Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Leczenie zębów z resorpcją z wykorzystaniem Activa BioActive

Brak komentarzy | Publikacja:
Leczenie zębów z resorpcją z wykorzystaniem Activa BioActive

Leczenie zębów z resorpcją z wykorzystaniem Activa BioActive

Każdy z nas w swojej praktyce spotyka się czasami z dość trudnymi przypadkami, do których możemy zaliczyć m.in. głęboką próchnicę korzenia czy silną resorpcję zewnętrzną lub wewnętrzną korzenia. Często podejmowane są decyzje prowadzące do usunięcia takiego zęba i odbudowy braku przy pomocy implantu czy mostu. Wielu pacjentów niestety nie stać na takie rozwiązanie i kończy się to często brakiem uzupełnienia utraconego zęba lub wykonaniem przez technika uzupełnienia protetycznego ruchomego w postaci protezy.

W przypadku gdy zęby sąsiednie obok utraconego zęba są mocno zniszczone, założenie mostu wydaje się dobrym rozwiązaniem, gdyż całość pracy protetycznej nie tylko uzupełni brakujący ząb, ale także wzmocni sąsiadujące z luką zęby. Problem powstaje, gdy zęby sąsiednie są zdrowe, pacjent jest młody i w dodatku problem dotyczy zęba siecznego. Mając właściwe materiały w swojej praktyce, jesteśmy w stanie sobie poradzić w takiej sytuacji. Ja wyznaję prostą zasadę: nie spróbuję – nie będę wiedział, a usunąć mogę zawsze. Potrzebne są pomysł, czas i odpowiednie materiały. Poniżej zaprezentuję na dwóch przykładach, w jaki sposób możemy sobie poradzić z resorpcją wewnętrzna oraz zewnętrzną wykorzystując przy tym materialy bioaktywne Activa Bioactive (Pulpdent corp. USA).

Resorpcja to proces, w którym szereg czynników fizjologicznych i/lub patologicznych prowadzi do utraty tkanek twardych zęba, a często także kości wyrostka zębodołowego. Naturalnej resorpcji podlegają korzenie zębów mlecznych – jest to proces fizjologiczny, związany z wymianą uzębienia mlecznego na stałe. Patologicznej resorpcji mogą podlegać zęby mleczne i stałe, doprowadzając do choroby zębów, a w konsekwencji do ich utraty, a także do rozwoju stanów patologicznych tkanek przyzębia. Resorpcja patologiczna może pojawiać się od strony jamy zęba – jest to resorpcja wewnętrzna oraz na powierzchni cementu korzeniowego – mówimy wtedy o resorpcji zewnętrznej. Czasami zdarza się, że jednocześnie występuje resorpcja wewnętrzna i zewnętrzna. Rozróżnienie resorpcji wewnętrznej od zewnętrznej nie zawsze jest proste (w zależności, która wystąpiła jako pierwsza), tak samo jak zaawansowanej resorpcji zewnętrznej od próchnicy korzeniowej w okolicach przyszyjkowych zębów, ale w każdym przypadku jest to rzecz istotna, ponieważ od tego zależy wdrożenie właściwej metody leczenia choroby zębów.

Próchnica korzenia rozwija się szczególnie często u osób, u których szyjki zęba są odsłonięte, np. w przebiegu chorób przyzębia. W początkowym stadium choroba atakuje cement korzeniowy, który stanowi zewnętrzną warstwę pokrywającą korzeń zęba. W momencie wytworzenia się ubytku w warstwie cementu próchnica szerzy się do głębszych warstw zbudowanych z zębiny. Próchnica korzenia znacznie osłabia ząb i może być powodem konieczności jego usunięcia, jeżeli nie zostanie ona zdiagnozowana w porę. Resorpcje często przebiegają bezobjawowo i są przypadkiem wykrywane na zdjęciach rtg.

Przypadek 1 – resorpcja zewnętrzna

W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z osobą młodą, studentką, lat 25. Pacjentka zgłosiła się do gabinetu z prośbą o ratowanie zęba nr 21. Była wcześniej w 3 innych gabinetach i w każdym z nich zapadł wyrok – usunąć i zrobić most lub implant. Zdjęcie rtg. wskazywało na bardzo dużą próchnicę korzenia od strony zęba 22, która mogła zacząć się od początkowej resorpcji zewnętrznej w głębszych partiach korzenia (fot. 1). Resorpcja zewnętrzna wywoływana jest przez przewlekłe stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych zęba, może też powstać na skutek urazu zęba, istnienia w tkankach jamy ustnej torbieli uciskającej na zęby, zbyt intensywnego leczenia ortodontycznego; może też być skutkiem wybielania zębów. Przy zapalnych resorpcjach wykonuje się antyseptyczne leczenie kanałowe, a w razie konieczności interwencję podejmuje chirurg stomatologiczny. Resorpcja zewnętrzna, która nie jest leczona, albo taka, która była leczona, lecz nie przyniosło to efektu, w dość krótkim czasie może doprowadzić do utraty zęba.

1

Fot. 1. Zdjęcie rtg. przed leczeniem
Fot. 2. Zdjęcie rtg.– zdjęcie z narzędziem na długość roboczą

3.

Fot. 3. Pacjentka w dniu zgłoszenia się do gabinetu z obrzękiem tkanek miękkich w okolicy zębów 21 i 22

Ząb był pozbawiony żywej miazgi, nie reagował na żadne bodźce termiczne, a badanie pulptesterem (pulpometr) ostatecznie to potwierdziło. W wielu gabinetach nadal używa się do badania żywotności miazgi chlorku etylu, jednakże to badanie nie zawsze jest miarodajne, gdyż np. odsłonięta szyjka sąsiedniego zęba w stosunku do badanego może dawać pacjentowi błędne odczucia, a nam sugerować błędny odczyt. Pulptester precyzyjnie określa stopień odczuwania progu bólowego konkretnego badanego zęba.Jest to praktyczne i bezprzewodowe urządzenie do badania żywotności miazgi, które powinno być na wyposażeniu każdego gabinetu dentystycznego. Do badania powierzchnia licowa zęba powinna być osuszona. Na końcówkę elektrody nakładamy np. pastę do zębów lub inny żel, który będzie pełnił funkcję przewodnika pomiędzy zębem a elektrodą. Na wargę zakładamy haczyk (jak w endometrze). Przykładamy elektrodę na środek powierzchni licowej zęba, a urządzenie zaczyna samo generować delikatne impulsy, które powoli zwiększają swoje natężenie. Jeżeli pacjent odczuje impuls i poinformuje nas o tym, zwalniamy przycisk generujący impulsy, a wynik zostanie wyświetlony na czytniku. Urządzenie generuje impulsy o różnej intensywności w skali od 1 do 80. W skrócie interpretacji wyników możemy dokonać w zakresach: 1-40 – miazga zęba żywa, 40-80 – miazga zmieniona zapalnie, > 80 – miazga martwa. Trzeba różnicować to, że siekacz szybciej zareaguje na bodźce niż trzonowiec, dlatego mamy takie przedziały.

4.

Fot. 4. Przykład zastosowania Pulptesteru u innego niż opisywany pacjent – pomiar żywotności zęba 21
Fot. 5. Przykład obrazujący zastosowania koferdamu Superclamps u innego pacjenta niż opisywany przypadek

Mając już pewność co do żywotności zęba, założono koferdam i przystąpiono do leczenia zęba kanałowo. Najczęściej w swojej praktyce używam koferdamu Superclamps – praktyczny, mały, łatwy w użyciu. Wadą jest dość duża klamra koferdamu utrudniająca wykonanie zdjęcia rtg., dlatego do zdjęć trzeba ją zdjąć.

Bardzo praktyczne w leczeniu endo jest także zastosowanie endoirygatora – od czasu kiedy pojawił się na rynku, a to już 7 lat, nie potrafię bez niego sprawnie pracować endodontycznie. Endoirygator jest to, w skrócie mówiąc, strzykawka do przepłukiwania kanałów korzeniowych z jednoczesnym odsysaniem płynu z komory zęba. Dzięki temu rozwiązaniu nie martwimy się już ewentualnymi plamami po podchlorynie, które mogą się zdarzyć podczas leczenia kanałowego.

8.

Fot. 8. Zestaw oryginalny – endoirygator oraz strzykawki kolorowe z płynami endo
Fot. 9. Zmodyfikowany endoirygator z igłą 0,4 mm i ze skróconym zakończeniem silikonowym

Czas pracy niezbędny do przepłukiwania kanałów, a następnie ich odessania, ulegnie skróceniu. Praktyczna uwaga – podczas pracy irygatorem ważne jest, aby silikonowe zakończenie dotykało przynajmniej jednej ze ścian zęba, wtedy przy przepłukiwaniu kanałów w zębach górnych unikniemy możliwości rozlania się i cała zawartość płynu zostanie odessana do systemu ssącego. System ten składa się: ze strzykawki 10 ml wymiennej z bezpiecznym gwintem, z igły do przepłukiwania kanału korzeniowego, silikonowego wężyka odpowiadającego za odprowadzenie płynu do systemu ssącego unitu – zakończenie wężyka pasuje do ssaka lub ślinociągu. Strzykawki możemy odkręcać i wymieniać na inne, zatem wystarczy nam jeden endoirygator, a wymieniamy tylko strzykawki z płynem. Ważne jest, aby stosować strzykawki typu Luer Lock. Osobiście dokonałem pewnej modyfikacji tego endoirygatora, a mianowicie w oryginalnym zestawie jest cienki, ale dość miękki wężyk, który wchodzi w kanał. Czasami jednak potrzebuję czegoś sztywniejszego, zatem rozmontowuję cały zestaw, zdejmuję oryginalny aplikator, zakładam igłę endo o średnicy 0,3 lub 0,4 mm, skracam silikonowe zakończenie wężyka, wkładam igłę tak, aby wystawała na długość około 1,5-2 cm i już otrzymuję moją własną autorską modyfikację endoirygatora.

6.

Fot. 6. Superclamps – minikoferdam
Fot. 7. Endoirygator – przepłukiwanie i odsysanie jednocześnie

Reasumując, używając endoirygatora otrzymujemy szybkie i sprawnie przepłukiwanie i jednoczesne odsysanie płynów endo z komory zęba, możemy użyć wielu płynów endodontycznych wykorzystując ten sam wężyk zmieniając tylko strzykawki, a o to nam przecież chodzi.

Wracając do naszej pacjentki, na pierwszej wizycie dokonano leczenia kanałowego zęba, opracowano kanał mechaniczno-chemicznie do długości roboczej wynoszącej 24 mm. Do leczenia kanałowego standardowo użyto 5,25% podchlorynu sodu (Cerkamed), chlorheksydyny (Cerkamed), kwasu cytrynowego (Chema), EDTA (Pulpdent), NaCl.

Ze względu na to, że ząb był z martwą miazgą, kanały zostały wypełnione materiałem tymczasowym na bazie nietwardniejącego i niezastygającego wodorotlenku wapnia TempCanal Enhanced (Pulpdent) w paście na 2 tygodnie w celu dezynfekcji kanałów korzeniowych. Wybrałem ten materiał, ponieważ nie twardnieje i nie zastyga jak podobne preparaty na rynku, poza tym łatwo daje się usunąć z kanału korzeniowego. TempCanal ma także unikalny sposób aplikacji do kanału dzięki ślepo zakończonym igłom posiadającym dwa otwory boczne (jak igły do endodoncji o średnicy min. 0,4 mm). Łatwo jest go także wprowadzić za pomocą używanych jeszcze igieł Lentulo. Ubytek zamknięto na czas leczenia pastą wodorotlenkową materiałem HARD CORE (Pulpdent).

10.

Fot. 10. Zdjęcie rtg. – pasta AH Plus z ćwiekami gutaperkowymi
Fot. 11. Zdjęcie rtg. z widocznym dociętym i dopasowanym metalowym paskiem. Pasek w przestrzeni zębów 21 i 22 ufiksowany klinem
Fot 12. Zdjęcie rtg z zacementowanym na cement Activa Bioactive wkładem z włókna szklanego I-Lumi

Pacjentka wróciła do gabinetu po 2 tygodniach. Przez cały okres leczenia kanałowego za pomocą TempCanal nie było żadnych dolegliwości bólowych. Usunięto wypełnienia czasowe oraz TempCanal z kanału korzeniowego za pomocą NaCl, CHX, kwasu cytrynowego. Kanały zostały wypełnione na długość roboczą materiałem AH PLUS (Dentsply) wraz z ćwiekami gutaperkowymi, ząb zamknięto materiałem Coltosol (Coltene) na 24 godziny.

Pacjentka wróciła ponownie po 24 godzinach w celu wzmocnienia zęba wkładem z włókna szklanego i odbudowy fragmentu zęba w części korzeniowej. Z kanału korzeniowego usunięto gutaperkę wraz z uszczelniaczem na 2/3 długości korzenia. Oba kanały wytrawiono wytrawiaczem ETCH-RITE (Pulpdent) przez 20 s, kanał dodatkowo osuszono ćwiekami papierowymi. Dopasowano wkład I-Lumi, który następnie zasilanizowano preparatem SILANE (Pulpdent), oraz użyto systemu wiążącego, podwójnie utwardzalnego Dentastic UNO-DUO (Pulpdent) na ich powierzchnie, całość naświetlono lampą LED.

System wiążący Dentastic UNO-DUO (Pulpdent) to bond 5. generacji. Bond UNO stosuje się standardowo do różnego rodzaju wypełnień i jest on kompatybilny ze wszystkimi kompozytami, natomiast DUO jest katalizatorem dla UNO. Mieszając je ze sobą w stosunku 2:1 (2 krople UNO – buteleczka ma 6 ml – i 1 kropla DUO – buteleczka ma 3 ml), uzyskujemy system wiążący, podwójnie utwardzalny. Do kanału zęba 21 i na powierzchnię wewnętrzną korony zaaplikowano ten sam system wiążący UNO-DUO (Pulpdent).

Dopasowany wcześniej wkład z włókna szklanego I-Lumi został zacementowany z użyciem cementu bioaktywnego Activa BioActive-Cement kolor A2 (Pulpdent). W badaniu periodontometrem kieszonka dziąsłowa w miejscu założenia wypełnienia miała głębokość 5 mm.

Activa Cement jest podwójnie utwardzalnym bioaktywnym cementem odpornym na wilgoć, biozgodnym z tkankami. W tym wypadku odcień A2 idealnie pasował do odbudowy korony, inny dostępny odcień to T (transparentny), np. dla koron cyrkonowych czy licówek. Cement został użyty do zacementowania wkładu z włókna szklanego, ale także do odbudowy brakującej części korzenia zęba. Activa Cement ma unikatowe aplikatory z metalową kaniulą, które dzięki swojej budowie dozują precyzyjnie cement, a także mogą być doginane nawet do 180° bez zamknięcia światła aplikatora. Takie aplikatory doginamy tak jak chcemy, w ten sposób mamy pewność, że cement zapłynie tam, gdzie chcemy.

Wkłady I-Lumi to zupełnie nowa generacja wkładów. Znalazłem je podczas targów w Nowym Jorku w 2015 r. Zaintrygowało mnie przewodnictwo światła nieporównywalne z żadnymi innymi wkładami, a także ich właściwości fizyczne. W swoim składzie mają one 70% pełnych włókien oraz 30% żywicy. Dzięki dobremu przewodzeniu światła skraca się czas cementowania, gdyż cały kanał korzeniowy jest naświetlany w jednym momencie, a tym samym cement jest utwardzany. Dodatkowo wkłady mają stoper, co ułatwia określenie ich długości. Wkłady są wstępnie silanizowane, ale wiadomo, że podczas prób zakładania wkładu przed cementowaniem ulegają one zabrudzeniu, więc zalecam ponowną ich silanizację. Mają niski moduł elastyczności – 17 GPa, są odporne na złamania (> 1200 MPa) oraz wytrzymałe na rozciąganie (> 1600 MPa). Na zdjęciach rtg. są bardzo wyraźnie widoczne, co pokazuje przykład naszej pacjentki.

Ważną cechą wkładów I-Lumi jest ich skrawalność, dzięki czemu można je łatwo usunąć, gdyby zaszła taka potrzeba. Do usuwania wkładów przydatny jest zestaw 2 wierteł do z włókna szklanego, tzw. Light Post Removal Kit (Bisco). Jedno wiertło jest wiertłem prowadzącym, tzw. PIN (wytycza tor), a drugie – skrawającym.

Pacjentka powróciła do gabinetu po 2 miesiącach w celu kontroli stanu tkanek miękkich oraz wykonania zdjęć rtg. Widoczne tkanki miękkie były w dobrej kondycji, badanie periodontometrem wykazało spłycenie kieszonki dziąsłowej, która wcześniej występowała, o 2 mm. Zdjęcie rtg. nie wykazało żadnych niepokojących zmian.

13.

Fot. 13. Docięty i dopasowany metalowy pasek w przestrzeni zębów 21 i 22 ufiksowany klinem. Brak możliwości pracy w koferdamie w tym wypadku
Fot. 14. Materiały użyte przy odbudowie zęba

15.

Fot. 15. Ząb wypełniony cementem bioaktywnym Activa wraz z zacementowanym wkładem I-Lumi
Fot. 16. Porównanie przewodnictwa wkładów I-Lumi w porównaniu do blaszki aluminium. Poziom widoczności odpowiada grubości 6 mm aluminium
Fot. 17. Wkłady I-Lumi – doskonała widoczność na zdjęciach rtg. oraz przewodnictwo światła nieporównywalne z innymi wkładami

18.

Fot. 18. Widoczna docięta blaszka metalowa na kształt naszego ubytku poddziąsłowego, ufiksowana klinem
Fot. 19. Widok od strony podniebienia po usunięciu blaszki metalowej z klinem

20..

Fot. 20. Zestaw do usuwania wkładów z kanału korzeniowego Light Post Removal Kit (Bisco)
Fot. 21. Wiertło prowadzące, wiertło skrawające, otwór po usunięciu wkładu

Przypadek 2 – resorpcja wewnętrzna

Drugim przykładem zastosowania cementu bioaktywnego jest przypadek leczenia resorpcji wewnętrznej. Pacjent, lat 53, przyszedł do gabinetu w celu kompleksowego leczenia. Ze względu na zmieniony kolor zęba 22 oraz brak widocznych śladów leczenia kanałowego tego zęba wykonano zdjęcie małoobrazkowe i okazało się, że m.in. w zębie 21 toczy się proces resorpcji wewnętrznej. Żywotność zębów 21 i 22 sprawdzono także za pomocą pulptestera – wynik 80 wskazywał, że zęby są pozbawione żywej miazgi. Przystąpiono do leczenia endodontycznego obu zębów.

22.

Fot. 22. Zdjęcie kontrolne rtg. po 2 miesiącach od założenia wkładu i odbudowy zęba
Fot. 23. Zdjecie kontrolne po 2 miesiącach od założenia wkładu i odbudowy korzenia zębą, brak cech zapalnych tkanek miękkich, spłycenie kieszonki dziąsłowej

zdjecie23 A 3 lata

Fot. 23A. Zdjęcie kontrolne  latach po 3 latach

Resorpcja wewnętrzna jest procesem o niecałkowicie wyjaśnionej etiologii powstawania, zwykle przebiegającym bezobjawowo i wykrywanym najczęściej przypadkowo podczas rutynowego badania radiologicznego. Często określana jest jako ziarniniak wewnętrzny. Jej leczenie może być dużym problemem dla lekarza stomatologa. Najczęściej pojawia się w zębach przednich, zazwyczaj w jednym. Wśród prawdopodobnych przyczyn powstawania tego typu resorpcji wymienia się m.in.: urazy, choroby ogólnoustrojowe, przewlekłe zapalenie miazgi. Resorpcja wewnętrzna bywa wykrywana najczęściej w stadium silnie zaawansowanym, kiedy np. na skutek przedostania się do miazgi bakterii z jamy ustnej pojawi się ból i rozwinie się ostry stan zapalny. W diagnozowaniu ziarniaków wewnętrznych pomocna okazuje się radiografia – zdjęcie rtg. ujawnia w chorym zębie bańkowatą przestrzeń. W leczeniu stosuje się całkowite usunięcie chorej tkanki poprzez mechaniczne opracowanie zmienionej okolicy oraz zastosowanie płynów endodontycznych; stosowane są też ultradźwięki, na koniec wykonuje się leczenie kanałowe. Istotą leczenia resorpcji, niezależnie od umiejscowienia procesu czy stopnia jego zaawansowania, jest radykalne usunięcie miazgi wraz z ziarniną resorpcyjną w celu ułatwienia prawidłowego opracowania jamy resorpcyjnej. Warunkami powodzenia leczenia endodontycznego są szerokie opracowanie ścian kanału korzeniowego i jego szczelne wypełnienie. W zależności od stopnia zaawansowania procesu resorpcji wewnętrznej stosuje się leczenie: endodontyczne, zachowawczo-chirurgiczne, zachowawczo-protetyczne lub chirurgiczne.

Resorpcję wewnętrzną możemy podzielić na 3 rodzaje: typ A – jama resorpcyjna zlokalizowana w koronie zęba, typ B – jama resorpcyjna umiejscowiona w kanale korzeniowym, typ C – proces resorpcyjny prowadzi do perforacji ściany kanału korzeniowego. Dodatkowo resorpcje możemy podzielić na zapalną i zamienną. Resorpcja zapalna to rozrastająca się tkanka ziarninowa, która prowadzi do powstania jamy resorpcyjnej o okrągłym lub owalnym kształcie. Jej wielkość jest uzależniona od czasu trwania i dynamiki procesu chorobowego. Resorpcja zamienna prowadzi do resorpcji zębiny z jednoczesnym odkładaniem się w jamie zęba zmineralizowanych tkanek, które pod względem histologicznym przypominają kość lub cement korzeniowy. Docelowo może to prowadzić w efekcie do częściowej, a niekiedy całkowitej obliteracji jamy zęba.

U naszego pacjenta zostało przeprowadzone leczenie kanałowe obu zębów (21 oraz 22) przy użyciu standardowych środków płuczących, takich jak: podchloryn sodu, chlorheksydyna, kwas cytrynowy (Cerkamed) oraz EDTA (Pulpdent), NaCl, alkohol izopropylowy. Na pierwszej wizycie dosyć mocno poszerzono wejście do kanału korzeniowego w zębie 21 (narzędzie 40) i zaaplikowano pierwszy lek na bazie dexadentu z metronidazolem na 14 dni. W celu dokładnego usunięcia ziarniny z jamy resorpcyjnej zastosowano dodatkowo ultradźwięki do aktywowania 5,25-proc. roztworu NaOCl. Po 2 tygodniach pacjent wrócił, ponownie przeprowadzono dezynfekcję kanałów korzeniowych wszystkimi wyżej wymienionymi materiałami, a na koniec do kanałów zaaplikowano nietwardniejący materiał na bazie wodorotlenku wapnia Multical (Pulpdent) na 3 tygodnie. Po tym czasie pacjent powrócił, kanał opracowano mechaniczno-chemicznie i zaaplikowano ponownie materiał na bazie wodorotlenku wapnia TempCanal (Pulpdent) na okres 3 tygodni. Po zakończeniu leczenia pastami wodoro-tlenkowymi, kanał korzeniowy wypełniono ostatecznie pastą AH Plus wraz z ćwiekami GP na długość roboczą wskazaną przez endometr.

24.

Fot. 24. Zdjęcie diagnostyczne wskazujące na toczącą się resorpcję wewnętrzną w zębie 21
Fot. 25. Stan po wypełnieniu zębów 21 i 22 pastą AH plus i opracowaniu kanałów pod założenie wkładów z włókna szklanego
Fot. 27. Kanały korzeniowe zębów 21 i 22 wzmocnione wkładem z włókien szklanych Bioloren oraz cementem bioaktywnym Activa BioActive-Cement (Pulpdent). Zdjęcie wykonane po zacementowaniu wkładów
Fot. 28. Zdjęcie kontrolne po 6 miesiącach od wypełnienia

Po kilku dniach oba kanały zębów opracowano pod kątem założenia wkładów z włókna szklanego. Użyto wkładów Bioloren oraz cementu bioaktywnego Activa BioActive-Cement. Jest on nietoksyczny, dobrze tolerowany przez tkanki okołowierzchołkowe, hamuje rozwój patogenów i stymuluje regenerację tkanek korzenia. Ważne jest, że wilgoć nie zaburza procesu wiązania i efektywności działania materiału. O korzyściach płynących z zastosowania tego cementu pisałem już powyżej.

Pacjentowi wykonano zdjęcie kontrolne po 6 miesiącach od wykonania zabiegu. Na zdjęciu rtg. nie widać jakichkolwiek zmian w obrębie leczonych zębów 21 i 22. Pacjent nie uskarżał się także na żadne dolegliwości bólowe.

Opisany powyżej przypadek resorpcji wewnętrznej wydaje się skutecznym sposobem jej leczenia. Warto jednak podkreślić, jak ważne jest wykonywanie zdjęć kontrolnych u pacjentów. Uważam, że wykonanie raz na trzy, cztery lata zdjęć pantomograficznych powinno być standardem leczenia stomatologicznego, gdyż to właśnie dzięki regularnym wizytom kontrolnym i badaniom rtg. jesteśmy w stanie skutecznie znaleźć ewentualne stany zapalne i wdrożyć odpowiednie leczenie, w tym leczenie endodontyczne, tam, gdzie zajdzie taka potrzeba, jeszcze przed wystąpieniem niepożądanych objawów klinicznych. Wiele rzeczy możemy zrobić w naszym gabinecie, jeżeli tylko posiadamy odpowiedni sprzęt i materiały, których możemy użyć w różnych okolicznościach. Musimy być zawsze gotowi na tego typu wyzwania. Mając odpowiednie narzędzia diagnostyczne, materiały i pomysł, mamy wszystko, aby skutecznie leczyć naszych pacjentów.

17 mcy

Fot. 29. Zdjęcie kontrolne po 17 miesiącach po zabiegu – brak zmian
Fot. 30. Zdjęcie kontrolne po 3 latach – brak zmian

lek. stom. Łukasz Balcerzak


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Michal Kaczmarek
Leczenie kanałowe zębów mlecznych? "Jest trudniej" Lekarz

- Jest dużo trudniej - mówi o leczeniu kanałowym zębów mlecznych stomatolog dziecięcy lek. dent. Michał Kaczmarek. W jakich przypadkach warto podejmować się tego zabiegu, a kiedy należy odpuścić?Lek. dent. Michał Kaczmarek, w internecie znany jako "T...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NFZ w Rzeszowie: konkursy na leczenie stomatologiczne Lekarz

Podkarpacki oddział wojewódzki NFZ-u ogłosił dwa konkursy dotyczące zawarcia umów na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży.Pierwszy konkurs dotyczy świadczeń ogólnostomatologicznych w Głogowi...

świadczenia stomatologiczne - Dentonet.pl
NFZ Kielce: konkursy na leczenie stomatologiczne Lekarz

Świętokrzyski oddział wojewódzki NFZ-u w Kielcach ogłosił konkursy na leczenie stomatologiczne – zarówno w zakresie pomocy doraźnej, jak i ogólnostomatologicznej. Jak czytamy na stronie kieleckiego NFZ-u, jedno z postępowań dotyczy świadczeń stomato...

ROZWIŃ WIĘCEJ
NFZ
NFZ Szczecin: kolejne konkursy na leczenie stomatologiczne Lekarz

Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie ogłosił kolejnych ponad 20 konkursów na świadczenie usług stomatologicznych – ogólnych, dla dzieci i młodzieży oraz protetycznych – na terenie województwa. Wszystkie umowy miałyby obowiązywa...

Michał Paulo
Leczenie bruksizmu to współpraca specjalistów (video) Lekarz

- Leczenie bruksizmu tylko za pomocą toksyny botulinowej to nie do końca dobre rozwiązanie, bo problem należy rozwiązać tam, gdzie jest jego przyczyna, a nie tylko objaw – mówi w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Michał Paulo. Opowiada też o ścisłej w...

aparat
Leczenie protetyczne dla dopełnienia leczenia ortodontycznego? Lekarz

Dr n. med. Paweł Niewada jest pierwszą osobą z Polski, która została absolwentem Level II i III OBI (Orognathic Bioesthetics International, USA). Ukończył pełny program leczenia szyną MAGO (Level II) w OBI – Foundation for Bioesthetic Dentistry – Ins...

Mazowsze czynne gabinety - Dentonet.pl
Botoks wspomagający leczenie stomatologiczne Lekarz

Jak wykonywać zabiegi takie jak redukcja „uśmiechu dziąsłowego” oraz redukcja zmarszczek okolicy wargi górnej i policzków? Jak blokować mięsień obniżacz kąta ust, mięsień bródkowy oraz mięsień żwacz? Jak z użyciem toksyny botulinowej przeprowadzić za...

eczenie ortodontyczne - Dentonet.pl
Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na leczenie ortodontyczne? Pacjent

Leczenie ortodontyczne jest kosztowne – to nie ulega wątpliwości. Trudno jednoznacznie wskazać konkretne wydatki, ponieważ wiele zależy od stopnia zaawansowania problemu oraz wybranej kliniki. Koszty leczenia ortodontycznego – dane szacunkowe Jak p...

wymogi dla lekarzy cudzoziemców - Dentonet.pl
Kto zapłaci za leczenie cudzoziemców bez ważnego ubezpieczenia? Lekarz

W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie ma możliwości samodzielnego pokrycia kosztów leczenia i nie posiada ważnego ubezpieczenia kosztów leczenia, uzyskanie zapłaty jest najczęściej niemożliwe. Dochodzenie tych roszczeń na drodze sądowej jest z kolei niesk...

Zrzut ekranu 2020 06 20 o 08.06.09
Czy witamina D3 wpływa na leczenie stomatologiczne? Lekarz

Czy witamina D3 wpływa na leczenie stomatologiczne? Jakie ma znaczenie? Jak ją stosować? Jak interpretować w korelacji do stanu ogólnego pacjenta? Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak omówi ten te...

leki na koronawirusa - Dentonet.pl
COVID-19: leczenie osoczem i remdesivirem zasadne Lekarz

Leczenie remdesivirem i osoczem ozdrowieńców wydają się metodami, które powinny być uwzględnione w standardzie leczenia COVID-19 przy jednoczesnej bieżącej weryfikacji badań w tym zakresie – ocenili eksperci w dyskusji w Agencji Badań Medycznych. Pr...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji