Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów

Brak komentarzy | Publikacja:
List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów

List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Izba Lekarska opublikowała list prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów. List jest odpowiedzią na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konkursów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dowiadujemy się z niego m. in., że „Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie z wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją i ustawami przepisów regulujących konkursy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Prezes Hamankiewicz zaznacza, że postanowienie Trybunału nie było jednomyślne. Postanowienie podjęte zostało 25 czerwca 2014 r.

We wniosku kwestionowana była zasada, że odwołania od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w sprawach konkursów ofert są rozpatrywane w ramach wewnętrznej struktury NFZ, a nie przez niezależny organ zewnętrzny. Zgłoszone zostały również zastrzeżenia do zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczące między innymi stosowania niedozwolonych kryteriów oceny ofert (punktów ujemnych za negatywny wynik kontroli przeprowadzonej rok przed konkursem), ponieważ kryterium to w sposób nieuzasadniony preferuje nowych świadczeniodawców, którzy uprzednio nie mieli kontraktu z NFZ oraz tych świadczeniodawców, którzy mieli kontrolę np. dwa lata przed konkursem.
Trybunał uzasadnił swoją decyzję o umorzeniu postępowania brakiem po stronie Naczelnej Rady Lekarskiej tzw. legitymacji do złożenia wniosku. W ocenie większości sędziów Trybunału zaskarżone przepisy dotyczą „świadczeniodawców”, a nie „lekarzy” i z tej przyczyny nie mogą być zaskarżone. Co ważne – zdanie odrębne zgłosiła Przewodnicząca składu orzekającego – pani sędzia Teresa Liszcz. Uznała ona, że Naczelna Rada Lekarska ma w tej sprawie legitymację do zaskarżenia przepisów.

Orzeczenie Trybunału jest ostateczne, co oznacza, że nie można od niego złożyć żadnego środka odwoławczego.

„Żyjąc w państwie prawa musimy szanować i wykonywać prawomocne rozstrzygnięcia sądów i trybunałów. Uważam jednak, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2014 r. nie można pozostawić bez komentarza” – pisze w swym liście prezes Hamankiewicz. „Stanowisko zajęte przez Trybunał w tej sprawie przyjąłem ze zdziwieniem, a argumenty podane przez Trybunał nie przekonują mnie i – jak wskazuje zdanie odrębne złożone przez jednego z sędziów – są sporne nawet w samym Trybunale”.


Istota rozstrzygnięcia Trybunału skupia się wokół kwestii, czy zaskarżone przez Naczelną Radę Lekarską przepisy dotyczące zasad kontraktowania świadczeń przez NFZ mieszczą się w zakresie spraw objętych zakresem działania samorządu lekarskiego.
„Doprawdy trudno zaakceptować wniosek Trybunału, że kontraktowanie świadczeń z NFZ przez lekarzy nie mieści się w zakresie działania samorządu lekarskiego” – twierdzi Hamankiewicz. W pełni przekonujące są dla niego wywody zawarte w zdaniu odrębnym sędzi Teresy Liszcz, która napisała, że: „Kwestionując zgodność zaskarżonych przepisów z Konstytucją lub ustawą wnioskodawca (Naczelna Rada Lekarska) występuje, zgodnie ze swoim konstytucyjnie i ustawowo określonym zakresem działania, w obronie interesów zawodowych tych członków samorządu lekarskiego, których – jako świadczeniodawców – dotyczą te przepisy”. Dalej sędzia Teresa Liszcz pisze: „Przypadki ograniczania w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału legitymacji wnioskowej (…), często niemające oparcia w brzmieniu postanowień Konstytucji stanowiących podstawę tej legitymacji, nie są dla mnie argumentem za dalszym stosowaniem tego rodzaju praktyki”.

Prezes Hamankiewicz wyraża w swym liście wdzięczność wobec Pani Sędzi za odwagę i zajęcia stanowiska w tej sprawie: "Nikt z nas działających w samorządzie lekarskim nie ma bowiem wątpliwości, że do zadań samorządu lekarskiego należy reprezentowanie interesów lekarzy w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia".

W wypowiedzi Hamankiewicza czytamy również: „Chciałbym wyjaśnić Koleżankom i Kolegom, jak brzemienne w skutkach jest orzeczenie Trybunału. Nie chodzi przecież tylko o to, że nie dowiemy się, czy zaskarżone przez nas konkretne przepisy są zgodne z Konstytucją. Ważniejsze jest to, że nie dowiemy się czy zarządzenia Prezesa NFZ mają moc przepisów prawa i czy w ogóle mogą być kontrolowane przez Trybunał Konstytucyjny pod kątem ich zgodności z przepisami wyższego rzędu np. z Konstytucją czy ustawami. Zapewniam jednak, że omawiane orzeczenie Trybunału nie wpłynie na zaangażowanie samorządu lekarskiego w obronę interesów lekarzy, którzy w ramach wykonywania zawodu realizują świadczenia w oparciu o środki z Narodowego Funduszu Zdrowia.”

NIL

B.Z.
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

specjalizacje - Dentonet.pl
Będzie mniej specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Jak poinformowano na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej, 8 listopada odbyło się spotkanie ministra zdrowia, samorządu lekarskiego oraz kilkudziesięciu konsultantów krajowych w sprawie zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy den...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Stypendium - Dentonet.pl
NRL tworzy fundusz stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego.Jak poinformowano w komunikacie, celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie...

dentysta - Dentonet.pl
Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów do poprawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponowiła swój apel o pilne uregulowanie przez ministra zdrowia kwestii, które w dobie pandemii koronawirusa poprawią warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomnijmy – 20 listopada 2020 r. prezydium Naczelnej Rady Lekar...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

klauzula informacyjna - Dentonet.pl
Samorząd pyta o ulgi podatkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Lekarze i lekarze dentyści, wdrażający rozwiązania informatyczne do wystawiania elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy, e-skierowań, e-recept oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, powinni mieć możliwość skorzystania z dofinansowani...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

Krajowy Zjazd Lekarzy - Dentonet.pl
Krajowy Zjazd Lekarzy o warunkach pracy lekarzy dentystów Lekarz

Obradujący w dniach 25-26 maja Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął szereg stanowisk i apeli w sprawie warunków pracy lekarzy oraz lekarzy dentystów.W jednym ze stanowisk Krajowy Zjazd Lekarzy ponownie poruszył temat wynagrodzeń lekarzy oraz lekarzy dentyst...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji