Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Kontakt z osobą zakażoną – natychmiastowe zawieszenie pracy

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Kontakt z osobą zakażoną – natychmiastowe zawieszenie pracy

Kontakt z osobą zakażoną – natychmiastowe zawieszenie pracy

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego każdy pracownik medyczny, który miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19, powinien zostać natychmiast zawieszony w wykonywaniu swoich czynności. 

Stanowisko GIS zostało wydane co prawda po piśmie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, ale jest w nich mowa ogólnie o „pracownikach medycznych”, a do grupy tej zaliczają się nie tylko lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki czy położne, ale również asystentki i higienistki stomatologiczne. 

I tak z rekomendacji GIS wynika, że po kontakcie pracownika medycznego w podmiocie leczniczym z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 bądź chorą na COVID-19, pracodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który pełni nadzór epidemiologiczny na danym terenie. – Pracodawca powinien niezwłocznie czasowo odsunąć od świadczenia pracy pracownika medycznego, który został narażony na kontakt. Świadczenie pracy przez narażonego pracownika medycznego stanowi zagrożenie dla pacjentów przebywających w podmiocie leczniczym, jak i reszty personelu pracującego w podmiocie leczniczym – czytamy.

Narażony pracownik medyczny po odsunięciu od pracy bezzwłocznie powinien wrócić do domu bezpiecznym środkiem transportu (swoim prywatnym samochodem lub innym transportem indywidualnym) i pozostając w miejscu zamieszkania powinien w miarę możliwości poddać się samoizolacji i czekać na wyniki dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. – Narażony pracownik medyczny może powrócić do świadczenia pracy tylko w przypadku, kiedy państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmie decyzje o braku konieczności odbywania kwarantanny. Do tego czasu nieobecność pracownika medycznego w pracy należy uznać za usprawiedliwioną – dodano.

Pracownik medyczny, na którego został nałożony obowiązek odbycia kwarantanny przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jest obowiązany go wypełnić. Kwarantanna powinna odbyć się w warunkach izolacji domowej (jeżeli takie są możliwe) lub powinien być skierowany do odbycia kwarantanny w obiektach wyznaczonych na ten cel przez wojewodów zgodnie z wojewódzkimi planami działania na wypadek epidemii. – Niedopuszczalne jest odbywanie kwarantanny przez pracowników medycznych na terenie podmiotów leczniczych, w tym z obowiązkiem świadczenia pracy. Stosowanie takich praktyk istotnie zwiększa możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród osób z grup ryzyka (osób z obniżoną odpornością spowodowaną innymi chorobami niż COVID-19) – poinformowano w rekomendacji.

Co ważne, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych osoba wykonująca zawód medyczny może świadczyć pracę zdalną lub udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nie spowoduje to utraty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego.

Ubiór w gabinecie stomatologicznym w kwestii bezpieczeństwa jest nie mniej ważny, niż skuteczna dezynfekcja. O tym, jak niebezpieczne mogą być zaniedbania w tym zakresie – w materiale filmowym.

Oprac. AF, źródło: OZZPiP

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najczęstsze błędy w pracy na cztery ręce Asysta

O współpracy asystentki z lekarzem dentystą podczas zabiegów endodontycznych, ale też o najczęstszych błędach pojawiających się przy fotelu, niezależnie od rodzaju przeprowadzanego zabiegu, opowiada w rozmowie z Dentonetem dypl. hig. stom. Martyna Za...

ocena dentysty w sieci - Dentonet.pl
NIL o ocenianiu pracy lekarzy dentystów w Internecie Lekarz

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko dotyczące funkcjonowania w sieci portali publikujących dane lekarzy i lekarzy dentystów, a także umożliwiających pacjentom ich ocenę. Według NIL, w przestrzeni publicznej może mieć miejsce tylko rzetelne...

zagrożenia w pracy higienistki - Dentonet.pl
Zagrożenia w pracy higienistki – jak się zabezpieczyć? Asysta

Asystentki i higienistki stomatologiczne są narażone w miejscu pracy nie tylko na kontakt ze szkodliwymi drobnoustrojami, ale także na nieszczęśliwe wypadki, które mogą skutkować uszczerbkiem na zdrowiu. We wszystkich tych sytuacjach pomocne może oka...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
MZ o pracy szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej w sprawie szkolnych gabinetów stomatologicznych. Poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom świadczeniodawców, planowane jest elastyczne kształtowanie...

maseczki ochronne - Dentonet.pl
45 minut w maseczce i konieczna przerwa w pracy Asysta

Hiszpańscy pulmonolodzy zalecają, by po 45 minutach noszenia maseczki ochronnej zrobić sobie 5 minut przerwy, tak aby układ oddechowy mógł popracować swobodnie. Zbyt długie noszenie maseczek może powodować choroby układu oddechowego lub zmiany dermat...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres