Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NFZ utrudnia dentystom podnoszenie kwalifikacji

Publikacja:
NFZ utrudnia dentystom podnoszenie kwalifikacji

NFZ utrudnia dentystom podnoszenie kwalifikacji

Prezes NRL, Maciej Hamankiewicz, wystąpił do Prezesa Nrodowego Funduszu Zdrowia, Tadeusza Jędrzejczyka, z prośbą o nieograniczanie dentystom, którzy podpisali umowę z NFZ, możliwości realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego ze względu na warunki realizacji kontraktu.

Jednym z obowiązków zawodowych lekarza dentysty jest systematyczne pogłębianie wiedzy i stałe doskonalenie swoich umiejętności zawodowych. Stomatolog może realizować ten obowiązek biorąc udział w różnych formach kształcenia podyplomowego uszczegółowionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004. Okazuje się jednak, że w przypadku lekarzy dentystów, wykonujących zawód w formie indywidualnych lub indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, którzy zawarli z Funduszem umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, realizacja tego wymogu jest mocno problematyczna.

Jak wiemy, jednym z priorytetów NFZ jest tzw. ciągłość udzielanych świadczeń. Samowolne przerwanie przez lekarza tej ciągłości jest absolutnie niedopuszczalne i obarczone wysokimi karami. Tak więc jedyną możliwością udziału w np. kilkudniowych szkoleniach jest wyrażenie zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na przerwę w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Wprowadzanie ograniczeń w tym zakresie, tj. brak takiej zgody, w praktyce uniemożliwia lekarzom dentystom realizację ich ustawowego obowiązku.

Zdaniem Macieja Hamankiwicza, brak warunków do poprawiania swoich kwalifikacji szczególnie dotkliwie odczuwają lekarze dentyści praktykujący w mniejszych miejscowościach. Takie osoby, aby uczestniczyć w konferencji czy sympozjum naukowym, muszą się udać poza miejsce swojego zamieszkania, co często wiąże się z nawet kilkudniową przerwą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Należy również podkreślić – stwierdza w zakończeniu pisma Hamankiewicz – że podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez lekarzy i lekarzy dentystów poprawia jakość udzielanych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej i leży w interesie pacjenta, dla którego istotne jest, aby leczył go lekarz doskonalący swoje umiejętności i uaktualniający wiedzę z zakresu medycyny.

 

B.Sz.

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

specjalizacje
CMKP: ruszył drugi etap kwalifikacji na specjalizacje Lekarz

W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) została opublikowana lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego po zamknięciu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku lekarz...

Karas
Czy endodoncja "do końca" nie utrudnia implantacji? Lekarz

Może nie spór, ale dyskusja - toczona w stomatologii od lat. Kiedy warto walczyć o ząb endodontycznie, a kiedy należy przeprowadzić ekstrakcję, a następnie wprowadzić implant? Czy w przypadku długiej i żmudnej procedury endodontycznej warto to robić?...