Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Ministerstwo o zakresie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia

Brak komentarzy | Publikacja:
Ministerstwo o zakresie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia

Ministerstwo o zakresie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia

Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz odpowiedział na interpelację posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, dotyczącą nieprawidłowości występujących w toku przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli gabinetów lekarskich oraz podmiotów medycznych.

O interpelacji posłanki Joanny Scheuring-Wielgus informowaliśmy kilka tygodni temu. W piśmie skierowanym do ministra zdrowia posłanka pytała m.in. o kwestię zapoznawania się kontrolerów NFZ-u z dokumentacją medyczną. Kilka dni temu na pytania odpowiedział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Jeśli chodzi o kwestię miejsca przeprowadzania kontroli minister poinformował, że – zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 2004 r. – kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę z zastrzeżeniem, że kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Posłanka Scheuring-Wielgus pytała również o żądania kontrolerów dotyczące udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej. W odpowiedzi minister określił, że zgodnie z ustawą o świadczeniach z 27 sierpnia 2004 r. świadczeniodawca jest zobowiązany do przedkładania kontrolerom żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą. Z kolei zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana:
• do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów , kopii lub wydruków;
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
• za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
• na informatycznym nośniku danych.

Kolejne pytanie dotyczyło żądań natychmiastowego wydania przez lekarza oryginału dokumentacji medycznej oraz obciążania kontrolerów NFZ-u kosztami ewentualnego wykonania kopii. – Prowadzenie czynności kontrolnych w podmiocie leczniczym ograniczone jest m.in. do przedmiotu i zakresu kontroli, ale także do terminu, określonego w upoważnieniach i zawiadomieniu. Dlatego zobowiązanie świadczeniodawcy do przedkładania będącej przedmiotem kontroli dokumentacji rozumiane jest jako niezwłocznie – tak, aby umożliwić kontrolującym sprawne przeprowadzenie i zakończenie kontroli. Co do zasady, kontrolujący badają oryginalną dokumentację, a natychmiastowe jej wydanie uniemożliwia dokonywanie uzupełnień i poprawek w toku kopiowania (celem wykazania, że dokumentacja prowadzona jest prawidłowo) – poinformowano w odpowiedzi. Jeśli chodzi o koszty wykonywania kopii, świadczeniobiorca ma prawo pobierać z tego tytułu opłaty. W przeprowadzanych postępowaniach kontrolnych nie stwierdzono jednak przypadków ich poboru.

Jak prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną? Jakie korzyści daje wprowadzenie e-recept? O informatyzacji w Twoim gabinecie mówi Grzegorz Siwiec ze Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego.

AF
Fot. jackmac34, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentysta - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: już 205 zarażonych dentystów Lekarz

Według danych ministerstwa zdrowia, do 12 października br. zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 205 lekarzy dentystów. W swoim poprzednim raporcie, obejmującym okres do 20 września, ministerstwo informowało o 113 zakażeniach wśród lekarzy dentyst...

COVID-19 - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: zmiany w walce z SARS-CoV-2 Lekarz

Ponad 1,2 tys. dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19, nowe obostrzenia w powiatach oraz modyfikacja schematu postępowania dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa - to najważniejsze zmiany, które we wtorek zapowiedział dr Adam Nie...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: nowe zasady specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne będą obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty....

ROZWIŃ WIĘCEJ
testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia o testach na COVID-19 dla lekarzy stażystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia w specjalnym komunikacie poinformowało, że nie ma podstaw prawnych do wymagania przez jednostkę prowadzącą staż kierunkowy od lekarza/lekarza dentysty kierowanego do niej w celu odbycia stażu samodzielnego wykonania testu w kieru...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji