Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2


Kasy fiskalne

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Jak wiadomo – od nowego roku znacznie większa grupa osób będzie objęta obowiązkiem korzystania z kas fiskalnych. Dotyczy to także lekarzy i lekarzy-dentystów.

Jak ten fakt ocenia BCC?
Generalnie – popiera, by wszystkich podatników obowiązywały te same zasady, m.in. jawność i szersza skala rejestrowania dochodów. Inną rzeczą jest koszt związany z zakupem, instalacją, eksploatacją i utrzymaniem kas fiskalnych. Dlatego rachunek ten powinien równoważyć wzrost wiarygodności takich podatników po stronie organów podatkowych.

Jednakże BCC negatywnie ocenia rozwiązania dotyczące lekarzy i lekarzy stomatologów niezależnie od osiągniętego dochodu. Nowy przepis pozbawia tę grupę zawodową wszelkiego prawa do zwolnień. A zatem – nawet ci, którzy dotychczas korzystali z ulg – będą funkcjonować na tych samych zasadach co pozostali i powinni zakupić kasę fiskalną.

Nowe rozporządzenie zbyt mało precyzyjnie odnosi się do kwestii usług w zakresie opieki medycznej, a to może spowodować wiele trudności w ich interpretowaniu w życiu codziennym (trudności takie mogą mieć i lekarze, i organy finansowe). Np. nie jest jasne, czy nowe rozporządzenie dotyczy jedynie lekarzy i lekarzy stomatologów, czy też i podmiotów, które zlecają im wykonanie usług medycznych. Określa to ustawa o podatku VAT: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust.1.)”.

Brakuje jednolitego nazewnictwa wg przyjętych w aktach prawnych terminów, które dotyczą ochrony zdrowia. Rozporządzenie ujmuje jedynie usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. W ustawie o działalności leczniczej jest mowa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych – podobnie ujmuje to utawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Nowa ustawa zakłada dwumiesięczny okres, podczas którego osoby objęte obowiązkiem używania kas fiskalnych, będą mogły dostosować się do jej wymogów. BBC uważa, że jest to okres zbyt krótki. Jeśli ktoś nie wywiąże się z tego terminu – może być pozbawiony ulgi (max 700 zł) za zakup każdego urządzenia rejestrującego, jak również ściągnąć na siebie kontrolę skarbową, jeśli zostanie wykryte, że dana osoba nie rejestruje na kasie swoich usług.

Resort finansów w przyszłości będzie konsekwentnie ograniczał kryteria i listę zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących. Choć będzie to proces stopniowy – w zamierzeniu wszyscy podatnicy VAT, którzy dokonają sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będą miały obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zdecydowanie słabą stroną nowej ustawy jest fakt, że uderza ona w interesy praktyk lekarzy/lekarzy dentystów rencistów i emerytów w wieku powyżej 70-tego roku życia. Oznacza to, że są oni tak samo traktowani jak właściciele dużych klinik. Dlatego – zdaniem BCC – z tą regulacją można było poczekać dalsze dwa lata.

Z drugiej strony – BBC uznaje za słuszne rozwiązania, które uszczelniają system podatkowy i przez to zapobiegają unikaniu opodatkowania i zaniżaniu obrotów. Konieczność ujawniania obrotów na kasie fiskalnej i wydawanie paragonów korzystnie wpłynie na efektywność kontroli skarbowych i walkę z szarą strefą. Służyć to będzie także ochronie konsumentów, którzy otrzymają dokument fiskalny umożliwiający im rozwiązywanie wielu spraw z tytułu naruszenia ich praw.

Z pewnością nowa ustawa jest korzystna z punktu widzenia budżetu państwa, choć trudno stwierdzić, ile środków faktycznie do niego wpłynie.
 
BBCPOWIĄZANE ARTYKUŁY

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Będzie więcej czasu na wymianę kas fiskalnych w gabinetach Lekarz

Ministerstwo finansów pracuje nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Dla pierwszej grupy podatni...

PIT - Dentonet.pl
Zerowy PIT dla młodych pracowników od 1 sierpnia 2019 r. Asysta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, wprowadzającą zerową stawkę podatku PIT dla pracowników poniżej 26. roku życia. Ulga wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r.Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodych podatników z umów o pracę oraz z umów zlecenia d...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Nowe oznaczenia literowe stawek podatku - uwaga na zmiany! Lekarz

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących. Jednym z nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia jest obowiązek oznaczenia literowego od „A” do „G” właściwych stawek podatku przypisanych, odpowiedn...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Od 2021 r. kasy fiskalne on-line obowiązkowe dla dentystów Lekarz

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line – urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od 2021 r. będą one obowiązkowe dl...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy fiskalne on-line w gabinetach – co z odliczeniem wydatków? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska postuluje, by lekarze i lekarze dentyści mieli możliwość odliczenia od podatku całych wydatków związanych z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej on-line.Przypomnijmy – 1 stycznia 2020 r. w gabinetach stomatologicznych będą musiały...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres