Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Molestowanie werbalne i seksualne w gabinecie higieny

Publikacja:
Molestowanie werbalne i seksualne w gabinecie higieny

Molestowanie werbalne i seksualne w gabinecie higieny

Wizyta w gabinecie stomatologicznym lub gabinecie higieny jest dla niektórych pacjentów  niełatwym doświadczeniem – przede wszystkim ze względu na obawy o przebieg leczenia i ewentualne dolegliwości bólowe. Obawy, jak i złe doświadczenia może mieć jednak również osoba pracująca w placówce medycznej, np. higienistka stomatologiczna.

Według badań (Measuring workplace violence for clinical dental hygienists), których wyniki opublikowano 6 czerwca w czasopiśmie „International Journal of Dental Hygiene”, higienistki stomatologiczne są nierzadko obiektem różnego rodzaju nieodpowiednich zachowań w pracy, w tym ataków słownych, molestowania seksualnego oraz oceny wyglądu.

Higienistki nękane w miejscu pracy?

– Zbadanie skali molestowania w miejscu pracy, jakiemu poddawane są higienistki stomatologiczne, jest ważne, by budować w tych placówkach zdrowe relacje. Może to złagodzić stres w miejscu pracy doświadczany przez higienistki, a jednocześnie zmniejszyć rotację higienistek w gabinecie – napisali autorzy artykułu z grupy kierowanej przez dr So-Jung Mun z Wydziału Higieny Jamy Ustnej na Uniwersytecie Yonsei w Wonju (Korea Południowa).

Z raportu amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (2016) wynika, że w latach 2011–2013 w Stanach Zjednoczonych miało miejsce około 25 000 incydentów przemocy w miejscu pracy. Co ciekawe, aż 70% z nich dotyczyło placówek świadczenia opieki zdrowotnej.

Autorzy napisali, że liczba higienistek stomatologicznych na całym świecie rośnie i wiele z nich jest narażonych na ryzyko przemocy w miejscu pracy. Wcześniej prowadzone badania dotyczyły  niewłaściwych zachowań (np. molestowanie i przemoc w miejscu pracy) wobec pielęgniarek, ale niewiele jest informacji na temat wyzwań stojących przed higienistkami stomatologicznymi.

Aby poznać i przeanalizować doświadczenia higienistek, badacze opracowali kwestionariusz oparty na Zrewidowanym Kwestionariuszu Działań Negatywnych (NAQ-R) oraz na Inwentarzu Zastraszania w Miejscu Pracy w Inwentarzu Typu Pielęgniarstwa (WPBN-TI). Ankieta zawierała 31 pytań dotyczących ataków werbalnych, poczucia alienacji, niewłaściwych doświadczeń w pracy, zagrożenia fizycznego oraz molestowania seksualnego w miejscu pracy, a także przemocy werbalnej.

Poważne nadużycia wobec pracownic wielu gabinetów

Na ankietę odpowiedziało 205 higienistek. Jak podali autorzy artykułu, uczestniczki badania potwierdziły, że doświadczyły niewłaściwego zachowania ze strony przełożonych, kolegów, pacjentów oraz członków ich rodzin. Wykazano, że 95 respondentek (47%) doświadczało nieuprzejmości ze strony kolegów, a 36 pań (18%) było obiektem insynuacji o charakterze seksualnym, a także oceniania z powodu wyglądu. Ponadto 59 higienistek (29%) było świadkami sytuacji, gdy pacjenci lub członkowie ich rodzin otwarcie podważali ich kompetencje.

Zdaniem badaczy z Korei, zważywszy na fakt, że w gabinetach stomatologicznych nadal dochodzi do niechcianych, a nawet brutalnych incydentów, niezwykle ważne jest stosowanie narzędzi, które będą mierzyły poziom przemocy wobec higienistek stomatologicznych. Równie ważne jest poszukiwanie metod skutecznego przeciwdziałania takim zachowaniom.

– Wyniki naszego badania wskazują, że nękanie w miejscu pracy, którego doświadczają pracownice gabinetów dentystycznych, nie jest problemem odosobnionym, dlatego należy je traktować jako problem społeczny – napisali badacze z zespołu dr Mun.

– Zabiegi chirurgii stomatologicznej są obarczone stresem w sposób szczególny, przede wszystkim dla pacjentów, a to napięcie przenosi się na operatorów – mówi o współpracy lekarza dentysty z asystą prof. dr hab. n. med. Natalia Lewkowicz, periodontolog.

T.H.

źródła: https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=328723

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idh.12527


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Webinar GSK - Dentonet.pl
Senior w gabinecie higieny – zobacz bezpłatny webinar! Asysta

Seniorzy to wymagający pacjenci gabinetów higieny. Zmiany zachodzące w jamie ustnej wraz z wiekiem, możliwe problemy z utrzymaniem prawidłowej higieny, ograniczenia komunikacyjne – wszystko to sprawia, że osoby starsze należy otoczyć szczególną trosk...

debata higienistek3
Mój ulubiony typ pacjenta w gabinecie higieny to... [video] Asysta

Wdzięczni, roszczeniowi, zamknięci, otwarci na wiedzę i chętni do zmian. Pacjenci w gabinetach higieny stomatologicznej są różni. Jakich jest najwięcej? Jak radzić sobie z tzw. "trudnymi pacjentami"? To temat kolejnej części spotkania higienistek. Ro...

GUM1
Sunstar G.U.M.® – szczoteczki i akcesoria do higieny jamy ustnej Lekarz

Na przestrzeni ostatnich lat wiedza na temat roli prawidłowej higieny jamy ustnej w profilaktyce chorób dziąseł i zębów oraz – co istotne – problemów pozastomatologicznych, znacząco wzrosła. Pacjenci w coraz większym stopniu świadomi wpływu stanu uzę...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szczotkowanie na modelu
Instruktaż higieny? Dopasowany do potrzeb pacjenta! Asysta

- Każdy pacjent ma indywidualną anatomię zębów. Mamy pacjentów z implantami, w trakcie leczenia ortodontycznego, ze stłoczeniami. Każdy z nich potrzebuje różnych rozwiązań. Musimy dobrze poznać to, co jest dostępne na rynku i pomagać naszym pacjentom...

Webinar GSK - Dentonet.pl
Zdrowy uśmiech seniora - pacjent protetyczny w gabinecie higieny Asysta

Polskie społeczeństwo należy do jednych z najszybciej starzejących się w Europie. Oznacza to, że seniorzy stanowią i będą stanowić coraz większą grupę pacjentów stomatologicznych. O najważniejszych kwestiach dotyczących postępowania z seniorami z uzu...

higiena jamy ustnej - Dentonet.pl
Gabinet higieny stomatologicznej wyłącznie dla dzieci Asysta

Blij Gebit, co oznacza „Szczęśliwe zęby”, to gabinet higieny jamy ustnej w mieście Bergen Op Zoom, w którym przyjmowani są tylko najmłodsi pacjenci. Na pomysł stworzenia takiej palcówki wpadła higienistka stomatologiczna Stefanie Verdaasdonk, która p...

Medisept
Zasady utrzymania higieny w placówkach służby zdrowia Asysta

Prawidłowa dezynfekcja oraz postępowanie według wyznaczonych procedur higienicznych stanowi niezwykle istotny element zapobiegania i profilaktyki zakażeń w placówkach służby zdrowia. Wiąże się to z koniecznością nabycia przez kadrę i personel sprząta...

tubka po paście - Dentonet.pl
Produkty do codziennej higieny jamy ustnej – co z ekologią? Lekarz

Troska o zdrowie jamy ustnej, w tym profilaktyka i prawidłowa higiena to zagadnienia, które we współczesnym świecie nie budzą kontrowersji. Istotny problem stwarzają natomiast opakowania, w których klienci je nabywają – po zużyciu produktu trafiają o...

Ecolab
5 momentów higieny rąk [video] Lekarz

Według statystyk, aż 60% zakażeń przenoszonych jest przez ręce personelu. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia opracowała model postępowania, tzw. 5 momentów higieny rąk. Na czym one polegają? Jak przeprowadzić je krok po kroku w prawidłowy sposób? J...

nadwrażliwość po piaskowaniu - Dentonet.pl
Kanada: zapaść w gabinetach higieny stomatologicznej Asysta

W szczególnym, pandemicznym roku 2020 w poważnym stopniu ograniczona została działalność gabinetów stomatologicznych. Ogólnopaństwowe i lokalne blokady uniemożliwiły pacjentom dostęp do dentysty, a lekarzom i całemu personelowi wykonywanie swojej pra...

grzybica jamy ustnej - Dentonet.pl
"To sztuczne zęby trzeba myć?" Pytania z gabinetu higieny Asysta

To nie żart. Takie pytania, co potwierdza nam dypl. hig. stom. Dorota Grzyśka, padają w gabinetach stomatologicznych i dotyczą oczywiście higieny jamy ustnej u pacjentów posiadających implanty.- Trzeba uświadamiać pacjentów, że brak właściwiej higien...