Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Monitoring w gabinetach – RPO pisze do minister zdrowia

Publikacja:
Monitoring w gabinetach – RPO pisze do minister zdrowia

Monitoring w gabinetach – RPO pisze do minister zdrowia

Znowelizowane przepisy ustawy o działalności leczniczej poszerzyły uprawnienia kierowników podmiotów leczniczych w zakresie stosowania monitoringu w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Może to nadmiernie ingerować w prawo do prywatności i ochronę danych osobowych pacjentów, ale także pracowników takiego podmiotu. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystosował w tej sprawie pismo do minister zdrowia Izabeli Leszczyny.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęły wpływać skargi dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy o działalności leczniczej, które poszerzają uprawnienia kierowników podmiotów leczniczych w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne (art. 23). Zdaniem skarżących, nowe przepisy nadmiernie ingerują w prawo do prywatności i ochronę danych osobowych pacjentów.

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej – co zakłada?

Jak wynika ze znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej, kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów lub do zapewnienia im bezpieczeństwa – w przypadku szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej i hospicjów – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), uwzględniając konieczność poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym przekazywanie obrazu z monitoringu w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych czynności fizjologicznych, potrzebę zastosowania monitoringu w danym pomieszczeniu oraz konieczność ochrony danych osobowych. Znowelizowane przepisy umożliwiają nagranie obrazu uzyskanego w wyniku monitoringu zawierającego dane osobowe i określają okres ich przechowywania nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

Dotychczasowe regulacje ograniczały możliwość zastosowania monitoringu w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne do określonych w odrębnych przepisach przypadków. Ponadto monitorowanie tych pomieszczeń rozumiane było jako możliwość bieżącego podglądu bez nagrywania, chyba że nagranie zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej stanowić ma część dokumentacji medycznej – czytamy w komunikacie RPO.

Zdaniem wnioskodawców, dodany art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej daje zbyt dużą swobodę decyzyjną kierownikowi podmiotu leczniczego co do zastosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne. – Jednocześnie ten przepis nie określa też przesłanek zastosowania monitoringu (np. przesłanki konieczności), a także nie pozostawia pacjentom możliwości odmowy wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w pomieszczeniu monitorowanym. Ich zdaniem przez to naraża pacjentów na ryzyko naruszenia ich prawa do intymności, godności i prywatności. Wątpliwości dotyczą też dostępu do nagrań z monitoringu, który przewidziany jest aktualnie dla personelu technicznego i ochrony, a nie personelu medycznego – dodano.

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności

W piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich do minister zdrowia Izabeli Leszczyny wskazano, że wykorzystywanie monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych trzeba uznać za istotną ingerencję w prawo do prywatności pacjenta. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Regulacja ustawy o działalności leczniczej odnosi się także do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Gwarancje poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika reguluje zaś kodeks pracy.

Zdaniem Rzecznika, nowe regulacje budzą uzasadnione wątpliwości z perspektywy proporcjonalności dopuszczalnych ograniczeń prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Granice dopuszczalnej ingerencji w odniesieniu do prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, wyznaczają bowiem przepisy art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 51 ust. 2 i 5 Konstytucji RP, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów międzynarodowych.

RPO poprosił minister zdrowia o odniesienie się do tych zastrzeżeń. Zawnioskował również o informację, czy do resortu wpływają skargi obywateli na znowelizowane przepisy i czy planowane są kontrole w podmiotach leczniczych w zakresie stosowania monitoringu na podstawie nowych przepisów.

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szczepionka przeciw COVID 1
Minister zdrowia: czwarta dawka szczepionki we wrześniu Lekarz

Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, we wrześniu powinny pojawić się szczepionki przeciw koronawirusowi uwzględniające wariant Omikron. – Wtedy zgodnie z zaleceniami EMA będziemy wskazywali te grupy wiekowe, bądź też całą populację do ...

Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna nową minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska Lekarz

Izabela Leszczyna – z wykształcenia filolog polski, była nauczycielka, ekspertka z zakresu finansów publicznych – została nową minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska. Izabela Leszczyna jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagielloń...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Ewa Krajewska
Ewa Krajewska – była prezes GIF – nową minister zdrowia Lekarz

27 listopada na stanowisko ministra zdrowia została powołana Ewa Krajewska, która zastąpiła Katarzynę Sójkę. Nowa minister jest magistrem farmacji – od lutego 2021 r. sprawowała funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W poniedziałek 27 listopa...

lekarze 1
„Minister zdrowia antagonizuje środowisko pacjentów i lekarzy” Lekarz

W specjalnym stanowisku Naczelna Rada Lekarska wyraziła sprzeciw w związku z pojawiającymi się ostatnio w mediach wypowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego „antagonizującymi środowiska pacjentów i lekarzy”. Przypomnijmy – kilka dni temu Se...

stomatologia
Minister zdrowia powołał radę ds. rozwoju stomatologii Lekarz

Minister zdrowia powołał radę do spraw rozwoju stomatologii. Jej członkami będą m.in. konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach stomatologii, przedstawiciele NRL, NFZ-u i ministerstwa zdrowia. Do zadań rady będzie należało m.in. proponowanie r...

stethoscope 4280497 1280
Główne postulaty NRL przekazane nowej minister zdrowia Lekarz

W korespondencji wystosowanej do nowej minister zdrowia Katarzyny Sójki prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, poza gratulacjami, przedstawił listę siedmiu postulatów, których niezwłocznego wprowadzenia w życie oczekuje środowisko lekars...

Dental monitoring artykul 1
Dental Monitoring – monitoruj pacjenta w dowolnym czasie i miejscu! Lekarz

Jeszcze niedawno leczenie ortodontyczne wiązało się z koniecznością częstych wizyt kontrolnych w gabinecie stomatologicznym, co wymagało poświęcania dużej ilości czasu zarówno ze strony pacjenta, jak i lekarza. Na zdalne monitorowanie poszczególnych ...

Izabela Leszczyna
Pierwsze spotkania i priorytety nowej minister zdrowia Lekarz

Nowa minister zdrowia Izabela Leszczyna w środę 13 grudnia spotkała się w siedzibie resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. – Traktuję to spotkanie jako rozpoczęcie naszej współpracy – powiedział szef lekarskiego samorządu. ...