceny oferty NFZ będzie dokonywać na podstawie następujących parametrów: jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, zapewnienie kompleksowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, dostępność do świadczeń, ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ceny świadczeń opieki zdrowotnej.

W celu zwiększenia jakości i dokładności oceny nadsyłanych ofert powołano także specjalny zespół ds. Ustalania Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert.

W kryteriach oceny uwzględniono także rekomendacje dotyczące m.in. doprecyzowania przepisów dotyczących certyfikatów ISO i certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia oraz wprowadzenia pakietu pytań dotyczących zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej.

Nowe zasady kryteriów oceny ofert dotyczą także przyznawanych punktów. W leczeniu stomatologicznym do zdobycia jest 105 punktów.  Tabelę punktową przedstawia na swoim blogu Andrzej Cisło – zobacz tutaj.

Fundusz nie zgodził się na drugi przedział punktowy dla "jedynkowiczów". Został tylko jeden (5 pkt. jednostkowych) pod warunkiem udziału owych jedynkowiczów ponad 75% czasu w ogólnym czasie pracy lekarzy w poradni. To w zasadzie daje punkty albo praktykom indywidualnym albo wszelkim spółkom złożonym wyłącznie z "jedynkowiczów".

Specjaliści w zależności od udziału w czasie pracy: 5,7,11 pkt.

Soboty punktowane, ale proporcjonalnie do liczb etatów. Jeśli firma ma np 3 etaty to oznacza, że jeśli firma ta chce 7,5 pkt. ofertowych w konkursie musi zadeklarować 18 godzin w każdą sobotę.

 

KL

 

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

NFZ - Dentonet.pl
NFZ Opole: nowy konkurs ofert na leczenie stomatologiczne Lekarz

Opolski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs ofert w sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii na terenie powiatu brzeskiego, kluczborskiego i namysłowskiegoCena ocz...

wytyczne stomatologia - Dentonet.pl
NIL: wytyczne dotyczące stomatologii do pilnej aktualizacji Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zaapelowała o pilną modyfikację wydanych 24 marca wytycznych dotyczących zasad leczenia stomatologicznego w czasie stanu epidemii SARS-CoV-2. Istnieje bowiem konieczność podejmowania przez pacjentów przerwanego leczenia stomato...

zmiana kryteriów - Dentonet.pl
Będą zmiany kryteriów oceny ofert z zakresu stomatologii Lekarz

Ministerstwo zdrowia proponuje zmiany w kryteriach ocen ofert z zakresu leczenia stomatologicznego. Resort skierował do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udziel...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kwarantanna - Dentonet.pl
NIL popiera zmiany dotyczące terminów izolacji i kwarantanny Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia zmiany dotyczące czasu izolacji u osób zakażonych koronawirusem oraz skrócenia czasu kwarantanny. Jednocześnie wątpliwości budzi brak objęcia tymi zasadami pracowników ochrony zdrowia – w ich przy...

zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Kto może leczyć dzieci w szkołach? Zarządzenie prezesa NFZ-u Lekarz

W specjalnym zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przypomniano, że świadczenia stomatologiczne w ramach realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami mogą realizować jedynie podmioty, które mają już podpisaną umowę z Funduszem.Przypom...

e-skierowanie - Dentonet.pl
E-skierowania? Są wątpliwości dotyczące ich wprowadzenia Lekarz

Ministerstwo Zdrowia informuje, że wciąż zdarzają się przypadki, że skierowania w formie elektronicznej nie są respektowane przez świadczeniodawców. Po otrzymanych zgłoszeniach dotyczących odmowy przyjęcia takich skierowań, resort przygotował komunik...

Sebastian Kłosek - Dentonet.pl
Czy są nowe wytyczne dotyczące leczenia liszaja płaskiego? Lekarz

Odpowiedzi na to i wiele innych pytań uzyskają osoby, które zdecydują się na udział w przygotowanym przez wydawnictwo BESTOM Dentonet programie edukacyjnym Repetitio est. – Jest to program dedykowany nie tylko dla studentów, nie tylko dla lekarzy sto...

Dentonet - zmiany w stomatologii dziecięcej?
Lekarze krytykują zarządzenie NFZ dot. opieki w szkołach Lekarz

Od piątku, 12. września, obowiązuje głośna ustawa o stomatologicznej opiece zdrowotnej nad uczniami. Dzień przed jej wejściem w życie Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie dotyczące finansowania tych świadczeń. Czytamy tam m.in.: jeżeli wa...

wytyczne stomatologia - Dentonet.pl
Zaktualizowano wytyczne dotyczące leczenia stomatologicznego Lekarz

5 maja 2020 r. ministerstwo zdrowia przedstawiło szczegółowe zaktualizowane zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w czasie stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2. Są one dostępne w formacie PDF na stronie Warszawsk...

pierwsza pomoc
Będą wytyczne dla stomatologów dotyczące pierwszej pomocy? Lekarz

Pomysłodawcą stworzenia wytycznych w zakresie "postępowania personelu gabinetów stomatologicznych z pacjentami w stanie ogólnoustrojowego bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego" jest prof. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczę...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji