Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Konieczny wzrost stypendiów socjalnych dla studentów i doktorantów

Publikacja:
Konieczny wzrost stypendiów socjalnych dla studentów i doktorantów

Konieczny wzrost stypendiów socjalnych dla studentów i doktorantów

Nad propozycją zwiększenia stypendiów socjalnych czy zmiany mechanizmów z tym związanych dyskutowała prezydencka Rada ds. Młodzieży działająca w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Doradca prezydenta RP Łukasz Rzepecki przekazał, że głównym tematem była kwestia stypendiów socjalnych dla studentów i doktorantów.

Powiedział, że w obradach wziął udział wiceszef MEiN Wojciech Murdzek i przedstawiciele KPRM, a także przedstawiciele Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, w tym prof. Marek Kisilowski. – Dyskutowaliśmy nad kwestią zwiększenia stypendiów socjalnych czy mechanizmów z tym związanych przy nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym – przekazał Rzepecki.

Zwracaliśmy uwagę na potrzebę zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe, w tym trudną sytuację młodych naukowców, którzy prowadząc swoje działalności badawcze i dydaktyczne balansują na granicy przetrwania. Muszą oni podejmować się dodatkowych aktywności poza życiem akademickim, żeby się utrzymać i przetrwać – powiedział przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Klimczyk.

„Coraz trudniej będzie zastępować kadry akademickie”

Jak dodał Michał Klimczyk, jeżeli sytuacja się nie zmieni, to „coraz trudniej będzie zastępować kadry akademickie” i „zachęcać młodych naukowców, żeby pozostawali na uczelniach”.

Postulowaliśmy podniesienie stypendiów doktoranckich zarówno przed oceną śródokresową, jak i po ocenie śródokresowej. Obecnie doktoranci prowadzący działalność naukową otrzymują stypendium doktoranckie znacznie odbiegające od wysokości minimalnego wynagrodzenia, ponieważ jest ono powiązane z minimalnym wynagrodzeniem profesora. Przed oceną śródokresową jest to 37% tego wynagrodzenia, a po ocenie śródokresowej57% tego wynagrodzenia – wyjaśnił Klimczyk.

Powiedział, że „zmiany, które postuluje Krajowa Reprezentacja Doktorantów polegają na uzależnieniu wysokości stypendium doktoranckiego w taki sposób, aby nie było niższe niż minimalne wynagrodzenie przed oceną śródokresową i nie było niższe niż przeciętne wynagrodzenie po ocenie śródokresowej”.

Konieczny wzrost stypendiów socjalnych

W czasie posiedzenia podjęto również temat wzrostu stypendiów socjalnych dla studentów. Przewodniczący Parlamentu Studentów Kewin Lewicki zwrócił uwagę, że „system świadczeń socjalnych na wyższych uczelniach w Polsce honoruje osoby z rodzin wielodzietnych albo z tych, w których brakuje jednego z członków rodziny – ojca lub matki”.

Chcemy uzależnić system świadczeń od najniższego wynagrodzenia krajowego, a nie jak to jest obecnie, od wskaźników MRiPS – powiedział Lewicki.

Zwrócił uwagę, z obecnego prawa wynika, że „wynagrodzenie netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1294 zł, więc jeżeli jest to rodzina 3-4-osobowa i dwie osoby zarabiają najniższe wynagrodzenie krajowe, to już przekraczają ten próg”. – Dlatego postulujemy zmianę, aby próg, który uprawnia do uzyskania stypendium socjalnego, określić np. na poziomie 45% płacy minimalnej, aby go podnieść do np. 1620 zł – poinformował Lewicki.

Wspomniał, że „początkowe założenia zakładały uzależnienie wysokości stypendiów od wskaźnika inflacyjnego, natomiast w sytuacji, kiedy inflacja spadnie, to również spadnie nam wymagany próg, co jest niekorzystne dla studentów”. – Jako przedstawiciel organizacji społecznej postulowaliśmy możliwość uwzględnienia w stypendium rektora działalności społecznej. Oczywiści przy wcześniejszej dyskusji wielu organizacji studenckich na temat kryteriów w przyznawaniu tego stypendium – powiedziała przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów Karolina Grzesiak.

Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować takie rozwiązania, które będą korzyścią dla studentów i młodych doktorantów, a z drugiej strony będą akceptowalne przez środowiska polityczne – podsumował Łukasz Rzepecki.

Alicja Baranowska, studentka stomatologii z Wrocławia, w rozmowie z Dentonetem przybliżyła nam działalność Polskiego Związku Studentów Stomatologii. – PTSS to ludzie, którzy chcą robić coś więcej – podkreśla. Zapytaliśmy też o opinię przyszłych lekarzy dentystów na temat pomysłu likwidacji stażu podyplomowego.

Źródło: https://naukawpolsce.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ceny usług stomatologicznych - Dentonet.pl
Dynamiczny wzrost cen usług stomatologicznych Lekarz

Według danych GUS-u, w grudniu 2020 r. ceny w Polscy były średnio o 2,4% wyższe niż rok wcześniej. W listopadzie inflacja była na poziomie 3%. Wzrost cen napędzają przede wszystkim duże podwyżki za większość usług. W przypadku stomatologii wzrost cen...

koronawirus2
Premier: konieczny powrót do miękkich zaleceń Lekarz

Premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na pytanie o wzrost liczby zakażeń koronawirusem stwierdził, że konieczny jest powrót do miękkich zaleceń, czyli zasady "dystans, dezynfekcja, maseczka". W czwartek podczas wizyty w Łagiewnikach premier Mateus...

inflacja
Wzrost cen w stomatologii nadal wysoki Lekarz

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu 2023 r. ceny usług stomatologicznych wzrosły o 15,2% rok do roku. To znacznie powyżej średniej dla całego sektora ochrony zdrowia, która wyniosła 9,5% rok do roku. Jak podał GUS, w marcu 2023 r. ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
koszty leczenia
USA: duży wzrost wydatków na leczenie stomatologiczne Lekarz

Chociaż środki przeznaczone na opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych wzrosły w 2021 roku tylko nieznacznie, bo o niespełna 3% (do kwoty około 4 bilionów dolarów), wydatki na leczenie stomatologiczne zmieniły się w bardzo dużym stopniu. Trend ten p...

ceny usług stomatologicznych - Dentonet.pl
Duży wzrost cen usług stomatologicznych w listopadzie Lekarz

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie  2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 7,8% (przy wzroście cen towarów – o 8,1% i usług o – 6,6%). Ceny usług stomatologicznych wzrosły o 7,1% rok do roku - najwięcej w sekt...

rak jamy ustnej
Rak jamy ustnej: wzrost liczby przypadków o 34% w 10 lat Lekarz

Według danych Fundacji Zdrowia Jamy Ustnej (Oral Health Foundation) liczba mieszkańców Wielkiej Brytanii, u których diagnozuje się raka jamy ustnej, podwoiła się w ciągu jednego pokolenia. Mimo tych alarmujących danych, wciąż zbyt mało osób dysponuje...

ceny leczenia stomatologicznego
Wzrost cen w stomatologii najwyższy w całym sektorze Lekarz

W maju 2023 r. ceny leczenia stomatologicznego wzrosły o 15,1% rok do roku – najwięcej w całym sektorze ochrony zdrowia, w którym średnia roczna inflacja wyniosła 10%. O 15,1% w ujęciu rocznym wzrosły ceny leczenia stomatologicznego w Polsce w maju ...

stypendia
MZ podzieliło dotacje na stypendia dla studentów i doktorantów Lekarz

Ministerstwo zdrowia podzieliło przeznaczone dla uniwersytetów medycznych dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów na 2022 r. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, minister zdrowia ma obowiązek poinformować o wysokości dot...

chewing gum 1377268 1280
Przewidywany wzrost sprzedaży bezcukrowych gum do żucia Lekarz

Według opublikowanego niedawno raportu firmy badawczej Polaris Market Research sprzedaż bezcukrowej gumy do żucia ma rosnąć o około 6,9% rocznie i osiągnąć poziom 26,67 mld dolarów w 2032 roku. Firma Polaris Market Research opublikowała nowy raport ...

COVID 2
COVID-19: skokowy wzrost zachorowań w Europie Lekarz

Wiele państw boryka się w tej chwili ze skokowym wzrostem zachorowań na COVID-19, wywoływanych głównie przez nowe subwarianty omikrona BA.4 i BA.5. Najgorsza sytuacja jest w Europie. Koncerny farmaceutyczne pracują już nad tzw. szczepionkami aktualiz...

ceny w stomatologii
Wzrost cen w stomatologii nie odpuszcza. Są dane GUS-u Lekarz

W kwietniu 2023 r. ceny usług stomatologicznych wzrosły o 15,1% rok do roku. To najwięcej w całym sektorze ochrony zdrowia. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogiczny...