Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Ministerstwo pracy o normach czasu pracy lekarzy rezydentów

Brak komentarzy | Publikacja:
Ministerstwo pracy o normach czasu pracy lekarzy rezydentów

Ministerstwo pracy o normach czasu pracy lekarzy rezydentów

Ministerstwo pracy odniosło się do uwag Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przekraczania czasu pracy lekarzy rezydentów. Specjalne pismo wystosował sekretarz stanu w resorcie pracy Stanisław Szwed.

Przypomnijmy – na początku grudnia 2016 r. prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił uwagę na problemy związane ze stosunkiem prawnym będącym podstawą pełnienia obowiązkowych dyżurów medycznych realizowanych zgodnie z programem specjalizacji. Choć podmioty prowadzące szkolenie młodych lekarzy mają obowiązek zawierania z nimi umów na pełnienie dyżurów, w przepisach nie doprecyzowano, jakie to mają być umowy. Często dochodzi więc do sytuacji, że rezydenci otrzymują od podmiotów medycznych jedynie umowy cywilnoprawne. Jest to sytuacja dyskryminująca młodych lekarzy, przyczyniająca się do ich przepracowania oraz decyzji o emigracji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym wcześniejszym artykule.

Umowa o pracę i umowa zlecenie u jednego pracodawcy jest nielegalna

Kilka dni temu do pisma prezesa NRL odniosło się ministerstwo pracy. Stanisław Szwed – sekretarz stanu w resorcie – podkreślił, że przepisy prawa pracy nie pozwalają na zawarcie umowy cywilnoprawnej ze swoim pracodawcą, jeżeli jej przedmiotem jest praca tego samego rodzaju, co świadczona na podstawie umowy o pracę. – Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy, jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy; przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Potwierdza to ukształtowane orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym przyjęto, iż zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju, co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych – poinformowano w liście.

Co z umowami na pełnienie dyżurów medycznych?

Z drugiej strony, w piśmie podkreślono, że na rynku pracy występują również sytuacje, gdy osobę fizyczną łączą umowy z dwoma podmiotami (z jednym umowa o pracę, a z drugim – umowa cywilnoprawna), w których rodzaj wykonywanej pracy jest taki sam, a okoliczności faktyczne jej wykonywania wskazują, iż praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest świadczona na rzecz podmiotu będącego pracodawcą. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, umowa-zlecenie nie rodzi trwałego stosunku obligacyjnego przez sam fakt jej spisania w sytuacji, gdy nie jest realizowana, a więc nie są faktycznie wykonywane ani obowiązki zleceniodawcy, ani obowiązki zleceniobiorcy na rzecz owego zleceniodawcy, a praca, o której mowa w umowie zlecenia (jej przedmiot) jest realizowana w ramach stosunku pracy nawiązanego z innym podmiotem. W takim wypadku nie ma potrzeby weryfikowania umowy zlecenia zawartej z odrębnym podmiotem z punktu widzenia jej skuteczności (ważności).

Sąd odniósł powyższą konstatację do sytuacji, w której praca była wykonywana stale pod kierunkiem i na zlecenie podmiotu będącego pracodawcą, przez niego oceniana co do ilości i sumowana, a podmiot ten stale pełnił funkcje kierownicze i nadzorcze wobec pracujących. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd przyjął, że w takim przypadku może dojść do obejścia prawa, rozumianego jako działanie formalnie zgodne z prawem, ale zmierzające do uzyskania skutku z nim sprzecznego. Chodziło o zamierzone ominięcie przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Otóż aby uniknąć wypłacania tego wynagrodzenia zawierane były umowy zlecenia z innym podmiotem, chociaż faktycznie praca była nadal świadczona na rzecz strony pozwanej (pracodawcy), a pracownicy, podejmując pracę w danym dniu, nie wiedząc czy pracują na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia otrzymywali zaniżone świadczenia pracownicze. Sąd Najwyższy przyjął, że w sytuacji, gdy praca jest wykonywana stale pod kierunkiem i na zlecenie podmiotu będącego pracodawcą, przez niego oceniana co do ilości i sumowana, a podmiot ten stale pełni funkcje kierownicze i nadzorcze wobec pracujących, to przypisywanie tej pracy innemu podmiotowi, gdy jej ilość przekracza normalny czas pracy, stanowi wyłącznie czynność techniczno-organizacyjną. Wtedy dochodzi do obciążania tą pracą podmiotu niebędącego pracodawcą, w czym pracownik nie uczestniczył czynnie i o czym nie wiedział w momencie zawierania umowy zlecenia z innym podmiotem. O wypełnieniu takiej umowy konkretnymi zleceniami (poleceniami) uruchamiającymi stosunek zlecenia nie świadczy ani następcze rozliczanie pracy, ani rozłożenie zapłaty wynagrodzenia na dwa podmioty, gdy ta sama praca jest organizowana i wykonywana na rzecz jednego podmiotu, a wszystkie czynności kierownicze oraz zależność co do czasu, miejsca i sposobu wykonania pracy następują w ramach więzi między podmiotem będącym pracodawcą i jego pracownikami. Taki faktyczny układ stosunków zatrudnienia wskazuje, zdaniem Sądu Najwyższego, iż praca jest stale wykonywana na rzecz jednego podmiotu (pracodawcy), a zawarta z innym podmiotem umowa-zlecenie nie jest wypełniana konkretną treścią, lecz jej charakter pozostaje ramowy.

– W świetle powyższego należy stwierdzić, że zawieranie z innymi podmiotami niż pracodawca, u którego lekarz rezydent odbywa specjalizację, odrębnych umów cywilnoprawnych o pełnienie dyżurów medycznych w ramach tej specjalizacji może, w mojej ocenie, budzić wątpliwości, lecz zajmowanie stanowiska w kwestii stosowania/zmiany przepisów powołanej wyżej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie jest objęte właściwością Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – podsumowano.

Samorząd lekarski alarmuje: polscy lekarze pracują w kilku miejscach jednocześnie, przez co są przemęczeni. To niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla pacjentów. Dlaczego pracują tak dużo? Odpowiada Jerzy Jakubiszyn, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, Przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.

AF

Fot. steinchen, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
"Ministerstwo zdrowia bardziej ceni lekarzy cudzoziemców" Lekarz

Nie milkną kontrowersje związane z możliwością przyznawania przez ministerstwo zdrowia pozwoleń na wykonywanie zawodu lekarzom spoza krajów UE. Naczelna Rada Lekarska negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ws. standardu organizacyjnego opieki...

ocena dentysty w sieci - Dentonet.pl
NIL o ocenianiu pracy lekarzy dentystów w Internecie Lekarz

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko dotyczące funkcjonowania w sieci portali publikujących dane lekarzy i lekarzy dentystów, a także umożliwiających pacjentom ich ocenę. Według NIL, w przestrzeni publicznej może mieć miejsce tylko rzetelne...

zagrożenia w pracy higienistki - Dentonet.pl
Zagrożenia w pracy higienistki – jak się zabezpieczyć? Asysta

Asystentki i higienistki stomatologiczne są narażone w miejscu pracy nie tylko na kontakt ze szkodliwymi drobnoustrojami, ale także na nieszczęśliwe wypadki, które mogą skutkować uszczerbkiem na zdrowiu. We wszystkich tych sytuacjach pomocne może oka...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szczepienia na koronawirusa - Dentonet.pl
Ankieta rezydentów: 93% lekarzy mówi TAK szczepieniom Lekarz

Czy planuje Pan/Pani zaszczepić się przeciwko COVID-19? - takie pytanie zadało zrzeszonym w grupie lekarzom Porozumienie Rezydentów. W badaniu trwającym w dniach 25-28 grudnia wzięło udział 4514 ankietowanych lekarzy. Wyniki ankiety nie pozostawia...

dentysta w masce
NIL o otwarciu rynku pracy dla lekarzy dentystów spoza UE Lekarz

Komisja stomatologiczna NIL zamieściła na swojej stronie internetowej komentarz dotyczący poselskiego projektu ustawy ws. otwarcia polskiego rynku pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE. – Szczególnie brzemienny w skutki może być ust. 9 zakła...

dentysta - Dentonet.pl
Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów do poprawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponowiła swój apel o pilne uregulowanie przez ministra zdrowia kwestii, które w dobie pandemii koronawirusa poprawią warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomnijmy – 20 listopada 2020 r. prezydium Naczelnej Rady Lekar...

odpornosc psychiczna
Odporność psychiczna w pracy lekarzy stomatologów Lekarz

Psychologia w pracy lekarza stomatologa to temat, któremu poświęca się coraz więcej uwagi. Oferta szkoleń dotyczących bardzo szeroko pojętych kompetencji miękkich, ale też pracy nad sobą, jest bardzo szeroka.Jedną z cech osobowościowych, którą - wedł...

testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia o testach na COVID-19 dla lekarzy stażystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia w specjalnym komunikacie poinformowało, że nie ma podstaw prawnych do wymagania przez jednostkę prowadzącą staż kierunkowy od lekarza/lekarza dentysty kierowanego do niej w celu odbycia stażu samodzielnego wykonania testu w kieru...

wynagrodzenia rezydentów - Dentonet.pl
Minister zdrowia o wysokości wynagrodzeń lekarzy rezydentów Lekarz

W środę na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjali...

rezydentury - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: 60 rezydentur dla lekarzy dentystów Lekarz

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie przyznano 1916 rezydentur. Jedynie 60 z nich dotyczy dziedzin stomatologicznych.Od kilku lat liczba przyznawanych dla dentystów miej...

specjalizacje - Dentonet.pl
NIL oraz ministerstwo zdrowia o edukacji lekarzy dentystów Lekarz

21 marca 2019 r. do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło pismo z ministerstwa zdrowia informujące o utworzeniu w strukturach Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki samodzielnego stanowiska ds. kształcenia lekarzy dentystów.Jak poinformował w komu...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji