Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

KS NIL: łączenie świadczeń płatnych i refundowanych jest dopuszczalne

Brak komentarzy | Publikacja:
KS NIL: łączenie świadczeń płatnych i refundowanych jest dopuszczalne

KS NIL: łączenie świadczeń płatnych i refundowanych jest dopuszczalne

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowała specjalne stanowisko, w którym podkreśliła, że łączenie procedur medycznych finansowanych ze środków publicznych z procedurami płatnymi jest dopuszczalne. Zdaniem członków Komisji, jest to niezbywalne prawo pacjenta, przy czym o możliwości udzielania świadczeń komercyjnych łącznie ze świadczeniami gwarantowanymi powinien decydować lekarz dentysta.

W ostatnim czasie do Komisji Stomatologicznej NIL wpływały informacje o toczących się sporach na tle praktyki udzielania świadczeń komercyjnych w czasie wskazanym w harmonogramie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spory te przybierają postać korespondencji, czynności sprawdzających, czasem wniosków pokontrolnych jak również postępowań sądowych. Komisja postanowiła zająć się tą sprawą na trzech kolejnych posiedzeniach. Zasięgnięto opinii prawnych, wysłuchano zainteresowanych lekarzy oraz wniosków zainteresowanych tym problemem komisji okręgowych rad lekarskich. Oficjalne stanowisko zostało podjęte po przeanalizowaniu wszystkich zebranych opinii i spostrzeżeń.

Jak podkreślono w komunikacie, niezależnie od materii czysto prawnej ważnym aspektem tego zagadnienia jest prawo pacjenta do otrzymania świadczenia na odpowiednim do aktualnej wiedzy medycznej poziomie. – W warunkach szczupłości koszyka gwarantowanych świadczeń stomatologicznych odmawianie pacjentom prawa do zastosowania nowoczesnej terapii, za którą są gotowi ponieść pełną opłatę jest już nie tyle nieracjonalne, co naraża lekarza na konflikt z zasadami etyki lekarskiej – zaznaczono.

Komisja zwróciła się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w ramach obowiązków służbowych wykonują czynności kontrolne w placówkach stomatologicznych o wzięcie stanowiska pod uwagę. Zaapelowano też do Narodowego Funduszu Zdrowia o niezwłoczną rewizję wystąpień pokontrolnych i stanowisk procesowych w zakresie, w jakim dotyczą one rzekomej niedopuszczalności łączenia świadczeń publicznych i komercyjnych. – Pozyskane opinie prawne zgodnie podnoszą konieczność poszanowania dwóch praw podmiotowych: wynikającego z art. 68 ust. 1 Konstytucji prawa pacjenta do ochrony zdrowia oraz gwarantowanego przez art. 22 Konstytucji prawa przedsiębiorcy (również lekarza-przedsiębiorcy) do swobody działalności gospodarczej. Już samo przywołanie wzorców rangi konstytucyjnej prowadzi do wniosku, że próby inkryminowania tej praktyki nie tylko nie ma oparcia w powszechnie obowiązujących źródłach prawa, ale również przepis wprowadzający taki zakaz poprzez swoją nieproporcjonalność byłby sprzeczny z ustawą zasadniczą – dodano.

Tymczasem w całym obszernym zbiorze przepisów regulujących udzielanie świadczeń nie ma ani jednego przepisu odnoszącego się do omawianej sytuacji, z wyjątkiem zakazu ograniczania dostępności do świadczeń publicznych. – Opinie prawne podnoszą też, że umowa świadczeniodawcy z Funduszem nie jest umową na wyłączność, a cała omawiana praktyka nie przyczynia się do poniesienia przez Fundusz jakiejkolwiek szkody – podsumowano.

Jak się leczy pacjentów niepełnosprawnych? Dentyści z NZOZ Stomatologia przy Domu Małego Księcia w Lublinie mają w tym doświadczenie. Leczą dzieci specjalnej troski i podopiecznych Lubelskiego Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia. Rozmawialiśmy z kierownikiem NZOZ dr n. med. Małgorzatą Borowską i dyrektorem hospicjum o. Filipem Buczyńskim.

AF na podst. NIL

Fot. Archiwum

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych Lekarz

Poseł Waldemar Sługocki skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o działania, jakie planuje podjąć resort, by ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń medycznych w okresie pandemii COVID-19 – w tym do leczenia stomatologicznego. W int...

leczenie stomatologiczne dzieci - Dentonet.pl
Wycena niektórych świadczeń stomatologicznych do korekty? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Sowy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że niewykluczona jest korekta wyceny niektórych świadczeń stomatologicznych, tak by poprawić dostępność świadczeń doraźnych. Przypomnijmy –  poseł Mar...

koronawirus - Dentonet.pl
Jak poprawnie zawiesić udzielanie świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzej Cisło opublikował praktyczne porady dotyczące czasowego ograniczenia lub zawieszenia udzielania świadczeń stomatologicznych w związku z epidemią koronawirusa w świetle zaleceń NFZ-u oraz ministerstwa zdrow...

ROZWIŃ WIĘCEJ
NFZ
Więcej świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Marty Kubiak wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że ministerstwo podjęło kroki w celu rozszerzenia listy świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ.Przypomnijmy – pod koniec kwietnia br. ...

finansowanie stomatologii - Dentonet.pl
Petycja w sprawie finansowania świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała skierowaną do ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia petycję, w której zwraca się o zaktualizowanie wycen świadczeń stomatologicznych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Pierwsza petycja w sprawie d...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Nie będzie odrębnej sprawozdawczości szkolnych świadczeń Lekarz

Jak wynika z korespondencji między Naczelną Izbą Lekarską i Narodowym Funduszem Zdrowia, nie będzie konieczności prowadzenia odrębnej sprawozdawczości dla świadczeń udzielanych przez dentystów w ramach realizowania ustawy o opiece zdrowotnej nad uczn...

inansowanie świadczeń - Dentonet.pl
"Finansowanie świadczeń medycznych wymaga modyfikacji" Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się z ponownym apelem do ministra zdrowia i prezesa rady ministrów o zmianę zasad finansowania świadczeń – również stomatologicznych – w okresie pandemii koronawirusa. Pierwszy apel w tej sprawie został w...

dentobus - Dentonet.pl
Podlaskie: 800 dzieci skorzystało ze świadczeń w dentobusie Lekarz

Ponad 800 dzieci skorzystało już z badań i leczenia zębów w dentobusie – mobilnym gabinecie stomatologicznym, który od czerwca odwiedza najmłodszych w małych miejscowościach w województwie podlaskim.Dentobus jest w pełni wyposażonym gabinetem stomato...

aparat
NFZ Kielce: przerwa w realizacji świadczeń ortodontycznych Lekarz

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że klinika Citodent Centrum Stomatologiczne zgłosiła przerwę w realizacji świadczeń ortodontycznych do odwołania. Przerwa spowodowana jest problemami kadrowymi – w przychodni ...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL krytykuje wycenę publicznych świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.Przypomnijmy – ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji