Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kasy fiskalne – temat ciągle aktualny

Brak komentarzy | Publikacja:
Kasy fiskalne – temat ciągle aktualny

Kasy fiskalne – temat ciągle aktualny

Sankcje za brak kasy fiskalnej
Są one związane z odpowiedzialnością za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Do nich zalicza się nieprzestrzeganie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy).

Art. 62 §1 tej ustawy mówi, że jeśli ktoś nie dopełnia obowiązku wystawiania faktury lub rachunku z tytułu wykonania danego świadczenia lub wystawia je w sposób wadliwy lub też odmawia ich wydania – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
Z kolei art. 62 § 4 zakłada, że karze określonej w § 1 podlega osoba, która wbrew przepisom ustawy, dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, który stwierdza dokonanie sprzedaży.

Kontrola kasy fiskalnej przez pracownika urzędu skarbowego
Zgodnie z prawem, które regulują stosowne ustawy, swoje działania prowadzą organy podatkowe. Ordynacja podatkowa przestrzega procedur określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a szczegółowy zakres działania naczelników urzędów skarbowych  wynika z przepisów o urzędach i izbach skarbowych.

A zatem jeśli lekarza lub lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą jest kontrolowany z tytułu prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz wydawania paragonów fiskalnych – pracownicy urzędów skarbowych sprawdzają, czy kontrolowany lekarz należycie wywiązuje się z obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego.

W praktyce oznacza to przede wszystkim żądanie udostępnienia akt, ksiąg i innego rodzaju dokumentów, które związane są z przedmiotem kontroli, z wyjątkiem danych medycznych pacjentów oraz informacji stanowiących tajemnicę lekarską.
Warto również zauważyć, że w art. 286 Ordynacji podatkowej ustawodawca zawarł szczegółowy katalog uprawnień kontrolującego, z którego jednocześnie wynikają obowiązki nałożone na kontrolowanego. Organy podatkowe, które przeprowadzą czynności kontrolne, mają obowiązek przestrzegania powyższych zasad.

Samowolna likwidacja kasy fiskalnej
Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą likwiduje lub usuwa kasę fiskalną, by w zamierzony sposób nie rejestrować sprzedaży – na tej osobie ciąży odpowiedzialność prawna.
Końcowy odczyt kasy rejestrującej powinno się przeprowadzić zgodnie z ustawą zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z nim w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik powinien:
1. wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
2. złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, by dokonać odczytu pamięci fiskalnej kasy (jego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia);
3. złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji, która prowadzona jest przez naczelnika urzędu skarbowego;
4. dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Źródło: Gazeta Lekarska

BZ
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

money 256312 1920
Kasy fiskalne on-line w gabinetach – co z odliczeniem wydatków? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska postuluje, by lekarze i lekarze dentyści mieli możliwość odliczenia od podatku całych wydatków związanych z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej on-line. Przypomnijmy – 1 stycznia 2020 r. w gabinetach stomatologicznych będą musia...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy on-line w gabinetach stomatologicznych - coraz bliżej Lekarz

Już tylko nieco ponad dwa miesiące zostały lekarzom dentystom na umieszczenie w gabinetach kas fiskalnych on-line. Trzeba to zrobić najpóźniej do 1 lipca 2021 r. Kasy fiskalne on-line – oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy – umożliwia...

lekarz
Apel samorządu lekarskiego sprzed dwóch lat "nadal aktualny" Lekarz

- W obliczu braku radykalnych zmian w finansowaniu ochrony zdrowia ze środków publicznych i pogarszania się warunków pracy lekarzy, apel ten nie stracił na aktualności. Jest dla nas wiążący i zachęcam do zastosowania się do jego zapisów - pisze w liś...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kasa fiskalna - Dentonet.pl
Obowiązkowe kasy fiskalne on-line u dentystów w 2021 r. Lekarz

2021 r. przyniesie duże zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych w gabinetach stomatologicznych. Od 1 lipca staną się w nich obowiązkowe kasy on-line. Kasy fiskalne on-line to urządzenia rejestrująco-informatyczne, połączone z Centralnym Repozyto...

dentobus - Dentonet.pl
Dentobusy ciągle budzą wątpliwości - interpelacja Iwony Michałek Lekarz

Do ministra zdrowia trafiła kolejna interpelacja poselska w sprawie funkcjonowania dentobusów. Przygotowała ją posłanka Iwona Michałek.Jak podkreślono w interpelacji, program funkcjonowania dentobusów miał spowodować zwiększenie dostępu do świadczeń ...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Poseł drąży temat obowiązkowych separatorów amalgamatu Lekarz

Poseł Grzegorz Furgo nie ustaje w próbach ustalenia, jak w praktyce będzie wyglądało obowiązkowe wyposażanie gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu. Skierował w tej sprawie kolejną interpelację do ministra zdrowia.Przypomnijmy – zgodnie ...

Separator
Szereg wątpliwości na temat separatorów amalgamatu Lekarz

Zgodnie z unijnym prawem, od 1 stycznia 2019 roku każdy gabinet stomatologiczny w Unii Europejskiej ma obowiązek stosowania separatorów amalgamatu. Dotyczy to tych placówek, gdzie stosowany jest amalgamat lub gdzie obsługiwani są pacjenci, z których ...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Termin przeglądu kasy fiskalnej w gabinecie można odroczyć Lekarz

Jak poinformowało ministerstwo finansów, z powodu zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem, podatnicy mogą wnioskować o odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej. Należy to jednak zrobić przed upływem tego terminu. Przypomnijmy...

Kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy fiskalne online w gabinetach stomatologicznych coraz bliżej Lekarz

Od 1 stycznia 2020 r. w gabinetach stomatologicznych będą musiały znaleźć się kasy fiskalne online, które będą automatycznie przekazywać informacje o transakcjach do systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Jak informuje ministerstwo...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy on-line w gabinetach stomatologicznych później? Lekarz

Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą, by obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych on-line dla kolejnych branż, w tym stomatologicznej, został przesunięty na 1 lipca 2022 r. Przypomnijmy – kasy fiskalne on-line to urządzenia rejestrująco-informatyczne, ...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Od 2021 r. kasy fiskalne on-line obowiązkowe dla dentystów Lekarz

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line – urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od 2021 r. będą one obowiązkowe dl...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji