Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Ministerstwo Zdrowia nie chce staży podyplomowych

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Ministerstwo Zdrowia nie chce staży podyplomowych

Ministerstwo Zdrowia nie chce staży podyplomowych

W swoim pismie z dnia 13 sierpnia Prezes NRL, Maciej Hamankiewicz, wyraził nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia podejmie merytoryczną dyskusję na temat przywrócenia stażu podyplomowego. Swoje rachuby opierał na zapewnieniu, jakie złożył Minister Zdrowia podczas czerwcowego spotkania z członkami Naczelnej Rady Lekarskiej. Marian Zembala stwierdził wówczas, że do postulatu NRL powróci we wrześniu, gdyż "sprawa ta wymaga przygotowania głębszej pracy studyjnej". Niestety, odpowiedź Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Anny Łukasik, po raz kolejny udowodniła, że Ministerstwo Zdrowia nie widzi potrzeby żadnej dyskusji, a kwestię stażu uważa za zamkniętą.

Uzasadniając konieczność likwidacji kształcenia podyplomowego Pani Podsekretarz stwierdziła, co następuje:

"Odnosząc się do kwestii dotyczącej możliwości przywrócenia stażu podyplomowego należy stwierdzić, że w toku prac legislacyjnych przygotowujących zmiany systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów (…) zostały przeprowadzone szerokie konsultacje publiczne. W procedowaniu ww. ustawy uczestniczyło wiele podmiotów, przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, organizacji studenckich itp."

"(…) w zakresie propozycji regulacji stanowiącej, iż osoby zobowiązane do odbycia stażu podyplomowego, które nie rozpoczęły stażu podyplomowego najpóźniej z dniem 1 października 2017 r. w przypadku lekarza albo z dniem 1 października 2016 r. w przypadku lekarza dentysty są zwolnione z obowiązku odbycia tego stażu – przytaczano wiele argumentów przemawiających za zlikwidowaniem stażu podyplomowego w ww. terminach".

"Ponadto należy wskazać, w trakcie prac nad przygotowaniem projektu ww. ustawy, która ustanowiła m.in. zniesienie stażu podyplomowego, korzystano z różnego rodzaju dostępnych materiałów, dokumentów, opracowań, opinii i analiz, w tym niewątpliwie również zapoznano się ze zbiorczymi ocenami stażu podyplomowego dokonanymi przez okręgowe rady lekarskie".

Tajemnica – kto zaopiniował projekt pozytywnie?

Nie da się ukryć, że zawarte w pismie Pani Podsekretarz argumenty, są – mówiąc najłagodniej – mało rzetelne, a Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny wybrało taktykę niedomówień i przekłamań, aby wykazać słuszność swojego stanowiska. Resort zapewnia, że zapoznał się "ze zbiorczymi ocenami stażu podyplomowego dokonanymi przez okręgowe rady lekarskie" i że "w procedowaniu ww. ustawy uczestniczyło wiele podmiotów, przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich i organizacji studenckich". Szkoda tylko, że urzędnicy MZ zapomnieli dodać, że wszystkie te środowiska powiedziały "nie" i jednoznacznie opowiedziały sią za utrzymaniem stażu. Zrobiły to między innymi:

– Naczelna Rada Lekarska (stanowisko nr 12/10/VI z dnia 8 października 2010 roku w sprawie zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty),

– Rektorzy Akademickich Uczelni Medycznych (Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – uchwała nr 48/2010 z dnia 7 października 2010 r.),

– Prezesi Towarzystw Lekarskich (stanowisko Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich z dnia 28 czerwca 2010 r.),

– Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (opinia PTS w sprawie projektu MZ zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty);

– Komisja Stomatologiczna NRL (stanowisko z dnia 10 września 2010 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza dentysty),

– Ogólnopolskie Konferencje Młodych Lekarzy (stanowiska w sprawie likwidacji stażu podyplomowego),

– Komisja Kształcenia NRL (na Konferencji Młodych Lekarzy w Gdańsku)

– Komisja ds. Młodych Lekarzy NRL ( stanowisko z dnia 4 października 2010 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty),

– Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (stanowisko ZK OZZL z dnia 21 września 2010 r. w sprawie propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),

– Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” (opinia z dnia 2 października 2010 r.)

– Konferencja Okrągłego Stołu w Nałęczowie (wnioski końcowe przyjmowane podczas corocznego spotkania dziekanów stom. i kierowników katedr UM),

– Parlament Studentów RP (stanowisko Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP z dnia 1 października 2011 r.),

– Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Uczelni Medycznych ( stanowisko w sprawie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),

– ponownie Naczelna Rada Lekarska (apel z 30 czerwca 2015 oraz list z 13 sierpnia 2015 o przywrócenie stażu podyplomowego).

Warto więc zapytać – na czym zatem, w opinii Ministerstwa, polegały "szerokie konsultacje publiczne"  i jakie instytucje bądź organizacje lekarskie pozytywnie zaopiniowały pomysł likwidacji stażu? To pytanie jest o tyle intrygujące, że na przytoczonej liście widnieją wszystkie środowiska zainteresowane utrzymaniem dawnego modelu kształcenia: od naukowych, akademickich, doktoranckich i studenckich po samorządowe oraz związkowe.

 

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

lekarz dentysta
Będzie łatwiej o zatrudnienie lekarzy dentystów z Ukrainy? Lekarz

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” ministerstwo zdrowia chce zachęcić do pracy w naszym kraju lekarzy spoza UE, głównie ze Wschodu, wprowadzając możliwość leczenia bez nostryfikacji dyplomu. Uprawniać do posługiwania się tytułem lekarza lub lekar...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Podział stażu podyplomowego dentystów? NRL przeciwko Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przychyliło się do opinii komisji stomatologicznej NRL-u o konieczności pozostawienia stażu podyplomowego lekarzy dentystów w formie niepodzielonej. Podział stażu dentystów zaproponował pod koniec ubiegłego roku ze...

zatrudnianie dentystow
Samorząd o zatrudnianiu lekarzy dentystów w praktykach Lekarz

2 kwietnia br. weszła w życie uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z 22 marca br. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej.W uchwale tej Naczelna Rada lekarska ponow...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Kształcenie podyplomowe lekarzy
Samorząd lekarski o kształceniu podyplomowym dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska na nadzwyczajnym posiedzeniu rozpatrywała propozycje poprawek do przedstawionego przez ministra zdrowia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będącego efektem prac zespołu utworzonego w celu opracow...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska o stażach podyplomowych dentystów Lekarz

Komisja Stomatologiczna NRL negatywnie zaopiniowała propozycję podziału stażu podyplomowego lekarzy dentystów na moduł stały i spersonalizowany. Przypomnijmy – kilka dni temu informowaliśmy, że swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdr...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Zagranicznym dentystom będzie łatwiej zrobić staż w Polsce? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Anny Elżbiety Sobeckiej wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przyznała, że powołany przez ministra zespół pracuje nad zmianami ustawowymi, których celem będzie "utrzymanie na rynku pracy optymalnej liczby...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres