Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Ministerstwo o zakresie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia

Brak komentarzy | Publikacja:
Ministerstwo o zakresie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia

Ministerstwo o zakresie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia

Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz odpowiedział na interpelację posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, dotyczącą nieprawidłowości występujących w toku przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli gabinetów lekarskich oraz podmiotów medycznych.

O interpelacji posłanki Joanny Scheuring-Wielgus informowaliśmy kilka tygodni temu. W piśmie skierowanym do ministra zdrowia posłanka pytała m.in. o kwestię zapoznawania się kontrolerów NFZ-u z dokumentacją medyczną. Kilka dni temu na pytania odpowiedział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Jeśli chodzi o kwestię miejsca przeprowadzania kontroli minister poinformował, że – zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 2004 r. – kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę z zastrzeżeniem, że kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Posłanka Scheuring-Wielgus pytała również o żądania kontrolerów dotyczące udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej. W odpowiedzi minister określił, że zgodnie z ustawą o świadczeniach z 27 sierpnia 2004 r. świadczeniodawca jest zobowiązany do przedkładania kontrolerom żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą. Z kolei zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana:
• do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów , kopii lub wydruków;
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
• za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
• na informatycznym nośniku danych.

Kolejne pytanie dotyczyło żądań natychmiastowego wydania przez lekarza oryginału dokumentacji medycznej oraz obciążania kontrolerów NFZ-u kosztami ewentualnego wykonania kopii. – Prowadzenie czynności kontrolnych w podmiocie leczniczym ograniczone jest m.in. do przedmiotu i zakresu kontroli, ale także do terminu, określonego w upoważnieniach i zawiadomieniu. Dlatego zobowiązanie świadczeniodawcy do przedkładania będącej przedmiotem kontroli dokumentacji rozumiane jest jako niezwłocznie – tak, aby umożliwić kontrolującym sprawne przeprowadzenie i zakończenie kontroli. Co do zasady, kontrolujący badają oryginalną dokumentację, a natychmiastowe jej wydanie uniemożliwia dokonywanie uzupełnień i poprawek w toku kopiowania (celem wykazania, że dokumentacja prowadzona jest prawidłowo) – poinformowano w odpowiedzi. Jeśli chodzi o koszty wykonywania kopii, świadczeniobiorca ma prawo pobierać z tego tytułu opłaty. W przeprowadzanych postępowaniach kontrolnych nie stwierdzono jednak przypadków ich poboru.

Jak prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną? Jakie korzyści daje wprowadzenie e-recept? O informatyzacji w Twoim gabinecie mówi Grzegorz Siwiec ze Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego.

AF
Fot. jackmac34, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Będą zmiany w zasadach kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

5 lutego rada ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzonej nowelizacji jest m.in. reforma...

próchnica - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: 90% nastolatków w Polsce ma próchnicę Asysta

Siedmiu na dziesięciu Polaków ma próchnicę. Wśród nastolatków odsetek ten jest znacznie większy i sięga 90%. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. bogata w cukier dieta, podjadanie między posiłkami, niewystarczająca higiena oraz rzadkie wizyty kont...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Stomatologia pod kontrolą Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

W trzech kwartałach 2018 r. oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 1400 kontroli w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej. Ponad 15% tych kontroli dotyczyło podmiotów świadczących usługi z zakresu leczenia stomatologicz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
program profilaktyki próchnicy
Ministerstwo zdrowia: 5 mln zł na profilaktykę próchnicy Lekarz

AOTMiT oceniła projekt programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży, którego realizację planuje ministerstwo zdrowia. Przeznaczonych na niego zostanie aż 5 mln zł. Jak podkreślono w projekcie, celem głównym programu j...

dentysta - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: już 205 zarażonych dentystów Lekarz

Według danych ministerstwa zdrowia, do 12 października br. zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 205 lekarzy dentystów. W swoim poprzednim raporcie, obejmującym okres do 20 września, ministerstwo informowało o 113 zakażeniach wśród lekarzy dentyst...

dentobus - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: 300 małych pacjentów w dentobusach Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z leczenia stomatologicznego w dentobusie skorzystało już 300 dzieci z całej Polski.Przypomnijmy – pod koniec ubiegłego roku ministerstwo zdrowia za 24 mln zł zakupiło 16 dentobusów, po jednym na województwo. Ic...

Adam Niedzielski - Dentonet.pl
Adam Niedzielski prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady Narodowego Funduszu Zdrowia, powołał Adama Niedzielskiego na stanowisko prezesa NFZ-u.Adam Niedzielski jest ekonomistą i menedżerem specjalizującym się w zarządzaniu finansami ora...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia o obowiązkowych separatorach amalgamatu Lekarz

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Grzegorza Furgo w sprawie obowiązku stosowania przez lekarzy dentystów separatów amalgamatu. W swojej interpelacji poseł Furgo skierował do ministerstwa kilka pytań dotyczących praktycznych asp...

wielolekowość - Dentonet.pl
Wielolekowość w Polsce – raport Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

Aż 1/3 Polaków po 65. roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków dziennie. Zażywanie wielu medykamentów jednocześnie, zwane polipragmazją, zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych powikłań i wzajemnych interakcji. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Naczel...

Andrzej Jacyna
Dymisja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny Lekarz

Andrzej Jacyna w środę (17 lipca) złożył dymisję z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. O swojej decyzji poinformował członków Rady NFZ-u. Jacyna był prezesem NFZ-u od czerwca 2018 r. Wcześniej dwa lata był pełniącym obowiązki szefa Funduszu....

jak poprawic kondycje zima
Porady Narodowego Funduszu Zdrowia na ferie zimowe Pacjent

Czy narciarstwo, saneczkarstwo amatorskie oraz łyżwiarstwo to sporty o dużym ryzyku urazowym? Nie zapeszajmy, ale ... Na rozpoczynające się ferie zimowe Narodowy Fundusz Zdrowia ma serię porad dla pacjentów. Pierwsza dotyczy nagłego leczenia w razie ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji