Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

NFZ tłumaczy, kto otrzyma rekompensatę za utracone dochody

Brak komentarzy | Publikacja:
NFZ tłumaczy, kto otrzyma rekompensatę za utracone dochody

NFZ tłumaczy, kto otrzyma rekompensatę za utracone dochody

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pojawił się komunikat, w którym obszernie wytłumaczono, komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Jak czytamy w komunikacie, w celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się epidemii koronawirusa, ministerstwo zdrowia wprowadziło ograniczenia w pracy pracowników medycznych w kilku miejscach. – W zamian personel medyczny, który obok placówek leczących pacjentów z COVID-19, pracował w innych miejscach, otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. Jest ono rekompensatą za ograniczenie pracy medyków do jednego miejsca. Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za przekazanie środków na dodatkowe wynagrodzenia do placówek medycznych – podkreślono.

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Rekompensata przysługuje osobom, które:

– wykonują zawód medyczny (m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni) i mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusemSARS-CoV-2, w tym uczestniczą w transporcie tych pacjentów,

– pracują w placówkach medycznych, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19 (w  szpitalach jednoimiennych lub szpitalach z oddziałem zakaźnym, czyli placówkach wpisanych do wykazu dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, przygotowanych wspólnie z wojewodami).

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Ile wynosi rekompensata?

Rekompensata wynosi 80% wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medycznego w innych miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym pracownik został objęty ograniczeniem lub 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 r. W przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu rekompensata wynosi 50% wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji. Jednocześnie kwota rekompensaty nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Jak wygląda procedura przekazywania środków na dodatkowe wynagrodzenia do szpitali?

W pierwszym etapie szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałami zakaźnymi tworzą listy stanowisk pracowników medycznych, którzy mają bezpośrednią styczność z pacjentami zarażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Następnie listy te trafiają do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W kolejnym etapie, po uzyskaniu powyższych danych, oddział NFZ weryfikuje je. Po pozytywnej weryfikacji dyrektor oddziału podpisuje umowę z placówką medyczną, w której zobowiązuje się do przekazania tej placówce środków na dodatkowe wynagrodzenie.

Ponadto, obok wykazu stanowisk, placówki przesyłają do NFZ także oświadczenia personelu medycznego, który ma prawo do otrzymania rekompensaty, o wysokości ich miesięcznego wynagrodzenia (NFZ ma prawo do skontrolowania zgodności z prawdą tych oświadczeń) oraz łączną kwotę środków, które zostaną zabezpieczone na dodatkowe wynagrodzenie (uwzględniające koszty pracodawcy, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych).

Środki przekazywane są na rachunek bankowy szpitala w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ kompletu dokumentów. Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie są przekazywane miesięcznie, w razie konieczności z wyrównaniem.

Łatwiejszy dostęp do lekarzy i badań profilaktycznych – obiecują urzędnicy odpowiedzialni za Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Oprac. AF, źródło: NFZ

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e-zdrowie - Dentonet.pl
MZ: każdy lekarz w Polsce otrzyma przewodnik po e-zdrowiu Lekarz

W pierwszych dniach października do ponad 177 tys. lekarzy w Polsce trafi wraz z najnowszym numerem "Gazety Lekarskiej" poradnik "E-zdrowie. Przewodnik od A do Z", przygotowany przez ministerstwo zdrowia i CSIOZ. Znajduje się w nim wszystko, co lekar...

zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Rekompensata za utracone dochody – kryteria przyznawania Lekarz

NFZ opublikował kryteria przyznawania rekompensaty za utracone dochody tym pracownikom medycznym, którzy na skutek rozporządzenia ministra zdrowia zostali pozbawieni możliwości pracy w kilku placówkach. Kilkanaście dni temu zaczęło obowiązywać rozpo...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji