Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Klauzula sumienia – zlikwidować, czy nowelizować?

Brak komentarzy | Publikacja:
Klauzula sumienia – zlikwidować, czy nowelizować?

Klauzula sumienia – zlikwidować, czy nowelizować?

Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, jest zdania, że klauzulę sumienia należy zmienić, o co zaapelowała do ministra zdrowia. W czym ta zmiana miałaby się przejawiać? Obowiązek wskazania miejsca wykonania świadczenia, na które nie pozwala lekarzowi sumienie, powinien zostać przeniesiony na podmiot medyczny.

Wskazana jest niezwłoczna nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przenosiłaby obowiązek zagwarantowania realnej możliwości uzyskania świadczenia przez pacjenta z indywidualnego lekarza na publicznoprawne podmioty instytucjonalne, które realizują działalność leczniczą na zlecenie państwa (finansowaną ze środków publicznych). Zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji – władze publiczne mają obowiązek zapewnić „równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych” – twierdzi Irena Lipowicz.

W opinii rzecznika praw obywatelskich – obecne rozwiązanie ustawowe nie satysfakcjonuje ani lekarzy, ani pacjentów: <<Aktualnie treść art. 39 ustawy nie jest rozwiązaniem funkcjonalnym, które dawałoby możliwość pozbawionego obaw korzystania z „klauzuli sumienia” przez lekarzy. Szczególna, niezwykle osobista i wymagająca zaufania nawet w kwestiach intymnych relacja pacjent – lekarz, jest elementem europejskiego dziedzictwa i podlega ochronie w europejskim systemie prawnym. Lekarz czyniący użytek ze swojego prawa skorzystania z „klauzuli sumienia” powinien móc uczynić to w sposób pełny, bez bezpośredniego przymuszania do wskazania innego lekarza ze względu na niebezpieczeństwo relatywizacji samej istoty korzystania z „klauzuli sumienia” – a więc odmowy określonego działania; byłoby to swoiste „wydrążenie” treści tego prawa”>>.

Z ostatnio przeprowadzonego sondażu wynika, że 32% lekarzy popiera zlikwidowanie prawa do korzystania przez nich z klauzuli sumienia. Za jej likwidacją opowiedziało się także 42 % lekarzy ginekologów. 40% lekarzy było przeciwko.

medexpress

B.Z.


Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji