Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kto układa testy na LDEK i według jakich reguł?

Brak komentarzy | Publikacja:
Kto układa testy na LDEK i według jakich reguł?

Kto układa testy na LDEK i według jakich reguł?

Dziś, punktualnie o 11.00, rozpoczął się Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Jak zawsze, egzamin składa się z 200 zadań, na rozwiązanie których młodzi dentyści mają 4 godziny. Kim jednak są autorzy pytań testowych, w jaki sposób CEM weryfikuje poprawność poszczególnych poleceń i jakie kryteria decydują o tym, że dane pytanie znajdzie się (lub nie) w teście?

Okazuje się, że autorem zadań testowych może być każda osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycznej. Wystarczy, że zarejestruje się na stronie CEM, wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy i prześle do CEM papierową podpisaną wersję zgłoszenia. Po dopełnieniu tych formalności nowy autor otrzymuje dostęp do zamkniętej aplikacji, która umożliwia przesyłanie zadań testowych. Pytanie trafia następnie do recenzenta, który może je zaakceptować bez żadnych poprawek lub poprosić autora o uzupełnienie bądź uściślenie wskazanych fragmentów. Dopiero wtedy CEM decyduje o przyjęciu pytania i wykorzystaniu na potrzeby LDEK-u.

Mimo że treść pytań jest weryfikowana przez CEM i recenzentów, po każdej sesji od 2 do 8 zadań jest unieważnianych z powodu takich czy innych uchybień lub wątpliwości związanych z konstrukcją pytania.

CEM oczekuje, że zadania testowe będą się cechować oryginalnością i reprezentować poziom merytoryczny odpowiadający wymogom egzaminu. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zadań użytych na innych egzaminach oraz tłumaczenie zadań opublikowanych w piśmiennictwie obcojęzycznym.

Ponadto autorzy przy układaniu pytań muszą przestrzegać następujących zasad:
– W każdym zadaniu testowym powinni przewidzieć 5 odpowiedzi (oznaczonych literami A., B., C., D., E.). Prawidłowa może być tylko jedna odpowiedź.

– Wszystkie odpowiedzi powinny mieć zbliżoną długość i wraz z poleceniem głównym tworzyć gramatycznie poprawną całość.

– Każde zadanie musi zawierać – oprócz treści i odpowiedzi – uzasadnienie poprawności wskazanej prawidłowej odpowiedzi oraz niepoprawności pozostałych.

– Do każdego pytania powinno być wskazane źródło, w oparciu o które można zweryfikować poprawność odpowiedzi – w przypadku dziedzin medycznych źródło powinno być zgodne z zaleceniami konsultanta krajowego w tej dziedzinie.

– Autor powinien również ocenić trudność pytania w trzystopniowej skali (łatwe, średnio trudne, trudne) oraz wskazać stopień taksonomii skali Blooma (1 stopień – odtwarzanie zapamiętanych informacji, 2 stopień – kojarzenie dwóch lub więcej zapamiętanych faktów, 3 stopień – wymaga analizy szerszego zasobu wiedzy i formułowania wniosków na tej podstawie).

Oczywiście, autor jest zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z opracowaniem zadania testowego. Absolutnie nie wolno mu udostępniać treści zadań testowych studentom, lekarzom oraz specjalizantom z działu objętego problematyką zadań. Za niedochowanie tajemnicy może ponieść nie tylko odpowiedzialność karną, ale i cywilną (odszkodowawczą) uregulowaną w art. 415 i 471 Kodeksu cywilnego.

CEM dba o to, aby zakres i poziom trudności poszczególnych sesji egzaminu był porównywalny, dlatego że jego wynik służy postępowaniu kwalifikacyjnemu przy rozpoczynaniu specjalizacji. Czy tak jest w istocie i czy pytania w obu sesjach faktycznie reprezentują podobny poziom, powinniśmy spytać zdających w tym roku młodych lekarzy :-))

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
COVID-19 jest chorobą zawodową – w jakich sytuacjach? Asysta

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia, choroba COVID-19 wywoływana przez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 po spełnieniu określonych warunków może być uznawana za chorobę zawodową. Z treści pisma wystosowanego przez ministerstwo zdrowia do Naczel...

pensje stomatologów - Dentonet.pl
Zarobki lekarzy dentystów według ministerstwa zdrowia Lekarz

Ministerstwo zdrowia wydało komunikat, w którym przypomniało o wysokości pensji pracowników służby zdrowia. Dane te umieszczono w ocenie skutków regulacji projektu przyjętej w zeszłym tygodniu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego ...

witamina D
Witamina D w leczeniu stomatologicznym według prof. Dominiak Lekarz

Jakie znaczenie w leczeniu stomatologicznym ma poziom witaminy D w organizmie pacjenta? Bardzo duże. Temat ten poruszyła ostatnio na jednym z wykładów prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego....

ROZWIŃ WIĘCEJ
testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Testy na SARS-CoV-2 dla studentów kierunków medycznych Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach. Z bezpłatnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia tes...

Bartosz Troczyński - Dnetonet.pl
Jakich szkoleń potrzebują technicy dentystyczni? Lekarz

Tech. dent. Bartosz Troczyński od lat prowadzi autorskie szkolenia dla techników dentystycznych. W jakich obszarach pracy dostrzega największą potrzebę uzupełniania lub aktualizowania wiedzy? ...

Krzysztof Gonczowski GL
Planowanie leczenia według mistrzów stomatologii [video] Lekarz

O tym, jak ważne we współczesnym leczeniu stomatologicznym jest planowanie, opowiadają wykładowcy I Konferencji Mistrzów Stomatologii, która odbędzie się w Łodzi w dniach 12-14 października br.Przypominamy, że tylko do jutra skorzystać można z atrakc...

testy na koronawirusa - Dentonet.pl
NFZ zapewni testy na SARS-CoV-2 dla personelu medycznego Lekarz

Odpowiadając na apel prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczący konieczności zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, prezes NFZ-u podpisał zarządzenie, które doprecyzowuje zasady rozliczania kosztó...

testy na SARS-CoV-2 - Dentonet.pl
Obowiązkowe testy na koronawirusa nie dla medyków Lekarz

Ministerstwo zdrowia przypomina, że osoby wykonujące zawód medyczny lub sprawujące opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej nie są zobowiązane do wykonywania testów na koronawirusa przed powrotem do pracy. Wykonywanie badań, w ty...

tarcza antykryzysowa - Dentonet.pl
Skuteczność tarczy antykryzysowej według lekarzy dentystów Lekarz

W przeprowadzonej przez komisję stomatologiczną NRL wśród lekarzy dentystów ankiecie jeden z bloków tematycznych pytań dotyczył skuteczności tarczy antykryzysowej w zakresie praktyki stomatologicznej. Przypomnijmy – od 24 czerwca do 9 lipca komisja ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji