Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2


Kasy fiskalne – temat ciągle aktualny

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Kasy fiskalne – temat ciągle aktualny

Kasy fiskalne – temat ciągle aktualny

Sankcje za brak kasy fiskalnej
Są one związane z odpowiedzialnością za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Do nich zalicza się nieprzestrzeganie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy).

Art. 62 §1 tej ustawy mówi, że jeśli ktoś nie dopełnia obowiązku wystawiania faktury lub rachunku z tytułu wykonania danego świadczenia lub wystawia je w sposób wadliwy lub też odmawia ich wydania – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
Z kolei art. 62 § 4 zakłada, że karze określonej w § 1 podlega osoba, która wbrew przepisom ustawy, dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, który stwierdza dokonanie sprzedaży.

Kontrola kasy fiskalnej przez pracownika urzędu skarbowego
Zgodnie z prawem, które regulują stosowne ustawy, swoje działania prowadzą organy podatkowe. Ordynacja podatkowa przestrzega procedur określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a szczegółowy zakres działania naczelników urzędów skarbowych  wynika z przepisów o urzędach i izbach skarbowych.

A zatem jeśli lekarza lub lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą jest kontrolowany z tytułu prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz wydawania paragonów fiskalnych – pracownicy urzędów skarbowych sprawdzają, czy kontrolowany lekarz należycie wywiązuje się z obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego.

W praktyce oznacza to przede wszystkim żądanie udostępnienia akt, ksiąg i innego rodzaju dokumentów, które związane są z przedmiotem kontroli, z wyjątkiem danych medycznych pacjentów oraz informacji stanowiących tajemnicę lekarską.
Warto również zauważyć, że w art. 286 Ordynacji podatkowej ustawodawca zawarł szczegółowy katalog uprawnień kontrolującego, z którego jednocześnie wynikają obowiązki nałożone na kontrolowanego. Organy podatkowe, które przeprowadzą czynności kontrolne, mają obowiązek przestrzegania powyższych zasad.

Samowolna likwidacja kasy fiskalnej
Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą likwiduje lub usuwa kasę fiskalną, by w zamierzony sposób nie rejestrować sprzedaży – na tej osobie ciąży odpowiedzialność prawna.
Końcowy odczyt kasy rejestrującej powinno się przeprowadzić zgodnie z ustawą zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z nim w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik powinien:
1. wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
2. złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, by dokonać odczytu pamięci fiskalnej kasy (jego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia);
3. złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji, która prowadzona jest przez naczelnika urzędu skarbowego;
4. dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Źródło: Gazeta Lekarska

BZ
 POWIĄZANE ARTYKUŁY

Ustawa o Kodeksie Karnym w Trybunale Konstytucyjnym Lekarz

- W dniu 28 czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, działając na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji, podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r...

Nowe oznaczenia literowe stawek podatku - uwaga na zmiany! Lekarz

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących. Jednym z nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia jest obowiązek oznaczenia literowego od „A” do „G” właściwych stawek podatku przypisanych, odpowiedn...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kasa fiskalna - Dentonet.pl
Od 2021 r. kasy fiskalne on-line obowiązkowe dla dentystów Lekarz

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line – urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od 2021 r. będą one obowiązkowe dl...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy fiskalne on-line w gabinetach – co z odliczeniem wydatków? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska postuluje, by lekarze i lekarze dentyści mieli możliwość odliczenia od podatku całych wydatków związanych z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej on-line.Przypomnijmy – 1 stycznia 2020 r. w gabinetach stomatologicznych będą musiały...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Czy na paragonie od dentysty może znaleźć się nazwa usługi? Lekarz

Samorząd lekarski przedstawił swoje uwagi dotyczące projektu ministerstwa finansów w sprawie kas rejestrujących. Wątpliwości NRL budzi m.in. planowany obowiązek umieszczania na paragonie dokładnej nazwy udzielonego świadczenia.W przygotowanym przez r...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres