Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kalifornia: kiedy otwarcie gabinetów stomatologicznych?

Publikacja:
Kalifornia: kiedy otwarcie gabinetów stomatologicznych?

Kalifornia: kiedy otwarcie gabinetów stomatologicznych?

Do stanów, które zamierzają stopniowo odchodzić od „zamrożenia” gospodarki, należy Kalifornia. Ponieważ proces ten ma objąć także branżę stomatologiczną, do grupy ds. naprawy gospodarczej przy gubernatorze stanu weszła stomatolog – dr Natasha Lee.

W marcu i na początku kwietnia federalne Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego wydały wytyczne, aby dentyści ograniczyli się do leczenia nagłych przypadków. Podobne rekomendacje ogłosiły organizacje zrzeszające lekarzy dentystów, w tym Amerykańskie Stowarzyszenie Stomatologiczne (ADA) i Kalifornijskie Stowarzyszenie Stomatologiczne (CDA).

Obecnie, po upływie kilku tygodni, zespół zainicjowany przez gubernatora Gavina Newsoma ma przygotować plan uzdrowienia gospodarki Kalifornii. A jednym z jego elementów jest określenie, kiedy gabinety dentystyczne będą mogły przyjmować wszystkich pacjentów i jakie zmiany będą niezbędne, by zapewnić im bezpieczeństwo i prawidłową opiekę.

Prezydent CDA Richard Nagy i dyrektor ds. stomatologii w rządzie Kalifornii Jay Kumar utworzyli grupę roboczą złożoną z dentystów, przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowców, aby pomóc w ustaleniu wytycznych dotyczących powrotu lekarzy do praktyk. Będą one oparte na ocenie możliwości zakażenia w gabinecie dentystycznym oraz badaniach dotyczących COVID-19.

Gubernator Newsom ogłosił sześciopunktowy plan stopniowego otwierania kalifornijskiej gospodarki. Co istotne, plan opiera się na szerokiej dostępności niezawodnych testów i środków ochrony indywidualnej (PPE). W przypadku stomatologii plan podzielono na trzy poniżej opisane etapy.

Plan krótkoterminowy

W chwili obecnej wciąż brakuje narzędzi do zapewnienia badań przesiewowych COVID-19, a w przypadku ponownego otwierania praktyk dentystycznych musi być zapewnione bezpieczeństwo tak pacjentów, jak i zespołu dentystycznego. Oznacza to, że personel dentystyczny musi mieć:

• dostęp – zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i ilość – do odpowiednich środków ochrony osobistej w celu ochrony przed potencjalnie zakaźnym bioaerozolem;

• efektywne, możliwie nieobciążające finansowo metody ograniczania bioaerozolu podczas leczenia;

• dostęp do szkoleń na temat niezbędnych protokołów i procedur w zakresie COVID-19.

Plan średnioterminowy

Gdy dostępna będzie wystarczająca ilość narzędzi do przeprowadzania badań, podjęte zostaną odpowiednie środki ostrożności. Wymaga to dostępności:

• testów dla pacjentów na obecność SARS CoV-2 – z dostępem dentysty do wyników;

• szybkich testów, które można wykonać w gabinecie dentystycznym w celu ustalenia odpowiedniej opieki stomatologicznej;

• testów na przeciwciała lub innych badań potwierdzających odporność – z dostępem dentysty do wyników.

Plan długoterminowy

Gdy odpowiednie gremia uznają, że COVID-19 przystał być zagrożeniem dla zdrowia publicznego, a standardowe środki ostrożności i badania przesiewowe zapewnią odpowiednią ochronę, zaistnieją poniższe warunki:

• szczepienia przeciwko COVID-19 będą szeroko dostępne, a pacjenci będą dostarczali dowód szczepienia lub pozytywny wynik testu na obecność przeciwciał;

• w społeczeństwie nie będzie już wykrywana transmisja koronawirusa SARS CoV-2.

Póki co kierownictwo CDA wyraża głęboko zaniepokojenie kłopotami z dostępem pacjentów do opieki zdrowotnej, jak i trudnościami ekonomicznymi wynikającymi z obecnego kryzysu. Nie można bowiem wyznaczyć ram czasowych dla realizacji powyższego planu, dopóki nie będzie spełniony pierwszy warunek: dostęp do wysokiej klasy środków ochrony osobistej oraz testów na obecność koronawirusa.

Jeden pacjent na godzinę – taki czas przyjmowania pacjentów sprawi, że nie będzie tłoku w poczekalni. Pozwoli też na przygotowanie gabinetu po wizycie na przyjęcie kolejnego pacjenta. O szczegółach mówią prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent PTS oraz prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, wiceprezydent PTS. Wypowiedź zarejestrowana podczas webinaru „Koronawirus – wytyczne PTS dla personelu stomatologicznego”, którego sponsorem była marka past na nadwrażliwość Sensodyne.

T.H., źródło: www.cda.org

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kontrakt z NFZ - Dentonet.pl
Ubywa gabinetów stomatologicznych na NFZ w Łódzkiem Lekarz

Tylko w ciągu dwóch ostatnich miesięcy wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi poinformował o dziesięciu rozwiązanych umowach przez gabinety stomatologiczne udzielające dotąd świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. 30 czerwca 2...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Kiedy pełne wycofanie amalgamatu z polskich gabinetów? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację poselską Małgorzaty Niemczyk wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że szacowanym okresem wycofania wypełnień amalgamatowych z polskich gabinetów stomatologicznych jest IV kwartał 2022 r. Przypomnijmy - zgod...

szkolna stomatologia - Dentonet.pl
Wrocław: działa 10 szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W 10 gabinetach dentystycznych zlokalizowanych we wrocławskich szkołach podstawowych realizowany jest program profilaktyki próchnicy dla uczniów. Co ważne, do dentysty może zgłosić się także uczeń szkoły, w której nie ma gabinetu. Szkolne gabinety de...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentyści w Irlandii - Dentonet.pl
Problemy prywatnych gabinetów stomatologicznych w Irlandii Płn. Lekarz

Kilka kolejnych apeli środowiska stomatologów do ministrów rządu Irlandii Północnej o wsparcie finansowe dla prywatnych i mieszanych gabinetów stomatologicznych pozostało dotychczas bez echa. Także odpowiedź na ostatni list nie rozwiązuje problemów, ...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
RPO: tragiczna sytuacja szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W piśmie do ministra zdrowia Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że na skutek pandemii koronawirusa szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową. Wiele z nich powstało dzięki zaangażowaniu dentystów, którzy niejednokrotnie wyło...

stomatologia24
RPP: na co skarżyli się pacjenci gabinetów stomatologicznych? Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował raport dotyczący skarg pacjentów oraz prowadzonych w związku z tym postępowań w latach 2019-2021. We wszystkich obszarach ochrony zdrowia odnotowano znaczny wzrost zgłoszeń naruszeń praw pacjenta. W zakresie stomato...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
W 2018 r. utworzono 41 szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w 2018 r. w ramach programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2...

stomatologia NFZ 1
Kiedy wejdą w życie nowe wyceny świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Od kilku miesięcy gotowe jest zarządzenie zwiększające wyceny świadczeń stomatologicznych, m.in. w zakresie stomatologii zachowawczej i chirurgii. NFZ wciąż go jednak nie opublikował, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy i kiedy wejdzie w życie. Tymcza...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
MZ o pracy szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej w sprawie szkolnych gabinetów stomatologicznych. Poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom świadczeniodawców, planowane jest elastyczne kształtowanie...

stomatologia na NFZ
Mniej gabinetów stomatologicznych na NFZ w Lubuskiem Lekarz

Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze poinformował, że z końcem czerwca wygasły trzy umowy na leczenie stomatologiczne w regionie. Jak czytamy w komunikacie, 30 czerwca 2022 r. wygasły umowy na udzielanie świadczeń stomatol...