Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Narasta sprzeciw dentystów ws. finansowania świadczeń

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Narasta sprzeciw dentystów ws. finansowania świadczeń

Narasta sprzeciw dentystów ws. finansowania świadczeń

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia NFZ-u w sprawie zmian w wycenach punktowych świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Jedynym pozytywem projektu – zdaniem samorządu lekarskiego – jest zwiększona wycena świadczeń endodontycznych. Nie zmienia to jednak ogólnej sytuacji – sprzeciw stomatologów odnośnie niedofinansowania świadczeń narasta.

Naczelna Rada Lekarska negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (pisaliśmy o nim tutaj). – Zdaniem prezydium NRL, jedyny zasługujący na poparcie aspekt projektu w postaci zmiany wyceny świadczeń endodontycznych nie równoważy niedostatków projektu. Prezydium NRL podejmuje stanowisko w sprawie przedstawionego projektu, w świadomości poważnej sytuacji narastającego, wręcz powszechnego już sprzeciwu środowiska stomatologicznego wobec zasad finansowania świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. W dyskusjach oraz wynikach przeprowadzonych ankiet, jak również listach kierowanych do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych rad lekarskich niepokojąco rośnie liczba zapowiedzi wypowiedzenia umowy z NFZ-em z powodu braku należytej wyceny świadczeń – podkreślono.

Według samorządu, zaopiniowanie projektu było utrudnione m.in. ze względu na brak aktualnych zaleceń ministra zdrowia w sprawie postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będących rekomendacją zakresu udzielania świadczeń. – W dalszym ciągu brak więc np. rozstrzygnięć co do zasadności leczenia ortodontycznego z użyciem aparatów ruchomych, nawet w obliczu wygasających uprawnień do tego leczenia. Niezrozumiałe w stopniu utrudniającym interpretację są również niektóre pozycje w załączniku nr 1 projektu, w kolumnie zawierającej wartości punktowe świadczeń. Ułamkowa wartość w tabeli, w wierszach nr 5, 20, 26 i 28 albo wynika z omyłki albo sugeruje wycenę tych świadczeń oderwaną od jakichkolwiek realiów – dodano.

W ostatnich dwóch miesiącach NRL podejmowała różne działania mające na celu modyfikację zasad rozliczeń w celu wykorzystania limitów określonych w umowach, jak i wznowienie prac nad zmianą wyceny świadczeń stomatologicznych, które to prace przerwał wybuch epidemii. – Destrukcyjny wpływ epidemii na realizację umów jest już tak znaczny, że uniemożliwia wykonanie umów tegorocznych. Stąd niezbędne jest uregulowanie zasad rozliczeń na okres przynajmniej 12 miesięcy niezależnie od tego, czy będzie trwał stan epidemii, zagrożenia epidemicznego, czy też oba te stany będą zniesione. Jak wspomniano w poprzednich wystąpieniach prezydium, wydłużenie okresu rozliczeniowego do połowy 2021 r. może być wspomagającym, ale nie jedynym środkiem ułatwiającym rozliczenie kontraktu za 2020 r. – czytamy.

Jedynym pozytywnie ocenionym punktem projektu zarządzenia jest korekta wyceny świadczeń endodontycznych. – Punktacja skorygowanej wyceny świadczeń endodontycznych zawarta w załączniku nr 3 jest poprawna. Należy jednak pamiętać, że są to zabiegi rzadziej wykonywane i zupełnie niewykonywane w zakresach chirurgicznym, periodontologicznym, ortodontycznym i obu zakresach protetycznych. Świadczeniodawcy wymienionych zakresów nie uzyskają więc żadnej korekty wyceny wykonywanych przez siebie procedur – podkreślono.

NRL podała w komunikacie szereg argumentów, które przeważyły o negatywnej ocenie projektu rozporządzenia. Jest to m.in. brak finansowania przez NFZ teleporad stomatologicznych oraz niedostosowanie wycen do nowej organizacji, rygorów sanitarnych oraz zmniejszonej liczby możliwych do przyjęcia pacjentów. – Wobec licznych, wzajemnie oddziaływujących na siebie czynników determinujących zasady rozliczania świadczeń najbardziej efektywną formą konsultacji ich ostatecznego kształtu są bezpośrednie rozmowy, w których uczestnictwa przedstawiciele NRL nigdy nie odmawiali. Taką też formę – zdaniem prezydium NRL – powinny przybrać dalsze, bezzwłoczne prace nad tym projektem – podsumowano.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
"Nie jesteśmy w stanie wykonać umów, część praktyk nie przetrwa" Lekarz

Prezes NFZ-u podpisał zarządzenie zmieniające wycenę punktową niektórych świadczeń stomatologicznych, głównie z zakresu endodoncji. Zdaniem Andrzeja Cisły – wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej – są to zmiany niedostateczne. Dentyści współpracujący ...

pieniądze na stomatologię - Dentonet.pl
NFZ przeznaczył dodatkowe 39 mln zł dla publicznej stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeznaczyć dodatkowe 39 mln zł na stomatologię w związku z epidemią COVID-19. Środki te mają pokryć zwiększoną wycenę niektórych świadczeń stomatologicznych oraz zakup niezbędnych środków ochrony przez lekarzy dentys...

stomatologia - Dentonet.pl
Stomatologiczny przegląd tygodnia - część VI Lekarz

Kończący się tydzień był bardzo bogaty w istotne informacje dla osób związanych zawodowo ze stomatologią. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cotygodniowym przeglądem artykułów! Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia NFZ-u w sp...

ROZWIŃ WIĘCEJ
współczynnik korygujący - Dentonet.pl
Dentyści będą masowo wypowiadać umowy z NFZ-em? Lekarz

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło uważa, że ze strony lekarzy dentystów niepokojąco rośnie liczba zapowiedzi wypowiedzenia umowy z NFZ-em z powodu braku należytej wyceny świadczeń. – Żaden z lekarzy dentystów nie chce rezygnować z leczenia pacjentów w ram...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres