Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Kary wypadły z ustawy, zostały w umowach

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Kary wypadły z ustawy, zostały w umowach

Kary wypadły z ustawy, zostały w umowach

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, aneksów oraz wniosku o jej zawarcie. Projektowana umowa nakłada obowiązek zwrotu tzw. nienależnej refundacji usunięty niedawno z ustawy refundacyjnej.

Zgodnie z §9 projektu umowy "w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Osoby uprawnionej, Oddział Funduszu zobowiązuje osobę uprawnioną do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia dokonania refundacji, w przypadku:

• wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,
• wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy
• wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej".

Tymczasem Zarząd Krajowy OZZL już w marcu w piśmie do prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza wskazywał, że zaproponowany przez Fundusz §9 umowy upoważniającej lekarzy do wystawiania recept refundowanych jest powtórzeniem "słowo w słowo" przepisu art. 48 ust.8 ustawy refundacyjnej, który został niedawno uchylony przez Sejm.

Zdaniem OZZL, skoro jeden z przepisów tego artykułu został celowo uchylony przez ustawodawcę, należy to odczytywać jako zakaz stosowania przez NFZ takich sankcji wobec "osób uprawnionych". Art. 48 ust. 3 ustawy refundacyjnej przewiduje, co prawda, możliwość umieszczenia w tych umowach kar umownych, ale nie mogą to być kary stanowiące kwotę "nienależnej refundacji" – twierdzi OZZL.

Każde inne działanie NFZ w tym zakresie będzie działaniem bezprawnym i spowoduje konsekwencje karne wobec Funduszu i jego Prezesa – ostrzegli związkowcy. W ocenie OZZL, nawet jeżeli ktokolwiek podpisałby umowę z zapisem o "zwrocie nienależnej refundacji", zapis ten, z mocy ustawy, nie będzie obowiązywał.

Zarówno OZZL, jak i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Porozumienie Organizacji Lekarskich (skupiające Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, Polską Federację Pracodawców Ochrony Zdrowia i OZZL) wezwały świadczeniodawców, by 26 kwietnia jednocześnie wszyscy wystąpili do NFZ z pisemnymi wnioskami o wykreślenie z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zapisów o karach umownych.

Zapisy o karach umownych nakładanych na świadczeniodawców przez NFZ wywodzą się z §29-31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednak w opinii niektórych prawników (np. konstytucjonalisty prof. Piotra Winczorka), te przepisy są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, bo ich treść przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego to rozporządzenie zostało wydane.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, zobowiązany do tego przez ostatni Krajowy Zjazd Lekarzy, złożył niedawno odpowiedni wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

Według POL, skoro podstawa prawna "kar umownych" jest wadliwa, to i same kary są nielegalne. Zatem uzasadniony jest wniosek świadczeniodawców o uchylenie zapisów o "karach umownych" z umów, podpisywanych z NFZ.

źródło: Kurier Medycyny Praktycznej OnLine


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
NRL krytykuje projekt ustawy ws. zwalczania COVID Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Proponowane zapisy budzą zaniepokojenie i rozczarowanie samorządu. - W proponowan...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty? Lekarz

Pod koniec lipca została podpisana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Według warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, przynajmniej częściowo zawarte w niej zostały postulaty środowiska. Jak czytamy w komunikacie, ostateczny ksz...

Surowsze kary za błędy medyczne? "Leczmy bez nadmiernego ryzyka" Lekarz

23 czerwca 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konwentu prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, podczas którego poruszono aktualną sytuację związaną z podpisaniem przez prezydenta tzw. tarczy antykryzysowe...

ROZWIŃ WIĘCEJ
otwarcie gabinetów we Francji - Dentonet.pl
Francja: dentyści na telefon, kary ONCD i obawa przed 11 maja Lekarz

Ograniczenia w funkcjonowaniu gabinetów dentystycznych wprowadzone we Francji w połowie marca pozbawiły dostępu do stomatologa pacjentów, którzy nie wymagają pilnej interwencji. Nie jest to jednak czas całkowitego odcięcia się praktyków od pacjentów ...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Prezes NRL: "Płace lekarzy zostały relatywnie obniżone" Lekarz

–  W związku ze znacznym podwyższeniem płacy minimalnej, płace lekarzy relatywnie zostały obniżone – podkreślił w specjalnym oświadczeniu prezes NRL Andrzej Matyja w reakcji na słowa wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego, która stwierdził, że pr...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres