Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Ministerstwo Zdrowia nie chce staży podyplomowych

Brak komentarzy | Publikacja:
Ministerstwo Zdrowia nie chce staży podyplomowych

Ministerstwo Zdrowia nie chce staży podyplomowych

W swoim pismie z dnia 13 sierpnia Prezes NRL, Maciej Hamankiewicz, wyraził nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia podejmie merytoryczną dyskusję na temat przywrócenia stażu podyplomowego. Swoje rachuby opierał na zapewnieniu, jakie złożył Minister Zdrowia podczas czerwcowego spotkania z członkami Naczelnej Rady Lekarskiej. Marian Zembala stwierdził wówczas, że do postulatu NRL powróci we wrześniu, gdyż "sprawa ta wymaga przygotowania głębszej pracy studyjnej". Niestety, odpowiedź Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Anny Łukasik, po raz kolejny udowodniła, że Ministerstwo Zdrowia nie widzi potrzeby żadnej dyskusji, a kwestię stażu uważa za zamkniętą.

Uzasadniając konieczność likwidacji kształcenia podyplomowego Pani Podsekretarz stwierdziła, co następuje:

"Odnosząc się do kwestii dotyczącej możliwości przywrócenia stażu podyplomowego należy stwierdzić, że w toku prac legislacyjnych przygotowujących zmiany systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów (…) zostały przeprowadzone szerokie konsultacje publiczne. W procedowaniu ww. ustawy uczestniczyło wiele podmiotów, przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, organizacji studenckich itp."

"(…) w zakresie propozycji regulacji stanowiącej, iż osoby zobowiązane do odbycia stażu podyplomowego, które nie rozpoczęły stażu podyplomowego najpóźniej z dniem 1 października 2017 r. w przypadku lekarza albo z dniem 1 października 2016 r. w przypadku lekarza dentysty są zwolnione z obowiązku odbycia tego stażu – przytaczano wiele argumentów przemawiających za zlikwidowaniem stażu podyplomowego w ww. terminach".

"Ponadto należy wskazać, w trakcie prac nad przygotowaniem projektu ww. ustawy, która ustanowiła m.in. zniesienie stażu podyplomowego, korzystano z różnego rodzaju dostępnych materiałów, dokumentów, opracowań, opinii i analiz, w tym niewątpliwie również zapoznano się ze zbiorczymi ocenami stażu podyplomowego dokonanymi przez okręgowe rady lekarskie".

Tajemnica – kto zaopiniował projekt pozytywnie?

Nie da się ukryć, że zawarte w pismie Pani Podsekretarz argumenty, są – mówiąc najłagodniej – mało rzetelne, a Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny wybrało taktykę niedomówień i przekłamań, aby wykazać słuszność swojego stanowiska. Resort zapewnia, że zapoznał się "ze zbiorczymi ocenami stażu podyplomowego dokonanymi przez okręgowe rady lekarskie" i że "w procedowaniu ww. ustawy uczestniczyło wiele podmiotów, przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich i organizacji studenckich". Szkoda tylko, że urzędnicy MZ zapomnieli dodać, że wszystkie te środowiska powiedziały "nie" i jednoznacznie opowiedziały sią za utrzymaniem stażu. Zrobiły to między innymi:

– Naczelna Rada Lekarska (stanowisko nr 12/10/VI z dnia 8 października 2010 roku w sprawie zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty),

– Rektorzy Akademickich Uczelni Medycznych (Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – uchwała nr 48/2010 z dnia 7 października 2010 r.),

– Prezesi Towarzystw Lekarskich (stanowisko Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich z dnia 28 czerwca 2010 r.),

– Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (opinia PTS w sprawie projektu MZ zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty);

– Komisja Stomatologiczna NRL (stanowisko z dnia 10 września 2010 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza dentysty),

– Ogólnopolskie Konferencje Młodych Lekarzy (stanowiska w sprawie likwidacji stażu podyplomowego),

– Komisja Kształcenia NRL (na Konferencji Młodych Lekarzy w Gdańsku)

– Komisja ds. Młodych Lekarzy NRL ( stanowisko z dnia 4 października 2010 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty),

– Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (stanowisko ZK OZZL z dnia 21 września 2010 r. w sprawie propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),

– Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” (opinia z dnia 2 października 2010 r.)

– Konferencja Okrągłego Stołu w Nałęczowie (wnioski końcowe przyjmowane podczas corocznego spotkania dziekanów stom. i kierowników katedr UM),

– Parlament Studentów RP (stanowisko Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP z dnia 1 października 2011 r.),

– Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Uczelni Medycznych ( stanowisko w sprawie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),

– ponownie Naczelna Rada Lekarska (apel z 30 czerwca 2015 oraz list z 13 sierpnia 2015 o przywrócenie stażu podyplomowego).

Warto więc zapytać – na czym zatem, w opinii Ministerstwa, polegały "szerokie konsultacje publiczne"  i jakie instytucje bądź organizacje lekarskie pozytywnie zaopiniowały pomysł likwidacji stażu? To pytanie jest o tyle intrygujące, że na przytoczonej liście widnieją wszystkie środowiska zainteresowane utrzymaniem dawnego modelu kształcenia: od naukowych, akademickich, doktoranckich i studenckich po samorządowe oraz związkowe.

 

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

samorząd lekarski
Samorząd pisze do ministra w sprawie staży podyplomowych Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz apeluje do ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych związanych ze stażami podyplomowymi. M.in. chce, aby od 1 lipca 2018 r. zapewnić osobom odbywającym staż podyplomowy podwyżkę wynagrodz...

dentobus - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: 300 małych pacjentów w dentobusach Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z leczenia stomatologicznego w dentobusie skorzystało już 300 dzieci z całej Polski.Przypomnijmy – pod koniec ubiegłego roku ministerstwo zdrowia za 24 mln zł zakupiło 16 dentobusów, po jednym na województwo. Ic...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia o szkolnych gabinetach stomatologicznych Lekarz

29 sierpnia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wzięła udział w konferencji prasowej „Bezpieczna szkoła”, podczas której przedstawiła tezy wchodzącej w życie 12 września br. ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. – Minister zdrowia podejmu...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentysta - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: już 205 zarażonych dentystów Lekarz

Według danych ministerstwa zdrowia, do 12 października br. zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 205 lekarzy dentystów. W swoim poprzednim raporcie, obejmującym okres do 20 września, ministerstwo informowało o 113 zakażeniach wśród lekarzy dentyst...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: nowe zasady specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne będą obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty....

COVID-19 - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: zmiany w walce z SARS-CoV-2 Lekarz

Ponad 1,2 tys. dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19, nowe obostrzenia w powiatach oraz modyfikacja schematu postępowania dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa - to najważniejsze zmiany, które we wtorek zapowiedział dr Adam Nie...

próchnica - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: 90% nastolatków w Polsce ma próchnicę Asysta

Siedmiu na dziesięciu Polaków ma próchnicę. Wśród nastolatków odsetek ten jest znacznie większy i sięga 90%. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. bogata w cukier dieta, podjadanie między posiłkami, niewystarczająca higiena oraz rzadkie wizyty kont...

program profilaktyki próchnicy
Ministerstwo zdrowia: 5 mln zł na profilaktykę próchnicy Lekarz

AOTMiT oceniła projekt programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży, którego realizację planuje ministerstwo zdrowia. Przeznaczonych na niego zostanie aż 5 mln zł. Jak podkreślono w projekcie, celem głównym programu j...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia o obowiązkowych separatorach amalgamatu Lekarz

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Grzegorza Furgo w sprawie obowiązku stosowania przez lekarzy dentystów separatów amalgamatu. W swojej interpelacji poseł Furgo skierował do ministerstwa kilka pytań dotyczących praktycznych asp...

rezydentury - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: 60 rezydentur dla lekarzy dentystów Lekarz

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie przyznano 1916 rezydentur. Jedynie 60 z nich dotyczy dziedzin stomatologicznych.Od kilku lat liczba przyznawanych dla dentystów miej...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji