Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

KS NIL: łączenie świadczeń płatnych i refundowanych jest dopuszczalne

Brak komentarzy | Publikacja:
KS NIL: łączenie świadczeń płatnych i refundowanych jest dopuszczalne

KS NIL: łączenie świadczeń płatnych i refundowanych jest dopuszczalne

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowała specjalne stanowisko, w którym podkreśliła, że łączenie procedur medycznych finansowanych ze środków publicznych z procedurami płatnymi jest dopuszczalne. Zdaniem członków Komisji, jest to niezbywalne prawo pacjenta, przy czym o możliwości udzielania świadczeń komercyjnych łącznie ze świadczeniami gwarantowanymi powinien decydować lekarz dentysta.

W ostatnim czasie do Komisji Stomatologicznej NIL wpływały informacje o toczących się sporach na tle praktyki udzielania świadczeń komercyjnych w czasie wskazanym w harmonogramie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spory te przybierają postać korespondencji, czynności sprawdzających, czasem wniosków pokontrolnych jak również postępowań sądowych. Komisja postanowiła zająć się tą sprawą na trzech kolejnych posiedzeniach. Zasięgnięto opinii prawnych, wysłuchano zainteresowanych lekarzy oraz wniosków zainteresowanych tym problemem komisji okręgowych rad lekarskich. Oficjalne stanowisko zostało podjęte po przeanalizowaniu wszystkich zebranych opinii i spostrzeżeń.

Jak podkreślono w komunikacie, niezależnie od materii czysto prawnej ważnym aspektem tego zagadnienia jest prawo pacjenta do otrzymania świadczenia na odpowiednim do aktualnej wiedzy medycznej poziomie. – W warunkach szczupłości koszyka gwarantowanych świadczeń stomatologicznych odmawianie pacjentom prawa do zastosowania nowoczesnej terapii, za którą są gotowi ponieść pełną opłatę jest już nie tyle nieracjonalne, co naraża lekarza na konflikt z zasadami etyki lekarskiej – zaznaczono.

Komisja zwróciła się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w ramach obowiązków służbowych wykonują czynności kontrolne w placówkach stomatologicznych o wzięcie stanowiska pod uwagę. Zaapelowano też do Narodowego Funduszu Zdrowia o niezwłoczną rewizję wystąpień pokontrolnych i stanowisk procesowych w zakresie, w jakim dotyczą one rzekomej niedopuszczalności łączenia świadczeń publicznych i komercyjnych. – Pozyskane opinie prawne zgodnie podnoszą konieczność poszanowania dwóch praw podmiotowych: wynikającego z art. 68 ust. 1 Konstytucji prawa pacjenta do ochrony zdrowia oraz gwarantowanego przez art. 22 Konstytucji prawa przedsiębiorcy (również lekarza-przedsiębiorcy) do swobody działalności gospodarczej. Już samo przywołanie wzorców rangi konstytucyjnej prowadzi do wniosku, że próby inkryminowania tej praktyki nie tylko nie ma oparcia w powszechnie obowiązujących źródłach prawa, ale również przepis wprowadzający taki zakaz poprzez swoją nieproporcjonalność byłby sprzeczny z ustawą zasadniczą – dodano.

Tymczasem w całym obszernym zbiorze przepisów regulujących udzielanie świadczeń nie ma ani jednego przepisu odnoszącego się do omawianej sytuacji, z wyjątkiem zakazu ograniczania dostępności do świadczeń publicznych. – Opinie prawne podnoszą też, że umowa świadczeniodawcy z Funduszem nie jest umową na wyłączność, a cała omawiana praktyka nie przyczynia się do poniesienia przez Fundusz jakiejkolwiek szkody – podsumowano.

Jak się leczy pacjentów niepełnosprawnych? Dentyści z NZOZ Stomatologia przy Domu Małego Księcia w Lublinie mają w tym doświadczenie. Leczą dzieci specjalnej troski i podopiecznych Lubelskiego Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia. Rozmawialiśmy z kierownikiem NZOZ dr n. med. Małgorzatą Borowską i dyrektorem hospicjum o. Filipem Buczyńskim.

AF na podst. NIL

Fot. Archiwum

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

inansowanie świadczeń - Dentonet.pl
"Finansowanie świadczeń medycznych wymaga modyfikacji" Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się z ponownym apelem do ministra zdrowia i prezesa rady ministrów o zmianę zasad finansowania świadczeń – również stomatologicznych – w okresie pandemii koronawirusa. Pierwszy apel w tej sprawie został w...

stomatologia - Dentonet.pl
Stomatologia: większa dostępność do świadczeń gwarantowanych Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało rozporządzenie, które ma zwiększyć dostępność do leczenia stomatologicznego w warunkach epidemii COVID-19 w Polsce. Jak poinformowano, od połowy marca br. dostęp do świadczeń zdrowotnych – również stomatologicznych ...

bima rahmanda 4mPo9OVEg7g unsplash
Nie będzie odrębnej sprawozdawczości szkolnych świadczeń Lekarz

Jak wynika z korespondencji między Naczelną Izbą Lekarską i Narodowym Funduszem Zdrowia, nie będzie konieczności prowadzenia odrębnej sprawozdawczości dla świadczeń udzielanych przez dentystów w ramach realizowania ustawy o opiece zdrowotnej nad uczn...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
NRL: niezbędna korekta wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Komisja stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej będzie wspierać podmioty, które zechcą składać wnioski o korektę wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.31 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie komisji stomatologic...

dentysta - Dentonet.pl
Narasta sprzeciw dentystów ws. finansowania świadczeń Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia NFZ-u w sprawie zmian w wycenach punktowych świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Jedynym pozytywem projektu – zdaniem samorządu lekarskiego – jest zwiększona wyce...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL krytykuje wycenę publicznych świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.Przypomnijmy – ...

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash
Zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych od 1 lipca Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić działalność, a zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych planowane są od 1 lipca. Przypomn...

aparat
NFZ Kielce: przerwa w realizacji świadczeń ortodontycznych Lekarz

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że klinika Citodent Centrum Stomatologiczne zgłosiła przerwę w realizacji świadczeń ortodontycznych do odwołania. Przerwa spowodowana jest problemami kadrowymi – w przychodni ...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych Lekarz

Poseł Waldemar Sługocki skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o działania, jakie planuje podjąć resort, by ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń medycznych w okresie pandemii COVID-19 – w tym do leczenia stomatologicznego. W int...

finansowanie stomatologii - Dentonet.pl
Petycja w sprawie finansowania świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała skierowaną do ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia petycję, w której zwraca się o zaktualizowanie wycen świadczeń stomatologicznych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Pierwsza petycja w sprawie d...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji