Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Lekarze dentyści o swojej pracy i sytuacji w służbie zdrowia

Publikacja:
Lekarze dentyści o swojej pracy i sytuacji w służbie zdrowia

Lekarze dentyści o swojej pracy i sytuacji w służbie zdrowia

Naczelna Izba Lekarska opublikowała raport z badania przeprowadzonego na grupie 3290 lekarzy i lekarzy dentystów między 13 kwietnia a 6 maja 2018 r. Uczestnicy ankiety wypowiadali się m.in. na temat swojej satysfakcji z pracy zawodowej oraz ogólnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia.

Jeśli chodzi o satysfakcję z wykonywanego zawodu, wśród lekarzy dentystów jest ona wyższa niż wśród lekarzy. Wśród stomatologów 12% ankietowanych osób jest bardzo zadowolonych ze swojej pracy (10% lekarzy). U lekarzy dentystów zanotowano także większą liczbę wszystkich ocen pozytywnych (odpowiednio 68% wobec 62%) oraz mniej ocen negatywnych (10% wobec 15%).

Zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści najbardziej byli zadowoleni z efektów swej pracy oraz z satysfakcji pacjentów. Obie grupy nie były zadowolone z osiąganych dochodów oraz osiąganego poziomu poczucia bezpieczeństwa finansowego. W grupie lekarzy dentystów odnotowano różnice w poziomie satysfakcji ze względu na wiek, jednak w tej grupie najmniej zadowolenia z pracy zawodowej czerpały osoby w wieku emerytalnym. Jedynym wymiarem, na którym osoby w wieku emerytalnym deklarowały wyższą satysfakcję niż młodsi lekarze dentyści był wpływ pracy na życie prywatne i rodzinne, a największą różnicę in minus stawił aspekt finansowy.

Respondentów, obok oceny ich własnej pracy, poproszono także o ocenę sytuacji całych grup zawodowych. W tym przypadku również oceny lekarzy dentystów były wyższe niż oceny lekarzy. Warunki pracy oceniło jako dobre dwie trzecie (66%) dentystów i tylko co siódmy (15%) lekarz. Całkowity czasu pracy ocenił pozytywnie jedynie co siedemnasty (6%) lekarz, ale co czwarty (24%) lekarz dentysta. Co istotne, w ocenach sytuacji grup zawodnych wystąpiła ta sama prawidłowość, jak w ocenach własnej pracy. Najgorzej oceniali ją najmłodsi lekarze i najstarsi lekarze dentyści.

Obok dość wysokiego zadowolenia z efektów pracy i satysfakcji pacjentów, pozytywnym wynikiem jest deklarowany przez badanych wzrost zaufania pacjentów w ciągu ostatnich dwóch lat. Wśród lekarzy pozytywną zmianę zauważyła jedna trzecia (33%) respondentów, a wśród lekarzy dentystów niemal połowa (47%).

Publiczna służba zdrowia do poprawy

Niemal wszyscy lekarze i lekarze dentyści uważali, że poziom wydatków budżetowych na ochronę zdrowia jest za mały. Ponad ośmiu na dziesięciu (83%) dentystów i niemal dziewięciu na dziesięć przebadanych osób z próby lekarzy (87%) uważało, że poziom ten jest zdecydowanie za mały. W tej kwestii opinie obu grup zawodowych były jednoznaczne. Ponad połowa lekarzy i lekarzy dentystów uważa, że Polska powinna przeznaczać na ochronę zdrowia co najmniej 8% swego PKB.

Opinie w kwestii prawa do protestów pracowników służby zdrowia były podobne w obu grupach zawodowych, choć wśród lekarzy dentystów poziom akceptacji był nieco niższy niż wśród lekarzy. Przeważająca część respondentów była zdecydowania przekonana, że lekarze mają prawo protestować dla osiągnięcia celów publicznych, jak i środowiskowych. Odsetek osób zgadzających się z prawem do protestu wynosił co najmniej 90% (osób negatywnie nastawionych było około 5%). Odsetek wypowiedzi zdecydowanych było od 67% (własna sytuacja finansowa) do 79% (warunki pracy).

Co najmniej połowa respondentów z obu grup zawodowych jako dopuszczalne formy protestu uznała wypowiadanie klauzuli opt-out, manifestacje/pochody oraz udzielanie pomocy tylko w nagłych przypadkach.

Cyfryzacja służby zdrowia

W trakcie prowadzenia badania, zwolnienia w formie elektronicznej wystawiał co trzeci lekarz (31%) oraz co siedemnasty lekarz dentysta (6%). Co dziewiąty (11%) lekarz i co pięćdziesiąty (2%) dentysta wystawiał zwolnienia tylko jako e-ZLA. Ponad połowa dentystów (52%) i co szósty lekarz (17%) nie wystawiali zwolnień. Po wprowadzeniu obowiązku wystawiania zwolnień tylko w formie elektronicznej większość respondentów będzie wystawiać e-zwolnienia.

Zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści dość krytycznie ocenili przepisy wprowadzające nakaz wystawiania recept wyłącznie w formie elektronicznej. W obu grupach zawodowych odsetek ocen zdecydowanie negatywnych był większy od odsetka ocen zdecydowanie pozytywnych. Poziom wszystkich ocen negatywnych lekarzy był taki sam, jak pozytywnych (po 36%), podczas gdy wśród lekarzy dentystów przeważały wypowiedzi negatywne (45% wobec 22%). Negatywna ocena e-recepty jest ujemnie skorelowana z wiekiem (wśród osób w wieku do 37 lat odsetek ocen negatywnych wyniósł 36%, a wśród osób w wieku emerytalnym odnotowano ich 46%).

Zdecydowana większość lekarzy i lekarzy dentystów dobrze ocenia swój poziom posługiwania się technologiami cyfrowymi, które będą wymagane przy korzystaniu z elektronicznego systemu dokumentacji medycznej (EDM) oraz innych dokumentów (e-recept, e-zwolnień, e-skierowań). Słabą ocenę wystawił sobie co szósty lekarz (17%) i ponad jedna czwarta dentystów (28%). Omawiana samoocena jest ujemnie skorelowana z wiekiem: wśród osób w wieku do 37 lat odsetek słabych ocen wynosił 5%, a wśród respondentów w wieku emerytalnym 29%. Znacznie gorzej wypadła natomiast ocena placówek pod kątem ich przygotowania do przejścia na całkowitą cyfryzację dokumentacji medycznej. Trzech na pięciu lekarzy (58%) oraz prawie połowa lekarzy dentystów (47%) oceniło, że placówki, w których pracują są słabo przygotowane do przejścia na dokumentację cyfrową.

Błędy lekarskie na celowniku. W każdym województwie będą działać specjalne komisje orzekające o błędach medycznych. Dzięki temu dochodzenie o odszkodowania będzie szybsze i prostsze.

AF na podst. NIL

Fot. rhein28, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

yasmina h p8DjPfqEhW0 unsplash
Cyfryzacja usług w polskiej służbie zdrowia nabiera tempa Lekarz

Connected Care, czyli model opieki medycznej oparty o rozwiązania telemedycyny i internetu rzeczy, szybko zyskuje na popularności. Do 2022 r. z systemów telemedycznych ma korzystać już 16,5 mln Europejczyków. Również w Polsce nastąpiło duże przyspies...

covid 19 4922384 1920
Amnesty International: 3000 ofiar pandemii w służbie zdrowia Lekarz

Amnesty International opublikowała raport na temat sytuacji pracowników służby zdrowia w wybranych państwach w obliczu pandemii koronawirusa. Podano w nim, że z powodu COVID-19 na całym świecie życie straciło więcej niż 3000 osób związanych zawodowo ...

Grafika artykul pajacyk
Lekarze dentyści wsparli akcję „Pajacyk” Lekarz

Lekarze dentyści z całej Polski – uczestnicy I Konferencji Dentonet Online – poprzez kupno biletu na konferencję wsparli program „Pajacyk” prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną kwotą 6500 zł. Pieniądze trafiły już na konto PAH. Zorganizowana w d...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolna stomatologia - Dentonet.pl
Łowicz: potrzebni lekarze dentyści dla 3 tys. uczniów Lekarz

Zarząd powiatu łowickiego poszukuje dentystów z terenu powiatu, którzy obejmą opieką stomatologiczną blisko 3 tys. uczniów uczęszczających do prowadzonych szkół prowadzonych przez powiat łowicki. Zarząd powiatu łowickiego zaprosił lekarzy dentystów ...

forum dialogu onkologicznego
Lekarze dentyści w pracach Forum Dialogu Onkologicznego Lekarz

Kilkanaście organizacji skupiających m.in. lekarzy oraz specjalistów ds. zdrowia – w tym Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – wyraziło chęć wzięcia udziału w pracach Forum Dialogu Onkologicznego. Ma to być przestrzeń, której przedstawiciele różnych ...

michael longmire lhltMGdohc8 unsplash
RPO: "Dentyści leczący na NFZ znaleźli się w trudnej sytuacji" Lekarz

Sytuacją lekarzy dentystów współpracujących z NFZ-em zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Zauważył on, że już w lutym br. zwracali się oni do NFZ-u o podniesienie wartości punktu kontraktowego o 25% z powodu wzrostu kosztów utrzymania indyw...

Dentonet - minimalne pensje dla pracowników ochrony zdrowia
Naczelna Izba Lekarska o płacach w służbie zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska odniosła się do propozycji płac dla pracowników ochrony zdrowia przedstawionych przez ministerstwo. Proponuje ono m.in. podwyżkę miesięcznych pensji dla lekarzy specjalistów o… 19 zł brutto. Na spotkaniu Zespołu Trójstronnego...

ubezpieczenie dla dentystów - Dentonet.pl
Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia? Lekarz

Posiadanie gabinetu dentystycznego wiąże się nie tylko z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale także z koniecznością respektowania wielu zasad i regulacji prawnych. Wśród zagrożeń towarzyszących wykonywaniu zawodu lekarza dentysty m.in. ekonomicznyc...

stomatologia na Antypodach - Dentonet.pl
Antypody: lekarze dentyści wrócili do standardowej pracy Lekarz

Choć pandemia SARS-CoV-2 na świecie jest wciąż daleka od opanowania, w Australii i Nowej Zelandii udało się – w dużym stopniu – kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z tego powodu władze obu państw zezwoliły na ponowne otwarcie gabinetów d...

cowomen UUPpu2sYV6E unsplash
Co lekarze dentyści myślą o gabinetach w szkołach? [sonda] Lekarz

O nadziejach, ale i obawach związanych z ponownym wprowadzeniem do szkół publicznych gabinetów stomatologicznych rozmawiamy z lekarzami dentystami. Czy gabinety stomatologiczne w szkołach to dobry pomysł? Jakich wątpliwości stomatolodzy mają najwięce...

leki - Dentonet.pl
Braki leków w aptekach wprowadzą chaos w służbie zdrowia? Lekarz

Podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia 16 lipca dyskutowano o sytuacji związanej z brakami leków w aptekach. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele ministerstwa zdrowia, samorządu aptekarskiego, przemysłu farmaceutycznego oraz związków pracod...