Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Lekarze i lekarze dentyści wezmą udział w pracach AOTMiT?

1 komentarz | Publikacja:
Lekarze i lekarze dentyści wezmą udział w pracach AOTMiT?

Lekarze i lekarze dentyści wezmą udział w pracach AOTMiT?

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministerstwa zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych, które zapewnią przedstawicielom samorządu lekarzy i lekarzy dentystów udział w pracach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zdaniem NRL, zapewni to prawidłową realizację zadań powierzonych Agencji z uwzględnieniem interesów wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wykonuje szereg zadań, które są szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania obecnego systemu opieki zdrowotnej. Zalicza się do nich m.in. wydawanie rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego, wydawanie rekomendacji w sprawie usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych oraz określania lub zmiany poziomu bądź sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego. AOTMiT przedstawia również raporty w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej, ustala taryfy świadczeń oraz opiniuje projekty programów polityki zdrowotnej.

W apelu skierowanym do ministra zdrowia Naczelna Rada Lekarska podkreśliła, że w pracach Agencji powinny uczestniczyć organizacje zrzeszające uczestników systemu ochrony zdrowia reprezentujących różne ogniwa tego systemu, nie tylko osoby związane z ministerstwem i płatnikiem. Zdaniem NRL, zapewni to prawidłową realizację zadań powierzonych Agencji z uwzględnieniem interesów wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej.

Jednocześnie podkreślono, że nowelizacja ustawy z 2014 r. zapewniła udział w Radzie Przejrzystości działającej przy prezesie AOTMiT przedstawicielom resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta. W składzie Rady Przejrzystości brak jednak jakiejkolwiek reprezentacji organizacji zrzeszających lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizacji zrzeszających innych pracowników medycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu udziału osób reprezentujących prawa pacjentów. Ponadto, nowelizacja nie zapewniła środowisku lekarskiemu miejsca w powołanej Radzie ds. Taryfikacji, która opiniuje plan taryfikacji Agencji, metodologię taryfikacji świadczeń oraz przygotowywane taryfy świadczeń. – Powoływanie w skład Rady ds. Taryfikacji wyłącznie przedstawicieli ministra zdrowia, osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców oraz przedstawicieli prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nie daje pełnej reprezentatywności środowisk decydujących o kształcie i prawidłowym działaniu sytemu opieki zdrowotnej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że dokonywanie wyceny świadczeń z udziałem wyłącznie reprezentacji świadczeniodawców, bez udziału reprezentantów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, ogranicza możliwości prawidłowej realizacji zadań z zakresu taryfikacji i wymaga zmiany – podkreślono.

W związku z tym, NRL zaapelowała do ministra zdrowia o analizę przepisów regulujących zasady realizacji zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz zapewnienie udziału w jej pracach przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej jako organizacji reprezentującej grupę 180 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. – Mając świadomość, że nowelizacja przepisów ustawy wymaga czasu prezydium apeluje o dopuszczenie do czasu uchwalenia stosownej nowelizacji przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów do prac wyżej wymienionych organów Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z głosem doradczym – poinformowano.

Niedożywienie, zapalenie płuc, wrzody żołądka, zapalenie stawów i wsierdzia – wszystkie te choroby mogą mieć swój początek w jamie ustnej. Zdrowie jamy ustnej i stan ogólny zdrowia są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany chorobowe w jamie ustnej wpływają na cały organizm i odwrotnie – w jamie ustnej obserwujemy manifestację innych schorzeń. Stąd konieczność interdyscyplinarnych działań lekarzy różnych specjalności.

AF
Fot. pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolna stomatologia - Dentonet.pl
Łowicz: potrzebni lekarze dentyści dla 3 tys. uczniów Lekarz

Zarząd powiatu łowickiego poszukuje dentystów z terenu powiatu, którzy obejmą opieką stomatologiczną blisko 3 tys. uczniów uczęszczających do prowadzonych szkół prowadzonych przez powiat łowicki. Zarząd powiatu łowickiego zaprosił lekarzy dentystów ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
cowomen UUPpu2sYV6E unsplash
Co lekarze dentyści myślą o gabinetach w szkołach? [sonda] Lekarz

O nadziejach, ale i obawach związanych z ponownym wprowadzeniem do szkół publicznych gabinetów stomatologicznych rozmawiamy z lekarzami dentystami. Czy gabinety stomatologiczne w szkołach to dobry pomysł? Jakich wątpliwości stomatolodzy mają najwięce...

forum dialogu onkologicznego
Lekarze dentyści w pracach Forum Dialogu Onkologicznego Lekarz

Kilkanaście organizacji skupiających m.in. lekarzy oraz specjalistów ds. zdrowia – w tym Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – wyraziło chęć wzięcia udziału w pracach Forum Dialogu Onkologicznego. Ma to być przestrzeń, której przedstawiciele różnych ...

Grafika artykul pajacyk
Lekarze dentyści wsparli akcję „Pajacyk” Lekarz

Lekarze dentyści z całej Polski – uczestnicy I Konferencji Dentonet Online – poprzez kupno biletu na konferencję wsparli program „Pajacyk” prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną kwotą 6500 zł. Pieniądze trafiły już na konto PAH. Zorganizowana w d...

Marzena Dominiak - Dentonet.pl
Wrocław: lekarze dentyści w kolegium Uniwersytetu Medycznego Lekarz

Prof. Marzena Dominiak – prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – znalazła się w zaproponowanym składzie kolegium rektorsko-dziekańskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w kadencji 2020-2024. Ma pełnić funkcję prorektora ds. strategii...

koronawirus - Dentonet.pl
Lekarze dentyści w walce z COVID-19? Opinia prawnika Lekarz

Zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jeszcze wiosną zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W...

Tomasz Dzieciątkowski
Szczególnie odporni na zagrożenia wirusowe lekarze dentyści? Lekarz

Jak informowaliśmy TUTAJ, w Polsce od początku pandemii zakażenie SARS-CoV-2 wykryto m.in u 23 699 lekarzy, 2108 diagnostów laboratoryjnych, 61 661 pielęgniarek, 6175 położnych, 4288 ratowników medycznych, 2584 dentystów i 3165 farmaceutów. Czy leka...

ubezpieczenie dla dentystów - Dentonet.pl
Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia? Lekarz

Posiadanie gabinetu dentystycznego wiąże się nie tylko z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale także z koniecznością respektowania wielu zasad i regulacji prawnych. Wśród zagrożeń towarzyszących wykonywaniu zawodu lekarza dentysty m.in. ekonomicznyc...

stomatologia na Antypodach - Dentonet.pl
Antypody: lekarze dentyści wrócili do standardowej pracy Lekarz

Choć pandemia SARS-CoV-2 na świecie jest wciąż daleka od opanowania, w Australii i Nowej Zelandii udało się – w dużym stopniu – kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z tego powodu władze obu państw zezwoliły na ponowne otwarcie gabinetów d...

Dodaj komentarz (1 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

ZOBACZ KOMENTARZE
Oceń komentarz:     1: : 0 Odpowiedz