Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kasy fiskalne

Brak komentarzy | Publikacja:
Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Jak wiadomo – od nowego roku znacznie większa grupa osób będzie objęta obowiązkiem korzystania z kas fiskalnych. Dotyczy to także lekarzy i lekarzy-dentystów.

Jak ten fakt ocenia BCC?
Generalnie – popiera, by wszystkich podatników obowiązywały te same zasady, m.in. jawność i szersza skala rejestrowania dochodów. Inną rzeczą jest koszt związany z zakupem, instalacją, eksploatacją i utrzymaniem kas fiskalnych. Dlatego rachunek ten powinien równoważyć wzrost wiarygodności takich podatników po stronie organów podatkowych.

Jednakże BCC negatywnie ocenia rozwiązania dotyczące lekarzy i lekarzy stomatologów niezależnie od osiągniętego dochodu. Nowy przepis pozbawia tę grupę zawodową wszelkiego prawa do zwolnień. A zatem – nawet ci, którzy dotychczas korzystali z ulg – będą funkcjonować na tych samych zasadach co pozostali i powinni zakupić kasę fiskalną.

Nowe rozporządzenie zbyt mało precyzyjnie odnosi się do kwestii usług w zakresie opieki medycznej, a to może spowodować wiele trudności w ich interpretowaniu w życiu codziennym (trudności takie mogą mieć i lekarze, i organy finansowe). Np. nie jest jasne, czy nowe rozporządzenie dotyczy jedynie lekarzy i lekarzy stomatologów, czy też i podmiotów, które zlecają im wykonanie usług medycznych. Określa to ustawa o podatku VAT: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust.1.)”.

Brakuje jednolitego nazewnictwa wg przyjętych w aktach prawnych terminów, które dotyczą ochrony zdrowia. Rozporządzenie ujmuje jedynie usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. W ustawie o działalności leczniczej jest mowa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych – podobnie ujmuje to utawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Nowa ustawa zakłada dwumiesięczny okres, podczas którego osoby objęte obowiązkiem używania kas fiskalnych, będą mogły dostosować się do jej wymogów. BBC uważa, że jest to okres zbyt krótki. Jeśli ktoś nie wywiąże się z tego terminu – może być pozbawiony ulgi (max 700 zł) za zakup każdego urządzenia rejestrującego, jak również ściągnąć na siebie kontrolę skarbową, jeśli zostanie wykryte, że dana osoba nie rejestruje na kasie swoich usług.

Resort finansów w przyszłości będzie konsekwentnie ograniczał kryteria i listę zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących. Choć będzie to proces stopniowy – w zamierzeniu wszyscy podatnicy VAT, którzy dokonają sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będą miały obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zdecydowanie słabą stroną nowej ustawy jest fakt, że uderza ona w interesy praktyk lekarzy/lekarzy dentystów rencistów i emerytów w wieku powyżej 70-tego roku życia. Oznacza to, że są oni tak samo traktowani jak właściciele dużych klinik. Dlatego – zdaniem BCC – z tą regulacją można było poczekać dalsze dwa lata.

Z drugiej strony – BBC uznaje za słuszne rozwiązania, które uszczelniają system podatkowy i przez to zapobiegają unikaniu opodatkowania i zaniżaniu obrotów. Konieczność ujawniania obrotów na kasie fiskalnej i wydawanie paragonów korzystnie wpłynie na efektywność kontroli skarbowych i walkę z szarą strefą. Służyć to będzie także ochronie konsumentów, którzy otrzymają dokument fiskalny umożliwiający im rozwiązywanie wielu spraw z tytułu naruszenia ich praw.

Z pewnością nowa ustawa jest korzystna z punktu widzenia budżetu państwa, choć trudno stwierdzić, ile środków faktycznie do niego wpłynie.
 
BBC


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Obowiązkowe kasy fiskalne on-line u dentystów w 2021 r. Lekarz

2021 r. przyniesie duże zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych w gabinetach stomatologicznych. Od 1 lipca staną się w nich obowiązkowe kasy on-line. Kasy fiskalne on-line to urządzenia rejestrująco-informatyczne, połączone z Centralnym Repozyto...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Od 2021 r. kasy fiskalne on-line obowiązkowe dla dentystów Lekarz

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line – urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od 2021 r. będą one obowiązkowe dl...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Termin przeglądu kasy fiskalnej w gabinecie można odroczyć Lekarz

Jak poinformowało ministerstwo finansów, z powodu zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem, podatnicy mogą wnioskować o odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej. Należy to jednak zrobić przed upływem tego terminu. Przypomnijmy...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy on-line w gabinetach stomatologicznych - coraz bliżej Lekarz

Już tylko nieco ponad dwa miesiące zostały lekarzom dentystom na umieszczenie w gabinetach kas fiskalnych on-line. Trzeba to zrobić najpóźniej do 1 lipca 2021 r. Kasy fiskalne on-line – oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy – umożliwia...

Kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy fiskalne online w gabinetach stomatologicznych coraz bliżej Lekarz

Od 1 stycznia 2020 r. w gabinetach stomatologicznych będą musiały znaleźć się kasy fiskalne online, które będą automatycznie przekazywać informacje o transakcjach do systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Jak informuje ministerstwo...

money 256312 1920
Kasy fiskalne on-line w gabinetach – co z odliczeniem wydatków? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska postuluje, by lekarze i lekarze dentyści mieli możliwość odliczenia od podatku całych wydatków związanych z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej on-line. Przypomnijmy – 1 stycznia 2020 r. w gabinetach stomatologicznych będą musia...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy on-line w gabinetach stomatologicznych później? Lekarz

Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą, by obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych on-line dla kolejnych branż, w tym stomatologicznej, został przesunięty na 1 lipca 2022 r. Przypomnijmy – kasy fiskalne on-line to urządzenia rejestrująco-informatyczne, ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji