Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Lekarze dentyści o swojej pracy i sytuacji w służbie zdrowia

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Lekarze dentyści o swojej pracy i sytuacji w służbie zdrowia

Lekarze dentyści o swojej pracy i sytuacji w służbie zdrowia

Naczelna Izba Lekarska opublikowała raport z badania przeprowadzonego na grupie 3290 lekarzy i lekarzy dentystów między 13 kwietnia a 6 maja 2018 r. Uczestnicy ankiety wypowiadali się m.in. na temat swojej satysfakcji z pracy zawodowej oraz ogólnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia.

Jeśli chodzi o satysfakcję z wykonywanego zawodu, wśród lekarzy dentystów jest ona wyższa niż wśród lekarzy. Wśród stomatologów 12% ankietowanych osób jest bardzo zadowolonych ze swojej pracy (10% lekarzy). U lekarzy dentystów zanotowano także większą liczbę wszystkich ocen pozytywnych (odpowiednio 68% wobec 62%) oraz mniej ocen negatywnych (10% wobec 15%).

Zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści najbardziej byli zadowoleni z efektów swej pracy oraz z satysfakcji pacjentów. Obie grupy nie były zadowolone z osiąganych dochodów oraz osiąganego poziomu poczucia bezpieczeństwa finansowego. W grupie lekarzy dentystów odnotowano różnice w poziomie satysfakcji ze względu na wiek, jednak w tej grupie najmniej zadowolenia z pracy zawodowej czerpały osoby w wieku emerytalnym. Jedynym wymiarem, na którym osoby w wieku emerytalnym deklarowały wyższą satysfakcję niż młodsi lekarze dentyści był wpływ pracy na życie prywatne i rodzinne, a największą różnicę in minus stawił aspekt finansowy.

Respondentów, obok oceny ich własnej pracy, poproszono także o ocenę sytuacji całych grup zawodowych. W tym przypadku również oceny lekarzy dentystów były wyższe niż oceny lekarzy. Warunki pracy oceniło jako dobre dwie trzecie (66%) dentystów i tylko co siódmy (15%) lekarz. Całkowity czasu pracy ocenił pozytywnie jedynie co siedemnasty (6%) lekarz, ale co czwarty (24%) lekarz dentysta. Co istotne, w ocenach sytuacji grup zawodnych wystąpiła ta sama prawidłowość, jak w ocenach własnej pracy. Najgorzej oceniali ją najmłodsi lekarze i najstarsi lekarze dentyści.

Obok dość wysokiego zadowolenia z efektów pracy i satysfakcji pacjentów, pozytywnym wynikiem jest deklarowany przez badanych wzrost zaufania pacjentów w ciągu ostatnich dwóch lat. Wśród lekarzy pozytywną zmianę zauważyła jedna trzecia (33%) respondentów, a wśród lekarzy dentystów niemal połowa (47%).

Publiczna służba zdrowia do poprawy

Niemal wszyscy lekarze i lekarze dentyści uważali, że poziom wydatków budżetowych na ochronę zdrowia jest za mały. Ponad ośmiu na dziesięciu (83%) dentystów i niemal dziewięciu na dziesięć przebadanych osób z próby lekarzy (87%) uważało, że poziom ten jest zdecydowanie za mały. W tej kwestii opinie obu grup zawodowych były jednoznaczne. Ponad połowa lekarzy i lekarzy dentystów uważa, że Polska powinna przeznaczać na ochronę zdrowia co najmniej 8% swego PKB.

Opinie w kwestii prawa do protestów pracowników służby zdrowia były podobne w obu grupach zawodowych, choć wśród lekarzy dentystów poziom akceptacji był nieco niższy niż wśród lekarzy. Przeważająca część respondentów była zdecydowania przekonana, że lekarze mają prawo protestować dla osiągnięcia celów publicznych, jak i środowiskowych. Odsetek osób zgadzających się z prawem do protestu wynosił co najmniej 90% (osób negatywnie nastawionych było około 5%). Odsetek wypowiedzi zdecydowanych było od 67% (własna sytuacja finansowa) do 79% (warunki pracy).

Co najmniej połowa respondentów z obu grup zawodowych jako dopuszczalne formy protestu uznała wypowiadanie klauzuli opt-out, manifestacje/pochody oraz udzielanie pomocy tylko w nagłych przypadkach.

Cyfryzacja służby zdrowia

W trakcie prowadzenia badania, zwolnienia w formie elektronicznej wystawiał co trzeci lekarz (31%) oraz co siedemnasty lekarz dentysta (6%). Co dziewiąty (11%) lekarz i co pięćdziesiąty (2%) dentysta wystawiał zwolnienia tylko jako e-ZLA. Ponad połowa dentystów (52%) i co szósty lekarz (17%) nie wystawiali zwolnień. Po wprowadzeniu obowiązku wystawiania zwolnień tylko w formie elektronicznej większość respondentów będzie wystawiać e-zwolnienia.

Zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści dość krytycznie ocenili przepisy wprowadzające nakaz wystawiania recept wyłącznie w formie elektronicznej. W obu grupach zawodowych odsetek ocen zdecydowanie negatywnych był większy od odsetka ocen zdecydowanie pozytywnych. Poziom wszystkich ocen negatywnych lekarzy był taki sam, jak pozytywnych (po 36%), podczas gdy wśród lekarzy dentystów przeważały wypowiedzi negatywne (45% wobec 22%). Negatywna ocena e-recepty jest ujemnie skorelowana z wiekiem (wśród osób w wieku do 37 lat odsetek ocen negatywnych wyniósł 36%, a wśród osób w wieku emerytalnym odnotowano ich 46%).

Zdecydowana większość lekarzy i lekarzy dentystów dobrze ocenia swój poziom posługiwania się technologiami cyfrowymi, które będą wymagane przy korzystaniu z elektronicznego systemu dokumentacji medycznej (EDM) oraz innych dokumentów (e-recept, e-zwolnień, e-skierowań). Słabą ocenę wystawił sobie co szósty lekarz (17%) i ponad jedna czwarta dentystów (28%). Omawiana samoocena jest ujemnie skorelowana z wiekiem: wśród osób w wieku do 37 lat odsetek słabych ocen wynosił 5%, a wśród respondentów w wieku emerytalnym 29%. Znacznie gorzej wypadła natomiast ocena placówek pod kątem ich przygotowania do przejścia na całkowitą cyfryzację dokumentacji medycznej. Trzech na pięciu lekarzy (58%) oraz prawie połowa lekarzy dentystów (47%) oceniło, że placówki, w których pracują są słabo przygotowane do przejścia na dokumentację cyfrową.

Błędy lekarskie na celowniku. W każdym województwie będą działać specjalne komisje orzekające o błędach medycznych. Dzięki temu dochodzenie o odszkodowania będzie szybsze i prostsze.

AF

Fot. rhein28, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

opinie o służbie zdrowia - Dentonet.pl
Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia Lekarz

Obecnie trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, natomiast dwie trzecie negatywnie (66%), w tym 27% – zdecydowanie negatywnie. W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowani...

e-zwolnienia - Dentonet.pl
Obowiązkowe e-zwolnienia wejdą w życie później Lekarz

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą obowiązkowe elektroniczne zwolnienia lekarskie zaczną obowiązywać nie od 1 lipca, a od 1 grudnia 2018 r.Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i star...

ankieta NIL - Dentonet.pl
Lekarzu dentysto, weź udział w ankiecie NIL Lekarz

Już niebawem Naczelna Izba Lekarska przeprowadzi wśród lekarzy i lekarzy dentystów ankietę, w której zapyta o ich zdanie w sprawie bieżących wydarzeń w polskiej służbie zdrowia.W najbliższym czasie ankieta pojawi się na stronie http://nil.org.pl/. Ja...

ROZWIŃ WIĘCEJ
samopoczucie Polaków - Dentonet.pl
Samopoczucie Polaków na 3+, regularnie badają krew i... zęby Asysta

Polacy oceniają swoje codzienne samopoczucie na 3+ – zarówno stan zdrowia, jak i kondycję psychiczną oraz fizyczną. Regularne badania profilaktyczne, m.in. badania krwi oraz stomatologiczne, wykonuje co trzeci Polak a co dziesiąty w ogóle nie kontrol...

e-zwolnienia - Dentonet.pl
NIL przeciw obowiązkowym e-zwolnieniom od lipca 2018 r. Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie zaapelowało do ministra zdrowia oraz minister pracy o niewprowadzanie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich jedynie w formie elektronicznej. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ub...

zachowania pacjentów - Dentonet.pl
Dentyści narażeni na nieodpowiednie zachowania pacjentów Lekarz

Z przeprowadzonego na zlecenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku badania wynika, że 2/3 lekarzy i lekarzy dentystów w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz doświadczyło nieodpowiednich zachowań ze strony pacjentów. Zazwyczaj są to niestosowne kome...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres