Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Ministerstwo zdrowia o obowiązkowych separatorach amalgamatu

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Ministerstwo zdrowia o obowiązkowych separatorach amalgamatu

Ministerstwo zdrowia o obowiązkowych separatorach amalgamatu

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Grzegorza Furgo w sprawie obowiązku stosowania przez lekarzy dentystów separatów amalgamatu.

W swojej interpelacji poseł Furgo skierował do ministerstwa kilka pytań dotyczących praktycznych aspektów funkcjonowania przepisów w sprawie separatorów amalgamatu. Jedno dotyczyło tego, w jaki sposób stomatolog w gabinecie, zgodnie z ustawą, nieposiadającym separatora, ma potraktować pacjenta z bólem, który ma wypełnienie amalgamatowe i zachodzi pilna potrzeba usunięcia takiego wypełnienia. Konkretnej odpowiedzi zabrakło. – Od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia zapewniają wyposażenie swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie – napisano.

Poseł pytał, w jaki sposób pacjent będzie mógł dowiedzieć się, który gabinet posiada separator, a który go nie posiada. – Informacja odnośnie posiadania separatora amalgamatu powinna znajdować się wewnątrz gabinetu, na tablicy ogłoszeniowej, dostępnej dla wszystkich pacjentów – poinformowano.

Grzegorz Furgo chciał wiedzieć, jaką procedurę przewidziano dla gabinetów protetycznych, jeśli ząb mający być filarem w moście lub na którego będzie założona korona protetyczna jest wypełniony amalgamatem i czy gabinet protetyczny będzie zobligowany do przekazania pacjenta do innego gabinetu wyposażonego w separator amalgamatu, aby część zabiegu szlifowania zęba była tam wykonana. – W przypadku gabinetów protetycznych, świadczących usługi stomatologiczne z zakresu protetyki stomatologicznej, nie ma potrzeby stosowania separatorów amalgamatu, gdyż w takich gabinetach nie świadczy się usług z użyciem amalgamatu. Świadczenia protetyczne realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia to świadczenia wyłącznie z grupy uzupełnień ruchomych, które nie wymagają żadnego szlifowania zębów i nie jest stosowana interwencja z użyciem amalgamatu. W przypadku świadczeń realizowanych w ramach usług odpłatnych (korony, mosty, wkłady koronowo-korzeniowe) zasadą jest, iż do leczenia protetycznego trafia pacjent przygotowany. Oznacza to, że wszystkie zęby niepełnowartościowe zostały usunięte, podłoże protetyczne wygojone, a leczenie zachowawcze, periodontologiczne i endodontyczne zostało zakończone. W związku z tym, że stałe uzupełnienia protetyczne mogą być wykonane na bazie różnego rodzaju stopów nie zawierających rtęci, to zgodnie z zasadą konieczności stosowania tylko jednego stopu w jamie ustnej, przed rozpoczęciem leczenia protetycznego należy wymienić wszystkie wypełnienia amalgamatowe na uzupełnienia bezmetalowe. Tego typu przygotowanie polegające na wymianie uzupełnienia jest realizowane w gabinetach stomatologii ogólnej – poinformowano.

W interpelacji znalazło się również pytanie czy i kiedy można się spodziewać precyzyjnej informacji, jakie separatory mają zostać kupione, gdzie i kto będzie ich producentem. – Ministerstwo nie podejmuje działań i nie rekomenduje ani producentów, ani typów separatorów, które mają być stosowane przez świadczeniodawców posiadających podpisane umowy z NFZ, jak również nie monitoruje rynku separatorów, podobnie jak nie prowadzi takiego monitorowania względem innych wyrobów medycznych stosowanych w różnych podmiotach leczniczych – zaznaczono.

Według resortu, nadzór nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzonymi do obrotu i do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. – Po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek wadliwym działaniu, defekcie, pogorszeniu właściwości lub działania wyrobu, jak również nieprawidłowości w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które mogą lub mogły doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika wyrobu, a w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro – pośrednio także innej osoby, prezes Urzędu podejmuje działania wyjaśniające zaistniałą sytuację – podsumowano.

Czy współczesna endodoncja wpisuje się w trend minimalnie inwazyjnej stomatologii? Jak odpowiadają na tę potrzebę producenci sprzętu i narzędzi endodontycznych? Na te pytania odpowiada dr n. med. Piotr Wujec, specjalista endodoncji, ale też wykładowca na wielu konferencjach i kongresach stomatologicznych na całym świecie.

AF

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy obowiązkowe separatory amalgamatu są egzekwowane? Lekarz

Troje posłów – Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska – w interpelacji do ministra zdrowia pyta, czy obowiązek instalowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych jest egzekwowany przez polskich dentystów, a jeśli nie – ja...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy Polska przestrzega unijnych przepisów o amalgamacie? Lekarz

Poseł Grzegorz Furgo w skierowanej do ministra zdrowia interpelacji pyta, dlaczego w Polsce jako jedynym kraju Unii Europejskiej nie został wyegzekwowany obowiązek stosowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych.Minęły już ponad czte...

Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy Lekarz

Usunięcie wypełnienia amalgamatu jako świadczenie w katalogu świadczeń gwarantowanych NFZ? O to apeluje samorząd lekarski w liście do ministerstwa zdrowia. Apeli, uwag i wątpliwości dotyczących tego gorącego w ostatnich tygodniach tematu jest więcej....

ROZWIŃ WIĘCEJ
Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie o separatorach Lekarz

Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie wezwała organy państwowe do natychmiastowej realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rtęci, dotyczącego m.in. posiadania przez lekarzy stomatologów separatorów amalga...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
ORL w Rzeszowie: na razie lepiej nie stosować amalgamatu Lekarz

Komisja stomatologiczna ORL w Rzeszowie rekomenduje, by gabinety posiadające umowę z NFZ-em, a niewyposażone w separatory amalgamatu, do czasu pojawienia się oficjalnych wytycznych ministerstwa zdrowia nie wykonywały procedur leczniczych z wykorzysta...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres